Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

313 # Competentie van het niks kunnen #
Gepost door Misdefinitie op 21-05-2008 om 23:43.
Onderwijs is zeer belangrijk. Mensen worden nu eenmaal niet met kennis en vaardigheden geboren. Leren is een moeizaam proces. Ooit waren we daar na honderden jaren ontwikkeling vrij goed in geworden. Toen kwam de PvdA er sinds de jaren '70 mee bemoeien en is het onderwijs in rap tempo naar de tyfus gegaan. Kennis en vaardigheden werden vervangen door het dogma "competentie". Een genadeloze poging van die voormalige NSDAP dwazen om het volk met idioot onderwijs dom te houden zodat ze blijven gehoorzamen. Het systeem is tien jaar geleden ingevoerd in het HBO en reeds in 2004 concludeerden wij na grondig onderzoek dat de beschreven misstanden en constructies elk schooltype aantasten. Vervolgens werden we bedreigd en genegeerd. Wat blijkt nu? Misdefinitie heeft wederom gelijk gekregen. Thans hangt Beter Onderwijs Nederland (BON) aan de noodklok en stelt dat het MBO-onderwijs naar de klote gaat door de zogenaamde competenties.

Achtergrond van het competentiesysteem.

Vroeger heerste er discipline en tucht op scholen en werden de leerlingen aan de hand van duidelijke structuren opgeleid tot vakman of professional. Theoretische kennis stond voorop, want wie niks weet kan ook niks doen. Voordat de kapper van ons een kaalkop kan maken zal hij eerst moeten hebben geleerd hoe een tondeuse werkt en eventueel waar een bloempot voor kan dienen. Een kok zal niet alleen iets moeten weten over het eten dat hij bereidt, maar ook iets over de bereidingswijze en de hygiŽnevoorschriften. Daarna kan het geleerde in de praktijk worden toegepast waarna het steeds moeilijker en ingewikkelder wordt totdat het diploma terecht verdiend is. Objectief meten is cruciaal, want alleen dan kunnen we stellen dat elk diploma betekent dat iemand daadwerkelijk een vakman is. Allochtonen konden echter niet zo goed meekomen. Daarom verzon de PvdA een list waarmee zij hen op subjectieve wijze aan een diploma konden helpen: competentiegericht onderwijs.

Objectief meetbare kennis wordt in dat systeem verboden. Rekenen en taal worden steeds minder gedoceerd. Een gevolg van deze schandalige praktijk dat zelfs docenten niet meer weten hoe ze een staartdeling moeten maken en weigeren om normaal de eigen taal te spreken. Voortaan gaat het om subjectieve beoordelingen aan de hand van gedrag, houding en emotioneel gelul. Wellicht zult u zich afvragen waarom dat in hemelsnaam nodig was. We hadden immers de beschikking over een vrij goed systeem. Eigenlijk is het vrij simpel te verklaren. Objectieve vaardigheden zijn veel beter meetbaar en het zal erg opvallen wanneer specifieke groepen allochtonen niet in staat waren om op dat niveau te komen. Voor partijen als de PvdA zou dat een ramp zijn, want dan had de bevolking kunnen zien wat voor dom volk we hebben binnengehaald. Competentiegericht onderwijs bestaat echter uit verzonnen constructies gebaseerd op vaag geleuter en werkt volgens het "ik mag je"-gehalte.

Waar gaat het nu concreet om bij dat systeem? Een lastige vraag die vrijwel niemand kan beantwoorden. Vraag aan een willekeurige voorstander wat het systeem daadwerkelijk inhoudt en u krijgt de meest vage antwoorden naar uw hoofd geslingerd. Toch gaan we een poging wagen om duidelijkheid te scheppen aan de hand van de meest voorkomende competenties. Aanwezigheid is zo'n competentie. Was het vroeger vanzelfsprekend om aanwezig te zijn bij de lessen: tegenwoordig worden er gewoon punten weggegeven als kinderen komen opdagen. Wat ons betreft is dat de omgekeerde wereld. Nu is dat nog redelijk concreet te noemen, maar wat denkt u van de competentie "omgevingsbewustzijn"? Wanneer is iemand zich nu bewust van zijn omgeving? Als hij de leraar een dwaas noemt omdat hij niet eens kan tellen? Als hij opmerkt dat niemand hierop zit te wachten? Misschien als hij concludeert dat de leerlingen van tegenwoordig alleen maar een beetje googlen en voor de rest lol trappen?!

