Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

314 # Nederland is voor Nederlanders #
Gepost door Misdefinitie op 26-05-2008 om 23:12.
Overal ter wereld leven verschillende volkeren. Zij hebben ieder een samenleving kunnen opzetten door na een gemeenschappelijk beleefd verleden hun vrijheid op te geven voor de moderne slavernij afspraken te maken over normen en waarden, stelsels van regels en de manier waarop hun cultuur wordt uitgedragen. Elk volk heeft daardoor een eigen land waar de eigen (oorspronkelijke) cultuur dominant is. Vandaar dat mensen graag elders op vakantie gaan, want behalve de weersomstandigheden en de bezienswaardigheden gaat het ook vooral om het beleven van de cultuur van het specifieke volk dat er leeft. Niemand zal u een racist noemen als u opmerkt dat Spanje voor Spanjaarden en Griekenland voor Grieken is. Nederland is voor Nederlanders. Al mogen we dat niet zeggen. Nederlanders verachten hun eigen cultuur en staan toe dat hun volk vernietigd wordt door de islamisering en de massale invasie van niet-westerse allochtonen.

Islamisering.

Islamisering is het proces waardoor alles in Nederland stapje voor stapje wordt onderworpen aan de macht van islamieten. Het omvat alle activiteiten om alles wat Nederlands is te vervangen door iets islamitisch. Denk hierbij aan het proces dat het Nederlands de afgelopen 15 jaar heeft doorgemaakt. Eerst werd er gesproken over integreren met de bedoeling om de tijdelijke gasten de taal te leren. Omdat zij onwillend waren werden er Arabische vertalingen van Nederlandse teksten opgehangen in openbare gebouwen zodat de noodzaak om Nederlands te leren verdween. Daardoor beheersen steeds minder mensen de Nederlandse taal, wordt er steeds vaker een apendialect gesproken en gaan apen van elkaar een rommeltaaltje leren. Kinderen nemen dat gedrag weer over, het onderwijs verloedert en een nationale ramp is geboren. Islamisering is zeer omstreden, want langzaam maar zeker wordt de Nederlandse cultuur vervangen en daardoor vernietigd.

Vraagt u zich ook wel eens af waarom iedereen het zo over zich heen laat komen terwijl de dramatische gevolgen, namelijk de uitroeiing van het Nederlandse "ras" cq soort, overduidelijk zijn? Daar is een simpele verklaring voor. Voorstanders ontkennen gewoon dat er sprake is van islamisering. Volgens hen bestaat het proces van de islamisering gewoon niet. Net als de holocaust zou dat ook verzonnen zijn. Kenners weten wel beter. Met 3 miljoen allochtonen zou u kunnen denken dat ons volk al voor 20 % verneukt is. Kleine ondernemers die voedsel verkochten zijn massaal vervangen door Turken die broodjes schaap verkopen. Overal om ons heen wordt geen Nederlands meer gesproken. Moslims bepalen of meningen en kunst zijn toegestaan en of we naast hen in het vliegtuig mogen zitten. De (radicale) islam is overal. Zij verwerpen de democratie, prediken haat en onverdraagzaamheid, vormen een bedreiging voor de maatschappij en ondermijnen het land in hun streven naar de invoering van de sharia.

Kwaad in de zogenaamde goedheid.

Pak de actualiteit er eens bij en blader de kranten door op zoek naar moslimnieuws. Wat opvalt is dat er structureel pogingen worden ondernomen om het proces van de islamisering te versnellen. Met als eindpunt een verkracht Nederland zonder fatsoenlijk sprekende blanken. Zoveel evidentie voor dat verderfelijke proces zou het onmogelijk moeten maken om nog redelijkerwijs vol te houden dat er niet iets vreselijks gaande is. Toch is dat wel wat belangengroepen en moslims proberen. Het oude rideltje komt weer naar voren. "Ze zijn niet allemaal zo. Er zijn ook goede moslims." Vast. Niet alle moslims zijn terroristen, maar toevallig zijn wel alle terroristen moslims of moslimvriendjes. Feiten vallen niet te ontkennen. Individuele moslims zorgen niet voor islamisering, maar de aanwezigheid van het geheel van meer dan 1 miljoen moslims wel. Subjectieve kwalificaties van individuen als goed en slecht doen dan echt niet ter zake. Over het algemeen is het zo dat de aanwezigheid van grote groepen niet-westerse allochtonen destructief is voor Nederland. Het is noodzakelijk om daar NU een eind aan te maken.

