Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

291 # Krakers en milieuradicalen #
Gepost door Misdefinitie op 03-02-2008 om 23:45.
Moslims en andere niet-westerse allochtonen zorgen voor grote problemen in Nederland. Niemand kan met fatsoen ontkennen dat hun aanwezigheid de maatschappij dusdanig heeft ontwricht dat de verhoudingen op scherp staan en de omgeving op een negatieve manier is veranderd. Islamisering, criminaliteit en de steeds voortdurende dreiging is velen een doorn in het oog. Aan de andere kant zou het niet van veel wijsheid getuigen om deze (nu nog) minderheidsgroepen de schuld te geven van alles wat er verkeerd gaat. Hoewel velen ons het verwijt willen maken dat we dat wel suggereren is dat gewoon niet waar. Met meer dan 150 verschillende nationaliteiten en honderden kleine groepen kunnen we niet beweren dat slechts een handje vol groepen verantwoordelijk zijn voor wat hier gebeurt. Nederland zit vol met gespuis. Kleine en grote (veelal linkse) actiegroepen die middels de georganiseerde misdaad het land onveilig maken.

Dierenactivisten.

Dierenwelzijn is een zaak dat bijna iedereen aangaat. Hoewel GroenLinks en de Partij voor de Dieren daar vrij ver in gaan zijn de meeste politieke partijen er wel over eens dat onnodig dierenleed niet toegestaan is en aangepakt moet worden. Daar komt een groot meningsverschil bij om de hoek kijken, want wat kan men nu verstaan onder dierenleed en wanneer is dierenleed onnodig? Gelukkig hebben we in onze democratische rechtsorde rechtsmiddelen in het leven geroepen om meningsverschillen via het gerecht uit te vechten. Via de democratische weg in het parlement zijn er reeds wetten en regelingen gemaakt die bepaalde activiteiten verbieden of onderhevig stellen aan strenge voorwaarden. Wetten die voor de rechter kunnen worden ingeroepen als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Zo laten volwassen mensen onder elkaar de meningsverschillen oplossen.

Een kenmerk van activisten is dat ze, behalve dat ze het niet eens zijn met anderen op het gebied waarop ze actie voeren, stelselmatig kiezen voor een andere weg dan de democratische rechtsgang. Door middel van intimidatie en geweld proberen ze anderen ervan te overtuigen dat er toch echt gehoorzaamd dient te worden aan hun opvattingen. Wetten worden niet gerespecteerd en ze zijn te achterlijk om te begrijpen dat we hier in de maatschappij hebben afgesproken dat we een onafhankelijke rechter laten oordelen als de rechtmatigheid van acties wordt betwist. Om het een beetje gezellig te houden heeft de overheid een geweldsmonopolie gekregen. Dat wil zeggen dat alleen de overheid geweld als middel mag inzetten om de wet te handhaven. Nadat een rechter zich over de zaak heeft gebogen.

Vooral de dierenactivisten hebben schijt aan de afspraken die de maatschappij heeft gemaakt. Zij zijn het ergens niet mee eens en dan vinden zij het gerechtvaardigd om hun opvattingen middels illegale middelen aan de man te brengen. Van een intelligente discussie voeren is geen sprake. Het merendeel van dat volk is hersenloos en niet in staat om op een fatsoenlijke manier hun standpunten te onderbouwen door goede argumenten uiteen te zetten. Zonder uitzondering hangt dat tuig een radicale extreem linkse ideologie aan. Links omdat het een hypocriete ideologie is zonder realistische onderbouwing. Radicaal en extreem omdat ze zich verlagen tot extreme middelen om hun gelijk er onder dwang met geweld in te slaan. Werkt u voor een organisatie die iets met dieren doet? Vraagt u een vergunning aan voor een bouwsel waar ook dieren lopen? Is er een kleine verdenking dat u met dieren te maken heeft? Voor dat extreem linkse gespuis is dat al voldoende om u te intimideren en met de dood te bedreigen.

