Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

288 # HvA laat studenten surveilleren #
Gepost door Misdefinitie op 17-01-2008 om 23:01.
Studeren doen we niet alleen om de persoonlijke ontwikkeling, maar vooral ook om er zelf beter van te worden. Uiteindelijk gaat het om het diploma. Een diploma geeft immers de mogelijkheid om kans te maken op een goed betaalde baan. Om enige waarde te kunnen vertegenwoordigen moet zo'n diploma natuurlijk wel iets voorstellen. Het kennisniveau dient daarvoor zogenaamd "objectief" te worden vastgesteld. Middels theoretische tentamens wordt het kennisniveau gemeten. Tentamenfraude zoals afkijken van anderen is een bedreiging voor de waarde van het diploma. In dat geval wordt namelijk niet het individuele kennisniveau gemeten, maar dat van een aantal leerlingen samen. Dat moet voorkomen worden. Surveillanten moeten daarom toezicht houden tijdens tentamens zodat er geen ongeregeldheden plaatsvinden. Bij de HvA vinden ze dat niet zo belangrijk. Zij zetten zonder schroom studenten neer die hun medestudenten moeten controleren.

Dacht u dat we na de publicatie van het boek "De misdefinitie van de HvA" en het adressenschandaal nooit meer terug zouden komen op de HvA? Verkeerd gedacht. Het Hoger Onderwijs kan nog altijd rekenen op onze warme belangstelling. Zeker als het om misstanden van formaat gaat. Daarbij pakken we niet steeds dezelfde afdeling, maar laten we zien dat de manier waarop de Hogeschool de organisatie runt van geen kanten deugt. Misdefinitie kreeg een e-mail in handen van manager Jos Petit die een propedeuseopleiding leidt bij de HvA (afdeling HES, de afdeling voor onder andere economische studies). Onze dank gaat uit naar enkele nieuwstippers die graag anoniem willen blijven. Graag willen we de inhoud van deze mail met u delen.


Allen, ik verspreid deze mail heel breed in een wanhopige poging... Ik heb nog een paar observanten nodig voor dezae week en volgende week. Er wordt niet gereageerd op mijn oproep op HESnet.

Ik had een paar tweede jaars, maar eigenlijk vind ik dat niet goed, dus liever 3e en 4e jaars. Alle tips zijn welkom. Of: misschien ken je mensen van buiten, ouderejaars studenten die een klus willen doen. Ik ben bereid dan meer te betalen: 10 euro per uur. Ze kunnen mij mailen of bellen.

Met vriendelijke groeten,
Jos Petit
Propedeusemanager voltijd
Hogeschool van Amsterdam
HES (Hogeschool voor Economische Studies)
Locatie Leeuwenburg (Amstelstation)
j.e.e.petit@hva.nl
020-5951559
06-12725862


Alles draait om geld.

Bovenstaande mail bevat een aantal schokkende aspecten die in een professionele organisatie nooit zouden mogen voorkomen. Allereerst richten we ons op het personeelsbeleid. De verantwoordelijke manager dient er altijd voor te zorgen dat er voldoende mensen zijn om taken over te nemen in geval van drukte. Tentamenweken zijn al vanaf het begin van het jaar bekend. Van te voren voldoende surveillanten regelen is geen onmogelijke taak. Ja ja, we weten het wel. De economie trekt aan, mensen vinden sneller werk en daarom zou er krapte heersen op de arbeidsmarkt. Leuk excuus voor managers die zich daarom genoodzaakt voelen het vuile werk door studenten te laten opknappen. Dergelijke verklaringen klinken erg plaussibel. Als er geen werknemers te vinden zijn, moeten studenten ingezet worden. Niemand die verder vraagt. Daar heeft u ons voor niet waar? Het toeval wil dat uw hoofdgastheer op deze site de HvA heeft meegenomen in een sollicitatieronde. Personeel blijkt voldoende beschikbaar. Gebrek aan personeel is een geldkwestie.

Even een korte uitleg van de werkwijze. Misdefinitie controleert steekproefsgewijs of bedrijven en organisaties die zeggen vacatures te hebben wel een functie in het vooruitzicht stellen. Hiervoor solliciteren we gewoon op de vacature en kijken hoe de procedure verloopt. We worden uitgenodigd, we komen praten, analyseren wat er gebeurt en wat de achterliggende reden van een eventuele afwijzing is. Uiteraard is onze kandidaatstelling niet nep waardoor het voorkomt dat we op een aanbieding in gaan. Contacten opdoen en netwerken is immers ook heel belangrijk. Opvallend is dat het bij de HvA vaak gaat om kleine banen die lang open staan en waar kennelijk niemand interesse in lijkt te hebben. Reden voor ons om eens uit te zoeken waar dat nu precies aan ligt. Al gauw kwam de aap uit de mouw. Roosters zijn vaak erg variabel, slechts een paar dagen van te voren bekend en de banen zijn klein.

