Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

286 # "Liever witte elite dan vuile islamieten" #
Gepost door Misdefinitie op 06-01-2008 om 16:37.
Racisme wordt bijna altijd gezien als het terrein waarop de zogenaamde "rechtse rakkers" zich begeven. Media schilderen het rechtse gedachtegoed af als onmenselijk en dikwijls zien we in de actualiteit fragmenten van opnamen verschijnen die trachten rechtse politici in een kwaad daglicht te stellen. Een kwestie van demoniseren door een reportage zo te bewerken dat het suggereert alsof die mensen een hekel hebben aan buitenlanders. Links zou zich daarentegen enkel bezighouden met de sociale kanten van de mens. Niks is echter minder waar. U heeft al vaak kunnen constateren dat het feitelijk de links georiŽnteerden zijn die autochtonen discrimineren. Twee constateringen zijn van belang. Kennelijk is links racistisch jegens het eigen volk en bestaat het door links gesuggereerde rechtse racisme jegens allochtonen niet.

Links is uitermate racistisch.

Autochtonen vormen ook een volk. Echte autochtonen vormen een blank ras. Discriminatie van dat volk op basis van het ras valt tevens onder racisme. Conclusie: als links het echte Nederlandse blanke volk discrimineert, dan zijn ze keihard bezig met racisme. Sinds dat principe steeds vaker bloot wordt gelegd heeft links geen reden meer om het eigen racisme te verbergen. Sterker nog, u heeft reeds vaker kunnen zien dat ze daar ongegeneerd voor uitkomen. Overheidsinstellingen geven steeds vaker de voorkeur aan allochtonen en gehandicapten. Bedank de FNV maar. De vuile linkse ratten. Tegenwoordig deinzen de linkse huichelaars er zelfs niet voor terug om hun afkeer jegens allochtonen te uiten. Doekle Terpstra wil liever een witte elite dan vuile islamieten. Voor tolerantie en vrijheid. Amen.

Wouter Bos van de PvdA, thans minister van sinterklaas met onze zuur verdiende centjes, ging al eerder de fout in. Met een grote bek riep hij dat er rassenrellen zouden komen als het zo door zou gaan met de reljongeren. Erg hypocriet uit de mond van een rode landverrader wiens gedachtegoed en partij reeds decennia lang fatsoenlijke rechtsdenkende mensen in de hoek van racist zet. Iedereen weet namelijk dat het altijd weer die Marokkanen zijn die rottigheid uithalen. Al vermeldt de media dat tegenwoordig niet eens meer. Wie dat zei werd gedemoniseerd en neergezet als racist. Pim Fortuyn was in 2002 het kwaad voor de linkse partijen. Uitgerekend de voorman van de PvdA beroept zich nu op iets wat Fortuyn, wat toch zijn vijand was qua politieke denkbeelden, heeft gezegd. Kwestie van linkse lullen en rechts vullen. De waarheid is dat Wouter Bos uit superioriteit walgt van zwart en zijn dochter liever naar een blanke school stuurt.

Massale immigratie heeft geleid tot een grote invasie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Zwakke laffe socialistische dwazen hebben de bevolking in de jaren '50 en '60 voorgelogen dat er buitenlanders naar Nederland moesten komen om hen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Hun verblijf zou tijdelijk zijn en als ze een diploma hadden gehaald en werkervaring hadden opgedaan zouden ze weer terugkeren omdat de kansen elders aan het werk te kunnen daardoor aanzienlijk zouden stijgen. Bovendien moest Nederland na de oorlog weer een beetje opgeruimd worden en zouden we de extra werkkrachten best kunnen gebruiken. Aldus die linkse flikkers. Later is dat tijdelijke teruggedraaid door het permanent te maken en bleek dat er voornamelijk tuig is binnengelaten die enkel gekomen zijn om te kunnen profiteren van onze economische welvaart. Partijen als de PvdA hadden namelijk ontdekt dat als ze die mensen alles gaven wat ze wilden, ze op hen gingen stemmen en dat betekende meer macht. Alles werd in het werk gesteld om dat snode plan door te zetten. Wie commentaar had op de multiculturele samenleving was een nazi en een racist.