Net werd al even de term "hypocriete ideologie" naar voren gehaald. Wat houdt dat eigenlijk in? Zoals met zoveel linkse ideeŽn baseren de radicale dierenactivisten zich op een hele simpele boodschap waarbij ze niet beseffen dat ze zich zelf, onder normale omstandigheden, ook schuldig maken aan het gedrag. Bovendien weigeren ze om het probleem van verschillende kanten te bekijken. Dierenwelzijn is een heel nobel streven, maar als het beschermen van dieren zo ver gaat dat wat we in de natuur als normaal kunnen beschouwen ook niet meer mogelijk is, dan is er toch iets mis. Hetzelfde geldt voor acties die mensen schaden. Dwazen die vinden dat mensen desnoods beschadigd moeten raken voor hun idiote plannen om alle dieren te redden plaatsen zich buiten de maatschappij. Wie zich buiten de maatschappij plaatst kan geen beroep meer doen op de bescherming die de maatschappij kan bieden.

De "ik dood desnoods mensen voor dieren" ideologie is dus in zoverre hypocriet dat die flikkers wel een beroep doen op de maatschappij om dieren te sparen en zich tegelijkertijd buiten dezelfde maatschappij plaatsen. Waarom zouden wij redelijk luisteren naar gekken die ons willen intimideren en (als ze de kans krijgen) met geweld willen opruimen? De verdenking alleen al is voor hen voldoende om te intimideren. Willen zij gehoord worden, dan zouden ze tenminste normaal moeten doen. Ook baseren zij zich op natuurwetten. Volgens hen zouden in de natuur bepaalde dingen niet gebeuren en dus zijn wij mensen verkeerd bezig. Allemaal leuk en aardig, maar wie wel eens natuurfilms bekijkt zal beamen dat het er juist in de vrije natuur uiterst wreed aan toe gaat. Mensen zijn wellicht gevoelig voor het argument dat er ook alternatieven zijn, maar geen dier zal aan die radicalen denken wanneer hij een ander dier aan stukken scheurt.

Dan moet de ergste vorm van hypocrisie nog komen. Inderdaad, dieren worden gebruikt voor dierproeven. Dieren kunnen daarbij op de meest gruwelijke wijze aan hun eind komen. Hoewel de organisaties die zulke proeven doen aan steeds meer eisen en regels moeten voldoen kunnen we ons voorstellen dat het voor de gemiddelde hippie niet plezierig is om daaraan te moeten denken. Gelooft u ons: wij zijn ook blij dat wij het niet hoeven te doen en dat het prima aan het zicht is onttrokken. Wat de activisten niet willen begrijpen is dat die proeven zorgvuldig worden uitgevoerd, enkel plaatsvinden als er geen alternatieven zijn en er voor het doel nog geen proef heeft plaatsgevonden. Nog belangrijker: de proeven worden uitgevoerd om de mensheid in het algemeen, dus ook die radicale activisten, een betere gezondheid te bieden. Iedereen maakt wel eens gebruik van een stof, een medicijn of product dat ooit getest is op dieren. Misdefinitie vindt dat die hypocriete radicale flikkers geen recht van spreken hebben als ze niet openlijk afstand doen van dat gebruik.

Dierproeven worden onder andere gedaan om medicijnen tegen kanker en aids te vinden. Als zo'n extreem linkse radicaal opeens ziek is, zijn ze zo hypocriet als de pest. Om hun leven te redden willen ze wel graag gebruik maken van de medicatie. Ook al is de medicatie tot stand gekomen met behulp van de door hen zo gehate dierproeven. Zouden ze echt achter hun ideologie staan zonder hypocriet te doen, dan zouden ze openlijk moeten verklaren nooit en te nimmer gebruik te maken en te willen maken van producten die met behulp van dierproeven tot stand zijn gekomen. Sterker nog, wij vinden dat de maatschappij die radicalen de toegang tot die producten moet ontzeggen. Laat ze maar creperen als ze zo ziek worden. Dan gaan ze maar dood. Het leven van dieren gaat immers voor dat van mensen. Dus ook van dat gespuis. Zodra ze ziek worden zijn ze niet radicaal meer. Dan mogen alle dieren opeens wel lijden zodat zij gered kunnen worden. De vuile hypocrieten.

