Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

318 # Niet krijgen is niet geven #
Gepost door Misdefinitie op 15-06-2008 om 16:47.
Domheid komt in alle lagen van de bevolking voor. Sinds het onderwijs door verloedering aan kwaliteit heeft moeten inleveren leiden zelfs de hoogste en beste opleidingen niet meer op tot een hoog denkniveau. Meestal uit zich dat tijdens discussies over moeilijke maatschappelijke kwesties. Zo begrijpt vrijwel iedereen het principe "wat van mij is, is van mij" als het om persoonlijk bezit gaat, maar wordt het opeens veel minder begrepen als het om gelegaliseerde boevenbendes van de overheid gaat die ons kaalplukken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de socialisten. Niet alle domme mensen zijn socialist, maar toevallig zijn alle socialisten wel dom. Zoals u weet zijn veel socialisten van mening dat iedereen vooral moet geven zonder ooit wat terug te krijgen. Consequent zijn ze niet, want de liefde is altijd eenzijdig. Weigert u een keertje mee te doen? Dan kunt u wat de Balkenende betreft lekker doodvallen.

Dilemma.

Eerst even een kennisvraagje. Het socialisme is gebaseerd op een grote gemeenschappelijke pot waaraan iedereen moet meedoen. Daarna wordt alles via nivellerende maatregelingen herverdeeld aan parasieten. Wat is nu het kernprincipe om dit mogelijk te maken? We hebben het daar al zo vaak over gehad dat u als het goed is nu in koor "dwang" roept. Zonder dwang zijn ze nergens. Niemand laat zich vrijwillig van eigendom bestelen. Normaal gesproken discussieert men dus ook niet, maar jatten ze gewoon bijna 70 % van uw bezit. Middels propaganda en rare constructies weten ze zelfs miljoenen mensen aan te zetten tot genadeloze acties jegens hen die het daar niet mee eens zijn. Wat gebeurt er nu als socialisten iets willen waar ze nog geen macht over hebben zoals het doneren van organen? Dan dreigen en chanteren ze met de dood en maatschappelijke uitsluiting.

Standpunten innemen kan iedereen. Voor of tegen iets zijn is zeer eenvoudig. Meningen onderbouwen door goede argumenten te geven is al iets wat de meeste linkse mensen boven de pet gaat. Al roepen ze soms dat ze "heus niet dom zijn" om vervolgens een argument van het internet te plukken. Toch is het noemen van een standpunt en wat argumenten niet voldoende voor een nette onderbouwing. Argumenten en feiten moeten relevant zijn en een belangrijke eis is dat ze consequent worden toegepast. Zonder consequent toepassen hebben we te maken met losse standpunten en losse argumenten die nooit tot geldige redeneringen kunnen leiden. Dit gezegd hebbende stuiten we onmiddellijk op een van de zoveelste dilemma's van het socialistische gedachtegoed. Links lullen, rechts vullen en als het ze even niet uitkomt dan kopiŽren ze van andere nullen.

Socialisten ontkennen vaak dat er sprake is van ongeoorloofde dwang, maar het feit dat een donorcodicil (nog) niet verplicht is en veel mensen de beslissing nemen niet mee te doen zegt genoeg. Balkenende heeft nu twee mogelijkheden. Mensen motiveren om mee te doen, maar daar zijn goede argumenten nodig en die hebben socialisten nu eenmaal niet. Of hij moet middels dwang en chantage mensen ertoe zetten te tekenen. Hij kiest voor het tweede en dat moet wel met dwang gepaard gaan, want het argument dat hij daarvoor gebruikt deugt niet in de context van het socialisme. Rechtsdenkenden zouden vanuit hun ideologie makkelijker kunnen zeggen dat hun bezit ook echt hun bezit is en als ze niet willen geven ze ook niet hoeven te ontvangen. Voor linksdenkenden is die gedachtegang hypocriet en niet consequent. Het socialisme eist immers dat we onder dwang haast alles belangenloos (weg)geven. Om dan alleen als het goed uit komt te gaan roepen dat niet geven ook niet krijgen impliceert, is wel erg walgelijk.

Inconsequent redeneren is het socialisme eigen. Met zoveel verkeerde gedachten, gejatte standpunten en er met de haren bijgesleurde "geleende" valse argumenten kan het ook niet anders. Letterlijk alles is bij hen met elkaar in tegenspraak en ze hopen dat het nooit iemand opvalt. Wat ze altijd "vergeten" is het feit dat er twee groepen zijn. De groep die de ideologie uitdraagt en de groep die het ontvangt. Wil een ideologie of overtuiging goed werken, dan moeten beide groepen zich binden aan de regels. Erg leuk dat Balkenende en al die andere socialisten tegen ons willen zeggen dat niet geven ook niet krijgen betekent, maar zij vormen ook een groep voor wie dat geldt. Aangezien zij als socialisten altijd nemen en nooit geven, zou dat betekenen dat zij nooit en te nimmer recht hebben op wat wij hen gedwongen moeten geven. Klaarblijkelijk kampt het socialisme met zoveel dilemma's en tegenstrijdigheden dat ze van gekkigheid niet meer weten waarover ze moeten liegen.

