Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

308 # "Hoogopgeleid" een papieren illusie #
Gepost door Misdefinitie op 26-04-2008 om 22:43.
Aan een opleiding wordt nogal wat waarde gehecht. Van scholing mag men immers verwachten dat het significant bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, kennis en vaardigheden waardoor iemand beter als slaaf in de maatschappij kan worden ingezet. Hoewel socialisten graag schermen met de bewering dat iedereen gelijk is, wijst de praktijk uit dat er zowel oliedomme als intelligente mensen zijn. Daartussen zit de middenmoot die als een kudde schapen achter de meute aanholt, maar ook niet slim genoeg is om te beseffen dat maatschappelijke processen en misstanden ervoor zorgen dat ze zelf ook de klos zijn. Mensen hebben verschillende intellectuele capaciteiten waardoor het noodzakelijk is dat opleidingen van niveau verschillen. Volgens de statistieken neemt het aantal hoogopgeleiden toe. Diploma-inflatie zorgt er echter voor dat dat een papieren illusie is.

Hoogopgeleid.

Ons onderwijssysteem was in principe ingedeeld in drie globale lagen. Overeenkomstig met het niveau van de bevolking. Lager onderwijs bestond uit de domme school waar gespuis heen ging dat nergens goed voor was en een aantal instellingen waar jongeren die niet goed kunnen leren met hun handen konden leren werken. Middelbaar onderwijs vormt de grootste beroepsklasse waar onder andere systeembeheerders, verpleegsters en administratief medewerkers vandaan komen. Hogescholen en universiteiten vormen samen het Hoger Onderwijs. Wat betekent de term "hoogopgeleid" eigenlijk? Iemand die hoge titels voert? Nee, dat kan niet. Titels voeren is achterlijk. Hoogopgeleid zijn impliceert een bepaald denkniveau op HBO/WO niveau. Door het afnemende niveau staat dat principe onder druk.

Jaren geleden is in het boek "De misdefinitie van de HvA" uit de doeken gedaan dat er diploma-inflatie is opgetreden omdat bepaalde groepen in de samenleving in staat worden gesteld op een eenvoudige wijze hun diploma te halen zonder over de vereiste competenties te beschikken. Voor gelijkheidsidealisten is het prachtig om na het voltooien van een opleiding te kunnen roepen dat er sprake is van een hoogopgeleide professional, maar door de misstanden is dat een onjuiste voorstelling van zaken. Niet langer kan iedere afgestudeerde zomaar als hoogopgeleide beschouwd worden. Opleidingstrajecten verschillen daarvoor teveel van niveau. Hier treffen we een grote misdefinitie aan. "Hoogopgeleid" is een construct geworden om aan te geven dat iemand een opleiding heeft voltooid. Terwijl het erom gaat of iemand een hoog (abstract) denkniveau heeft verkregen.

Vroeger werd dit probleem opgelost door verschillende vakgebieden aan te wijzen die na het afstuderen ook verschillende bullen kregen uitgereikt. Binnen deze gebieden moesten juristen, ingenieurs en overige opleidingen een bepaald niveau halen. Per opleiding kon het niveau verschillen, maar men garandeerde dat elke afgestudeerde over bepaalde competenties beschikte. Zo werden al te extreme verschillen voorkomen. Van een afgestudeerde doctorandus konden we een grondige vooropleiding en minstens 4 jaar op academisch niveau verwachten. Tegenwoordig leidt een HBO-traject met behulp van een schakelprogramma en 1 jaar academisch onderwijs tot dezelfde titel als iemand die na 6 jaar VWO ook nog eens 5 jaar op de universiteit heeft doorgebracht. Binnen het Hoger Onderwijs gaat het vaak mis. Thans bekijken we het voorliggende traject dat men heeft doorlopen.

Basisschool.

