Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

292 # Links populisme #
Gepost door Misdefinitie op 07-02-2008 om 22:45.
Goede discussies zijn gebaseerd op degelijke argumenten en geldige redeneringen waarbij de algemene discussieregels in acht worden genomen. Idealisten merken op dat het daarbij niks uitmaakt wie of wat iemand is: enkel hetgeen dat gezegd wordt zou van belang zijn. Misschien een leuk ideaal om na te streven als het om logica gaat, maar bij discussies speelt subjectieve interpretatie een grote rol. Soms lijken uitspraken op waarheid te berusten, al is dat bij lange na niet genoeg om het voor waar aan te nemen. Kan de waarheid niet op een eenvoudige manier gecontroleerd worden, dan is het soms zaak om te vertrouwen op iemands waardigheid, imago en deskundigheid. Mensen schijnen vaak niet te beseffen dat hun visie pas waarde krijgt als ze het kunnen onderbouwen en ze het vertrouwen genieten dat ze voldoende deskundig zijn.

Het is een probleem dat zich ook grotendeels afspeelt in de hypocriete sfeer. Hoeveel waarde zult u bijvoorbeeld normaliter hechten aan een uitspraak als "gij zult niet stelen"? Normaal functionerende mensen zullen aangeven dat ze gerust wel weten dat stelen iets onacceptabels is en dat het volgens de geldende normen en waarden in deze maatschappij strafbaar hoort te zijn. Zou u ook zo reageren als de uitspraak werd gedaan door een dief? Die weliswaar de norm specificeert zoals we hem graag zouden zien, maar tegelijkertijd laat merken dat het onzin is omdat hij zelf hypocriet aan het jatten is geslagen? Hoe serieus zult u Joran nemen als hij beweert vrouwen met respect te behandelen? Ongeacht of u van mening bent dat vrouwen met respect behandeld behoren te worden? Juist, uit de mond van hypocriete dwazen is het alleen maar lachwakkend. Zij zouden hun mond moeten houden en de discussie over moeten laten aan mensen met verstand van zaken.

SP.

Wellicht kent u allen de Socialistische Partij. U weet waar het socialisme voor staat: stelen van Jan Modaal en het verrijken van hun kansloze achterban. Onder het mom van "als u geld heeft, dan kunnen zij het afpakken". Iedereen is volgens hen gelijk en moet gelijke kansen hebben. Dat houdt in dat volgens de socialistische leer een arts die 15 jaar heeft gestudeerd hetzelfde salaris moet krijgen als de schoonmaak-Turk zonder opleiding. Is dat niet zo, dan moeten mensen die meer verdienen al hun geld afstaan. In Nederland wordt dat gerealiseerd door de bevolking te bestelen middels torenhoge belastingen die tot overmaat van ramp niet ten goede komen van de maatschappij en het algemene belang, maar ingezet worden om parasiterende allochtonen alles te geven wat hun hartje begeert. Uitkleden kan de SP als de beste. Zo hypocriet als ze zijn lopen ze wel te zeiken over het uitkleden van de zorg.

Begrijp me niet verkeerd: misstanden in de (ouderen)zorg zijn te walgelijk voor woorden en ouderen die hun hele leven lang hebben kromgelegen voor ons vaderland verdienen in een aantal gevallen veel en veel beter dan ze nu krijgen. Ik bagatelliseer de problemen in de zorg niet: ik stel dat een socialistische partij als de SP nogal hypocriet bezig is door te miepen over uitkleden terwijl ze daar zelf mede schuldig aan zijn. Als we ons niet bezig hoefden te houden met die achterlijke socialistische belastingen waarvan het geld vooral wordt uitgegeven om linkse pleziertjes te financieren, dan had het geld naar de zorg kunnen gaan en was dat probleem er niet geweest. Het is alsof een overvaller u van al uw geld beroofd en vervolgens zijn daden gaat lopen goedpraten door te stellen dat u het slachtoffer bent geworden van de harde maatschappij omdat ze u het geld niet willen vergoeden. Te achterlijk voor woorden.

PvdA.

