Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 28 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

322 Racisme en haatzaaien voor islamiseringsagenda
321 Willekeur in uitspraken rechters
320 Gedachtepolitie: racisme voor censuur
319 Trots op verdonkeremanen
318 Niet krijgen is niet geven
317 Verbannen van Higherlevel door NSB'ers
316 Voer geen discussie met idioten
315 DDR-fascisten houden razzia om mening
314 Nederland is voor Nederlanders
313 Competentie van het niks kunnen
312 Geschiedvervalsing voor kut-Marokkanen
311 Jongeren compleet losgeslagen
310 HWC deel 2: rechter geeft Berufsverbot
309 Hahaha de PvdA
308 "Hoogopgeleid" een papieren illusie
307 Danny Roodbol fokt met uw privacy [2]
306 Politieke leugenmarathon
305 Discriminatie? Blank is beter!
304 Staak om verspilling en mismanagement
303 Linkse ratten knagen aan Wilders

307 # Danny Roodbol fokt met uw privacy [2] #
Gepost door Misdefinitie op 21-04-2008 om 23:56.
Update 24 april 2008:
Danny heeft snel zijn algemene voorwaarden aangepast in een poging zich juridisch in te dekken. Uit de voorwaarden blijkt nu dat hij en anderen wel degelijk toegang hebben tot de persoonlijke berichten en hij zijn kant van het verhaal dus volledig uit zijn duim gezogen heeft.

Arme Danny, het ging echt niet om een juridische kwestie. Geen gebruiker zal Fok! aanklagen voor het lezen van berichten. Alles draait om imago en beeldvorming. De hele organisatie Fok! is door zijn gedrag ongeloofwaardig geworden. Mensen weten nu dat Danny een leugenaartje is. Die voorwaarden helpen daar niks tegen. Dat zullen de adverteerders vast heel leuk vinden.


Websites waarvan de eigenaar zijn kop boven het maaiveld uitsteekt lopen altijd het risico het mikpunt te worden van hun gasten. Uit pure afgunst of omdat elders het gras altijd groener lijkt te zijn is de kans groot dat er iemand op staat met als doel de website en de achterliggende organisatie kapot te maken. Niet alleen levert zoiets veel aanzien op bij de achterban: het feit dat het publiciteit oplevert is vaak al genoeg om tot actie over te gaan. Des te meer bezoekers een website krijgt des te groter is de kans dat iemand het oneens is met de gang van zaken en bereid is wel heel erg ver te gaan. Jongerenlog Fok! kan daarover meepraten. Bezoekers zeiken al jaren over traagheid, downtime, het beleid en de vermeende dictatuur. Nu wordt Opperbaas Danny ervan beschuldigd op grove wijze de privacy van bezoekers te schenden. Daarna ontpopte hij zich als een ware dictator: de klokkenluiders werden verbannen.

Achtergrond.

Private Messaging, afgekort tot PM, is een dienst die tegenwoordig op veel fora en weblogs wordt aangeboden. Gebruikers kunnen daarmee een persoonlijk bericht sturen naar een andere gebruiker zonder dat het bericht in de openbaarheid wordt gepubliceerd. Kenmerk van een PM is dat het bericht enkel bestemd is voor een bepaald persoon en dat men verwacht dat er privacy is. Zouden anderen de berichten kunnen lezen, dan zijn het geen privťberichten meer. Twee gebruikers van Fok! voelden nattigheid toen de serverlogs van een door hen beheerde webserver verraadde dat Danny aan het rondneuzen was in persoonlijke berichten. Zitten we net contacten uit te wisselen met minderjarige meisjes, worden we in de gaten gehouden door stoute Danny. Dat is nou net niet de bedoeling.

