Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

284 # Heisa in de media om Wilders #
Gepost door Misdefinitie op 30-12-2007 om 21:24.
Wat had u in gedachten na de kersttoespraak van Beatrix? Het was een toespraak die op meerdere manieren geïnterpreteerd kon worden. Zeuren om verdraagzaamheid is een lachertje. Er wordt immers bedoeld dat Nederlanders niet verdraagzaam zijn als het om allochtonen gaat, terwijl dat door de actuele ontwikkelingen van de laatste jaren onmogelijk meer vol te houden is. Nederlanders worden veel vaker gediscrimineerd dan allochtonen. Andere mensen houden zich liever van de domme en vonden het een prachtige toespraak vol met lieve woordjes. Weer anderen zagen in de toespraak de zoveelste demonisering van Wilders. Koningin Beatrix lijkt met opzet de verhoudingen op scherp te willen zetten.

Nova benaderde ook Misdefinitie.

Vraagt u het zich ook wel eens af hoe het toch komt dat de media er meteen als de kippen bij zijn als het om Wilders gaat? Zoiets komt, hoezeer het daar ook de schijn van heeft, niet uit de lucht vallen. Neem bijvoorbeeld eens Nova. U kent dat clubje van de NPS (de door de overheid gefinancieerde moslimomroep) en de Vara (nog roder dan de gemiddelde democraat) wel. Ze zenden doorgaans uit op Nederland 2. Half december rolde er bij de redactie van Misdefinitie een e-mail binnen van André Nelis; een van de redacteuren daar. Elke mail die ongeschonden onze mailbox bereikt en geen spam is wordt gelezen en verwerkt. Vaak wordt het doorgestuurd zodat anderen het kunnen verwerken, want het ontbreekt uw webmaster wel eens aan tijd om alle verzoeken zelf af te handelen.

Daarbij gaan we niet over een nacht ijs. Voor bepaalde mails en verzoeken nemen we gerust even de tijd om her en der wat onderzoek te plegen zodat het even kan duren voordat er een antwoord retour gaat. Aangezien dat in het geval van het bewuste mailtje niet op tijd kon geschieden, maak ik er een openbare verhandeling van. Nova was bezig met een reportage over de heer Wilders van de PVV waarbij ze ook enkele "aanhangers" aan het woord willen laten. Met het verzoek of we daaraan zouden willen meewerken. Vanwege de nogal linkse achtergrond van het programma en de zender waarop het wordt uitgezonden was het allereerst zaak om te bepalen wat ons standpunt is met betrekking tot dergelijke verzoeken en ons te informeren of deelname geen schade kan berokkenen aan de organisatie. Inmiddels is het programma al uitgezonden, maar toch willen we iets kwijt omtrent ons beleid.

Uw webmaster is de enige die in openbaarheid treedt als het om Misdefinitie gaat. Anonieme helpers en medewerkers zullen nooit en te nimmer optreden onder de eigen naam. Hoewel de pers ons nooit serieus genomen heeft, zelfs niet toen het ging om maatschappelijk kritische zaken zoals destijds met de HvA, sta ik in principe niet negatief tegenover het meewerken aan interviews en reportages. Wel is de bereidheid mee te werken afhankelijk van een aantal zaken. In particuliere en bedrijfsvertrekken van Misdefinitie wordt niet ontvangen en niet gefilmd. Verder ben ik maatschappelijk deskundige, ingenieur en psycholoog en dus niet zomaar iemand die vroeger met u geknikkerd heeft op het schoolplein. Dat impliceert dat ik ook op een professionele manier benaderd wens te worden. U heeft niet te maken met een straatschoffie, aanhanger van extreem rechts en al het andere waar denigerend over gedaan kan worden. Ik heb een bijzondere staat van dienst en de titels staan ook niet zomaar voor mijn naam. Misdefinitie gaat altijd eerst een gesprek aan waarin concrete afspraken worden gemaakt. Daarna wil ik best praten, maar wel als deskundige.

