Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

299 # Eerdere discriminatie breekt de politie op #
Gepost door Misdefinitie op 12-03-2008 om 22:24.
Ongeoorloofde discriminatie is stout. Bij de politie kunnen ze daar steeds vaker over meepraten. Bent u nou helemaal betoeterd om uw eigen land, volk en identiteit na te streven en een Turkse agent te weigeren aan de deur? Niks eigen haard is goud waard. De rechter vindt deze zin, die nu een nieuwsfeit is, belediging (zie arrest): Zo'n berberaap of kakkerlak moet u gewoon binnenlaten als hij, nadat hij na 10 minuten achter de schutting heeft gestaan terwijl uw buurman u bewerkte met een ijzeren staaf, eindelijk eens bij u binnen wil komen. Vragen om een Nederlandse agent als u van mening bent dat buitenlanders hier niks te zeggen hebben is niet zo beleefd. Al kunnen moslims er ook wat van. De politie is het zat en gaat hard optreden. Hypocriet als ze zijn vergeten ze even dat ze zelf ook aan discriminatie deden en doen. Namelijk aan discriminatie van autochtonen.

Discriminatie.

Regelmatig vragen we ons af hoe mensen kunnen zeuren over discriminatie als ze er zelf veel harder aan meedoen. Een akelige vorm van hypocrisie van mensen die zo dom zijn dat ze het nooit kunnen inzien. Door hun gedrag hebben ze het bij zowel de Nederlanders als de allochtonen keihard verkloot. Dachten ze nu werkelijk respect te verdienen met het discrimineren van autochtonen? Blanke Nederlanders die geweigerd zijn op grond van hun blanke ras vanwege het voorkeursbeleid voor allochtonen denken daar iets anders over. Evenals veel andere Nederlanders die ook absoluut niet racistisch zijn, maar wel vrezen dat buitenlanders met een racistisch oog hun taak als politieman zullen uitvoeren. Mensen weten ook wel dat het onprettige gevoel veroorzaakt wordt door de samenstelling van de politie. Nooit zullen zij aanranding van het blanke lijf door een neger toestaan.

Toch zullen de Nederlanders het probleem niet zijn. Goed, we zullen dan wel niet aangenomen worden bij de politie, maar ze zitten toch niet te wachten op hoogopgeleide professionals. En natuurlijk is het ook voor ons niet prettig als een agent onze mooie Nederlandse taal nauwelijks kan spreken, maar daar komen we wel overheen. We komen als brave burgers toch niet in aanraking met de slappe arm der wet. Dit geldt ook voor het merendeel van de nette Nederlandse burgers met een huis, een baan en een gezin. Prettig vinden mensen het niet dat er zo'n moslim die in de fascistische koran gelooft in hun persoonlijke eigendommen komt neuzen, maar ze zijn niet bij machte dat te veranderen. Moslims daarentegen vormen wel een probleem. Zij zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Uit puur racistische overwegingen weigeren latente homoseksuele geitenneukers vrouwen en koerden.

Arme agenten. Ze werden al zo geminacht door het volk, maar ze zijn uw medelijden niet waard. Hopen ze echt dat moslims zich zullen gedragen met een politieapparaat dat te laf is om criminele en radicale moslims op te pakken terwijl ze in hun eigen land verrot geschopt en geslagen zouden worden door de politie? Vinden ze dat ze ons respect verdienen als ze expres multiculturele probleemwijken overslaan en gaan lopen flitsen over de snelweg waar we elke dag overheen rijden om ons dagelijks brood te verdienen? Nee! Begrijp ons niet verkeerd. Discriminatie is zeer kwalijk, maar zou niet voorkomen als zij de discriminatie niet eerst in gang hebben gezet. Wie allochtonen zaait zal discriminatie oogsten. Vroeger toen agenten breed geschouderde grote blanke mannen waren dwongen zij respect af. Men zou moeten overwegen of die situatie niet beter was dan het kleine apenkorps dat ze nu hanteren.

Meerdere kanten aan het salarisverhaal.