De bizarre gevolgen zijn bekend. Sinds de komst van dat berbervolk en diverse andere nationaliteiten is Nederland betrokken geraakt bij het terrorisme. Vroeger was terrorisme iets van het 8 uur journaal, tegenwoordig zitten we er midden in. Fijn gevoel geeft dat als u net met oud & nieuw op de bekende brug in Rotterdam aan het dansen was. Nederland kent nu al tientallen wijken waar het niet veilig is, politiebureaus worden aangevallen door straattuig, allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit: u kent die verhalen allemaal wel. Al die linkse partijen hebben dat gewoon onder uw neus veroorzaakt, toegestaan en staan het nog steeds toe. Nu nog wordt u als racist uitgemaakt als u kritiek uit op wat zij hebben binnengelaten de afgelopen 50 jaar. Vreemd is dan het voornemen van het CDA en de PvdA om een zogenaamde rem te zetten op de komst van nieuwe buitenlanders. Okee, dat zijn weliswaar andere buitenlanders, maar toch: van linkse partijen die de deur wagenwijd hebben opengezet verwachten we zoiets niet. Zijn ze eindelijk verstandig geworden of zit er meer achter?

Nog een fraai staaltje vinden we terug in de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen. Beiden vormen een eigen volk. Binnen dat volk kunnen wel allerlei subculturen ontstaan, maar u zou toch verwachten dat Marokkanen en Turken over het algemeen positief tegenover andere Marokkanen en Turken zijn. Ze stoppen zichzelf al te graag in hokjes: Nederlanders zijn racisten en zij zijn de goeden. Toch blijken de linkse kliek en de echte Nederlanders die strijden voor volk en vaderland niet de enigen te zijn die walgen van allochtonen. In hun hart hebben zelfs de allochtonen een hekel aan buitenlanders. Eigenlijk klinkt dat vrij raar. Hoe vaak hoort u Nederlanders roepen dat er teveel Nederlanders in Nederland wonen? En hoe vaak hoort u ze roepen dat er teveel buitenlanders wonen? Nederland is vol en een Nederlander mag dat niet zeggen. Allochtonen blijken echter massaal hun eigen afkomst te verloochenen. Ze discrimineren zichzelf.

Het dilemma van links.

Zo op het eerste gezicht lijken we te maken te hebben met een situatie in de praktijk die lijnrecht staat tegenover alles wat de laatste tijd geschreven is over het verschil tussen rechts en links en de wijze waarop er over allochtonen gedacht wordt. Van linkse mensen wordt altijd gedacht dat ze zo lief en sociaal zijn, maar in de praktijk zijn het racistische monsters die walgen van zwart. Rechtse mensen worden altijd neergezet als racist, maar het blijken juist de linkse mensen te zijn die zich schuldig maken aan racisme. Allochtonen komen uit collectivistische landen waar vooral de gemeenschap boven het individu staat, terwijl ze blijken te walgen van hun soortgenoten.

Hebben de socialisten het dan eindelijk voor elkaar? Hebben ze het Nederlandse volk zo verneukt dat het een mengelmoes is geworden van bruingekleurde kakkerlakken die niet meer helder kunnen nadenken en niet meer passen in de oude hokjes? Zijn de termen links en rechts echt verouderd en loopt alles en iedereen nu in de maat van het socialisme? NEE! De linkse witte elite zijn nazi's die allochtonen misbruiken, het domme volk staat uit domme geÔndoctrineerde communistische dwazen en allochtonen zijn vaker psychisch gestoord.

Dat behoeft enige uitleg. Terpstra en Bos zijn hele enge mannetjes. In hun hart walgen ze van al die zwarten waarvan de kleur pijn doet in hun ogen. Ze beginnen te kokhalzen bij het zien van een theedoek en laten alle ontlasting lopen als de geur van knoflook en hete peper ze tegemoet komt. Ook zijn het socialisten cq communisten. Communisme betekent immers een gemeenschappelijke pot waarin alles en iedereen zijn geld moet storten zodat hij het kan verspillen naar eigen goeddunken. Om dat te kunnen doen is absolute macht nodig. Net als een dictator. En u weet: een dictator is enkel mogelijk onder een communistisch regime. Heeft u ooit een dictator gezien in een ander regime dan een communistische, collectivistische of socialistische? Nee. Omdat dat onmogelijk is. Wat hebben we tot nu toe? Een witte elite die een hekel heeft aan zwarten en het socialisme aanhangt. Het zijn nationaal socialisten. Of te wel nazi's.

"Onzin," zouden een heleboel socialisten zeggen. Als dat zo zou zijn, dan zou de PvdA niet zoveel allochtonen knuffelen. Daar zit nu juist het enge. Iedereen weet dat men na nazi-Duitsland niet zo snel meer de nazi kan uithangen. Bovendien moet er wel draagvlak voor zijn. Draagvlak die enkel gecreŽerd kan worden als er een grote groep mensen bereid is op dat soort figuren te stemmen. Geen probleem. Terpstra en Bos voeren het zelfde trucje op dat nationaal socialist Hitler ook gebruikte. Maak een hiŽrarchie van de vijanden en laat groepen die minder walgelijk zijn de meest walgelijke groep aanvallen. Tuurlijk, Hitler had ook een hekel aan andere minderheidsgroepen, maar wie een jood ombracht kon alsnog rekenen op aanzien. Moslims vielen weliswaar ook onder de vijand, maar ze waren ook anti-semieten. Daarom gebruikte Hitler de moslims om wat mensen uit te roeien. Er bestonden zelfs speciale moslim Waffen SS divisies om de vijanden hoger op de hiŽrarhie, de joden, uit te roeien.

