Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

310 # HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot #
Gepost door Misdefinitie op 06-05-2008 om 22:37.
"In zijn teksten staan grove termen als fu fu fucking," stamelde dominee H geschokt. "F f f fu uck ing Christmas hŤ," stotterde Liefaard. "En hij zei ook nog d d d damn!" "Oooooooh!"

Dit geeft een indicatie van het niveau van het gesprek dat ik had met de heren van de Stichting Ceder Groep op 22 februari 2008 naar aanleiding van het schandaal op het Hermann Wesselink College (HWC) in Amstelveen. Weet u het nog? Rector Liefaard alias rode hond Lafaard heeft uw webmaster op 13 februari 2008 per direct op non-actief gezet omdat zijn politieke voorkeur in aanvaring kwam met de teksten op Misdefinitie. Door een gigantische blunder van zijn kant escaleerde de situatie. Anderhalf uur lang werd ik met veel intimidatie bschuldigd van bedrog. Duidelijk werd dat we er met deze linkse fascisten niet uit gingen komen. De school startte een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De rechter negeerde al mijn argumenten en legde een Berufsverbot op. De arbeidsovereenkomst werd per direct ontbonden.

Onwelgevallige mening voldoende voor ontslag.

Behalve een flauwe opsomming van citaten op misdefinitie.nl die uit zijn verband zijn gehaald gaf kantonrechter mr. R. A. J. van der Linde de volgende verklaring in zijn beschikking:

"Ook wanneer de door verzoekster bedoelde citaten worden gezien in hun context, kan de conclusie in redelijkheid geen andere zijn dan dat verweerder op een publiek forum zich in zijn artikelen zeer negatief heeft uitgelaten over, zoals verzoekster het noemt, de moslimgemeenschap. Verzoekster kan, te meer nog gezien haar christelijke signatuur, verlangen dat haar docenten een voorbeeldfuctie dienen te vervullen waarbij leerlingen het gevoel kunnen krijgen dat allen, ongeacht achtergrond, voor de docent gelijk en bij hem welkom en veilig zijn. Verzoekster kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat zij in verweerder niet meer het vertrouwen kan stellen dat hij die functie zal vervullen en dat van haar niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij deze stand van zaken behoort de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve te eindigen per 1 mei 2008. (red: 3 maanden voor de datum waarop de tijdelijke overeenkomst van rechtswege zou eindigen.) Er is geen grond voor vergoeding."

Opvallend aan deze uitspraak is dat het geen enkele vorm van argumentatie bevat. De eerste zin geeft de mening van de rechter weer dat er in artikelen op Misdefinitie stelselmatig negatief gesproken zou worden over moslimgroepen. Voor het gemak laat hij weg dat ik regelmatig naar voren heb gebracht dat het gaat om specifieke groepen radicalen, criminelen en terroristen en niet om de hele moslimgemeenschap. Vervolgens redeneert hij daarop verder door aan te geven dat de werkgever geen vertrouwen meer hoeft te hebben en dat het redelijk is om op basis daarvan de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Enkel het weergeven van feiten uit de actualiteit en het hebben van een onwelgevallige mening over criminelen is volgens de rechter voldoende om het vertrouwen op te zeggen en te ontbinden. Feitelijk betekent deze uitspraak dat ik voor het minste of geringste ontslagen kan worden bij elke werkgever in Nederland.

Partijdigheid.

Van een rechter verwachten we dat hij onafhankelijk en onpartijdig is en dat ook laat blijken in de manier waarop hij zijn besluiten motiveert. Niet voor niks zorgt de wetgever voor een groot aantal wetten die de rechter kan toepassen. Zo objectief mogelijk motiveren is daarvoor een vereiste. Beschikkingen geven op basis van subjectieve meningen zou uit den boze moeten zijn. Toch gebeurt dat hier. Er worden persoonlijke meningen gegeven, geen juridische argumenten om iemand te veroordelen. Erger is nog zijn opvatting dat het weergeven van een negatief standpunt over bepaalde groepen betekent dat die mening ook door de boodschapper wordt aangehangen. Alsof een journalist alle meningen deelt van de mensen waar hij over schrijft. Te idioot voor woorden wordt het als u bedenkt dat de rechter suggereert dat er sprake is van racisme tijdens het uitvoeren van de functie.

Marokkanen zijn vaker psychisch gestoord. Aangetoond in onderzoeken waar de kranten over schreven. Homo- en jodenhaat wordt gepropagandeerd door de koran en de aanhangers van dat gedachtegoed. Ongelovige westerse blanken zijn volgens hen roze varkens die van de islam mogen worden afgeslacht als beesten. Ook u, mijnheer Liefaard, bent gewaarschuwd. Wanneer zij aan de macht komen geef ik geen cent meer voor uw leven. Godverdomme, in ons land verklaren een stelletje geitenneukers en linkse landverraders ons de oorlog. Zij vinden dat Nederland een zware bomaanslag nodig heeft en u vindt dat goed. Kranten en weblogs schrijven erover, maar als wij het doen worden we uitgemaakt voor nazi's. Berichtengeving over idioten betekent niet dat ik als docent leerlingen discrimineer en het vertrouwen niet waard ben. Dat is apert onjuist en deze belediging heeft mij dan ook diep gekwetst.

