Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

287 # Lange tenen en kleine pik hard aanpakken #
Gepost door Misdefinitie op 12-01-2008 om 22:34.
De film van Wilders over Mein Kampf de koran is nog niet eens uit of de publieke opinie heeft het al veroordeeld. Zogenaamde "nette" moslims die net iets te bang zijn om zichzelf op te blazen komen met veel vertoon op de televisie vertellen dat Wilders hun geloof beledigt. Vervolgens nemen ze die bewering als feit aan en gaat de discussie enkel nog over het wel of niet verbieden van de film. Terwijl de cirkelredenering "het is belediging en daarom moet de film worden verboden omdat het belediging is" nauwelijks opvalt. Eerst en vooral zal de discussie zich moeten richten op wat belediging nu eigenlijk inhoudt, in welk geval belediging verdere acties rechtvaardigt en of er überhaupt wel sprake is van belediging. Vooral moslimgroepen blijken lange tenen en een kleine pik te hebben. Bij het minste of geringste gaan ze al op oorlogspad.

Criteria voor belediging.

Daardoor is de term "belediging" een net zo idioot construct geworden als "discriminatie" en "racisme". Het wordt te eenvoudig geroepen in de hoop dat mensen niet verder denken en het als waar aannemen. De vraag is: wanneer kan iets nou als belediging opgevat worden en wanneer is het gerechtvaardigd om dat te doen? Extreme vormen van belediging die overduidelijk zijn kunnen relatief "objectief" worden vastgesteld. Wie een ander gaat lopen uitschelden is overduidelijk bezig met het uiten van beledigingen. Hetzelfde geldt voor dat soort opmerkingen over uiterlijk, geslacht, seksuele voorkeur of ras. Zaken die vrijwel niemand zal ontkennen. Problemen ontstaan pas als het gaat om vormen van belediging die een heel hoog subjectief karakter hebben. Opmerkingen die door de ene persoon wel als belediging worden ervaren, maar door de andere persoon afgedaan worden als onbelangrijk. Dan gaat het over subjectieve belediging.

Over subjectieve belediging is echter heel moeilijk een discussie te voeren. Als de ene groep volhoudt beledigd te zijn en de andere groep dat maar onzin vindt komen we geen stap verder. Mensen zouden eens moeten beseffen dat belediging grotendeels ook een kwestie is van hoe ze iets opvatten en interpreteren. Perceptie van de werkelijkheid, de waarheid en het zelfvertrouwen spelen daarbij een grote rol. Wie geen dief is, zal zich niet beledigd voelen bij de opmerking dat alle dieven tuig zijn. Mensen die zich dat wel aantrekken voelen zich kennelijk aangesproken omdat ze stelen. Of mogen we anderen geen dief meer noemen als ze jatten en geen pedofiel meer noemen als ze kinderen aanranden? Pas als het niet waar is zou men kunnen spreken over belediging. De "waarheid" benoemen mag nooit vallen onder het kopje belediging. Anders zouden we niks meer kunnen zeggen zodra iemand daar een beroep op doet.

Mensen met weinig zelfvertrouwen voelen zich al snel aangevallen en beledigd als er iets over hen of de zaken waar ze zich mee bezighouden wordt gezegd. Alles betrekken ze op zichzelf en alles wordt negatief geļnterpreteerd. Moeten we ons daarmee bezighouden? Nee, wij vinden van niet. Psychologische problemen horen door de daarvoor bestemde deskundigen te worden behandeld. Het zou van de zotten zijn als mensen zich moesten inhouden omdat bepaalde groepen in de samenleving kampen met een minderwaardigheidscomplex. Volkomen terecht overigens, want naļeve dwazen met lange tenen die al beledigd zijn als hun sprookjesboek wordt afgezeken zijn ook minderwaardig. We leven niet meer in de middeleeuwen. Eerder werd bekend dat Marokkanen vaker psychisch gestoord zijn. Laat ze lekker naar een gesticht gaan zodat ze een aantal prikken kunnen krijgen tegen die ziekelijke neiging om altijd maar weer te denken dat zij het slachtoffer zijn van al die blanke racisten in Nederland.

Leer u te beheersen.