Bescherming van dieren en het voorkomen van dierenleed is een goed streven, maar niet ten koste van alles. Een goede discussie voeren over wat wel en niet kan is prima mogelijk. Waarbij het als het aan ons ligt niet alleen moet gaan over het wel of niet verbieden van dierproeven en het gebruik van dieren voor andere doeleinden, maar juist ook om de alternatieven. Een goed alternatief is wat door al die dwazen wordt vergeten. Laboranten en onderzoekers mogen geen dierproeven meer doen, maar de activisten zijn zo links dat ze alle alternatieven ook meteen van de hand wijzen. Terwijl die er wel zijn. Extreme activisten zijn vaak van mening dat dierenwelzijn voor mensenwelzijn gaat. Prima. Stelt u zich even beschikbaar om wat prikken in uw hol te krijgen? Daar spaart u dieren mee. Maar dat wilt u niet zeker, meneer de activist?!

Verder hebben we voldoende gespuis in voorraad dat als alternatief kan dienen voor dierproeven. Gevangenissen zitten vol met criminelen die zich om wat voor reden dan ook buiten de maatschappij hebben geplaatst door iets in de maatschappij kapot te maken. Sluit die ratten op in kooien en laat hen in plaats van de dieren de proeven ondergaan die we nodig hebben om medicijnen op te testen. Waarom dat niet mogelijk is? Omdat die zelfde extreem linkse flikkers die u intimideren omdat u aan een onderzoek werkt actie gaan voeren dat criminelen ook rechten hebben. Kort gezegd komen we tot een aantal bizarre conclusies. We mogen geen dierproeven doen omdat die radicalen van mening zijn dat we maar zonder die medicijnen moeten doen. Doen we wel dierproeven, dan wensen ze ons eveneens dood. Willen we alternatieven inzetten dan hoeven we ook niet te leven. Of te wel: u gaat maar dood, wat u ook doet. Aldus de extreem linkse activisten.

Krakers.

Van dezelfde extreem linkse kant komen de krakers. Door domme idealisten, niet gehinderd door kennis van de realiteit, wordt kraken vaak gezien als noodzakelijk. Hun redenering is dat de krakers in de maatschappij geen kansen krijgen. Kraken zou daarom niet erg zijn. Hadden de mensen ze maar meer moeten vertroetelen. Bovendien zouden ze enkel huizen kraken van huisjesmelkers die de huizenprijzen opdrijven door ze net zo lang leeg te laten staan totdat een koper bereid is de juiste prijs te betalen. Realisten weten echter dat het zaakje een beetje anders ligt. Krakers zijn luie uitvreters die door hun eigen schuld niet in staat zijn op een normale manier in hun levensonderhoud te voorzien. Om toch een woning te bemachtigen gaan ze niet net als u en ik eerst studeren, dan werken, dan op kamers om vervolgens 40 jaar krom te liggen voor een woning. Nee, ze vinden het gerechtvaardigd om uw huis in te pikken. Puur om het feit dat ze zelf niks hebben.

Het zou me een prachtige maatschappij worden als iedereen alles waar ze jaloers op zijn en wat ze niet hebben van een ander mag jatten. Volgens mij was stelen in de laatste versie van het strafrecht ook nog strafbaar. Geldt alleen niet voor kraken. Een of andere linkse imbiciel in de politiek heeft in het verleden uitzonderingen gemaakt voor een pand dat, naar de mening van die ratten, te lang leegstaat. Zonder pardon mag het pand dan gekraakt worden. Wie dacht dat "kraken" enkel uit idealisme gebeurde heeft het mis. Iedereen kan in Nederland naar school gaan en met keihard werken iets bereiken. Zo niet, dan zijn er sociale vangnetten. Kraken werkt op een uiterst criminele manier. Uw eigendom verandert met geweld van eigenaar. Puur en alleen om het feit dat andere mensen uw voordeur kraken, naar binnen gaan en zich daar vestigen.

Kraken gaat gepaard met ordinaire diefstal en daarmee volledig verlies van uw eigendom. Ze gedragen zich niet als een goed huurder. In plaats daarvan plegen ze vernielingen en wonen ze de woning of het gebouw compleet uit. Alles stukmaken, geluidsoverlast en illegale zaken in uw woning zijn dan nog maar het begin. Rederlijkerwijs zou u denken dat u ze kan verjagen zodra u het pand weer wilt gebruiken, maar dat is niet mogelijk. Juridisch gezien kunt u weinig beginnen. Voordat u een rechtzaak heeft aangespannen tegen dat tuig is uw eigendom haast volledig vernield. Zelfs al krijgt u het voor elkaar om het pand door de sterke arm der wet te laten ontruimen, laten de krakers hun ware aard zien. Ze protesteren, ze gebruiken geweld en staan zelfs de politie naar het leven.