Zulke vage normen zijn totaal nutteloos en dragen niet bij aan het leerproces van de leerling. Sterker nog, de leerling moet zich er steeds vaker op instellen dat hij er zit om de docent tevreden te stellen. Hij heeft door de vaagheid immers geen enkele andere mogelijkheid om zijn diploma te halen. Leerlingen die wel iets willen leren en hard willen werken worden afgestraft. Dat is wellicht heel moeilijk voor te stellen, maar u moet bedenken dat het met het competentiegerichte systeem altijd mogelijk is om een hardwerkende leerling een onvoldoende te geven met een kutreden. Te weinig omgevingsbewustheid of gewoon niet flexibel genoeg. Terwijl leerlingen die beter in de smaak vallen met dezelfde argumenten wel een diploma kunnen verkrijgen. Denk ook aan competenties als "samenwerken". Een persoon doet het werk, anderen liften mee en als de hardwerkende leerling niet zegt hoe geweldig dat is wordt hij genaaid. Hard werken mag niet. Met de meute meelullen, alles verdragen, niks leren, dom blijven en slijmen om in een goed blaadje te komen is de enige manier om te slagen.

Kan het nog erger? Ja, dat kan zeker. Er moet vooral veel geschreven worden. Ellenlange teksten over hoe geweldig het systeem is, hoe leuk en lief klasgenoten allemaal zijn en hoe tof de docent is die het allemaal zo goed begeleid heeft. Sensitiviteit is ook weer zo'n hol begrip. Tot onze afschuw presteren een aantal opleidingen het om van leerlingen te verwachten dat ze met een ondeskundige zonder papieren over hun (zware) psychologische problemen praten. Even een gesprek onder vier ogen waarin een leerlinge moet vertellen dat ze door haar zwarte vriendje is mishandeld en verkracht doet het beter dan zeggen dat ze kan rekenen. Het systeem is erop gericht de schuldvraag bij degene neer te leggen die vindt dat het niet werkt. Vertrouwelijke gesprekken die normaal gezien met een professionele psycholoog of psychiater besproken moeten worden. Voor het onderwijs niet relevant en uitermate intimiderend.

Problemen stelselmatig genegeerd.

Zoals gezegd bestaat het systeem al 10 jaar. Eerst in het HBO, dan in het WO en het VO om vervolgens bij het MBO zijn tol te eisen. Overal waar het is ingevoerd hebben leerlingen en studenten klachten. Conclusie: er wordt teveel geluld en te weinig geleerd. Viel dat nou echt niet op? Natuurlijk viel dat op. Zo heeft onze beheerder in het boek over de HvA deze problematiek uitvoering uit de doeken gedaan. Gehoorzaamde hij niet aan de grillen van de school, dan werden zijn punten afgepakt. Een docent begon hem te vertellen dat hij zijn dochter zonder broek nam en wilde dat hij hem ging pijpen. De stagecoŲrdinator noemde hem een geestelijk gestoorde psychopaat en wilde hem niet laten slagen voor een stage voordat hij zich zou laten behandelen door een psychiater. En waarom? Omdat hij bezwaar had tegen de frauduleuze handelingen met betrekking tot het gratis weggeven van diploma's en ageerde tegen intimidatie.

Onderwijsinstellingen, de pers en de politiek hebben de signalen stelselmatig genegeerd. De HvA bedreigde ons met een schadeclaim van miljoenen euro's als we de zaak wereldkundig zouden maken. Een mongool van het College van Bestuur noemde uw webmaster een rechtsextremist. Terwijl zij degenen waren die blanke studenten discrimineerden om zwarten aan een diploma te helpen. Laffe journalisten als Arianne Mantel van de Telegraaf waren te bang om over dit soort misstanden te publiceren. Pas na jaren durfde zij voorzichtig de problemen te benoemen die wij al jaren hebben opgemerkt. Achteraf werden er natuurlijk idiote smoesjes verzonnen om er destijds geen aandacht aan te besteden.

Gevolgen.

Competentiegericht onderwijs is ooit ingevoerd door linkse ratten om kansarmen, idioten en allochtonen de kans te geven om ten koste van blanken hun diploma te halen zonder daar iets noemenswaardig voor te hoeven doen. Het onderwijs is teruggebracht tot een vage opsomming van competenties waarvan ze niks leren. Ze krijgen enkel een beoordeling waar ze niks aan kunnen doen. Behalve dan in de maat lopen die het systeem aangeeft. Jammer genoeg heeft dat voor alle betrokken partijen grote gevolgen. Bij de PvdA denken ze dat ze gewonnen hebben nu allochtonen massaal met een diploma de school verlaten. Net als hun wetten is dat slechts papieren schijn. Een allochtoon is geen Nederlander omdat men dat in een wet opschrijft; een allochtoon is ook geen vakman omdat hij een diploma heeft. Het leek zo simpel. Diploma = grote kans op werk. Dus geven ze een gratis diploma en redeneren ze vrolijk dat er kans is op werk. Pech gehad. Met zo'n fake diploma krijgen allochtonen hooguit laaggeschoold werk. Want ze kunnen niks. De zwarte krachtpatser in de WC.

