Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

321 # Willekeur in uitspraken rechters #
Gepost door Misdefinitie op 30-06-2008 om 23:45.
De begrippen "democratie" en "rechtstaat" zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Rechten en plichten vormen immers belangrijke componenten van het systeem waarbij vooral de rechten van de onderdanen voor mogelijke problemen zorgen. Voor machtshebbers is het eenvoudig om plichten van de burger af te dwingen, maar als de burger zelf geen instrument heeft om de eigen rechten af te dwingen is er eerder sprake van een dictatuur. Onmiddellijk komt hier het concept van de toegang tot een onafhankelijke rechter kijken. Onafhankelijkheid is het belangrijkste vereiste, omdat de rechterlijke macht tevens bescherming moet kunnen bieden als de regering over de schreef gaat en het dus niet wenselijk is dat zij de rechter kunnen commanderen. Theoretisch gezien zou het zo moeten zijn dat de rechter onafhankelijk van alle partijen objectief recht spreekt volgens de wet. Jammer genoeg laat de hedendaagse rechter zich te veel leiden door zijn eigen meningen en belangen.

Wie veelvuldig politieke debatten bekijkt, literatuur over de moderne westerse maatschappij leest en kennis neemt van beschouwingen over grondrechten zal haast moeten opmerken dat in al die stukken een soort van ideaalbeeld wordt neergezet als het om de rechterlijke macht gaat. Zware plichten worden gerechtvaardigd met het idee dat iedereen ook rechten heeft en toegang kan krijgen tot een onafhankelijke rechter. Deze rechter zou een toonbeeld moeten zijn van onafhankelijkheid, deskundigheid, objectiviteit en rechtvaardigheid. De edelverachtbare staat in het teken van de wijsheid; een figuur die alle conflicten kan oplossen via de intelligente menselijke rede. Vandaar dat veel mensen bij echt goede argumenten, die uiteenzetten waarom bepaalde groepen niet deugen in de maatschappij, al heel snel naar de rechter als instrument wijzen: "Dan gaat u toch naar de rechter?" Recente rechterlijke uitspraken wijzen erop dat Vrouwe Justitia tegenwoordig een hoofddoek draagt en belang heeft bij kinderporno.

Pedorechters.

Voorbeelden zijn er genoeg zoals de zaak van een politieman die aan kinderverkrachting deed. Zoals u weet hebben sommige agenten een luizenbaantje. Even wat rondtoeren in een flitsauto om burgers te naaien, sollicitatiegesprekken voeren waarbij vooral blanken benadeeld worden en een procesverbaal tikken nadat hij op ruwe wijze een uit zijn huis gehaalde weblogger heeft verhoord. Af en toe zit er zo'n figuur bij die wat kinderporno haalt uit het politiearchief om op te rukken. Waar bewaren ze die zooi immers anders voor zouden we denken. Plotseling doet er zich de situatie voor dat een agent de beschikking krijgt over een 14 jarig grietje. "Lekker strak," dacht meneer en in plaats van professionele hulp te bieden ging hij er fijn een aantal keren overheen. Goor, smerig en walgelijk. Pedofielen verdienen de doodstraf. Tot ieders afschuw zei de rechter: "Nice!" en gaf de man slechts 200 uur.

Waarschijnlijk vroeg de man na de uitspraak meteen of de rechter niet iets jongers had, want hier is toch echt iets bizars aan de hand. Ieder fatsoenlijk denkende sterveling zal al walgen bij het lezen van het bericht dat er weer een jong meisje is verkracht. Al zult u wellicht niet allemaal de mening toebedaan zijn dat pedofielen aan hun ballen moeten worden opgehangen en een pijnlijke dood moeten sterven: een forse gevangenisstraf van minstens 20 jaar was hier zeker op zijn plaats geweest. Misdefinitie vindt dat een agent een voorbeeldfunctie heeft en daarom nog harder gestraft mag worden. Verlies van zijn baan vond de rechter echter al voldoende. Mensen met een mening worden klaarblijkelijk harder gestraft dan genadeloze kinderverkrachters. Onbegrijpelijk. Wat een slag in het gezicht van de rechtstaat. Vermoed wordt dat enkel een pedofiele rechter zo mild over kinderverkrachting kan oordelen. Het zal zijn eigen dochter maar geweest zijn.