Feitelijk begint het probleem al op de basisschool. Kende vroeger iedereen zijn moerstaal: tegenwoordig worden we geplaagd door die vervelende Marokkaanse tongval waardoor vele kinderen taalachterstanden oplopen. Vergis u niet. Achterstanden vormen niet alleen een probleem door en voor allochtonen. Ook uw autochtone kinderen kunnen er last van krijgen. Apen apen apen na. Een beetje stoer doen, veel TMF kijken en er een gestoord wereldbeeld aan overhouden waarin de dames moeten worden bejegend door met de mond te klakken alsof men een geit roept. Ouderen onder ons kennen vast nog wel het publieke geheim om dat te voorkomen. Massaal werd dat aan kleine kinderen meegegeven in de jaren '70 en '80. Die kleine drommels moesten in de klas even tellen hoeveel zwarten er aanwezig waren en dat doorgeven aan hun vader. Zodat er gepaste maatregelingen genomen konden worden. Iedereen wist immers dat de kwaliteit van het onderwijs exponentieel achteruit holt naar mate er meer allochtone kindertjes in de klas zaten.

Een strenge voorselectie kan dat gesodemieter voorkomen. Simpelweg stellen dat kinderen de basisschool niet meer inkomen zonder een selectietoets. Stuur de rest lekker terug waar ze vandaan komen, daar komt het boe-, beh- en bahgeroep ze nog van pas. Dijksma weigert dat echter. Kinderen met een achterstand kunnen prima een door de overheid betaalde cursus nemen waar wij weer in de buidel voor mogen tasten. Vergeten ze alleen 1 ding. Wat doen ze met de autochtone kinderen die wel op niveau waren wat werd verpest door de exotisch babbelende mede klasgenoten? Krijgen ze daar nog enige schadevergoeding voor? Wel nee, zij mogen op excursie naar een moskee waar de imam hen laat weten dat ze smerige ongelovige honden zijn.

In plaats dat ze uw kinderen leren lezen, schrijven en rekenen komen ze in aanraking met invloeden die op z'n minst dubieus zijn. Nog even en ze gaan de reeks aap, noot, mies veranderen in aap, nikker, Marokkaan. Al geloven we dat ze het slotwoord "schapen" wel weer intact wensen te houden voor de integratie. Desondanks geven ze steeds vaker twee talen op de basisschool. Turks wordt kennelijk niet geschuwd. Helaas gaat ook dat ze niet ver genoeg. Een beetje allochtoon kan ook nog omgaan met wapens. Jong geleerd is oud gedaan. Dacht u dat het na zulke idioterie nog goed kwam? Het bizarre resultaat kunnen we dagelijks in de maatschappij vernemen.

Middelbaar onderwijs.

Goed, inmiddels is uw kind van de basisschool af. Ouwehoeren kunnen ze dan wel, maar vraag ze eens wat een staartdeling of een spreekwoord is. Een blik op programma's als de Achmea Kennisquiz laten de tranen over de wangen stromen. Daar zitten de beste brugklassers die net van de basisschool komen. Hoe dat komt hoeft geen verder betoog. De belabberde achtergrond die ze hebben opgedaan op de basisschool door de schadelijke allochtone invloeden spreken voor zichzelf. "Onzin," zeggen een heleboel mensen, "want als dat waar is zouden ze niet overgaan." Dat is nu juist het enge. Door leerlingen steeds maar weer over te laten gaan op de basisschool, kunnen ze eenmaal op het voortgezet onderwijs moeilijk meer geweigerd worden. Elders is hen immers verteld dat ze heus niet zo dom zijn als ze eruit zien. Hun verdere schoolloopbaan komen ze verder middels hang- en spanwerk zoals uitgelekte examens.