Hedendaagse nationaal en internationale socialisten doen precies hetzelfde. Ze walgen weliswaar van die geitenneukers, maar omdat zij ook mensen als Van Gogh afslachten, zorgen voor miljoenen stemmen in de Tweede Kamer en mee willen strijden om het socialisme op de kaart te zetten worden ze ingezet in deze oorlog door de witte elite van Terpstra, Bos en anderen. Moslims willen zich daar graag voor inzetten omdat een deel van de vijanden van die nazi-ratten ook hun vijanden zijn. De idealen van het socialisme komen ook grotendeels overeen met de principes van de collectivistische landen waar zij vandaan komen en bovendien zorgen de socialisten ervoor dat ze gedurende de oorlog alles krijgen wat hun hartje begeert. Al was Hitler een stuk intelligenter dan Bos: hij zorgde ervoor dat de moslims meevochten. Bos laat hen de witte elite waar hij zo fier op is vernietigen. Hij beseft niet dat hij met vuur speelt en zijn macht verliest zodra de moslims het hier voor het zeggen hebben. Samengevat: met Terpstra en Bos hebben we te maken met blanke racisten die moslims enkel faciliteren om ze te gebruiken.

Nu heeft u ook gelijk een verklaring waarom zij zo tegen Wilders zijn. Als witte elite hebben ze als einddoel een blank Nederland zonder moslims, maar zij hebben gedurende de rit de moslims nog nodig. Wilders daarentegen wil graag van de moslims af omdat ze Nederland vernietigen. Tegengestelde belangen zorgen altijd voor problemen. Over belangen gesproken: hoe zit het met het volk? Het volk fungeert als een speelbal van de elite. Zij maken deel uit van hun macht door de stem die ze hebben. Middels propaganda en indoctrinatie is het merendeel van het volk (nationaal) socialistisch te maken door hen in verwarring te brengen. Zonder verwarring en geestelijk dom houden bestaat er geen socialisme, want ieder weldenkend mens zal een ideologie die wereldwijd voor meer dan 100 miljoen doden heeft gezorgd afzweren. Bovendien is niemand echt bereid zijn geld zo extreem te delen met anderen. De elite probeert groepen tegen elkaar op te zetten en jammer genoeg laat u zich te vaak bedonderen.

Komen we er wat betreft de allochtonen ook uit wat betreft een verklaring? Het parasiterende tuig dat hier enkel socialistisch wil stemmen als ze alles mogen en alles krijgen is een doorn in het oog van vele mensen. Niet alleen van Nederlanders, maar ook van allochtonen in Nederland die wel normaal willen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Iedereen heeft een hekel aan Marokkaans straattuig. Zelfs het tuig zelf. Stelen doen ze graag, maar als iemand van hen steelt is dat gewoon kut. Groepsverkrachting? Fijn, maar niet als het familie of vrienden betreft. Asocialen wonen ook niet graag naast de Tokkies. Rokers zitten ook niet graag in een klein hok vol met rokers. Veel mensen zijn hypocriete wezens. Zelf iets doen, maar niet willen dat een ander dat bij hen doet. Daarom hekelen veel allochtonen ook het gedrag van mede-allochtonen. De verklaring over het vaker geestelijk gestoord zijn en meerdere persoonlijkheden hebben laat ik voor u ter invulling.

Wat moet er nu gebeuren? Hoe komen we van dat probleem af? Al vaker hebben we gesteld dat het probleem niet alleen bij de allochtonen ligt, maar ook bij de socialistische landverraders die het allemaal mogelijk maken. Die linkse kankerracisten uit de witte elite die zich schuldig maken aan racisme zouden we het liefst tegen de muur zetten. Ze horen niet in deze maatschappij. Straatterroristen moeten tevens worden opgepakt en worden gedropt in hun eigen land. Overige allochtonen moeten gaan beseffen dat ze enkel hierheen zijn gehaald als stemvee en zijn gebruikt ter bevrediging van socialistische behoeften. U hoort hier niet. Nederland is voor de Nederlanders. Net zoals Marokko voor de Marokkanen is. Laat iedereen naar zijn eigen land gaan en daar blijven zodat er vrede op aarde kan heersen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.