Wellicht kon de verdachte hoge kwaliteit kinderporno ruilen voor een bijna vrijspraak, want lage kwaliteit webcambeelden leverden 2 jaar gevangenisstraf op. GeenStijl merkt op dat beide zaken in Arnhem plaatsvonden en suggereert dat er sprake is van vriendjes die elkaar masturberen op kinderporno het hand boven het hoofd houden. Stelstelmatige verkrachtingen en incest zonder ruilwaardig videomateriaal levert al snel 6 jaar cel op en een flinke boete. Nog schokkender is de zaak waarin 7 gehandicapte kinderen regelmatig door pedo Rudy V. uit Bakel werden verkracht. Onbevoegde rechters spraken daar recht wat krom is. Nee, we suggereren heus niet dat men hem middels een vormfout wilde laten vrijkomen omdat hij anders namen van hoge pieten ging noemen. Klassenjustitie. Daar gaat uw onafhankelijke rechter. Staat u ooit voor de rechter, dan kan wat geil ruilmateriaal wel eens doorslaggevend zijn.

Nog meer achterlijke rechters.

Gelukkig zijn niet alle rechters moslimlovers of pedofielen die vrijspreken als er kinderporno geruild kan worden als ze bang zijn dat de pedofielen hen anders aanwijzen als de cameraman die aanwezig was bij de gruwelijke verkrachtingen. Er zijn ook nog veel achterlijken die op andere wijze de rechterlijke macht te schande maken. Van een rechter mag u verwachten dat hij de wet kent en dat hij, als hij een uitspraak doet die niet te rijmen valt met de wet, ten minste een redelijke interpretatie geeft zodat idioten er niet mee weglopen. Tot wat voor onzin het kan leiden als men dat niet in acht neemt zien we in een uitspraak van de rechter in een downloadzaak tussen STOBI, Thuiskopie en SONT. Media, zogenaamde deskundigen en belanghebbenden interpreteren de uitspraak zo dat hiermee bedoeld wordt dat downloaden van muziek niet is toegestaan. Een onjuiste veronderstelling, want er werd gesteld dat een kopie van illegaal materiaal een illegale handeling is.

Pakt u artikel 16b lid 1 van de Auteurswet uit 1912 er eens bij. Daar staat dat een verveelvuldiging die beperkt blijft tot enkele exemplaren voor eigen gebruik geen inbreuk op het auteursrecht oplevert en dus is toegestaan. Een bron vol met muziek voor eigen gebruik is daarom een legale bron. Daaruit downloaden kan dus geen illegale daad zijn. Zelfs ter beschikkingstelling kan volgens die redenatie geen illegale daad zijn als het beperkt blijft tot enkele exemplaren. Wat is dan wel illegaal? Precies wat de uitspraak zegt. Downloaden uit illegale bron. Illegale bronnen zijn bijvoorbeeld een webserver waarop linkse propaganda kinderporno te vinden is. Zulke meuk downloaden of ruilen met rechters in ruil voor lagere straffen is zeker een illegale daad. We hebben hier te maken met een incompetente rechter die een dubbelzinnige uitspraak heeft gedaan die mensen onterecht verkeerd kunnen interpreteren. Rechters horen objectief recht te spreken en hun uitspraak middels goede argumenten te onderbouwen.

Behalve dat criminelen en dubieuze organisaties de hand boven het hoofd gehouden worden, is het omgekeerde ook mogelijk. Namelijk goedwillende burgers die juist de dupe worden van rare rechterlijke uitspraken. Dat het hebben van een eigen mening voldoende is voor ontslag op staande voet is tot daaraantoe, maar als rechters taakstraffen gaan uitdelen als iemand waarschuwt voor zieke geesten is erg laf. Rechtvaardiging gebeurt op basis van smaad en laster. Voor wie een aardig patroon wil zien hebben we goed nieuws. Houd u van het opsteken van uw middelvinger om de politie eens een flinke "fuck you" te geven? Dan heeft u pech gehad, want vriendjes beledigen die allochtonen voortrekken en voor minderjarig seksueel genot zorgen is vragen om problemen. Treiteraars aanpakken is ook al niet zo verstandig. Voor u het weet krijgt u een boete wegens mishandeling. Gespuis en vriendjes gaan vrijuit. Hoezo onafhankelijke rechters?

Kunnen rechters dit allemaal zomaar doen? Kort antwoord: ja, helaas wel. Uitspraken zijn weliswaar aan regels verbonden, maar dat is makkelijk te omzeilen. Zo moeten rechters hun uitspraken motiveren. Goede argumenten gebruiken hoeft echter niet. Iemand met een onwelgevallige mening beschuldigen van haatzaaien jegens moslims is zoals gebleken zeer eenvoudig. De rechter hoeft het alleen maar te bevestigen. Vaak krijgen slachtoffers van dit soort rechterlijke dwalingen ook nog eens een flinke trap na. Voor een prima voorbeeld kijken we naar een zaak waarin een lerares bedreigd werd door een leerling. Een bedreiging als "Ik sla je tanden uit je bek. Je gaat dood!" is overduidelijk een bedreiging. Geen twijfel en discussie over mogelijk. Zouden wij zoiets op de mail zetten naar alle linkse politici, dan worden we zo door de Gestapo uit huis gehaald. Volgens de rechter is bedreiging met fysiek geweld en de dood echter geen bedreiging als u niet bang genoeg bent. Is dat zo? Dan gaat wij u *censuur*, *censuur* en *censuur*.