Uiteraard weten moslims en de volksverlakkers ook dat het hier niet gaat om zorgen van ordinaire racisten. Wellicht ten overloede vermelden we dat racisme uit den boze is. We hebben geen hekel aan moslims als we zouden vinden dat het geitenneukende parasiterende apen zijn die enkel de wereld willen domineren met hun achterlijke middeleeuwse gebruiken. Let wel op, dat vinden we dus niet. Nee, dat is niet dubbelzinnig. U weet wat we bedoelen. Anders zou het strafbaar zijn en dat moet niet. We hekelen het proces islamisering omdat het de Nederlandse cultuur en het blanke volk onherstelbare schade toebrengt, zorgt voor terrorisme en een burgeroorlog kan veroorzaken. Ageren tegen een proces dat schadelijk is kan toch niet verkeerd zijn? Linkse rakkers zouden wel weer opmerken dat we wel degelijk racistisch bezig zijn. Middels linkse propaganda proberen zij tevens het beeld te scheppen dat er helemaal niet zoveel moslims zijn.

Kunnen wij niet tellen, gebruiken we andere statistieken of hebben de onderzoekers het ei van Mohammed Columbus uitgevonden? Wel nee, er is gewoon weer sprake van een ouderwetse misdefinitie. Definieer een term anders dan de hele wereld het zou begrijpen en het probleem is "opgelost". Noem Marokkanen gewoon Hagenaren en geen enkele misdaad wordt meer door een Marokkaan gepleegd. Makkelijk. Zo gaat dat hier ook. Moslims? "Echt niet. Het zijn geen moslims!" roepen ze. Moslimimmigranten van de eerste en tweede generatie kunnen geen moslims genoemd worden omdat ze volgens de Rijksuniversiteit Groningen geen praktiserende moslims zijn. Ach ja, dat is net zoiets als niet-praktiserende pedofielen. Wel rukken op kinderporno, maar niet de verantwoordelijkheid nemen als blijkt dat voor die video's Mohammed met een 9 jarige meisje bonkte echte kinderen misbruikt zijn. Analoog daaraan kunnen we stellen dat ze wel de koran aanhangen waarin jodenhaat en werelddominatie beschreven wordt, maar geen verantwoordelijkheid erkennen voor de gevolgen van de islamisering.

Tsnunami zonder pardon.

Zoals eerder aan de orde is geweest betekent het voorgaande niet dat moslims in het algemeen aangevallen worden en er met het deporteren van zoveel mogelijk moslims aan een oplossing wordt gewerkt. Primair vormen de radicale moslims het grootste probleem vanwege de steeds groter wordende terreurdreiging. Secundair vormt de aanwezigheid van grote groepen moslims, of ze nu goed zijn of niet, een groot probleem omdat het de islamisering en beperking van fundamentele vrijheden faciliteert. Een zogenaamd "goede" moslim die het voor elkaar krijgt dat kunst wordt verboden en gemeenteraadsleden in het vliegtuig de herleving van de apartheid mogen meemaken is nou niet bepaald een voorbeeldige gast. Meer een gevaar voor het vrije Nederland. Desondanks blijken linkse landverraders er niet voor terug te deinzen het land nog meer te overspoelen met buitenlanders.

Thans is 1 op de 16 mensen in Nederland moslim. Drie op de 16 zijn allochtonen. Geholpen door miljoenen landverraders. Zelfs nu Nederlanders nog in de meerderheid zijn hebben we extreem grote problemen met buitenlanders. Dit is geen uiting van racisme, maar de harde dagelijkse realiteit voor veel hardwerkende Nederlanders die er keer op keer mee worden geconfronteerd. Begrijp ons niet verkeerd. Tijdelijk huisvesten van mensen die in eigen land in levensgevaar zijn is het probleem niet. Al het "goede" over het land uitstorten met als doel de oorspronkelijke bevolking monddood te maken en uiteindelijk te vernietigen is net een trage manier van genocide. Volkerenmoord. Water kan ook goed zijn, maar miljoenen liters uitstorten over het land moeten we niet willen. Hetzelfde geldt voor buitenlanders. Tijdelijk opvangen is prima; een tsnunami aan buitenlanders dient effectief te worden bestreden.

Miljarden euro's zijn er verloren gegaan om immigranten te huisvesten en te verzorgen. Geld waar hardwerkende Nederlanders diep voor in de buidel moeten tasten en dat anders allemaal besteed had kunnen worden om grote problemen in Nederland het hoofd te bieden. Allemaal verspillingen om de multiculturele samenleving in ere te houden. Anno 2008 zou niemand meer in dat sprookje moeten geloven. Vraag het kabinet eens wat ze goed hebben gedaan in de periode dat ze er nu zitten en er zal niet veel meer uitkomen dan gejubel over het generaal pardon. Duizenden nieuwe parasieten kunnen hier sinds de regeling op onze kosten voorgoed bivakkeren. Ogenschijnlijk gaat het om kleine aantallen, maar u moet niet vergeten dat het al de zoveelste regeling is. Honderd keer 30.000 is ook 3 miljoen. Slappe linkse politici hebben een pardon- en excuuscultuur gecreŽerd waarin schuldgevoel en angst elke keer moet leiden tot het binnenlaten van meer allochtonen.

