Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 27 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

342 Moslimextremist tot in de schatkist
341 Bestraf socialistische fouten
340 Aangifte om "Silence! I kill you!" (1)
339 Rot op uit Nederland!
338 Pretium Telecom: "Pech, dit is de wet!"
337 Miljoenennota Bos is een farce
336 Sexjobs.nl hoeren naaien met geldzaken
335 Moslimpropaganda weer vergruisd
334 Racisme is helemaal niet erg
333 Strafkamp Nicolaaslyceum was grove leugen
332 Slachtoffer van het eigen fascisme
331 Misdefinitie ontboden en verhoord (1)
330 Linkse achterlijkheid krijgt prioriteit
329 Vrijwilligerswerk om negatieve mening
328 Dewanand als kasteloze paria
327 Oplichting in de schijnwerpers
326 Trendseksueel maakt mietjes van mannen
325 Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslagen
324 Referenties naar onkunde en onnozelheid
323 Kinderficken wie ein Weltmeister [2]

325 # Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslagen #
Gepost door Misdefinitie op 20-07-2008 om 23:45.
Anti-discriminatiebureaus lopen tegen vele problemen aan. Wanneer in de praktijk blijkt dat bijna altijd de oorspronkelijke autochtone burgers worden gediscrimineerd, terwijl de linkse ideologie van dergelijke bureaus voorschrijft dat enkel Nederlanders kunnen discrimineren, kunnen ze dat nog omzeilen door zich te richten op discriminatie op het internet. Dan hoeven ze immers niet bij de politie langs met de vraag waarom zij bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan allochtonen. Meteen doemt er een volgend probleem op, want door de overheid gesubsidieerde extreem linkse clubjes als het MDI wensen uitsluitend rechtse websites het vuur aan de schenen te leggen. Dus discrimineren zij er op los middels selectieve verontwaardiging en intimideren. Jammer voor hen zijn rechtse websites keurige organisaties. Met als gevolg dat ze hebben moeten concluderen dat ze verslagen zijn. Uit hun jaarverslag uit 2007 blijkt dat geen enkele zaak voor de rechter is gebracht. Strafbare uitingen bestaan niet.

Smaad en laster.

Even de zaken in perspectief plaatsen zodat u weet met wat voor organisatie u te maken heeft. Stichting Magenta, waarvan het MDI een onderdeel is, wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie (waar Hirsch Stalin Ballin verantwoordelijk voor is) en VROM. Hun redenatie is simpel. Theedoek of zwarte ziet een uiting op het internet, het MDI oordeelt dat het een onwelgevallige mening betreft, klassificeert het als discriminatie of iets anders en stuurt de betreffende website een mail met de eis de uiting te verwijderen. Zo niet, dan volgt er aangifte. Leuk hoor dat intimideren. Toch speelt hier veel meer. Ruim 1000 keer wordt iemand beschuldigd van discriminatie cq racisme, maar er wordt slechts 9 keer aangifte gedaan en maar liefst 0 hele zaken komen voor de rechter. Smaad, laster en intimidatie zijn de wapens van het MDI. Onschuldigen worden onterecht beschuldigd voor iets dat ze niet hebben gedaan.

Van smaad en laster is namelijk sprake als de beschuldiging niet op waarheid berust. Stelt u zich voor dat u wordt beschuldigd van moord of verkrachting zonder bewijs. Men beschuldigt u, doet aangifte, laat u oppakken en als de zaak niet voor de rechter kan komen omdat u onschuldig bent zeggen ze niet eens sorry. Dat accepteert niemand. Discriminatie en racisme zijn misdrijven waarop, net als op kinderverkrachting, forse straffen staan. Omhooggevallen bureautjes kunnen u niet zomaar beschuldigen zonder een zaak te hebben. Eerder hebben we gespecificeerd wat onder strafbare discriminatie valt. Ongeoorloofde discriminatie waarbij het gaat om ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Met name het woord behandeling is cruciaal. Er moet actie zijn of tot actie worden opgeroepen. Geschreven en gesproken woorden kunnen daarom in beginsel nooit strafbaar zijn.

Dramatiseren en hersenspoelen.

De reden voor dat standpunt is dat misdaad geen kwestie is van interpretatie. U kunt niet voor een moord veroordeeld worden omdat de tegenpartij middels een discussie de moord in uw schoenen wil schuiven. U heeft het gedaan of niet. Daar zit niks tussen. Voor teksten zou precies hetzelfde moeten gelden. Iets is overduidelijk ongeoorloofde discriminatie of het is dat niet. Zouden ze daar bij het MDI normaal redeneren en alleen de strafbare uitingen achterna zitten, dan zouden ze geen probleem hebben om voor alle strafbare rotzooi aangifte te doen. Rechters zijn meestal links en zullen de rest doen. Maar als ze een boel onzin verkopen en zich voornamelijk richten op onwelgevallige meningen op rechtse websites, dan krijgen ze zelfs de rechters tegen. En als een linkse organisatie linkse rechters tegen krijgt, dan moeten ze wel erg hersenloos bezig zijn.