Rita Verdonk (TON) zei het al. De rechtspraak deugt niet. Rechters zouden onvoldoende kunnen motiveren waarom ze een bepaald besluit nemen. Wij kunnen dat alleen maar beamen nu we zien dat een rechter op basis van deze website concludeert dat ik in de klas de racist zou uithangen. Tot overmaat van ramp durft hij dat ook nog redelijk te noemen. Natuurlijk heb ik na raadpleging van deskundigen een verweerschrift ingediend. Zoals het hoort. De rechter kon de feiten en argumentaties niet weerleggen en besloot toen om ze helemaal niet mee te nemen bij zijn beslissing. Onafhankelijke rechter mijn reet. Subjectieve meningen, verkeerde insinuaties, beledigingen, terminologie overnemen van de wederpartij en het compleet negeren van mijn verweer laten overduidelijk zien dat er sprake was van partijdigheid.

Verweer.

Ongeoorloofde discriminatie vormde een belangrijk argument in mijn betoog. In deze hele situatie was er sprake van gelijke gevallen. Namelijk docenten die werkzaam zijn voor een werkgever en allemaal een mening hebben. Vaststond dat het HWC de arbeidsovereenkomst wilde ontbinden op basis van de vermeende rechtse politieke overtuiging. Extreem linkse ratten worden zelden ontslagen. Stalinflikkers worden zelfs in staat gesteld om actief hun linkse propaganda aan leerlingen door te geven. Rechtsdenkenden demoniseren wordt aangemoedigd. Ontslag op basis van vermeend rechts gedachtegoed is iets dat enkel iemand kan overkomen die te maken krijgt met socialistische fascisten. Dat is directe discriminatie op basis van politie gezindheid en is te allen tijde verboden. Artikel 5 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling is daar heel duidelijk in. Geen spelt tussen te krijgen. Daarom had de rechter er schijt aan.

Het HWC stelde zich op het standpunt dat ze bedrogen zijn omdat ik tijdens de sollicitatiegesprekken niet overduidelijk heb gewezen op het bestaan van Misdefinitie. Weet u, ik zal de volgende keer gaan solliciteren met het opschrift "ik ben een nazi" op mijn voorhoofd. Belachelijk. Er kan geen causaal verband zijn tussen het niet weten van iemands politieke voorkeur of meningen en het sluiten van de overeenkomst. Liefaard heeft mij ook niet verteld dat hij 's nachts graag van bil gaat met de flikkers in het Vondelpark, rood fascistisch gedachtegoed aanhangt en zo'n arrogante politiek correcte klootzak is dat hij liever zijn leerlingen laat barsten om de goede naam van de school te sparen. Sollicitanten mogen over zaken waardoor ze gediscrimineerd kunnen worden zwijgen. Sterker nog: zulke vragen mogen niet eens gesteld worden.

In ontslagprocedures wordt met heel wat modder gesmeten. Tijdens het laatste gesprek en de gehele periode daarna werd ik van alles en nog wat beschuldigd. Stukken zouden niet ondertekend zijn of zelfs ontbreken in mijn dossier. Uiteraard weet ik hoe dat komt. Zij laten hun administratie verzorgen door Dyade. Een toko met een nogal amateuristische werkwijze. Slechte communicatie, arrogante brieven, domme fouten: u kent dat wel, een typisch bedrijf waarvan we vinden dat het gesloten zou moeten worden. Na meer dan een half jaar kwam de schoolleiding er eindelijk achter dat ze geen bewijs omtrent gedrag van me hebben. Nogal belangrijk, want daarmee kunnen ze zeker weten dat ze niet met een veroordeelde kinderlokker te maken hebben. Nader onderzoek van Misdefinitie wees uit dat iedere kinderverkrachter zonder dat papiertje maandenlang op het HWC les kan geven zonder ontdekt te woorden. De kans is groot dat het op het HWC krioelt van de pedofielen. Zeer gevaarlijk.