Nederlandse leerlingen hebben er ook onder te lijden. Okee, het zou niet zo netjes zijn om te vermelden dat ze door hetzelfde onderwijs ook even dom worden als allochtonen. Precies zoals socialisten dat graag hebben: iedereen even dom. Ook zal het niet zo aardig zijn als we vermelden dat wie zielige verhalen kan vertellen over persoonlijke problemen een grotere kans heeft om een hoog cijfer te halen en dat het (niet toevallig) al eerder bekend was dat Marokkanen vaker psychisch gestoord zijn. Jawel, dat laatste stond in de krant mensen, dus geen gezeik daarover. Al met al verzwakt de algehele positie van de kenniseconomie. Vaardigheden zijn nodig, want een hamer timmert niet zelf en een verwarming kan zichzelf ook niet maken. Leerlingen kunnen straks niks meer en zijn alleen maar zogenaamd "goed van gedrag" en sociaal. En zelfs dat niet, want door al die competentieshit zijn jongeren compleet losgeslagen.

Docenten die denken dat het niet erg is omdat zij hun geld toch wel krijgen zullen bedrogen uitkomen. Competentiegericht onderwijs is niks anders dan een lijstje met vage termen waar leerlingen subjectief zogenaamd aan moeten voldoen. Klassikaal lesgeven is verboden en leerlingen worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. U raadt het al: een dure docent die boven de stof hoort te staan is daarvoor niet nodig. Scholen kunnen volstaan met goedkope instructeurs en coaches; doorgaans mensen die mislukt zijn in het bedrijfsleven. Niks weten, niks kunnen en enkel wat ouwehoeren. Lekker goedkoop voor de scholen, want zij zullen veel geld kunnen besparen. De HBO-raad, waar blanke racist Terpstra met de scepter zwaait, ontkent. Behalve kennis zouden leerlingen nu ook vaardigheden leren. Ook de MBO-raad ontkent de problemen. Alle onderdelen zouden even zwaar wegen. In tegenstelling tot klassieke systemen gaat het bij de competenties erom te zeggen iets te kunnen in plaats van het werkelijk te beheersen.

Overweging.

Waarom is niemand bereid om in te grijpen terwijl het probleem overduidelijk is? Misstanden blijven niet bestaan als er niemand zal zijn die er belang bij heeft dat de situatie bij het oude blijft. Binnen elke groep zijn er veel mensen die het wel prettig vinden dat het competentiegerichte onderwijs een grote stempel drukt op het onderwijs. Veel allochtonen vinden het systeem goed omdat het hen gratis een diploma verschaft. Vraag het leerlingen en ze zullen veelal geen bezwaar hebben omdat het systeem ervoor zorgt dat ze lekker achter de computer kunnen hangen en lol kunnen hebben. Docenten hoeven hun vakkennis niet meer bij te houden; kennis is toch niet noodzakelijk voor competenties. De PvdA vindt het prachtig dat hun achterban het op papier zo goed doet. Het volk blijft dom gehoorzamen en links stemmen. Komen mensen er later achter dat ze bedrogen zijn, dan kunnen ze toch niet meer terug.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) draait het probleem om. Zij stellen dat er te weinig goede docenten te krijgen zijn en dat er daarom een groot draagvlak is voor het systeem. Competenties afvinken op een lijstje kan immers gedaan worden door goedkope instructeurs. Eigenlijk is dat verkapt bezuinigen en draait men in een cirkel rond. Slecht onderwijs leidt slechte docenten op waardoor er enkel slecht onderwijs gegeven kan worden door slechte docenten. Ook krijgen scholen subsidie voor iedereen die de school met een diploma verlaat. Strengere regels en objectief meten is uit den boze, want dat zou betekenen dat een heleboel leerlingen het niet meer halen. Voor velen is dat de reden geweest om op de PvdA te stemmen. Kennelijk zijn de linkse belangen om slecht onderwijs te geven te groot om er iets aan te willen doen.

Mensen zullen moeten beseffen dat het niet in het belang van de maatschappij is dat we dom stemvee creŽren; al dan niet met een diploma. Op papier geschoold zijn maar in de praktijk geen flikker waard zijn is slecht voor de beroepsbevolking. Uiteraard past het in het straatje van de PvdA als we nog meer buitenlanders hier naartoe moeten halen omdat geen Nederlandse loodgieter in staat is om een tang te hanteren, maar dat is geen samenleving waar wij naar streven. Opleidingen moeten weer kennis en vaardigheden bijbrengen. Instellingen die diploma's uitdelen terwijl de kandidaat niet in staat is zijn vak uit te oefenen moeten worden gesloten. Instructeurs, coaches en een ieder die denkt met vaag lullen een punt te maken moeten net als vroeger weer putjesscheppers worden. "Competentie" is een misdefinitie die staat voor subjectiviteit, vaagheid, slap ouwehoeren, vriendjespolitiek, domheid en discriminatie. Schaf die rotzooi af en straf de verantwoordelijken.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.