We merken een aantal typische zaken op die het failliet van bureaus als het MDI aankondigen. Een eerste indicatie krijgen we door de begeleidende tekst bij het jaarverslag. Men spreekt over discriminatie, maar uiteraard gaat het weer alleen over discriminatie van joden, negers en Marokkanen waarbij ze opmerken dat vooral antisemitistische uitingen op extreem rechtse websites zorgen baren. Geen woord over het feit dat autochtonen 10 keer erger worden gediscrimineerd. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Tevens geen woord over het feit dat joden op islamitische websites regelmatig 100 keer erger worden bedreigd. Openen we het jaarverslag, dan worden we al helemaal misselijk. Prominent in beeld verschijnt daar op de tweede pagina het "zielige" relaas van een theedoek. Met uit zijn verband gerukte interpretaties suggereert zij dat de nationalisten op Stormfront net zo erg als pedofielen zijn.

Arme meid. Zij moet nu steeds denken dat alle Nederlanders vinden dat moslims kakkerlakken zijn. Rot anders fijn op naar uw eigen land waar de sharia voorschrijft dat overspelige vrouwen mogen worden gestenigd. We zullen niet toestaan dat onze kameraden en mede-Nederlanders worden beledigd en worden neergezet als extreem rechtse racisten. Enkel omdat zo'n geitenneuker de Nederlandse taal niet begrijpt en in de war raakt van een serieuze Nederlandse tekst. Verderop in het verslag wordt het al niet veel beter. Haast onwerkelijk is het idee dat haat als strafbaar wordt gezien. Haat is een gevoel. Net als blij, vriendschap en liefde. Fysiologische reacties van het lichaam houden zich niet aan debiele linkse dwaasheden. Wie het warm heeft zweet en wie iemand of een groep totaal niet mag kan haat voelen. Vaak zelfs walging. Bepaalde groepen buitenlanders haten omdat ze van het land een puinhoop maken is een volstrekt menselijke reactie. "Edelachtbare, ik kan er toch ook niks aan doen?! Elke keer als ik een zwarte zie moet ik overgeven." En dan? De gevangenis in dan maar? Doe niet zo raar.

We maken er wel grapjes over, maar eigenlijk zijn we bloedserieus. Rechtse websites worden aangepakt op basis van vage interpretaties en meningsverschillen. Bekijken we echte vormen van strafbare discriminatie, dan merken we op dat uitingen die oproepen tot geweld veelal voorkomen op linkse en islamitische websites. Toegegeven, een nationaal socialist is meestal niet dol op joden, maar hij is socialistisch en dus links. Islamitische sites gaan veel verder. Daar wordt opgeroepen tot het doden van joden, het van de flatgebouwen gooien van homo's en het besnijden van vrouwen. Kennelijk is iemand die rechts is en roept joden te haten ook veel eerder strafbaar bezig dan moslims die oproepen om joden fysiek te doden. Dat soort selectieve verontwaardiging heeft ons diep geschokt. Eerlijke mensen met een mening moeten oppassen terwijl geweldplegers, die via woorden alvast een voorproefje geven, vrijuit gaan.

Over de vreselijke vormen van discriminatie en racisme van allochtonen jegens autochtonen hoeven we niet eens meer in te gaan aangezien dat al vaak genoeg besproken is. Nog meer bizarre zaken vallen ons op. Misdaad is voor iedereen simpel te herkennen niet waar? Zelfs IQ-loze makaken kennen het woord discriminatie. Dus als een moderator of politieman een echte strafbare uiting ziet, kan hij aangifte doen en het probleem oplossen. Zo simpel is het echter niet. Op bladzijde 19 van het jaarverslag treffen we in het groene vak een wel erg vreemde gang van zaken aan. Moderatoren worden getraind in het herkennen van discriminatie. Pardon?! De regelgeving rondom de ongeoorloofde discriminatie is zeer duidelijk zoals we vaker hebben laten zien. Kennelijk moet het MDI mensen hersenspoelen via trainingen zodat ze vervelende meningen onterecht gaan klassificeren als discriminatie.

