Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 30 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

282 Verhoging bij NS na schijnprestatie
281 Diploma-inflatie door weggevers
280 Links is doortrapt en betrapt
279 Vrijheid van monddoodmaken
278 Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit
277 Accepteer het gezonde verstand
276 Socialisme is omkeerbaar (8)
275 Gelijk hebben, gelijk krijgen
274 Vragenuur beslecht met juridische drogreden
273 Vals betuttelen, bezuinigen en kraken
272 PvdA hypocriet over andermans geld
271 Weg met de multikul! EVE!
270 Uw rechtsstaat is de onze niet
269 "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos
268 Mosliminvasie dagelijkse realiteit
267 Laf politieoptreden schaadt het land
266 Europa naait ons allemaal
265 Bange draaikonten in de TK
264 Miljarden aan lastenverzwaring voor de multikul (6)
263 Islamitisering treft autochtoon

279 # Vrijheid van monddoodmaken #
Gepost door Misdefinitie op 03-12-2007 om 20:43.
Een van de rechten waarop tijdens maatschappelijke debatten het meest een beroep wordt gedaan is de vrijheid van meningsuiting. Iedereen kent het Grondrecht en iedereen weet het ook ter sprake te brengen. Vanuit twee verschillende perspectieven wordt dat recht bekeken. Allereerst zijn er mensen die hun ongezouten mening uiten en kritiek afdoen met de opvatting dat ze er recht op hebben hun mening te uiten. Anderen kunnen dat moeilijk bestrijden aangezien dat recht nu eenmaal bestaat, al nemen zij wel het perspectief in waarin gesteld wordt dat de vrijheid van meningsuiting helemaal niet zo vrij is. Zij voeren aan dat het onderhevig is aan de grenzen van redelijkheid en billijkheid. Wat die termen inhouden is voor iedereen verschillend te interpreteren. Wanneer mensen over de vrijheid van meningsuiting praten nemen zij geen vast standpunt in, maar wisselen zij van mening afhankelijk van hun persoonlijke belangen.

Wat nou vrijheid?

Wanneer het egoÔstische eigenbelang van mensen de doorslag gaat geven verliest de vrijheid van meningsuiting zijn waarde. Wie zijn mening uit zal verwijzen naar het recht, maar wie de mening onaanvaardbaar vindt zal erop wijzen dat er met de betreffende mening over de grens is gegaan. Wat blijft er nog van de vrijheid over als anderen het recht net zo makkelijk ter zijde kunnen schuiven door te stellen dat er een grens is overschreden? Hoewel het nog maar de vraag is of we in geval van een begrensde vrijheid nog over vrijheid kunnen spreken is, bepaalt de vermeende grens de waarde van het recht. Beperkte vrijheid van meningsuiting kan enkel nog waarde hebben als de grenzen duidelijk, concreet en objectief zijn. Zodat ze voor iedereen kunnen gelden. Subjectieve beoordelingen leiden tot willekeur en tast de rechtszekerheid aan. In de praktijk bestaat de vrijheid van meningsuiting niet. Mensen vinden de ene keer een soort mening wel over de grens gaan en de andere keer niet.

Van de vrijheid blijft daarom bitter weinig over. Eigenlijk is het een illusie. In stand gehouden door de linkse media om ervoor te zorgen dat het volk tam blijft. Dacht u dat u wat te zeggen had in Nederland? Dat uw mening wordt gerespecteerd? Wel nee, steeds worden de grondbeginselen in de Grondwet te grabbel gegooid. Denk bijvoorbeeld aan de heer Wilders van de Partij Voor de Vrijheid. Zodra hij iets zegt roepen tegenstanders dat de vrijheid van meningsuiting niet voor hem geldt omdat ze vinden dat Wilders over de grens gaat. Aan de andere kant vinden zij hun eigen meningen nooit over de schreef gaan. We constateren dat de zogenaamde "vrijheid" een dode letter in de Grondwet is. Vrijheid bestaat alleen voor hen die machtig genoeg zijn het recht naar hun hand te zetten.

Eigen mening eerst?

Welke meningen hebben voorrang? Grondwettelijk gezien behoort de vrijheid van meningsuiting een neutrale wet te zijn. Het zou niet uit moeten maken wie de mening uit: de vrijheid geldt voor iedereen. Daarbij zou het ook niet uit moeten maken wat voor mening er geuit wordt en of er mensen zijn die het er mee eens zijn. Iedereen moet zijn mening, wat het dan ook is, kunnen uiten. Inmiddels hebben we die opvatting verlaten doordat groeperingen het nodig achtten om de vrijheid te begrenzen. Begrenzen brengt echter een groot probleem met zich mee. Waar leggen we de grens? Omdat de Grondwet ook voorziet in een bepaling waaruit blijkt dat er niet (ongeoorloofd) gediscrimineerd mag worden mogen we aannemen dat de grenzen voor iedereen gelijk zijn. Mag de ene groepering een bepaalde mening niet uiten, dan mag een andere groepering het ook niet.