Een verrot systeem.

Wellicht vraagt u zich nu af hoe het toch mogelijk is dat rechters zulke achterlijke uitspraken doen terwijl het systeem op papier zo feilloos lijkt. We merken op dat de theorie die in links propaganda-materiaal gebruikt wordt een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Zwakke plekken zijn er genoeg en het is noodzakelijk die eens te bekijken om een goed beeld te krijgen van wat er nu eigenlijk mis gaat. Om te beginnen zult u moeten beseffen dat onafhankelijkheid slechts schijn is. In de boekjes betoogt men dat onafhankelijkheid gewaarborgd wordt doordat rechters geen orders van bovenaf ontvangen en niet ontslagen kunnen worden door een baas. Verder wijzen ze op wrakingsmogelijkheden waarmee belanghebbenden een bezwaar kunnen uitspreken als ze vermoeden dat een rechter partijdig is. Allemaal leuk en aardig, maar feitelijk kent het rechtssysteem zoals we dat in Nederland hanteren een aantal cruciale denkfouten. Waardoor we ons lot in handen leggen van rechters die aan vriendjespolitiek en klassenjustitie doen.

Om rechter te worden dient u eerst een opleiding Nederlands recht te voltooien aan de universiteit. Daarna kunt u een RAIO-opleiding volgen van 6 jaar of u kunt na 6 jaar juridische ervaring benoemd worden door de Selectiecommisie Rechterlijke Macht (SRM). Uiteraard kennen beide mogelijkheden "strenge" selectiecriteria die willekeurig kunnen worden ingezet. Aangezien de rechterlijke macht vol zit met joden en vermoedelijk ook pedofielen, kunt u wel raden wie wel en geen toegang krijgen tot het beroep rechter. Met als gevolg dat door een dergelijke selectie aan de deur al een bepaald type rechter wordt geschapen. Links met geitenwollensokken en een sympathie voor criminelen en ander tuig. Eenmaal benoemd kennen rechters geheime vergaderingen waar ze met elkaar bespreken wie ze nu weer zullen naaien. Hoe dat proces precies verloopt krijgen we nooit te horen. Tot zover de openheid van bestuur in de democratie.

Door de manier van selecteren, vriendjes kiezen vriendjes, ligt het voor de hand dat rechters vooringenomen zijn en links op het politieke spectrum zitten. Theoretisch gezien stelt men dat rechters hun persoonlijke meningen en voorkeuren niet mogen laten meewegen in de beslissingen, maar er is niemand die hen daarvan kan weerhouden. Hoewel er evidentie ligt op basis van diverse uitspraken, wordt het simpelweg ontkend. Ook voeren voorstanders aan dat rechters ook maar mensen zijn en dat het hebben van een politieke voorkeur niet te voorkomen is. Hun eer en afgelegde eed zou ons moeten beschermen tegen willekeur. Noem ons maar complotdenkers, maar zo naļef zijn we dus echt niet. Tevens is men tegen duidelijke en heldere uitspraken. Steevast bagatelliseren mensen verkeerde uitspraken door te stellen dat de rechter individuele omstandigheden anders moet beoordelen. Slechts jeugd en dat soort onzin. Op onze beurt merken we op dat het systeem met opzet nu niet bepaald ingericht en gebruikt wordt om misbruik te voorkomen.

Belachelijk lage straffen en extreme verschillen als het gaat om overduidelijke en bewijsbare misdaden zoals kinderverkrachting kunnen makkelijk voorkomen worden door minimumstraffen in te voeren. Veroordeelde pedofielen horen publiekelijk aan de galg te bungelen, maar het zou al een hele verbetering zijn als er minstens 20 jaar op stond. Geen gelul met "u bent een agent of officier van justitie". Gelijke straffen en voorbeeldfunctionarissen mogen nog even wat harder getroffen worden. Een meerderheid aan linkse rechters kan voorkomen worden door opleidingen aan te passen en subjectieve selectieprocedures achterwege te laten. Goede motiveringen moeten verplicht worden gesteld en drogredeneringen zoals die op Misdefinitie regelmatig voorbij komen mogen nooit deel uit maken van de motivering. Sociale constructen als "belediging" moeten worden verboden en verkeerde rechters moeten gestraft worden. Rechtspraak moet weer door onafhankelijke, objectieve en deskundige rechters worden uitgevoerd.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.