Meestal betreffen het docentenfuncties voor kleine vakken en surveillance functies voor een paar uurtjes in de week. Niemand zal verbaasd zijn als we melden dat zulke baantjes op een matige belangstelling kunnen rekenen. Deeltijdbanen kunnen vaak niet voorzien in het levensonderhoud zodat u er nog een baan bij dient te nemen. Iets dat alleen mogelijk is als er duidelijkheid omtrent de werkuren is. Ook kunt u er alleen aan verdienen als er een aantal uren op 1 dagdeel staan geroosterd. Voor 1 uurtje naar Amsterdam komen is zelden lonend. Goed, we kozen ervoor om te doen alsof die bezwaren niet bestonden en kwamen in gesprek voor een functie. Een dagje in de week? Prima, niks op aan te merken. Zeggen we gewoon onze baan deels op. Tijdelijk contract? Ja hoor, ook goed. Niks aan de hand. Aanstaande dinsdag beginnen? Interessant. Geen opzegtermijn. Mooi geregeld. Totdat we over geld gingen praten. Voor 20 euro per maand extra ging de deal mooi niet door. Meneer de manager zei dat het normaal was dat onderwijspersoneel werd uitgeknepen en dat ze niet meer wilden betalen.

Natuurlijk jongens. Heel normaal. Maandenlang adverteren, diverse kandidaten over de vloer krijgen en nu echt in de problemen zitten omdat de functie per direct in moet gaan en dan moeilijk doen over een paar tientjes? Stelletje leugenaars. Er zijn voldoende mensen die willen werken. Moeten ze maar niet zo goedkoop en huichelaarachtig zijn. Wat doen ze dan? Geen probleem. Een groep die niet zoveel om geld hoeft te geven zijn studenten. Voor studenten kan het een bijbaan zijn en voor een bijbaan hoeven ze niet veel te betalen. Bovendien zijn studenten in het bezit van een OV-studentenkaart waarmee ze gratis kunnen reizen. Reiskosten hoeven dan ook niet vergoed te worden. Dat scheelt weer een bom duiten. Ook doen zij niet moeilijk over een contract. Gewoon een klein klusje. Misschien een beetje zwart betalen, want daar vaart het afdelingsbudget wel bij. Omdat de managers zulke cheap-ass sukkels zijn staan studenten te surveilleren.

Fraudegevoelig.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat vacatures gesloten blijven voor professionals zodat de Hogeschool steeds vaker draait met ondeskundig personeel. Niet alleen is dat een vervalsing van de arbeidsmarkt en het gebruiken van subsidie waar het niet voor bedoeld is, maar er speelt ook een ander belangrijk aspect mee. Namelijk de fraudegevoeligheid tijdens tentamens. Wellicht kunt u zich voorstellen dat surveilleren bij tentamens een belangrijke taak is. Gebeurt het niet goed, dan loopt de opleiding de kans dat studenten gaan frauderen. Een surveillant hoort onafhankelijk te zijn van de studenten. Zij mogen niet hun gelijken zijn. Een docent is daar vanwege het feit dat hij boven de studenten staat geschikt voor. Hoger geplaatst personeel als het management uiteraard ook, alleen zijn zij weer veel te duur voor een taak. Misdefinitie vindt dat studenten niet mogen surveilleren omdat de kans bestaat dat zij beļnvloed worden door medestudenten.

Studenten gaan regelmatig met elkaar om. Ze vormen een klas of groep en in een aantal gevallen ontstaat er een vriendschappelijke band. Een Hogeschool is vaak net als de scholen waar de studenten vandaan zijn gekomen. Ze zijn vaak 18 of 19 jaar en net volwassen. Buiten het feit dat het dubieus is om aan te nemen dat jongeren die net van het voortgezet onderwijs afkomen de verantwoordelijkheid aankunnen om te surveilleren bij belangrijke tentamens is er ook nog een sterke beļnvloeding aanwezig. Een eerste jaars student zou aan de surveillerende student kunnen vragen om bepaalde gunsten tijdens het tentamen. Daarbij wordt een beroep gedaan op het student zijn en een medestudent helpen ze natuurlijk. Van leerlingen en studenten mag niet verwacht worden dat ze loyaal zijn aan het schoolteam en verzoeken van medestudenten negeren.