Waarom stemmen op Wilders?

Nova heeft ons in eerste instantie benaderd omdat zij een artikel over Wilders hebben gezien. Daaruit werd de conclusie getrokken dat we wel zouden vallen onder de aanhangers van Wilders. Misdefinitie beschouwt zichzelf echter als onafhankelijk platform. We zijn vooral aanhangers van onszelf. Strekking van het genoemde artikel was dat stemmen op Wilders in elk geval gerechtvaardigd is omdat alle overige partijen zulke imbicielen zijn. Zij steunen terrorisme, homohaat en racisme terwijl het zelf werkschuwe krakertypes zijn die alles met bedrog en geweld willen opdringen. Maakt dat Misdefinitie tot aanhanger? Maakt het opplakken van het stempel "beste keus" de consumentenbond aanhanger van dat merk? Nee. Het stempel dat door links wordt opgeplakt door de term "aanhanger van Wilders" is zeer negatief met de bedoeling te demoniseren. Eenmaal als aanhanger neergezet vindt het volk u vies, smerig en een racist. Precies de bedoeling van dergelijke vormen van journalistiek: heel schijnheilig een reportage maken, maar door subtiele details toch even aangeven dat de spreker niet goed bij zijn hoofd is.

Behalve het simpelweg afstrepen van de echt debiele partijen zijn er veel meer redenen voor mensen om op Wilders te stemmen. Hersenloze idioten als deze rakkers, die de vrijheid in Nederland bedreigen, dienen met de zwaarste straffen te worden aangepakt. Veel mensen prijzen Wilders omdat hij simpel en duidelijk de vinger op de zere plek weet te leggen. Tegenstanders noemen dat het uitkramen van oneliners, maar de homo-, joden- en Westenhaat van moslims is gewoon knettergek. Wat voor argumenten hadden zijn tegenstanders daarvoor willen hebben? Of willen zij soms betogen dat het toch normaal is als homo's van hoge flats worden gegooid, dat joden worden vergast en dat alle blanke niet in Allah gelovende mensen worden afgeslacht? Wilders is zo populair omdat hij het gezonde verstand durft te gebruiken.

Gezond verstand dat ook gebruikt wordt als het eens niet om islam en integratie gaat. Zo betoogt Wilders dat als er geen geld verspild wordt aan ontwikkelingshulp en snoepreisjes naar het buitenland, de belastingen omlaag kunnen en het geld weer bij de burgers terecht komt. Gaat het om criminaliteit, dan moeten criminelen niet als slachtoffers behandeld worden maar zwaar gestraft worden zodat ze het voortaan uit hun hoofd laten. Zijn er groepen mensen die niet te corrigeren zijn zoals de Marokkaanse straatterroristen, dan dienen zij onmiddellijk het land uitgezet te worden. School moet geen vrijplaats zijn om te doen en laten wat men wil, maar met discipline en tucht de leerlingen echt iets leren in plaats van dat softe "nieuwe leren - ik mag jou" principe. Politie moet weer respect krijgen en niet de automobilist als melkkoe gebruiken. Kortom: zaken die iedereen met een beetje verstand aanspreken.

Nova-interview.

Wilders verschijnt regelmatig in de media om zijn argumenten uiteen te zetten. Links als de media zijn proberen ze zijn woorden altijd met knip- en plakwerk in een andere context te zetten. Vanwege de vijandigheid waarmee hij bij vaak ontvangen wordt bij ultralinkse journalisten komt hij niet graag een interview geven. Nova maakte van het interview een TV-uitzending. Wilders is een man van het debat. Hij laat zonder compromis weten wat hij vindt. Dat spreekt mensen aan. Een groot succes vindt hij dat er een partij is opgezet zonder LPF-toestanden. Wilders brengt onderwerpen ter sprake en voert het debat op onderwerpen waar niks mee gedaan wordt. Een van zijn opvattingen luidt: verdedig je waarden en kom op voor je eigen cultuur.