Gaat het om socialistische partijen die het land schade berokkenen om vervolgens weer de zielige genaaide uit te hangen dan bent u bij de PvdA aan het juiste adres. Wouter Bos, de voorman van die akelige partij, haalt keihard uit naar een aantal rechtse partijen. Eerst stelt hij dat ze doen alsof de wereld niet verandert om daarna te concluderen dat zij de kiezer bedonderen. Pardon? Bij de PvdA hebben ze tientallen jaren gedaan alsof de problemen door de multiculturele samenleving niet bestonden. Fraude in de gemeenteraden waar de PvdA de dienst uitmaakt, fraude met subsidiegelden, openlijk onderhandelen met terroristen en andersdenkenden demoniseren totdat ze kapot werden geschoten zijn ook allemaal zaken waarvan de PvdA heeft gedaan alsof dat nooit gebeurd was. Nogal hypocriet om anderen dan te beschuldigen van het "verborgen houden van de werkelijkheid".

Want die werkelijkheid zit toch net even iets anders in elkaar dan Bos u wil doen geloven. Ten eerste is er geen (rechtse) politicus te vinden die zou beweren dat de wereld niet is veranderd in de afgelopen decennia. Sterker nog: het beste bewijs dat politici als Wilders de veranderingen hebben opgemerkt is het feit dat zij die veranderingen benoemen en er tegen ageren. Hoezo wordt het genegeerd? De problemen die gepaard zijn gegaan met de komst van miljoenen allochtonen worden regelmatig benoemd. Nog veel erger: juist omdat de rechtse partijen de problemen met allochtonen benoemen, willen linkse partijen hen de mond snoeren. Snapt u Bos nog? Beweren dat rechtse partijen iets niet onderkennen, maar wel die rechtse partijen weg willen hebben omdat ze het erkennen. Tja, u wist natuurlijk al dat die socialisten hersenloze debielen zijn voor wie de simpelste logica al boven hun pet groeit.

Negeren en goedpraten van fouten is de linkse partijen op het lijf geschreven. Wanneer rechtse partijen wijzen op alle rotzooi die de multiculturele samenleving ons heeft gebracht stelt hij simpel dat we ons geld al eeuwen verdienen met de internationale handel. Ons volk zwart maken en het hele buitenland hierheen halen om ze te laten profiteren van onze belastingcenten valt mijn inziens echter niet onder "internationale handel". Handeldrijven betekent niet massale immigratie. Die dwaas kent zijn eigen taal niet eens. Of hij moet echt geloven dat handel in goederen hetzelfde is als iedereen toegang geven tot uw land. Goede argumenten worden door die rode rakkers "weerlegd" door bullshit termen als "eendimensionaal". Als we niet zo'n voorstander waren van een goede discussie, dan zouden we het willen verbieden dat mensen met een IQ lager dan hun schoenmaat ooit hun mond zouden mogen opentrekken. Het is toch van de zotten dat zulke debielen ons land besturen?!

Wouter Bos noemt u tussen neus en lippen door een verliezer. Waarom een verliezer? Omdat u, als u kritiek heeft op het gedrag dat buitenlanders hier ten toon spreiden, volgens hem zogenaamd niet kan wennen aan de multiculturele samenleving. Wel beseft hij dat hij de mate waarin allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit niet zomaar kan ontkennen. Om niet helemaal ongeloofwaardig over te komen probeert hij u wijs te maken wel degelijk de problemen te zien door een klein voorbeeld te geven. Ironisch genoeg gaat het hier om een voorbeeld over 20 Polen in een twee-kamerappartement die overlast zouden veroorzaken. Zeker vrij vertaald van het principe dat men in arme wijken krotten aantreft waarin 20 nikkers rond een klein tafeltje 1 blik bonen naar binnen aan het lepelen zijn. Niet onze manier van de waarheid aankaarten als u het mij vraagt. Moorden, berovingen, groepsverkrachtingen, islamisering en drugshandel door allochtonen, toch de grotere problemen in dit land, worden door hem niet genoemd.

D66 tegen homohaat.

Homohaat is ook weer zoiets. Vraag aan willekeurige voorbijgangers op straat wat ze vinden van homohaat en u zult merken dat bijna iedereen daar negatief tegenover zegt te staan. U hoort volgens hen geen homo's te haten en als u het toch vies vindt dient u hen met rust te laten zolang ze u met rust laten. Bij voorbaat discrimineren omdat u zich ongemakkelijk voelt is stout. Daarom komt D66 met een initiatief dat discriminatie tegen moet gaan. Zo op het eerste gezicht een prima initiatief. Optreden tegen iets dat als negatief wordt ervaren door een groot gedeelte van de bevolking kan alleen maar goed zijn toch? Flikker nou toch eens op. Zo'n wet tracht politiek correct een van de minst voorkomende vormen van ongeoorloofde discriminatie te voorkomen. De echte homohaat zit bij islamieten en Polen. Laf als D66 is durven ze het echte probleem niet aan te pakken en proberen ze goedkoop te scoren met een wetje over iets dat toch niet zo'n probleem vormt.