De school en ook de rechter klassificeren de baan als voorbeeldfunctie en vinden dat kritisch zijn over de moslimgemeenschap het docentschap onmogelijk maakt. Ik deel die mening overduidelijk niet. Werk en privť gescheiden houden is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. Wat iemand in zijn vrije tijd doet is niet relevant. Ten eerste werd ik slechts voor 10 uren in de week betaald. Men kan niet van mij verwachten dat ik 24 uur per dag / 7 dagen in de week docent ben; zeker niet zonder mij daarvoor te betalen. Verder betekent een voorbeeldfunctie niet dat het hebben van een mening verboden is. Censuur en onderdrukking kan nooit de bedoeling zijn. Nadat de rector mij had verteld dat hij kennis had genomen van de website, heb ik nog zonder problemen lessen kunnen geven. Daarmee is aangetoond dat de school erop kon vertrouwen dat ik het werk naar behoren uitvoer.

Iets dat onmogelijk zou zijn geweest wanneer ik daadwerkelijk de politiek in de klas zou brengen. U gelooft toch zeker niet dat iemand meer dan een half jaar goed kan functioneren als er opvattingen geuit worden die door minstens een aantal leerlingen niet gedeeld zouden worden? Leerlingen stappen al naar de rector als ze eruit worden gestuurd. Over politiek werd niet gesproken. Een aantal leerlingen hebben zich zelfs geregistreerd op deze website, maar hebben geen account gekregen; juist om de scheiding tussen het werk en de website te handhaven. De suggestie dat leerlingen en werknemers geschokt zouden zijn door de website is daarom een leugen. Zij waren wel geschokt, maar dan over het lullige en amateuristische optreden van de rector die, in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt waarin scholen leraren van elkaar overkopen, een goede leerkracht op straat zet vanwege het hebben van een mening.

Primair stelde het HWC dat er sprake was van dwaling. Ten onrechte, want aan de vereisten voor een beroep op dwaling die beschreven staan in art. 6:228 BW is niet voldaan. Voor dwaling is vereist dat er een verkeerde voorstelling was over essentiŽle eigenschappen of omstandigheden. Het hebben en uiten van een persoonlijke mening is geen essentiŽle eigenschap met betrekking tot een functie als docent informatica. Kwalificaties en de manier waarop het werk wordt verricht zijn dat wel. Er kan tevens geen causaal verband zijn tussen het niet weten van iemands politieke voorkeur of meningen en het sluiten van de overeenkomst. Hier is sprake van discriminatie. Dwaling moet ook betrekking hebben op feiten die bestaan op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Liefaard en consorten waren zo dom om citaten te nemen die veel later waren gepubliceerd. Onderzoeksplicht kennen ze al helemaal niet en voortbouwen op de "schijn" door naderhand nog lessen te laten geven begrijpen ze ook niet. Vreemd genoeg werden ook al deze punten door de rechter genegeerd.

Toch was er intern nog iets anders aan de hand wat het geheel nog schijnheiliger maakt. Leerlingen en personeel waren allang op de hoogte van het bestaan van de website, dat was het probleem niet. Wel heeft de school problemen met een aantal klassen en leerlingen. Een klas functioneerde zo slecht dat enkele leerlingen problemen zouden krijgen bij het examen. Hoewel het streng verboden is vond de schoolleiding dat zij extra herkansingen verdienen om de cijfers op te halen. Ook moest mijn lesprogramma keer op keer worden aangepast om zo hogere cijfers te creŽren. Later begonnen conrectoren de cijfers handmatig aan te passen. Toen dat niet genoeg was, werd mij dringend verzocht voor de 5e keer een "kans" te bieden voor betere cijfers. Liefaard was bereid mij extra te betalen als ik frauduleuze handelingen zou uitvoeren waardoor cijfers van leerlingen werden verhoogd. Ik heb dat geweigerd. Het is niet ondenkbaar dat hij toen de website heeft opgevoerd als reden voor ontslag.

Trivia.

Wist u dat ...