Goed, uit het bovenstaande blijkt wel dat we nooit kunnen voorkomen dat belediging voorkomt. Laat staan dat we kunnen voorkomen dat mensen zich beledigd voelen. De ene groep heeft zo'n kort lontje dat elk woord van kritiek als negatief gezien wordt. De andere groep beweert dat de waarheid die zij aanhangen weliswaar hele andere regels kent dan wat er in het algemeen als waarheid wordt beschouwd, maar dat het wel even veel recht heeft op respect. Weer een andere groep kampt met psychische problemen en is op zoek naar een evenwichtig zelfbeeld. Zij plaatsen zich vooral in een slachtoffersrol en huilen dat de boze buitenwereld er altijd op uit is om hen te beledigen. Feit is dat mensen met lange tenen en / of een kleine pik daar het meest last van hebben en al heel snel roepen dat ze beledigd worden. Wat ons betreft is dat een proces dat voornamelijk in het eigen hoofd afspeelt. Zoals gezegd kan daar niet altijd rekening mee gehouden worden omdat we anders nooit meer iets kunnen zeggen.

Aangezien belediging en het gevoel beledigd te worden uitermate subjectief is, kan het geen waarde hebben en geen argument vormen in een discussie. Als u zich snel beledigd voelt is dat erg jammer, maar subjectiviteit mag nooit leidend zijn in belangrijke maatschappelijke kwesties. Waar kunnen we ons dan wel aan vasthouden? Een gevoel van gekwetst en beledigd zijn is niet weg te nemen, maar het gedrag dat naar aanleiding van dat gevoel plaatsvindt is wel objectief te benoemen en indien nodig te bestraffen. Belediging zelf is een kwestie van opvatten en aangesproken voelen. Iemand zegt iets en er zal altijd iemand zijn die daar aanstoot aan neemt. Dat zullen we moeten accepteren. Zoveel mensen, zoveel meningen. Goed, u voelt zich beledigd. Graag wil ik het met u hebben over het gedrag, want hoe kunnen we nu bepalen welk gedrag gerechtvaardigd is als we aannemen dat iemand zich beledigd voelt?

Laten we eens gaan kijken naar groepen in het land die vinden dat ze beledigd worden. Sinds de jaren '40 van de vorige eeuw worden nazi's als uitschot gezien door de bevolking. Ze worden uitgemaakt voor racisten en fascisten. In de media worden ze vergruisd en op straat worden ze in elkaar geslagen. Hun heilige boek, Mein Kampf van Adolf Hitler, wordt verboden omdat het haat zou verspreiden onder mensen die daar gevoelig voor zijn. Aanhangers van het nationaal socialisme hebben alle reden zich beledigd te voelen. Toch hebben ze geleerd zich te beheersen. Sterker nog: ze houden zich aan de wet. Netjes een vereniging opzetten en vergunningen aanvragen voor demonstraties. Niemand heeft last van ze en ze bedreigen ook geen mensen met de dood als er voor de zoveelste keer iemand wordt mishandeld of bedreigd door een tegenstander. Van een heilige oorlog om het heilige boek en belediging daarvan is al helemaal geen sprake. Bent u ooit een neo-nazi tegengekomen die geroepen heeft dat er weer oorlog komt en de gaskamers weer geopend worden? Nee toch zeker?

Christenen zijn regelmatig het slachtoffer van het belachelijk maken van hun geloof. Rob Muntz maakte een hele documantaire met de veelzeggende titel "God bestaat niet". In de Amerikaanse animatieserie South Park wordt het geloof regelmatig op de korrel genomen. Diverse groepen atheļsten noemen gelovigen domme idioten omdat ze zouden geloven in een sprookjesboek. Iedereen mag alles zeggen over het geloof. Iedereen mag God beledigen zonder ooit gevaar te lopen dat er iets gebeurt. Wanneer kerkgenootschappen het ergens niet mee eens zijn stappen ze naar de rechter. Ze voelen ze zich wel degelijk beledigd als ze weer eens uitgelachen en bespot worden. Ondanks dat nare gevoel weten ze zich te beheersen zoals een ruimdenkend vrij mens dat behoort te doen. Geen rellen, geen geweld, geen oproep tot haat en geen oorlog. Gewoon normaal. Vrijwel iedereen gedraagt en beheerst zich als ze beledigd voelen. Alleen moslims doen dat niet.

Radicale moslims willen overheersen.

Erg bizar is de constatering dat de meeste nationaliteiten en groepen in ons land erin geslaagd zijn om op een fatsoenlijke manier om te gaan met een gevoel van belediging. Feitelijk betekent dat twee dingen. Ten eerste lijkt het moslimvolk nog in de middeleeuwen te leven en zijn ze te achterlijk om met de middelen die een rechtstaat biedt een gevoel van onvrede aan te vechten. Ten tweede lijkt de aanpak van de moslims erop gericht om zo snel mogelijk het conflict op te zoeken zodat er een oorlog komt waarin ze ongelovigen kunnen afslachten. Eigenlijk is het een heel eng gevoel om te weten dat er bijna 1 miljoen vijanden in Nederland zijn die aan het wachten zijn op een totale burgeroorlog zodat ze de boel kunnen overnemen en iedereen kunnen onderwerpen aan de islam. Nederland moet dat niet accepteren. Als moslims zich niet willen aanpassen, dan dienen ze met z'n allen gedeporteerd te worden naar hun eigen land.