Linkse lespropaganda.

Lesgeven in algemene vaardigheden zodat leerlingen wat leren is een bewonderingswaardig streven. Vrijheid van meningsuiting is bijvoorbeeld een zeer belangrijk grondrecht dat iedereen behoort te kennen. Kennis over de politiek en maatschappij, praten over gevoelens en eens nadenken over de emoties die leerlingen voelen zou ook geen kwaad moeten kunnen. Toch? Wie niet verder denkt zal inderdaad kunnen aannemen dat hier niks kwaads achter zit. Totdat er meer informatie beschikbaar komt. Als ik u nu vertel dat het om linkse propaganda voor basisschoolleerlingen gaat, bent u dan nog zo gerust? Wij niet. Basisschoolleerlingen en zelfs de meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn er nog niet aan toe om na te denken over de politiek. School hoort neutrale kennis en vaardigheden bij te brengen en dient zich te onthouden van linkse (staats)propaganda.

Van neutrale kennisoverdracht is geen sprake. Een lesbrief die in 300 scholen in Amsterdam is verspreid wordt gesteld dat er politici (lees: Geert Wilders) zijn die denken dat ze populairder worden als ze negatief zijn over een groep mensen. Linkse leugens. Feiten benoemen heeft niks te maken met populair willen zijn. Sterker nog: benoem in dit kutland de feiten en u krijgt bijna overal te maken met negatieve reacties. Probeer het maar eens. Wat nou populair doen? Populisme is populaire mededelingen doen gebaseerd op leugens. Precies wat links doet. Op een socialistische manier roepen dat geld van de rijken wegmoet om de zorg, het onderwijs en de armen te helpen is pas populair doen, want iedereen weet dat die flikkers het geld uitgeven aan die klote Marokkanen die hier de boel lopen te verstieren. Linkse ratten liegen dat ze barsten. Ze beschuldigen anderen waar ze zich zelf schuldig aan maken.

Waarom wordt dergelijk materiaal niet opgesteld conform de werkelijkheid? Vertel ze maar dat Wouter Bos populair probeert te doen door de zwakkeren in de samenleving iets te beloven terwijl het geld werkelijk naar het buitenland gaat en mensen in de problemen komen. Of laat ze zien dat het socialisme bedrog is terwijl de PvdA dwazen lekker in het buitenland met terroristen organisatie Hamas om de tafel zitten. Misschien kunnen ze die kinderen ook vertellen dat linkse rakkers radicale islamieten ondersteunen die vinden dat de blanke pappa van de kinderen een smerig roze zwijn is, dat hun christelijk God niet bestaat omdat Mohammed van kleine kindjes houdt en dat hun moeder met een theedoek om haar hoofd zou moeten lopen omdat ze zo lelijk is. Leg kinderen, die om kosten te besparen zonder ontbijt naar school moeten, ook eens uit wat "modaal" betekent en verklaar waarom iemand met een voltijdse baan meer honger moet lijden dan een uitvreter zonder baan. Beter nog: leg ze eens uit waarom links verantwoordelijk is voor alle shit die hier al honderden artikelen lang wordt beschreven.

Nog walgelijker is een cartoon met Balkellende en Wilders waarbij de suggestie wordt gewekt dat een moslimjochie wordt gediscrimineerd kinderen hun mening uiten. Men verbiedt kinderen bij voorbaat hun mening te uiten als anderen daardoor gekwetst kunnen raken. Daarbij wordt gekozen voor een lief en vertederend jochie zodat kinderen wel overstag moeten gaan. Een verkeerde en manipulatieve voorstelling van zaken. Heeft u Wilders ooit iets horen zeggen over kleine lieve kindertjes die zich gedragen? NEE! Het gaat godverdomme om relpubers en volwassenen die radicaal zijn. Om uitwassen van de islam. Regelrechte terroristen die hier de idiote sharia willen invoeren met hun achterlijke middeleeuwse gebruiken. Het gaat om straatterroristen. Marokkanen en Turken die u en mij proberen te beroven op straat. Groepsverkrachters en loverboys die onze knappe Nederlandse meiden de vernieling in helpen. Huichelaars en dieven. Kortom: het gaat om regelrechte criminelen. Niet om een of ander zielig jongetje.

Overweging.