- we voor het gesprek van 22 februari 2008 intern al hadden besloten dat het tot een kantonzaak moest komen en de schoolleiding zo bang was dat we ze bijna zover hadden gekregen dat ze het salaris van het tijdelijke contract gewoon wilden doorbetalen?
- we dat sowieso zouden weigeren omdat we wisten dat ik de zekerheid had minstens 2,5 maand doorbetaald te krijgen vanwege de lengte van de ontbindingsprocedure?
- we als straf expres de onzekerheid bij de tegenpartij hebben gelaten?
- we van te voren al wisten dat de rechterlijke macht willekeurig oordeelt over discriminatiezaken en daarom juridische hulp van de zaak hebben gehaald om kosten te sparen?
- het geen toeval was dat ik op het HWC terecht kwam, maar het een uitgedachte actie was nadat Misdefinitie daarvoor gevraagd werd?
- dat gebeurde omdat iemand een onderzoek wilde?
- de baan slechts 0,35 FTE was en mij veel meer kostte dan het opleverde?
- het daarom en vanwege andere projecten hooguit 6 maanden mocht duren en ik er toch onderuit moest?
- het daarom ook geen toeval was dat Liefaard juist in februari nogmaals op de hoogte werd gesteld van het bestaan van deze website?
- hij er met open ogen intuinde en 3 maanden bij moest betalen in plaats dat ik 6 maanden moest dokken wegens contractbreuk?
- ik ook nog solliciteerde als teamleider bij dezelfde school en Liefaard tot op de dag van vandaag twijfelt of ik daar wel de diploma's en werkervaring voor had in de hoop me te kunnen pakken op een leugen?
- ik dat wel degelijk had en de kandidaatsstelling een serieuze aangelegenheid was?
- Liefaard na mijn ontslag een ander heeft ingehuurd om te frauderen?
- ik het leraarsschap altijd naar eer en geweten heb ingevuld?
- zwarten en blanken het cijfermatig gemiddeld even goed of even slecht deden?
- er dus zeker geen sprake was van politieke propaganda of racisme in mijn lessen?
- dat door niet nader te noemen linkse docenten wel gebeurde?
- er door tevens niet nader te noemen docenten leerlingen worden aangesproken met schatje?
- ik daarom bij een aantal het gevoel kreeg dat ze lid zijn van Stichting Martijn?
- Liefaard bang is voor zijn leerlingen en als ze maar hard genoeg schreeuwen zelfs een handtekening zet zodat ze weer naar binnen mogen?
- hij mij al eerder kwijt was geweest als hij dat persoonlijk in de klas was komen zeggen?
- ik mijn plotselinge vertrek vooral sneu vind voor de (mentor)leerlingen?
- Liefaard altijd over zijn schouder zal moeten kijken en zal moeten opletten bij sollicitatieprocedures omdat hij slechts 1 medewerker van Misdefinitie kent?

Winnen en verliezen.

Deze zaak kent vele verliezers. Aangezien het mogelijk is om iemand te ontslaan zodra hij zich ook maar even negatief uitlaat over bepaalde groepen, bent ook u in gevaar zodra u een mening heeft die anderen niet delen. Dat betekent dat u van de ene op de andere dag op straat kunt staan, een beroepsverbod krijgt opgelegd, nergens meer aan het werk komt, uw hypotheek niet meer kunt betalen en met uw hele gezin op straat staat. Naar onze opvatting is dat een zeer zware "straf" voor het hebben van een mening. Zonder uitzondering bevatten de artikelen op Misdefinitie feiten, actualiteiten, weergave van meningen van anderen en natuurlijk de eigen opvattingen. Is dat een misdaad? Dan loopt u allen gevaar. Op 5 mei vieren ze hypocriet bevrijdingsdag, maar dit soort fascistische praktijken laten zien dat vrijheid niet bestaat.

Maatschappelijk gezien is de uitspraak van de rechter een groot drama. Niet alleen is het van toepassing op iedereen met een kritische mening: het laat ook overduidelijk zien dat Nederland een bananenrepubliek is. Juridische argumenten en wetten worden genegeerd met de woorden redelijkheid en billijkheid. Activiteiten die onder uw vrije tijd vallen worden te pas en te onpas betrokken bij het werk om u te kunnen ontslaan. Spijt? Vergoeding? Ondanks dat mijn goede naam kapot is gemaakt en geen werkgever me ooit nog zal aannemen vindt de rechter dat er geen grond is voor vergoeding. Argumentatie? Geen. Negatief zijn over moslimterroristen betekent voor de rechter dat u een kankernazi bent. Weblogs moeten kennelijk aan banden worden gelegd middels vergaande vormen van censuur. Men wil niet alleen ons de mond snoeren, maar iedere criticus. Aanbevolen wordt om uw mond te houden totdat ze allemaal in de trein zitten en afgevoerd worden zolang de rode fascisten nog aan de macht zijn.

Gelukkig is er behalve verlies ook een grote winst geboekt. Nadat ons een hulpkreet bereikte deed Misdefinitie onderzoek op het HWC. Met succes. Wantoestanden, intimidatie, fraude, slechte administratie en discriminatie werden blootgelegd. Daarmee is het doel bereikt. Deze informatie zal op het internet blijven staan en iedereen zal er kennis van kunnen nemen. Misdefinitie is prima in de publiciteit gekomen zodat de kennis met nog veel meer mensen kan worden gedeeld. Ook de uitspraak van de rechter zien we als een overwinning. Nu is namelijk bewezen dat zelfs de rechter geen weerwoord heeft tegen onze waterdichte argumenten. Het enige dat de rechter kan doen is alle argumenten negeren, alle wetten ter zijde leggen en de tegenpartij gelijk geven door te suggeren dat ik een racist ben. Macht en de fysieke meerderheid is het enige wapen dat ze nog hebben. Misdefinitie is er trots op dat we multicultureel gespuis en fascisten openlijk bestrijden. Tot uw dienst. Het Verzet zal ooit zegevieren.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.