Hoe zij de maatschappij in de praktijk kunnen ontwrichten werd deze dagen weer eens duidelijk naar aanleiding van het relaas van een aantal omwonenden in monumentale panden in Leiden. Tot onze afschuw wordt er in Leiden een groot extreem links bolwerk aan krakersratten gedoogd en betaald door de gemeente. Niet alleen worden hun activiteiten oogluikend toegestaan: de belastingbetaler draait ook nog eens op voor de financiering van dat tuig. Dat schrikbarende gedrag van de gemeente is nog erger dan de criminaliteit zelf. Hier wordt een signaal aan de bevolking gegeven dat misdaad loont omdat het ook nog eens leidt tot discriminatie cq willekeur van mensen die zich wel aan de regels houden. Zo moeten eerlijke mensen jarenlang wachten op een vergunning om een kleine aanpassing in of om hun woning te mogen doen. Terwijl die krakers rustig een illegale kroeg mogen runnen waar nota bene dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.

Extreme knokploegen.

Geen woorden, maar daden luidt een oud gezegde. Daarmee werd oorspronkelijk bedoeld dat er minder slap geluld moet worden omdat problemen hooguit door daadkracht kunnen worden opgelost. Met daden doelde men op realistische daden waarmee een probleem door daadkracht snel en effectief konden worden opgelost. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Steeds meer extreem linkse groepjes verenigen zich in zogenaamde knokploegen die de term "daden" opvatten als geweldsdaden. Kafka, AfA, Internationale Socialisten, diverse radicale moslimorganisaties, krakersbendes, milieuradicalen en hun handlangers bij politieke partijen als GroenLinks en de PvdA deinzen er niet voor terug hun tegenstanders uit te schakelen door het gebruik van extreem geweld. Ze zijn te hersenloos om een fatsoenlijke discussie te voeren. Al zijn het voor een groot gedeelte Nederlanders: dat soort volk hoort hier niet thuis.

Overweging.

Wellicht heeft u zich vaak afgevraagd waarom de Nederlandse bevolking zich niet massaal verzet tegen de terreur die buitenlanders uitoefenen in ons land. Waarom er maar weinig mensen zijn die opstaan tegen de voortdurende islamitisering. Of waarom iedereen maar over zich heen laat lopen als het gaat om grote groepen allochtonen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Iedere burger die houdt van zijn land, geeft om zijn cultuur en trots is om Nederlander te zijn zal het immers niet lijdzaam moeten toezien dat zijn land langzaam maar zeker wordt vernietigd. Bovenstaande informatie geeft een kijkje in de keuken en verklaart waarom het Nederlandse volk de ellende gewoon laat voortduren. De vijanden die ons volk bedreigen blijken niet alleen te bestaan uit niet-westerse allochtonen, maar ook uit groepen Nederlanders die het met de regels van de samenleving niet zo nauw nemen. Extreem links vormt in combinatie en samenwerking met allochtonen een heel groot gevaar voor alles waar we als land voor staan.

Regelmatig krijgen we te horen dat we een stelletje racisten zijn en dat we de lat om iemand Nederland te noemen enkel leggen bij de huidskleur. Mensen beschuldigen ons ervan dat enkel blanke in Nederland geboren mensen in een blanke in Nederland geboren familie Nederlander genoemd mogen worden. Bovengenoemde voornamelijk blanke krakers- en actiegroepen tonen des te meer aan dat het bij het criterium om deel uit te maken van de groep echte Nederlanders niet gaat om huidskleur, maar om gedrag, trots, inzet en bijdrage aan het vaderland. Krakers, milieuradicalen en andere dwazen mogen dan wel zo blank zijn als wat: ze voegen niks toe aan Nederland en tonen zich in hun gedrag een landverrader. Juridisch gezien mogen zij Nederlanders genoemd worden. Misdefinitie vindt echter dat iedereen die extreem onacceptabel gedrag vertoont hier niet hoort. Of ze nu blank zijn of zwart. Stuur ze maar naar de Marokkaanse zandbak. Dan kunnen ze daar een moskee gaan kraken of bekladden. Eens kijken of dat daar gewaardeerd wordt.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.