Consequenties.

Even de handen omhoog steken. Wie van u vond daadwerkelijk in de donorendiscussie dat niet geven ook niet krijgen moet betekenen? Goed, laten we dat maar eens aannemen. Jan wil geen donor zijn en mag van de socialisten dus gewoon doodbloeden als er iets met hem aan de hand is. Piet is wel donor en zou volgens die redenatie wel in aanmerking komen voor donororganen. Nu blijkt Piet inderdaad een hart nodig te hebben, maar dat blijkt er niet te zijn. Lekker dan. Kennelijk is het zo dat wie zich niet opgeeft gegarandeerd niks krijgt, terwijl iemand die zich wel opgeeft niet gegarandeerd wel iets krijgt. Hoe krom is dat? Had het voor Piet uitgemaakt als hij zich niet had laten registreren? Nee, want in beide gevallen is hij de klos omdat er niks is om te krijgen. Het enige dat hij zeker weet is dat anderen, indien nodig, gretig zullen profiteren. Hij loopt een zeer grote kans te mogen creperen. Geven, geven, geven en nooit krijgen. Ja mensen, dat is socialisme.

Meestal als we mensen dom horen praten moeten we moeite doen om het lachen te onderdrukken. Socialisten schijnen altijd te vergeten dat zij kunnen bestaan omdat wij hen onderhouden en niet andersom. Graag zouden we het principe van het niet geven = niet krijgen willen toepassen. Consequent toepassen en dan ook op alles. Steek die donororganen maar in uw hol: wij willen niet geven en wij hoeven uw rotzooi niet. Kijkt u even mee naar de consequenties? Mooi. Goede doelen geven nooit aan ons, waarom zullen we nog geven? Uitkeringen krijgen we niet en willen we niet. Blijf met uw poten van ons geld af. 95 % van al het belastinggeld dat we betalen wordt niet besteed aan Nederland. Allochtonen krijgen. Aan ons geven ze nooit iets. Als niet geven ook niet krijgen betekent, dan hoeven we ook geen belasting meer te betalen. Ra ra ra, als die socialisten dan zo gelijk hebben, waarom komen zij dan altijd hun handje ophouden bij ons?

Eigenlijk begrijpen we niet waar Balkenende en aanhangers het gore lef vandaan halen om met zijn socialistische achtergrond zo'n bizar standpunt neer te zetten. Altijd lopen ze te roepen dat ze zo sociaal zijn, maar ons inziens in het laten creperen van iemand die geen donor wil zijn alles behalve sociaal. De dooddoener dat iemand die geen donor is ook een dode op zijn geweten heeft gaat niet op aangezien iemand zolang hij leeft in principe niet geeft terwijl iemand die dood ligt te gaan zonder hulp onmiddellijk ten dode is opgeschreven. Mensen worden het gelul zat. Vrijwel alles in het leven gebeurt onder socialistische dwang. In 99 van de 100 keer protesteert niemand en doen we mee. Nu zij in dit ene geval nog het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam menen te hebben, mag dit niet aangewend worden. We hebben het over die mensen die na 10 keer geven roepen dat we egoÔstische kankerlijers zijn als we bij de 11 keer het wel genoeg vinden.

Socialisten vinden duidelijk dat er sprake is van of 100 % meedoen en altijd en overal alles geven, of uitgesloten worden en de doodstraf krijgen. Nuancering kennen ze niet, terwijl wij er toch voor zorgen dat zij kunnen bestaan. Goed, dan krijgen we geen donororganen, maar waarom moeten we dan godverdomme duizenden euro's aan zorg betalen die we ook niet krijgen? Ziektekosten zijn makkelijk particulier te verzekeren. Het zorgstelsel is toch bijna failliet door al die profiteurs die niet voor de zorg betalen. Is er ooit al eens een zwarte illegaal doodgegaan na het niet krijgen van zorg omdat hij nooit iets gegeven heeft? Nee toch zeker?! Wat doen ze anders in onze ziekenhuizen die nota bene opsporing door de immigratiedienst bemoeilijken door verplichte registraties te verzuimen. Wij draaien het liever om: niks krijgen = niks geven. Aangezien we nog nooit iets hebben gekregen van die socialisten, hoeven we ook niet te geven.