Toch is het onredelijk om te stellen dat ze helemaal niks meer leren op school. Graag stelt de PvdA propaganda ter beschikking aan de scholen waarin onschuldige scholieren wordt geleerd om andersdenkenden te haten. Later gingen ze gebukt onder felle kritiek en hebben ze het materiaal aangepast, maar het laat overduidelijk zien waar de PvdA heen wil met het onderwijs nadat ze het onderwijs tientallen jaren lang naar de klote hebben geholpen. Islamitische scholen komen er nog beter vanaf. Geld bestemd voor onderwijs steken ze gewoon in hun zak. Religie op school is ook al niet zo'n goed idee. Iets waar de politiek zich al jarenlang zorgen over zegt te maken. Misdefinitie vindt dat bovenstaande zaken niks met neutraal en objectief onderwijs te maken hebben. Daarom moet het verboden worden.

Heel het onderwijs heeft te kampen met zware problemen. Af en toe komt er weer iemand die denkt te weten waar het aan ligt. Toegegeven, dat denken wij ook en wij hebben ook lang niet altijd gelijk. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) stelt dat er betere begeleiding nodig is in het voorgezet onderwijs zodat ze beter een studie en beroep kunnen kiezen. Allemaal leuk en aardig, maar wij zouden liever zien dat ze op school iets leren. Ijzeren discipline en stalen tucht. Kennis en vaardigheden. Zodat ze opgroeien tot zelfstandige volwassenen die zelf op rationele wijze een keuze kunnen maken. Mooie voorlichtingspraatjes die bedoeld zijn om leerlingen een richting in te duwen waar de overheid ze zo graag ziet is nou niet bepaald een aardig doel.

Inhoudelijk gezien moeten leerlingen die van school komen behoorlijk wat in huis hebben. Denk bijvoorbeeld eens aan de Nederlandse cultuur en de geschiedenis daarvan. Een gemeenschappelijk beleefd verleden is een van de zaken die ons als volk met elkaar bindt. Onze cultuur is het gevolg van de geschiedenis en zonder kennis valt dat moeilijk te waarderen. Jammer genoeg is het met de kennis van de vaderlandse geschiedenis slecht gesteld sinds het lesprogramma heeft moeten plaatsmaken voor links geleuter. Kennis opdoen mag tegenwoordig niet meer. Mensen die niet kunnen leren gaan niet langer meer een opleiding doen waar ze wel iets mee kunnen. Wie wel kan leren hoeft dat niet meer omdat punten gehaald worden met nutteloze stages. Scholieren hebben overigens al door dat ze daar dom van blijven.

Ondertussen wensen scholen zich wel bezig te houden met betutteling van de leerlingen. Kunnen rekenen is iets van de vorige generaties. Steeds jonger geconfronteerd worden met seksuele voorlichting, uiteraard in de context waarin conservatieve gelovigen denken, bevalt religieuzen beter. Het liefst zo jong mogelijk. Bij voorkeur op de basisschool. De tijd waarin Kees en Miep in hun eigen Nederlandse taal mochten communiceren over het spelen in de zandbak lijkt definitief voorbij. Later komt de praktijk van de voorlichting. Zeker nu justitie heeft bepaald dat het voeren van een seksschat met een minderjarig meisje toe te juichen is mits de docent het gesprek projecteert zodat anderen er ook even competentiegericht van kunnen leren. De Besturenraad vindt het tevens geen probleem dat scholieren en docenten persoonlijk contact buiten de les onderhouden.

Overweging.

Na een wervelende opleiding vol met taalachterstanden van leeftijdsgenoten, seksuele voorlichting, vriendschappelijke contacten met pedofielen docenten, maatschappelijke stages, propaganda en doldwaze excursies naar islamitische haathutten zijn ze eindelijk zo ver. Op naar het Hoger Onderwijs, want hun diploma geeft immers toegang. Veel mensen zouden dit artikel willen opvatten als een hetse tegen allochtonen en willen beweren dat allochtonen niet de schuld moeten krijgen van de verloedering in het onderwijs. Een verkeerde opvatting en een verkeerde conclusie. Allochtonen zijn er niet de schuld van dat het onderwijs naar de knoppen is geholpen. Hun aanwezigheid vormde echter wel een aanleiding voor socialistische allochtonenknuffelaars om het onderwijs zo in te richten dat zelfs de grootste idioot een diploma kan halen.