Danny is geen onbekende voor Misdefinitie. Bijna twee jaar geleden hebben we hem eens over de kling gejaagd vanwege de uiterst onprofessionele manier waarop hij als baas het imago van Fok! te grabbel gooit. Iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken met ontevreden mensen die proberen de boel zwart te maken. Aan de leiding de zware taak om ervoor te zorgen dat de zaak niet escaleert waardoor het verhaal zijn eigen leven gaat leiden. Enkel roepen dat de tegenpartij liegt en dat staven met een houding van "omdat ik het zeg" is wel heel mager. Geen mogelijkheid bieden om er intern over te praten zodat het naar buiten toe als groot conflict wordt gepresenteerd is iets wat een organisatie te allen tijde hoort te voorkomen. Met een houding van "lik mijn reet" gaan mensen rare dingen denken.

Hoe staan de partijen tegenover elkaar? Twee gebruikers stellen zich op het standpunt dat privacy een noodzakelijke voorwaarde is voor persoonlijke berichten. Lezen anderen mee, dan is er sprake van privacyschending. Na hun vermoeden dat beheerders, in het bijzonder baas videovakkenvuller Danny, heimelijk meelezen zouden ze een val hebben opgezet om dat te kunnen aantonen. Via een aantal PM's verspreidden ze het gerucht dat ze Fok! gingen kopiŽren om, als Fok! een keer plat gaat, een poging te doen alle gebruikers mee te lokken naar de gekopiŽerde site. Danny geeft toe de berichten te hebben gelezen, maar dat dit slechts mogelijk was na uren programmeren. Enkel en alleen om zijn troetelkindje, waarvan hij dacht dat het in gevaar was, te redden. Gezien de manier waarop Danny in het verleden reageerde en de problemen bagatelliseerde is het doodeenvoudig om aan te nemen dat hij ook in dit geval weer glashard zit te liegen.

Stalken.

Wel moet ons iets van het hart. Ons is ter ore gekomen dat "oppergoeroe" Danny naar aanleiding van deze rel thuis wordt lastiggevallen via de bekende communicatiemiddelen. Middels de reactiemogelijkheid op de website van de 2 gebruikers werd hij ook bedreigd. Zijn adresgegevens werden eerder ontvreemd en misbruikt. Er zouden tevens privťfoto's gepubliceerd zijn waarop zijn kinderen worden afgebeeld en er worden pogingen gedaan om zijn persoonlijke gezinsleven ernstig te ontwrichten. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om uitermate onacceptabel en strafbaar gedrag. Mensen, denk alstublieft eens na. Kritiek hebben op de organisatie Fok! en het handelen van Danny als eigenaar is tot daar aan toe, maar ga nooit gekke dingen doen. Zijn persoonlijke leven heeft er niks mee te maken. Misdefinitie vindt het onaanvaardbaar dat iemand privť het slachtoffer wordt van stalken voor iets dat op het werk gebeurt.

Analyse.

Elk verhaal heeft meerdere kanten en het zou niet van wijsheid getuigen om het een en ander zomaar aan te nemen. Hoe waarschijnlijk het ook klinkt. Hoe komen we in een dergelijk geval aan informatie voor een analyse? Beide partijen zullen beweren dat zij de waarheid spreken. Hoor en wederhoor zal daarom niks opleveren. Hier speelt het aloude belanghebbenden-probleem. Een belanghebbende zal alles uit de kast halen om de eigen naam te zuiveren. Zelfs als daar leugens voor nodig zijn. Voor een analyse zullen we dus een andere benadering moeten kiezen. Gelukkig is die ook voor handen. Een mogelijkheid is letten op wat er over en weer beweerd wordt op zoek naar feiten. De kant die het meeste moeite doet om feiten te ontkrachten en te ontkennen heeft vaak wat te verbergen. Verder kan er gekeken worden naar de manier van reageren. Gemiddeld genomen horen mensen logisch te redeneren en daarnaar te handelen. Wie dat niet doet is op z'n minst verdacht.

