Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Misdefinitie te hard? Bekijk ons op Youtube! Abonneer, reageer en respecteer.
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 42 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

42 Racisme is hier streng verboden (2)
41 Lonsdale-dragers stelselmatig gestigmatiseerd (2)
40 NSB-providers helpen Brein
39 MKB: "Moslims kunnen het wel schudden"
38 Debat met staatsrukker Rutte
37 Protocol om ongehinderd te naaien
36 Week van racisme geopend (1)
35 Ubbo Emmius discrimineert autochtonen (17)
34 Mishandeling door 20 kut-Marokkanen (2)
33 Marokkaanse kinderen mishandeld
32 Google: "De waarheid over allochtonen" (10)
31 Alleen Nederlander gestraft bij rassenrel (2)
30 Prof: "Op naar de sharia; liefde bestaat niet"
29 "Scheer moslims met meerdere kammen" (6)
28 Nederlanders emigreren door import (2)
27 Moslimradicalen op de HvA aangepakt (10)
26 Politiestaat Donner verder uitgebreid (2)
25 Afkomst crimineel minder vermeld
24 Rutte: "Alleen IK mag 7,5 jaar studeren" (2)
23 Extreem linkse bijeenkomst in Amsterdam (8)

35 # Ubbo Emmius discrimineert autochtonen #
Gepost door Misdefinitie op 18-03-2005 om 14:15.
Sensatiekrant de Telegraaf laat ons weten dat men op de christelijke scholengemeenschap Ubbo Emmius op locatie Veendam wel erg ver gaat om leerlingen te weren. Wanneer ze niet de juiste haardracht hebben of kleuren op hun kleding hebben die de rector niet zint, dan volgen er ridicule maatregelingen. Leerlingen die zich niet overgeven aan de grillen van de schoolleiding lopen het risico te worden bespot en te worden verbannen uit de klaslokalen. De onderwijsinstelling zelf beroept zich op het beleid en stelt dat de regel is ingesteld omdat ze vinden dat leerlingen zich provocerend gedragen.

Waar bestaat die zogenaamde provocatie dan uit? Men roept al moord en brand als leerlingen gekleurde veters in hun schoenen hebben. Verder worden ze bijna als neo-naties gezien als ze het wagen hun haar te kort te knippen. Uiteraard lijkt de regel weer niet te gelden voor allochtone leerlingen. Zij mogen dragen en uitdragen wat ze willen. De autochtone leerling daarentegen moet zijn werk voortaan op de gang maken als hij de verkeerde kleuren draagt. Autochtone leerlingen zullen zich gediscrimineerd voelen door het beleid wat in feite zelf gebaseerd is op ongeoorloofde discriminatie. In Nederland mogen we dragen wat we willen zolang het binnen de wet valt. Leerlingen lijken wel behandeld te worden alsof ze hakenkruizen op hun kleding hebben. Wat uiteraard niet het geval is.

Autochtone leerlingen worden gedwongen zich op een bepaalde manier te kleden en zelfs hun haardracht aan te passen aan de wensen van de schoolleiding terwijl allochtone leerlingen wel de vrije keus hebben om te bepalen wat ze willen aantrekken en dragen. De autochtone leerling wordt hierdoor onterecht gediscrimineerd en zelfs afgezonderd door hem de toegang tot de lessen te ontzeggen. Hiermee geeft de school een signaal af aan allochtone leerlingen dat autochtone leerlingen die niet gehoorzamen aan hun grillen daar streng voor gestraft worden. Hiermee is de beleidsregel racistisch van aard en overtreedt men de wet. Om nog maar niet te spreken over de stigmatisatie van de autochtonen.

De organisatie doet voorkomen alsof de maatregel is ingesteld om vermeende provocatie te voorkomen, maar in werkelijkheid worden autochtone leerlingen gediscrimineerd op uiterlijke kenmerken zoals hun kapsel en kleding keuze en worden ze belemmerd in hun recht op vrije meningsuiting. Het middel is erger dan de kwaal. Als er al sprake was van een kwaal, want dat betwijfel ik ten zeerste als ik dit allemaal verneem. Als men een kortgeknipte of kale leerling en de kleur van de veters in de schoenen al provocerend vindt, dan is de schoolleiding naar mijn mening rijp voor de psychiater.

We krijgen signalen binnen met de boodschap dat de regeling met name autochtone leerlingen discrimineert. We laten dadelijk een mail uitgaan naar de school voor een reactie en eisen van de schoolleiding dat ze onmiddellijk het beleid aanpassen zodat deze niet meer discriminerend is naar wie dan ook.
Reacties: 17
Pagina's: 1
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2019.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.