Geld speelt voor iedereen een rol. Iedereen heeft zijn prijs. De een net iets meer dan de ander en daar wringt de schoen. Volgens het bovenstaande mailbericht is meneer de manager in het uitzonderlijke geval nu hij de wanhoop nabij is 10 euro per uur te betalen. Doen ze het wit, dan is dat een brutobedrag. Netto houdt de student 6 of 7 euro per uur over. Het bedrag zal lager liggen als het niet zo dringend was. Laten we 5 euro netto per uur als uitgangspunt nemen. Studenten die voor een dergelijk bedrag willen werken en voor een paar luttele uurtjes naar Amsterdam willen komen doen dat vaak uit geldgebrek. Betere baantjes met meer uren vergt toch langer zoeken en tijd hebben ze veelal niet. Ze zijn daardoor gevoeliger voor omkoping. Het gevaar dreigt dat ze voor een bedrag van bijvoorbeeld 50 euro, dat 10 keer zo hoog ligt, hun medestudenten toestaan hun kennis te delen.

Bestaat dat gevaar niet als docenten en ander personeel toezichthouden? Jazeker, dat gevaar bestaat zeker. In "De misdefinitie van de HvA" werd al verhaald over oude mannetjes die allang met pensioen waren en bijklussen om de steeds zwaarder wordende lasten te kunnen betalen. Mensen die al niks meer te verliezen hebben en waar geen sancties tegen getroffen kunnen worden als ze de boel belazeren. Docenten in vaste dienst die nog jaren voort moeten zullen wel wat beter opletten. Omkopen is moeilijk, want ze verdienen vrij redelijk en de prijs zal veel hoger liggen. Wel kunnen docenten er dubbele motieven op nahouden. Een hoger slagingspercentage betekent lieve woordjes en een pluim van de leidinggevenden. Opdrachten van hogerop die voorschrijven dat een bepaald percentage studenten moet slagen voor subsidie is ook regelmatig een bedreiging geweest. Toch vormen studenten en buitenstaanders een onacceptabel groot risico in vergelijking met professioneel personeel. Voor zover dat aanwezig is op de HvA.

Toetsen van kennis wordt hiermee waardeloos. De HvA kan niet meer garanderen dat studenten die het tentamen voldoende hebben afgelegd ook over voldoende kennis beschikken. Eerder is dit probleem aan de orde gekomen tijdens de bespreking van Luzac. Zodra er een vermoeden ontstaat dat de toetsingsprocedure om wat voor reden dan ook niet deugt, verliest men het vertrouwen in het diploma dat het oplevert. Zonder vertrouwen is het diploma aan inflatie onderhevig. Men kan er immers niet meer op vertrouwen dat uw diploma ook daadwerkelijk het gevolg is van uw kennis en kunde. Voor de Hogeschool is dat niet direct rampzalig. Eerder gunstig. Des te hoger de cijfers, des te meer aanzien krijgt de school. Bovendien krijgen ze subsidie voor elke student die de school met een diploma verlaat. Zo beschouwd heeft de HvA juist baat bij fraude. Zouden ze daarom studenten inzetten?

Onderwijsinstellingen zijn complexe organisaties. Het ligt niet voor de hand dat alle vormen van fraude en bedrog ontstaan doordat het bewust met die intentie wordt ingezet. Vele manieren van fraude worden op de HvA weliswaar met opzet gedaan omwille van het geld, maar het inzetten van studenten als surveillanten lijkt daar niet onder te vallen. Eerder is dat het gevolg van gierigheid om maar zo min mogelijk geld uit te geven. Goed geschoold personeel is kostbaar en duur. Bijbanen hernoemen naar klusjes en daar studenten voor inzetten is een spotgoedkoop alternatief.

Aan de andere kant is het weer te makkelijk om dit gedrag volledig te wijten aan een geldkwestie. Op Hogescholen loopt zulk goed geschoold personeel rond dat ook zij allang hadden moeten weten dat het inzetten van studenten fraude in de hand werkt. Wij zijn gerust niet de enigen die daarover hebben nagedacht. Omdat het zo makkelijk is om de gevolgen te overzien krijgt het toch weer de schijn dat het een en ander wel degelijk met veel opzet gebeurt. Concluderend kan gezegd worden dat er sprake is van een combinatie van domheid, niet nadenken, gemakzucht, luiheid, geld en toch wel heel veel opzet. Nog steeds raden we het niet aan om bij de HvA een opleiding te gaan volgen. Tenzij u echt op geen andere manier uw diploma kan halen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.