Verdraaiing van de waarheid vormt steeds vaker een serieus probleem. Socialisten zijn geneigd om hun verrotte systeem te verbergen door af en toe een stelling op te werpen waar mensen het zonder extra informatie al snel mee eens worden. Natuurlijk moet het onderwijs en de zorg verbeteren. Goed zeg van die partijen. Maar niet heus. U zult vaker en vaker dieper moeten zoeken naar het werkelijke motief achter de uitspraak. Veelal is dat motief populisme: positieve dingen zeggen in de hoop dat mensen gaan stemmen, maar het extreem links bedoelen. Geld voor zwakkeren aan radicalen geven. Tegen uitkleden zijn, maar zelf keihard anderen uitkleden. Grondrechten verdedigen, maar tegelijk de toegang tot die rechten ontzeggen aan iedereen die dingen zegt die hen niet aanstaan. Een ding moet u goed beseffen. Omdat die ratten liegen kunt u niet enkel afgaan op de populistische boodschap, maar dient u wel degelijk rekening te houden met wie het zegt. Is dat een socialist, dan kunt u het beter links laten liggen.
Reacties: 4
Pagina's: 1

Reactie door Tom Poes op 27-02-2008 om 00:52.
Tot op dit moment heb ik hier nog niet zoveel gelezen, maar ik heb al een behoorlijke indruk na deze column en gedeeltes van andere.
Net nieuw hier - maar ik kom zeker terug - wil ik even wijzen op de volgende sites:

*** Mod edit:
Welkom, maar spam wordt niet op prijs gesteld. Ook niet als het een rechts karakter heeft.
***

en nodig een ieder hier uit ook daaraan eens een vrijblijvend bezoekje te brengen.
Zeker op de laatste leert u mij beter kennen.

Reactie door Tom Poes op 27-02-2008 om 12:37.
Jammer van het verwijderen van de sites. Precies op dezelfde wijze ben ik hier terecht gekomen. Ik denk, dat wij elkaar dienen te steunen.
Overigens versta ik onder spam iets, dat ongewild wordt meegestuurd en op je computer verschijnt. Zoals ik de sites onder de aandacht bracht, zul je er toch echt zelf iets voor moeten doen ze te bezoeken. Zelfs klikken was niet voldoende.
Eigenlijk was het tevens de bedoeling mij netjes voor te stellen en te laten zien wie er achter deze schuilnaam zit.
Overigens bedankt voor het bezoek, hoe anders kon je weten van dat rechtse karakter?

In de column hierboven wordt ook verwezen naar andere sites. Ik noem dat geen spam, maar welkome extra informatie.
Wat ik mij nu afvraag is, dat indien ik zelf commentaren ga plaatsen, ik mijn onderbouwing mag voorzien van sites die dat ondersteunen. Ik ben dat op verscheidene fora wel gewend en heb daar nog nooit een vermaning voor gekregen. In tegendeel. Het kan een reactie aanzienlijk verkorten en verduidelijken.
Sterker nog: Ik meen geheel voldaan te hebben aan de eerste alinea van je voortreffelijke column. Maar dat gedeelte zal ik dan maar wat minder letterlijk nemen. En dat zal toch niet de bedoeling zijn?

Reactie door Misdefinitie op 27-02-2008 om 13:52.
Natuurlijk staat het u vrij om een onderbouwing te ondersteunen met een verwijzing. In uw reactie ging het echter, ik heb het even nagezocht, om een opsomming van hyperlinks. Ook moet een verwijzing niet het argument zelf zijn met de boodschap "het staat ergens, ga er maar kijken", maar dienen ter ondersteuning. Vanwege het karakter van de website komen hier verschillende soorten bezoekers. Wanneer het u toegestaan wordt een opsomming te plaatsen, zullen anderen dat "recht" ook willen opeisen. Met als gevolg dat bezoekers zich alleen gaan registreren met als doel het plaatsen van een website.

Beleid hoort eenduidig te zijn en voor iedereen hetzelfde uitgelegd te worden. Hopelijk heeft u daar ook begrip voor.

Reactie door Tom Poes op 27-02-2008 om 14:50.
Daar heb ik alle begrip voor, nochtans meende ik daarmee te onderbouwen waar ik voor sta bij mijn eerste kennismaking. Ik had de opsomming nog redelijk langer kunnen maken, maar genoemde sites behoren onlosmakelijk bij elkaar.
Inmiddels zie ik, dat u voorstaat mij met u aan te spreken. Dat zal ik in het vervolg ook doen in de hoop, dat dit gauw tot het verleden mag horen. Overigens betekent dat niet, dat ik niet van de juiste omgangsvormen houd.
Een volgende keer wil ik nader ingaan op uw columns zelf.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.