Behalve het bovenstaande zijn er nog veel meer bezwaren tegen de rare redenaties van socialisten en de hele donordiscussie. Bepaalde groepen in de samenleving zullen een uitzonderingspositie gaan bedwingen wat weer tot "positieve" discriminatie zal leiden. Denk aan christenfundamentalisten en moslims die omwille van hun geloof de overtuiging toebedaan zijn dat het menselijk lichaam intact gehouden moet worden en ze daarom geen donor kunnen en willen zijn. Zou een socialistische overheid massaal die berberfiguren en christenbimbo's laten sterven vanwege een formaliteit op een formulier? Toegegeven, we komen bijna klaar bij de gedachte, maar dat zou wel een erg nare consequentie zijn van socialistisch redeneren. Zo ver zullen ze wel niet gaan. Praktisch gezien zal het er op neer komen dat blanke rechtse Nederlanders de klos zijn en "uitzonderingsgevallen" profiteren en niet bekend worden gemaakt.

Overweging.

Laten we vooral niet de suggestie wekken dat het een puur taalkundige kwestie is en het probleem dat er te weinig donoren zijn niet bestaat. Donoren zijn belangrijk en het is van belang dat er meer donoren beschikbaar komen. Strekking van dit artikel is dat de socialistische manier van dreigen en chantage is absoluut niet correct is. Nadenkende mensen kunnen niet gevangen worden door drogredeneringen en een vaag beroep op menselijkheid. Zeker niet als dat hypocriet is. Geen enkel onderzoek heeft overigens uitgewezen dat de manieren waarop het CDA en de PvdA het probleem willen aanpakken succes zal hebben. Dreigen heeft slechts effect op een beperkt aantal mensen en alle andere vormen van dwang kunnen niet uitgevoerd worden omdat het een ethische kwestie betreft. Hoe moeten we dan aan meer donoren komen? Iedereen die geen bezwaar maakt automatisch donor maken zal niet helpen. Uit reflex zal iedereen een standaard bezwaarschrift opsturen. Meer donoren krijgen begint met respect voor andermans overtuiging en standpunten.

Respect voor andere standpunten is bij socialisten vaak ver te zoeken. Zij vinden dat een beroep doen op het ethische en sociale aspect voldoende is om van iedereen te kunnen eisen dat zij eraan mee doen. Doet u dat niet, dan bent u asociaal en uitgaande van die verkeerde klassificatie verdient u de doodstraf. Nogal belachelijk, zeker als u bedenkt dat veel weigeraars die dat niet om religieuze onzin doen vaak veel meer voor de maatschappij terug doen dan al die schreeuwers. Dit principe is het best te vergelijken met iemand die 1 keer in zijn hele leven 5 euro stort voor een goed doel en een ander voor rotte vis uitmaakt die dat 1 keer niet doet. Terwijl die ander wellicht tientallen keren iets gedaan en gegeven heeft aan de maatschappij en daarom terecht de beslissing neemt om eens een keertje niet mee te doen. Wordt daar geen rekening mee gehouden, dan zal de weerstand om ooit nog eens te doneren steeds groter worden.

Sommige bezwaren kunnen voor mensen zo zwaar wegen dat zij af willen zien van donatie. Zo zijn er mensen die denken dat artsen in een noodsituatie minder moeite zullen doen om hen te reanimeren omdat hun dood nu eenmaal kostbare organen oplevert. Natuurlijk kunt u roepen dat zoiets op onzin gebaseerd is. Linkse mensen en hun even zo links georiŽnteerde artsen zullen de dans heus wel ontspringen. Helaas kent de maatschappij ook achtergestelde groepen die door de maatschappij worden uitgespuugd zoals nationalisten. Voor u is het wellicht niet voor te stellen, maar deze mensen lopen altijd en overal gevaar. Zou u uw vijand niet laten doodgaan als dat makkelijk kon en het ook nog voordeel oplevert voor uw mensen? Zeg niet meteen nee, want Balkenende wenst u al de dood toe als u niet wil doneren.

Toch zal het voornaamste bezwaar te vinden zijn in de beperkte keuzemogelijkheden. Feitelijk komt het erop neer dat iemand ongecontroleerd donor is of helemaal niet. Eventueel zijn er plannen om nabestaanden te laten aangeven wat zij zouden willen, maar daar houdt het zo'n beetje bij op. Willen we meer donoren krijgen, dan zullen we mensen meer controle moeten geven over wat er met organen gebeurt. Surf eens rond op fora en kijk wat mensen zoal tegen het donorzijn inbrengen. Ze zijn bang dat hun organen terecht komen bij criminelen, willen zeker weten dat vrienden en familie voorrang krijgen en gunnen het bepaalde bevolkingsgroepen niet. Kortom: mensen willen kunnen kiezen welke groepen mensen eerst in aanmerking komen en welke niet. We zouden het bijvoorbeeld erg zuur vinden als een orgaan dat ons volk toebehoort via allerlei bureaucratische structuren bij mensen terecht komen die Łberhaupt nooit iets zullen bijdragen aan de maatschappij. Eigen vrienden, familie en volk eerst. Neem bezaren serieus en voorkom de zoveelste database dat voor kwade doeleinden gebruikt kan worden.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.