Politieagent spelen is een zwaar baantje. Rondrijden in een videoauto om goedwillende burgers op de bon te slingeren, beetje ronddwalen in de stad, zich verschuilen in een portiek als Marokkanen mensen op straat lastigvallen, op het bureau hangen achter een typmachine computer, draaideurcriminelen de zoveelste rondleiding geven in het oude maar vervallen gebouw, vooral niet de aangiften van de blanke man die gediscrimineerd wordt aannemen en ondertussen een beetje staken omdat het allemaal niet zo goed verdient. Zij vinden hun baantje zeer gevaarlijk en zwaar. Daarom moet er geld bijkomen en snel. Geld kan echter het gebrek aan opleiding, ervaring, kennis en uitstraling niet compenseren. Fouten uit het verleden zullen hersteld moeten worden.

Een discussie over het salaris van politieambtenaren zou zich niet alleen moeten richten op het salaris. Salaris vormt slechts een beloning voor verrichtte arbeid en is gebaseerd op ervaring, opleiding, de prestaties die worden neergezet en het niveau van het werk. Wanneer dergelijke factoren niet bij de discussie betrokken zouden worden krijgen we een welles-nietes discussie waar geen van de partijen iets aan heeft. Toch gaan de onderhandelingen tussen de vakbonden en de politiek voornamelijk over geld. Agenten vinden dat hun werk een grotere beloning vraagt waardoor ze hogere eisen gaan stellen. Binnen de politiek is men van mening dat ze al genoeg tegemoet zijn gekomen. Met als gevolg een situatie waarin geen van de partijen nog naar elkaar luisteren. De media springen daar natuurlijk op in en schreeuwen met grote koppen. Zoals met zoveel maatschappelijke problemen vergeet men dat er meerdere onbelichte kanten aan het verhaal zitten.

Om te beginnen richten we ons op de hoogte van het salaris. Doorsnee werknemers met een salaris beneden de zoveel keer modaal zullen zelden zeggen dat ze genoeg krijgen. Wel vinden ze vaak dat anderen teveel krijgen, maar dat even ter zijde. Daar is onderzoek naar gedaan en op basis daarvan concludeert Bos dat het voldoende is. Criteria voor een hoog salaris geven in onze maatschappij vaak niet aan dat zwaardere arbeid ook meer beloond wordt. Sterker nog: in een kenniseconomie zoals Nederland die heeft worden de beter betaalde banen vaker bereikt door mensen die hoogopgeleid zijn, veel ervaring hebben en een groot netwerk hebben opgebouwd zodat ze middels vriendjespolitiek aan een goede baan worden geholpen.

Opleiding en werkervaring vormen dus een belangrijke factor als het gaat om een fatsoenlijk salaris. Ze zouden daarom moeten kijken in hoeverre dat bij de klagende politie opgaat. Daarvoor gaan we terug naar de actualiteit van zo'n twee jaar geleden. Eind april 2006 werd het duidelijk dat de opleidingseisen voor de politie werden verlaagd. Niet omdat uit onderzoek is gebleken dat politiewerk zo hersenloos is dat men het wel afkan met een diploma van de domme school, maar omdat het voorkeursbeleid voor allochtonen dat al jaren bestond nu eindelijk eens officieel gemaakt dient te worden. Uit angst dat er blanke kaalkoppen met hoge papieren zouden gaan solliciteren om ons land tegen dat Marokkaanse tuig te beschermen wilden ze alleen maar VMBO-zwarten toelaten.

Destijds brachten we u deze problematiek reeds onder de aandacht. Ongeoorloofde discriminatie leidt vaak tot problemen. Zo ook bij de politie. Teams samenstellen en daarbij ten onrechte onderscheid maken op huidskleur, ras en afkomst werpen eindelijk hun "vruchten" af. De burger ziet de politie steeds meer als burgertje pesten, flitsnazi's en laffe honden die geen respect meer verdienen. Vrij logisch. De enige reden dat veel mensen nog luisteren naar een rifkikker die hier niet thuishoort is nog altijd hun meerderheid en hun geweldsmonopolie. Behalve het verlies van gezag heeft het zwart maken van de politie nog andere nadelen opgeleverd. De algemene dienstverlening is van droevige kwaliteit vanwege het gebrek aan opleiding en ervaring. Voordeel is dat agenten goedkoop zijn. Ondanks het lage niveau van dat baantje blijven ze wel doorgaan met eisen. Misdefinitie vindt een salarisverhoging onterecht als het gaat om laagopgeleide allochtonen die aan hun baan zijn geholpen door autochtonen te discrimineren.