Voordat de tsunamie aan allochtonen in ons land plaatsvond moest iedere Nederlander aan een bepaald niveau voldoen. Zeker als het ging om de Nederlandse taal. Allochtonen die hier kwamen wonen moesten zich aanpassen. Zo niet, dan hadden ze het probleem dat ze geen diploma konden halen. Toen het er steeds meer werden hadden de linkse partijen die hen massaal hadden binnengelaten een probleem. Zou het niveau gelijk blijven, dan zou het Nederlandse volk aantoonbaar hebben kunnen zien dat onze gasten een stuk minder intelligent waren. Want "vreemd" genoeg vielen er ook veel allochtonen uit die wel een poging hadden gedaan de Nederlandse taal te beheersen. De enige manier om dat te voorkomen is de opleidingen eenvoudiger te maken zodat allochtonen het kunnen halen. Waar ze geen rekening mee hielden was het feit dat veel mensen met een middelbaar niveau nu ook een hoger diploma kunnen halen door de niveaudaling.

Wellicht begrijpt u vervolgens wat er gebeurde. Opleidingen konden enkel eenvoudiger worden door eisen te schrappen. Nederlands spreken? Hoeft niet meer. Allochtone kinderen met een taalachterstand stroomden gewoon in op de basisscholen. Merk op dat men in linkse kringen het zelfs niet erg vond dat daardoor het algehele niveau achteruit ging. Ook niet als Nederlandse kinderen de allochtone kinderen gaan imiteren en net zo slecht gaan spreken. Iedereen even slecht betekent immers ook dat iedereen een gelijk niveau heeft. Normen moesten omlaag en des te verder de kinderen die niet aan de eisen voldoen komen, des te meer er moet worden aangepast. Anders zouden mensen doorkrijgen dat ze expres voor de gek gehouden worden. Alles werkt door tot de hoogste opleidingen. Zouden ze het plotseling niet redden op de hogeschool of de univesiteit, dan heeft de overheid weer een probleem. Onder leiding van de PvdA hebben ze het onderwijs verneukt.

Gezien de gebeurtenissen is het zeker geen racisme om op te merken dat als er niet zoveel allochtonen werden binnengelaten, er ook geen noodzaak was om de (taal)eisen te versoepelen. Zonder hen bleven de schadelijke invloeden van de soms afschuwelijke tongvallen en dialecten achterwege waardoor Nederlandse kinderen nog altijd even netjes hadden gesproken als 30 jaar terug. Kennis en vaardigheden schrappen omdat de allochtone medemens dat niet kon bijbenen was dan zeker niet aan de orde. Zodat onze Nederlandse kinderen ook tot en met de huidige generatie over de kennis hadden beschikt die een kenniseconomie waardig is. Lage opleidingen zouden nog gewaardeerd worden en niet zo schaars zijn dat het startsalaris inmiddels hoger ligt dan van de academicus van wie we niet meer zeker kunnen zeggen of hij zijn diploma heeft behaald of gekregen. PABO scholieren zouden de taal beheersen en geen uitstel nodig hebben om het toch te halen.

Langzamerhand vallen de puzzelstukjes in elkaar. Al dat gesodemieter om het onderwijs aan te passen aan de multiculturele samenleving had een vernietigende werking. Eerder is al ter sprake gekomen dat socialisten daarmee hebben bewerkstelligd dat allochtonen een grote positie in de maatschappij hebben gekregen met als doel willoos stemvee creŽren. Later werd bekend dat ze zich hadden vergist. De islamisering is een feit en wij zitten met een verpest onderwijssysteem. Missen we alleen nog maar het laatste deel van de cirkel. "Nietssnutten met valse diploma's zouden op het werk door de mand kunnen vallen," zouden voorstanders roepen om dit alles onderuit te halen. Nee, want dit is Nederland. Het land waarin autochtonen worden gediscrimineerd om allochtonen aan het werk te krijgen...
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.