Steeds als we denken dat het niet gekker kan, wordt het gekker. Trainingen geven om mensen zo te brainwashen dat ze alles als discriminatie gaan zien. Geen wonder dat niet gehersenspoelde mensen, al zijn ze links, de zaak niet voor de rechter brengen. Kan het nog erger? Jazeker. Onder het mom van deskundigheidsbevordering staat justitie het toe dat de politie ook dergelijke trainingen ondergaat. Kunt u het zich voorstellen? Agenten die op de hoogte behoren te zijn van de wet moeten zich de les laten lezen door een stel hersenloze sukkels bij het MDI die niet eens iemand voor de rechter kunnen krijgen. Het is daarom niet zo vreemd dat de bereidheid van websites om na een mail van het MDI uitspraken te verwijderen sterk is gedaald. Websites pikken het niet meer. Rechtse websites accepteren niet langer dat zij het pispaaltje zijn. De vermeende discriminatie bestaat alleen in de gehersenspoelde hoofden van die motherfuckers flikkers gekken bij het MDI.

Opvallend is dat ze bij het MDI er geen geheim van maken voornamelijk te strijden tegen rechtse websites ten gunste van allochtonen. Op de website en in het jaarverslag zijn (hoe toevallig) vooral zaken tegen rechtse websites te vinden. Af en toe doen ze een poging om die waarheid te verbloemen. Zo ontkennen ze het en zeggen ze ook discriminatie jegens autochtonen op te nemen. Ja ja, ontkennen kunnen wij ook, maar u gelooft ons ook niet als we schrijven dat we geen nazi's zijn. Zij doen net alsof discriminatie van autochtonen geen probleem is vanwege het lage aantal meldingen, maar vergeten dat het lage aantal meldingen het gevolg is van het discriminerende gedrag van het MDI om linkse en islamitische websites niet aan te pakken. Kijk maar eens naar de 9 aangiften in 2007. Alleen rechtse websites worden aangepakt. Discriminatie jegens autochtonen wordt gebagatelliseerd.

Die bagatellisatie treffen we notabene aan op dezelfde pagina. Gaat het om allochtonen, dan spreken ze over strafbare feiten, discriminatie, haat en extreem rechts. Gaat het om discriminatie jegens autochtonen, dan spreken ze over uitingen gericht tegen autochtonen. Daarna komt de rechtvaardiging. Volgens het MDI zouden allochtonen hun uitingen jegens autochtonen richten wanneer autochtonen reeds bezig zijn om de allochtonen te discrimineren. Praat het maar weer goed linkse flikkers. De feiten spreken voor zich. Nederlanders hebben moeten dulden dat hun land overspoeld werd door een tsunami aan buitenlanders die naderhand niks anders gedaan hebben dan last bezorgen. Nu ons land de vernieling in is geholpen en het Verzet onweerlegbaar aangetoond heeft dat de echte ongeoorloofde discriminatie die gepaard gaat met (oproepen tot) geweld van allochtonen afkomstig is, roepen ze dat dat komt omdat wij dat hebben uitgelokt. Wanneer deze oorlog voorbij is zal Misdefinitie er niet voor terugdeinzen ervoor te pleiten dat het MDI en medeplichtigen de zwaarste straf krijgen.

Overweging.

Zielig doen is voor ons geen reden om te zwijgen. Vervelend voor die theedoeken dat ze niet weten of de buurman haat koestert, maar u moet bedenken dat het voor de Nederlanders nog veel vervelender is dat ze weten dat 1 miljoen moslims geloven in een geschrift dat oproept om "al die blanke roze varkens af te slachten". Wat is erger? Een Nederlandse buurman die haat of de moslim die terroriseert? Wat is erger? Een nationaal-socialist die verklaart joden niet te mogen of moslims die naar onthoofdingsfilmpjes verwijzen en hun achterban oproepen tot geweld? Extreem rechts stelt niks voor. Afgezien van wat teksten, muziek en nette demonstraties heeft niemand daar last van. Kijk liever eens om u heen en merk op hoeveel last u heeft van dat inheemse gespuis. Feiten noemen valt niet onder discrimineren.

Recente ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het MDI ontmaskerd is als een nutteloze organisatie die enkel belastinggeld verspilt. Klagers deden samen een slordige 1000 meldingen waarvan geen enkele strafbaar was. Daarom kwam ook niks voor de rechter. Concluderend kan gesteld worden dat er geen gesproken of geschreven strafbare uitingen kunnen bestaan. Pas als er gekoppeld wordt aan fysieke actie, zou het mogelijk moeten zijn om iemand te vervolgen. Over misdaad valt niet te discussiŽren. Mensen roepen wel of niet op om blanken, zwarten en moslims te vermoorden of te verwonden. Niks daartussen. U kunt niet gestraft worden om uw mening. Ook niet om gevoel en voor primaire processen die zich in het menselijk brein afspelen. Gebeurt dat wel, dan moet u zich daartegen verzetten met alle middelen. Misdefinitie adviseert u om het MDI stelselmatig te negeren en aangifte te doen wegens smaad, laster en discriminatie van de blanken.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.