Privacy op internet is sowieso problematisch. Hopelijk heeft niemand van u de illusie dat uw gegevens niet door anderen kunnen worden ingezien. Zonder een beveiligde verbinding kunnen mensen die daar de kennis van hebben afluisteren welke gegevens u van het internet haalt. Persoonlijke berichten op een weblog of een forum zijn hooguit voor argeloze gebruikers afgeschermd. U dient te beseffen dat beheerders sowieso toegang hebben tot deze berichten. Als eigenaar heeft Danny uiteraard toegang tot de hele database. Danny stelt dat de berichten gecodeerd zijn opgeslagen, maar er is moet een script zijn dat het weer kan decoderen zodat u het bericht op het scherm krijgt. Zelfs al is er geen kant en klare voorziening voor, dan volstaat het om de gecodeerde berichten even door het script te halen waarnaar het te lezen is. Zoiets ontkennen is nogal dom. Iedereen weet dat beheerders in principe overal bij kunnen. Danny heeft en had toegang. Geen twijfel over mogelijk.

Toegang hebben tot de gegevens is echter niet het probleem, al wordt het wel zo gepresenteerd. Rellen ontstaan niet zomaar. Wellicht bent u ervan op de hoogte dat alle beheerders van systemen toegang hebben tot uw gegevens. Uw internetprovider kan zien naar welke pornosites u bent geweest, wat u downloadt en hoe vaak u aanstalten maakt om te zoeken naar stoute termen. Zij kunnen uw mail lezen en kopiŽren. Evenals het doorsturen naar andere figuren onder het mom van de zogenaamde veiligheid. Winkels kunnen klantgegevens inzien op de pasjes die u heeft en de Belastingdienst heeft via de bank toegang tot uw bankgegevens. Internet en telefoon kunnen afgetapt worden en middels videoapparatuur bent u overal te volgen. Maakt u daar een probleem van? U zou dat wel moeten; dat ter zijde. Over het algemeen gaat het om vertrouwen. Deze rel is niet ontstaan door het inzien van berichten, maar door een vertrouwensbreuk.

Hoe vaak hebben we er al niet bij verschillende organisaties op gewezen dat vertrouwen? Men moet niet de schijn wekken van onbetrouwbaarheid. Liegen en zich in allerlei bochten wringen door te zeggen dat toegang heus niet zomaar gebeurt en uitzonderlijk moeilijk is doet de zaak geen goed, want professionals weten beter. Iemand die liegt is onbetrouwbaar. Daar wringt nu juist de schoen. Door zelf een situatie te creŽren waarin er gaten vallen in het verhaal, valt het vertrouwen weg. Twee uur aan een script programmeren dat er al hoort te zijn en vervolgens zeggen dat het gedelete is? Ja dag, dat gelooft geen hond. Keihard roepen dat er in andermans berichten is gekeken is ook niet zo slim. Mensen zijn terecht boos, want de schending van de privacy hoefde niet voor het doel dat Danny voor ogen had. Lezen van PM's was niet nodig om achter de waarheid te komen.

Wat vindt u erger? Een provider die uw mails kan lezen of een provider die het ook doet zodra er ook maar even aanleiding voor is? Net werd er al opgemerkt dat aan het gedrag van mensen veel afgeleid kan worden. Iemand die nooit berichten van een ander inkijkt zal, als hij een mail ontvangt waarin beweerd wordt dat er iemand is die Fok! wil kopiŽren, eerst de kat uit de boom kijken. In Nederland is het zo dat iemand pas schuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Eerst de gekopieerde website bekijken. Is het onrechtmatig, dan kunnen er stappen ondernomen worden. Danny deed het anders. Toen hij middels een mail te horen kreeg dat mensen Fok! gingen kopiŽren, haastte hij zich naar de website. Daar stond "werk in aanbouw" en verder was het een lege pagina. Wij zouden denken dat iemand dan zijn schouders ophaalt en afwacht. Hij begon echter meteen PM's in te zien. Wat hij kennelijk vaker heeft gedaan, anders kwam zijn IP niet in diverse serverlogs voor. Daarom zijn mensen zo boos. Berichten worden kennelijk heel makkelijk ingezien zodra Danny vindt dat het noodzakelijk is.