Aan de linker kant vinden de ratten ook dat de politie er geen cent bij moeten krijgen. Zij vormen hun standpunt echter om hele andere redenen. Als allochtonenpartij heeft de PvdA er baat bij dat de politie discrimineerde en liever allochtonen ging aannemen dan autochtonen. Dat leverde ze weer stemmen op. Nu ze aan de macht zijn is dat niet minder belangrijk, maar zitten die socialisten weer (zoals gewoonlijk) met een dilemma. Extra geld uittrekken kunnen ze niet, want ze hebben de laatste jaren het geld ruimschoots weggegeven ten behoeve van de vele pardonregelingen. Ook zijn de agenten voor hen niet meer zo van belang. Werkende mensen staan er nou niet bepaald te springen om voor hen te stemmen.

Overweging.

Onderhandelen over het salaris heeft geen zin als er niks tegenover staat. Veel baantjes bij de politie zijn nu eenmaal laaggeschoold en slecht betaald. Zou er geen discriminatie plaatsvinden, dan kwamen zwarten sowieso niet aan een dergelijke baan. De politiek heeft al een aardig bod neergelegd. Het feit dat ook dit bod van tafel is geveegd laat al zien dat zij hun hand zullen blijven ophouden totdat het echt niet meer kan. Politici lezen echter ook de media en hebben zodoende het argument dat als ze toegeven anderen ook meer gaan eisen. Wat nu? Met betrekking tot de discriminatie is het eenvoudig om te stellen dat men de situatie van vroeger moet herstellen aangezien er toen geen discriminatie was. Misdefinitie vindt dat er bij de politie weer echte banen moeten komen waar hoogopgeleide autochtonen welkom zijn.

Eigenlijk heeft de politie er grotendeels zelf schuld aan dat ze tussen wal en schip vallen. Wie zijn korps dommer laat worden heeft een groot probleem omdat salarissen evenredig meedalen, maar hier speelt evengoed het klassieke probleem van "verdeel en heers" mee. Lekker met z'n allen links stemmen zodat er miljarden verspild worden en hogere belastingen nodig zijn. Vervolgens komen ze erachter dat ze met hun loon veel dingen niet meer kunnen doen. Als kleine kinderen janken ze dan om meer geld, maar aangezien Bos alles al heeft weggegeven zal het extra geld weer van de werkenden moeten komen. Waardoor ondernemers weer hun prijzen verhogen. Per saldo zullen ze er enkel op korte termijn wat op vooruit gaan als de salarissen hoger worden. Niemand wordt echt blij met inkomensnivellering. De problemen behelsen zoveel meer dan enkel de politie.

Daar is al vaak over gesproken en dat gaan we hier niet weer doen. Oplossen is een kwestie van geven en nemen. Niet alleen meer geld geven en verder hopen dat het goedkomt. Haal die belachelijke flitsflikkers van de weg. Zo kunnen we miljoenen aan palen, videoauto's en verkeerspolitie besparen. Geld wat weer gebruikt kan worden om goede agenten te betalen die de Nederlandse burger moeten beschermen tegen dat tuig. Ontwikkel het systeem om via internet aangifte te doen eens verder zodat die duur betaalde bureaucratische ambtenaren kunnen oprotten. Geef ze een opleiding, trek ze een uniform aan en schop ze de straat op om het weer leefbaar te maken. Laat de burger zien dat agenten ook de uitwassen van de multiculturele samenleving durven aan te pakken. Pas als het politieapparaat weer netjes en goed opgeleid is, correct functioneert en het respect terug heeft gewonnen hebben ze eventueel wat te eisen. Niet eerder.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.