Regelmatig wordt hij aangevallen door mensen die het niet met hem eens zijn. Zo weet Balkenende in de kamer een luid gejuich en geklop te creëren als hij aangeeft mensen nooit op basis van een religie wil uitsluiten van de maatschappij. Anderen verwijten Wilders dat hij helemaal geen partij heeft die voor vrijheid strijdt als hij aan de vrijheid van de islam en de koran komt. Linkse drogredeneringen die zo onderuit te halen zijn. Vrijheid is niet onbeperkt. Het is onderhevig aan grenzen zodra andermans vrijheid in het geding komt. Godsdienstvrijheid schrijft helemaal niet voor dat alles geoorloofd is zodra het religie genoemd wordt. Een haatreligie als de islam verbieden daarmee verder te gaan is geen schending van vrijheid, maar het veiligstellen van onze vrijheid. Eigenlijk is het best bizar dat mensen dat niet begrijpen. Iedereen schijnt het wel normaal te vinden dat de vrijheid beperkt wordt als iemand de mening uit dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden, maar niet dat een haatreligie die alle ongelovigen wil afslachten wordt verboden. Hoezo zijn zij niet achterlijk?

Mensen zouden eens beter moeten gaan nadenken en consequent moeten redeneren. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of we erkennen onbeperkte vrijheden voor alle vrijheden of we erkennen beperkte vrijheden die consequent worden toegepast. Alle godsdiensten toestaan? Islam toestaan haat te verspreiden en mensen met de dood te bedreigen? Prima, maar sta dan ook holocaustontkenning en Hitlerverheerlijking toe als religie. Onacceptabel? Verbied dan alle fascistische uitingen. Inclusief de hele islam. Doen we dat niet, dan is er sprake van ongeoorloofde discriminatie. Gelijke gevallen worden immers ongelijk behandeld. Islamieten mogen joden wel doodwensen in de koran, terwijl dhr. Adolf Hitler dat in zijn boek niet mag. Verbied beide boeken of sta ze beiden toe. Niet de een wel en de ander niet. Tenzij ongeoorloofde discriminatie opeens geen probleem meer wordt gevonden. In dat geval moet men de conclusie trekken dat artikel 1 in de Grondwet niet klopt. Om te kunnen discrimineren moet de Grondwet worden aangepast.

Juist doordat Wilders dit soort principes doorheeft en wijst op de inconsistente en inconsequente manier van redeneren die de politiek zich heeft eigen gemaakt wordt hij heel interessant om op te stemmen. Gaat Wilders dan niet te ver? Nee, wij vinden van niet. In nazi-Duitsland ging het Verzet ook niet te ver om de bezetter te verjagen. Thans staan wij voor een grotere uitdaging. Bovendien is het geoorloofd om vrijheid te beschermen door aan ongeoorloofd gebruik van andere "vrijheden" grenzen te stellen. Daarbij is het noodzakelijk dat er met gelijke maten wordt gemeten zonder ongeloorloofde discriminatie. Wie dat vreemd vindt zou eens bij zichzelf te raden moeten gaan in wat voor gevallen hij gelijk behandeld wil worden. De islam is geen gelijk geval vergeleken met onze normen en waarden. Sterker nog: het streven van werelddominatie, de overheersing van het Westen en de sharia staan lijnrecht tegenover alles waar we als Nederland voor staan.

Wilders is een voorstander van heldere taal die door iedereen te begrijpen is. Geen politieke correctheid en geen kleine woordjes als het gaat om hele grote problemen. Die mogen best hard benoemd worden. Tevens maakt hij een groot onderscheid tussen asiel en immigratie. Immigratie om te parasiteren en te profiteren van de samenleving is uit den boze. Dan spreken we over economische kakkerlakken die altijd willen blijven. Dat moet per direct stoppen. Bij asiel gaat het om tijdelijk verblijf omdat er bijvoorbeeld oorlog heerst in het thuisland. Is dat opgelost dan moeten ze terug. Ook vindt hij dat hij zover kan gaan als er draagvlak voor is. Alles kan. Zolang het maar gebaseerd is op de democratie. Anderen zouden volgens Wilders een cordon sanitair opstellen door ervoor te zorgen dat er over bepaalde onderwerpen niet gepraat kan worden. Verder zouden de "verschrikkelijke linkse media" afgeschaft moeten worden. "Laat ze maar in een fabriek gaan werken," aldus Wilders.