Eenmalig is het zeker niet. Elke keer moeten we weer vernemen dat er geen einde komt aan de instroom van immigranten. Een slordige 30.000 buitenlanders kropen in het eerste kwartaal van 2008 over de Nederlandse grens. Verklaringen worden gezocht in de hoek van de zogenaamde krapte op de arbeidsmarkt, maar gezien het feit dat er genoeg Nederlanders thuiszitten is dat slechts een flauwe smoes. De vele problemen die mensen al tientallen jaren ondervinden met de multiculturele samenleving doen kennelijk niet ter zake. Meer dan de helft van de Nederlanders ziet de islam als bedreiging en ziet de parasiterende gasten het liefst gedeporteerd worden vertrekken. Het Centraal Planbureau (CPB) trekt al de vergelijking van de massale immigratie van Polen met de eerste invasie van de gastarbeiders en moslimgroepen. De verzorgingsstaat zou vooral aantrekkelijk zijn voor laagopgeleide profiteurs. Domoren waar we geen flikker aan hebben. Nederland vindt het toelaten van allochtonen de grootste vergissing van de 20ste eeuw. De volgende stap is demonstreren om ze allemaal weg te krijgen.

Overweging.

Wat nog het meeste stoort is de houding van veel Nederlanders. Ze bagatelliseren het probleem, noemen kritische geluiden over de failliete multicriminele samenleving extreem rechts en zijn bereid erg ver te gaan om mensen die strijden voor volk en vaderland hardhandig de mond te snoeren. Vreemd genoeg begrijpt iedereen wel waar het om gaat als het om andere landen gaat. Elke nationaliteit is zo'n beetje vertegenwoordigd in Nederland. Wie mensen wil zien, kan overal terecht. Niemand zal echter een stel straat-Turken uit een ghettobuurt in Nederland gelijkstellen aan de cultuur die men aantreft in Turkije. Mensen zien heus wel in dat ze juist speciaal naar een ander land gaan om tijdelijk kennis te nemen van de cultuur van een specifiek volk. Een belangrijke eis is dat het volk intact is en 1 dominante cultuur uitdraagt. Bezoekers klagen al als er iets verandert, want dat verpest de boel omdat het niet meer authentiek is.

Gaat het echter om Nederland, dan zijn mensen opeens bereid alles op te geven en vernietiging te verdragen. Andere landen en volkeren mogen niet veranderen omdat mensen vinden dat de cultuur behouden moet blijven. Nederlandse nationalisten worden echter neergezet als racisten. Grote acties worden er gehouden om diersoorten niet te laten uitsterven, maar waar blijven de mensen met hun grote bek toen bleek dat de roodharige blanke medemens met sproeten aan het uitsterven is? Waar zijn de belangenverenigingen als het gaat om behoud van de Nederlandse cultuur en gebruiken? Waarom wordt er niks gedaan aan de verloedering van onze taal, onze mensen en onze gebruiken? Nederland is voor Nederlanders. Nederlanders wiens voorouders eeuwenlang gestreden hebben voor de vrijheden die we nu steeds minder kennen. Helden die voor ons land gestorven zijn door zich in het Verzet op te offeren voor hen die nu geen knip voor de neus waard zijn omdat ze ons land verraden. Streven naar en inzetten voor het behoud van het Nederlandse volk en zijn cultuur is ons goed recht en ieders plicht.

Denk eens aan uw favoriete vakantieland. Stelt u zich nu eens voor dat het land binnen 15 jaar zo extreem van (bevolkings)samenstelling verandert dat alle kenmerken waar u zo dol op bent zijn verdwenen en vervangen door iets waar u van walgt. Bent u nu een racist, mensenhater of fascist als u opmerkt dat u liever terug wenst te gaan naar hoe het was? Nee, overduidelijk niet. Een hekel hebben aan buitenlanders vanwege hun huidskleur is racisme. Gruwelen van de gevolgen van het proces islamisering en de vernietigende aanwezigheid van vreemdelingen is dat niet. Het is een menselijke reactie om te willen behouden wat ons lief is. Ons volk en onze mensen zijn uniek. Nergens ter wereld is dat te vinden. Roep maar lekker dat er sprake is van racisme, dat boeit (behalve wat linkse flikkers) niemand iets. Ieder volk leeft graag met de eigen mensen en streeft naar behoud. Zeker nu ons voortbestaan in gevaar is hebben we het volste recht daartegen op te treden. Een Nederland met zoveel allochtonen is geen leefbaar Nederland. Eigen volk eerst! Laat Nederland weer van de Nederlanders worden. Wij hebben ook recht op ons eigen land.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.