Behalve meteen de privacy schenden zijn er nog meer aanwijzingen dat er iets niet klopt. Alle forumonderwerpen over deze kwestie worden op Fok! gesloten. Niemand mag zijn mening geven op straffe van een ban. Bij collega GeenStijl kunnen ze echter wel terecht om ongegeneerd hun mening te geven over kinderlokker Danny Rodekool. Fok! blijkt een jongerenforum waar mensen zich graag extreem willen uiten. De baas trekt het zich ook persoonlijk aan en dat wordt niet door alle gebruikers evengoed ontvangen. Mensen zouden er enkel op uit zijn om hem te pakken. Goed, dat is wellicht ook het geval, maar toch. Een beetje janken als een kleine kleuter als eigenaar van een vrij grote organisatie is niet echt wat we verwachten van een degelijke leider. Overigens is niet alles aan Danny te wijten. Heel verdacht is het feit dat de 2 gebruikers die de rel zijn begonnen de informatie offline hebben gegooid. Eerst stoken en dan laf terugkrabbelen. Is het de waarheid, dan moet het gewoon blijven staan. Of zit het toch anders?

Overweging.

Heeft u genoten van de popcorn? Naar voren is gekomen dat het feit dat beheerders toegang hebben tot gegevens hier niet het primaire probleem is. Moddergooien is ook niet interessant. Iedereen kan van alles zeggen en beweren. Belanghebbenden schuwen het zelden om te liegen en te bedriegen voor hun gelijk. Hier speelt grotendeels een groot gebrek aan professionaliteit mee. Vertrouwen, imago en beeldvorming is alles voor een organisatie. Professionals zorgen er daarom voor dat de goede naam te allen tijde gewaarborgd blijft. Zorgvuldig handelen is daarbij een vereiste. Bij een melding van plagiaat dient eerst zorgvuldig onderzocht te worden of dat het geval is. Danny, waarschijnlijk toch al gewend om berichten in te kijken, koos er echter voor om het vertrouwen in zijn organisatie weg te gooien door berichten in te kijken terwijl dat niet hoefde. Nadat de site online zou komen had hij een aanklacht kunnen indienen.

Hoe stom kan hij als baas zijn? Hij weet dat hij een grote website runt waarbij de kans groot is dat mensen hem willen naaien. Wie gaat er dan ook gebruikers een stok geven om mee te slaan door voor hun neus PM's in te kijken? Dom, dom, dom. Zeg maar "dag" tegen het vertrouwen. Iets wat hij ook wel weet, want inmiddels is de PM-functionaliteit uitgeschakeld. Het gaat er niet om dat hij de mogelijkheid heeft om het in te zien, maar om het feit dat hij aan iedereen heeft laten zien er niet voor terug te deinzen om heel snel de privacy te schenden. Zo iemand is (zakelijk) niet te vertrouwen. Komen we op het volgende punt: het verneukte imago. Regelmatig stelde Danny dat het imago en wat mensen van hem vinden hem aan zijn anus kan oxideren. Niet echt handig. Bezoekers maken of kraken een website. Zonder hen geen inkomen. In plaats daarvan had hij er alles aan moeten doen om negatieve publiciteit te voorkomen.

Voorkomen van een slecht imago doet men niet door een ongeloofwaardig verhaal op te hangen. Zielig doen helpt ook niet. Twee dingen zijn van belang. Zorg voor goede procedures en voer het ook zorgvuldig uit. Zorg ook voor een correcte afhandeling in geval het toch escaleert. Ga niet lopen roepen dat PM's al gelezen worden na een anonieme mail waarin staat dat er iets gaat gebeuren. Dat is net zoiets als het woord "crisis" in de mond nemen terwijl Fitna nog niet uit is. Pleegt iemand een onrechtmatige daad? Dan zijn er voldoende mogelijkheden om daar tegen op te treden. Roepen dat logs vervalst zijn boeit niemand. Berichten lezen was sowieso niet nodig. Iedere organisatie moet erop bedacht zijn dat mensen vroeg of laat iets negatiefs gaan ondernemen. Wees zorgvuldig en handel professioneel.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.