Overweging.

Aan stemmen voor Wilders kunnen dus heel wat overwegingen aan vooraf gaan, al lijken zijn wegen voor een aantal mensen ondoorgrondelijk. Zoals het geval is met het gedoe rondom Beatrix. De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Daarom behoort zij zich als koningin te onthouden van politiek getinte uitspraken. Wil ze dat toch doen, dan hoort ze volgens Wilders geen deel uit te maken van de regering. Dan kan ze immers die uitspraken op persoonlijke titel doen en weet iedereen meteen waar zij voor staat. Jammer genoeg blijven mensen liever zeuren over de toon van wat Wilders zegt in plaats van te luisteren naar de inhoudelijke kant van het verhaal. Balkellende vindt dat Wilders afbreekt. Natuurlijk staat hij achter de kersttoespraak waarin overduidelijk onder de gordel trappen worden uitgedeeld naar het gedachtegoed van Wilders. Hij heeft het wellicht zelf geschreven of laten schrijven en draagt er de verantwoordelijkheid voor. Onacceptabel hoe een minister-president de Koningin gebruikt voor politiek gewin.

Op het radicale marokko.nl vindt men dat Wilders snel op zijn pik getrapt is. Moeten die geitenneukers met hun lange tenen vooral zeggen. Niemand kan een stap zetten of er is weer een Marokkaan zogenaamd gekleineerd. RTL formuleert het iets genuanceerder, maar het komt op hetzelfde neer. Balkenende schaart zich achter Beatrix. Staat die man er sowieso niet om bekend de ballen van iedereen te likken? Zelfs die van Wouter Bos? Ultralinkse bezoekers op de jongerenlog Fok! zijn van mening dat Wilders de grootste mongool van 2007 is. Ondertussen wordt een anti-Wildersactie met een pamflet niet strafbaar geacht. Wel, dan zou u binnenkort een tegenactie moeten verwachten van Wildersaanhangers die het volk oproepen de Nederlandse cultuur te verdedigen.

De SP en D66 ontpoppen zich weer als echte lafaarden. Iedereen weet dat zij tegen de monarchie zijn, maar nu Wilders een voorzet geeft om er voor eens en voor altijd mee af te rekenen geven ze niet thuis. Niet voor niks is de SP de grote verliezer van 2007. Justitie is ook lekker bezig. Even wat angst zaaien onder de bevolking met de strekking dat Wilders enkel en alleen voor opschudding zal zorgen.

Krampachtig proberen ze zijn film te verbieden en smeken ze de moslims om ons land niet af te breken. Wilders zelf moet extra beveiligd worden. Evenals de rest van zijn fractie. Het valt ons op dat vele groepen Wilders lopen af te zeiken, terwijl ze zelf overduidelijk in gebreke blijven. Ingrijpen moeten ze. Stelletje mietjes. Nederland had neutraal moeten blijven. Net als in de laatste grote oorlog. Waarom hebben we ons in hemelsnaam door een stel linkse flikkers laten betrekken in de achterlijkheid van het Midden-Oosten? Waarom hebben we die zooi hier naar toe gehaald? Het feit dat een democratisch gekozen politicus met de dood wordt bedreigd als hij islamitische Mein Kampf tafrelen aan de kaak stelt laat al zien dat moslims hier niet thuishoren. Wanneer stopt deze waanzin? Steeds vaker worden we overtuigd dat het niet zal stoppen zolang er in Nederland nog moslims rondlopen. Dan te bedenken dat we enkel nog de vriendelijkste kant van de islam in Nederland zien.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.