Linkse ratten snauwen anderen altijd toe dat ze overdrijven en dat er helemaal geen sprake is van islamisering in Nederland. Wilders zou de verhoudingen op scherp zetten. Onzin. Hoe extreem moslimorganisaties kunnen zijn blijkt voor de zoveelste keer uit een artikel dat vandaag verscheen in de Telegraaf. Daar worden we als Nederlanders uit naam van de moslims keihard bedreigd. Volgens hen zal de hel losbarsten als Wilders zijn film over de koran publiceert. Ze roepen wel heel politiek correct dat ze willen praten, maar ze verstaan alleen de taal van geweld. Daarmee is al aangetoond dat we met een losgeslagen idioot en achterlijk volk te maken hebben dat niet in staat is redelijk te denken. Moslims eisen van ons dat we naar hun pijpen dansen en onze vrijheden moeten opgeven omdat we anders met hel en verdoemenis te maken krijgen. Nooit zullen we dat accepteren.

Behalve dreigen en oproepen tot geweld gaat het nog veel verder. Moslimorganisaties zijn er altijd als de kippen bij om te schreeuwen dat ze rechten hebben. Vooral de vrijheid van godsdienst spreekt hen aan. Wat ze niet begrijpen is dat vrijheid van godsdienst niet betekent dat een godsdienst de vrijheid geeft om iedereen te dwingen zich daaraan te onderwerpen. Ook betekent het niet dat het geloven met geweld af te dwingen is. Zijn mensen het ergens niet mee eens, dan moet de rechter daarover oordelen. Eigen rechter spelen is nooit geoorloofd. Opvallend is dat ze graag de democratie misbruiken om een recht zo te interpreteren dat geweldadig gedrag te rechtvaardigen is, maar dat de democratie voor hen geen flikker voorstelt. Zeker niet als het om rechten van anderen gaat. In het artikel stelt HUT, bestaande uit extreme radicale moslimterroristen, dat ze de vrijheid van meningsuiting niet respecteren omdat ze de democratie verwerpen. Rot dan lekker op naar uw eigen land. Met zulke moslimterroristen moeten we niet praten. Die moeten we het land uitschoppen.

Wat komen moslims hier in hemelsnaam doen als ze onze regels, wetten en democratie toch niet respecteren? De rechter vindt deze zin, die nu een nieuwsfeit is, belediging (zie arrest): Blijf in uw woestijn en ga nog eens fijn van bil met een van uw kamelen. Haatzaaien, oproepen tot geweld en het afzweren van de democratie? We moeten u niet! Zij hebben daar geen boodschap aan. Opeens komt de ware aard van die dwazen naar boven. "Wat jullie nodig hebben is een zware bomaanslag" zeggen ze ons toe. Zo, het hoge woord is eruit. Dank u wel linkse ratten van de PvdA, SP en GroenLinks. Dit zijn nou de lieve moslims die jullie al die jaren hebben vertroeteld. Meneer Cohen: die zijn nu die antisemieten die u straks op gaan zadelen met een aanslag. Hoe ver moet het nog komen? Hoe ver moeten zij nog gaan voordat wij Nederlanders daar abrupt een eind aan maken? Als vrije weldenkende Nederlanders kunnen we dit niet over onze kant laten gaan. Dit schreeuwt om actie. Die moslims zullen niet beseffen wat er met hen gaat gebeuren als het eenmaal zo ver komt.

Overweging.

Waar gaat het nu echt om? Om belediging? Nee, daar is het te doorzichtig voor. We hebben te maken met grote groepen radicale moslims die door hersenloze aanhangers worden gesteund en het sociale construct "belediging" aangrijpen om hun acties te rechtvaardigen. Laat een ding vooral heel duidelijk zijn. Geen beroep op belediging rechtvaardigt haatzaaien, geweld en aanslagen. Groeperingen die zich toch beroepen op hun kleine pik en beweren dat ze het recht hebben om de democratie om zeep te helpen moeten met onmiddellijke ingang uitgeschakeld. Misdefinitie vindt dat hoe extremer zij worden des te sneller alle middelen, ook de extreme, zijn geoorloofd om ons land te redden van de ondergang. Ja mensen, had de bekende man met zijn snorretje toch een beetje gelijk. Hoe langer we wachten met het uitzetten van moslims, des te extremer moeten de middelen worden om te redden wat er te redden valt. Nu u wederom de ware aard van moslims heeft gezien is er geen twijfel meer mogelijk dat het moet gebeuren.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.