Toch zien we in de praktijk heel wat vreemde constructies. Men mag van mening zijn dat er in de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijke dingen zijn gebeurd en op basis van een paar verklaringen beweren dat er 6 miljoen joden zijn vermoord, maar andersom mag niemand van mening zijn dat het niet zo is gebeurd als ze ons willen doen geloven. Een holocaust in een andere oorlog, bijvoorbeeld de Armeense genocide, mag wel naar hartelust erkend dan wel onkend worden. Op de ene mening staat wel gevangenisstraf, maar dezelfde mening over een ander persoon of andere situatie is wel toegestaan. Het is die willekeur die de waarde van de vrijheid wegneemt. Hoezo kunnen mensen spreken over vrijheid als we bij elke mening moeten afvragen of we niet vervolgd of doodgeschoten kunnen worden door iemand die de grens net even anders interpreteert dan wij? Kennelijk zijn meningen die bepaalde groepen goed vallen sneller toegestaan.

Mein Kampf versus de koran.

Een negatieve mening hebben over Hitler is niet zo moeilijk. Dergelijke meningen worden haast opgedrongen. Mensen stellen dat Hitler en zijn nazi's monsters waren en dat oorlog slecht is. Wie van mening is dat er ook veel positieve zaken aan zijn beleid waren zoals industrie, infrastructuur en het voorkomen dat we nu last hebben van miljoenen theedrinkende Cohens wordt als gek versleten. Derhalve is het enkel toegestaan om slecht te denken over dat regime. Films jagen de beste man over de kling, linkse staatspropaganda roept dat het rechts en dus slecht was en boeken zijn volgeschreven over de gruwelijkheden van de oorlog. Over "Mein Kampf" is men steevast van mening dat het boek bol staat van racisme. Vrijheid van meningsuiting? Tuurlijk. Wij mogen ook vinden dat het geen racisme maar realisme is. Of moeten we nu in de bak?

De grens van de vrijheid van meningsuiting wordt klaarblijkelijk niet bereikt door het afkraken, afzeiken en demoniseren van gedachtegoed dat bij de meerderheid van de mensen niet goed valt. Verheerlijking van racisme en moord op andersdenkenden mag verketterd worden. Dan nu de koran. Een fascistisch boek waarin opgeroepen wordt tot geweld en moord en doodslag op andersdenkenden. Iedereen die niet in de islam gelooft moet er op den duur aan geloven. Homo's moeten geslacht en / of van de hoogste flatgebouwen naar beneden worden gegooid. Vrouwen zijn in de koran minderwaardig en moeten verkracht, verminkt en mishandeld worden. Zeker als ze zich niet onderwerpen aan latente homoseksuele moslimmannen. Profeet Mohammed is een pedofiel: de koran verhaalt graag hoe hij een 9 jarige kindje aan stukken scheurt. Wilders wil, net als bij Mein Kampf gebeurt, een film maken die de ware aard van de koran onthult. Mensen joelen en schreeuwen: zij vinden dat de vrijheid van meningsuiting niet voor Wilders geldt.

Hypocriete flikkers. Alles afkraken wat ze maar kunnen afkraken, maar als Wilders een overduidelijk fascistisch boek aan de kaak stelt is het land te klein. Haastig proberen het CDA en de PvdA het buitenland voor te bereiden op hun mening. Ze treffen voorbereidingen om Wilders in een cordon sanitair te krijgen. Iedereen moet hem negeren. Want zijn mening is geen mening. Vinden zij. Hersenloze dwazen. Aan de Arabische wereld kenbaar maken dat wat Wilders over de koran zegt niks te betekenen heeft is ons inzien hetzelfde als tegen de moffen verklaren dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden. Enkel en alleen om die mensen niet tegen de schenen te trappen. Los van de hele discussie over meningen is het gedrag van de elite in de politiek knettergek. We hebben het over de koran. De fascistische koran waarin dingen bepleit worden die verwerpelijk zijn. Misdefinitie vindt dat iedereen die van mening is dat Wilders ongelijk heeft over de koran, de gebruiken uit de koran zelf moet ondergaan. Om te beginnen willen we dat Vogelaar (PvdA) besneden wordt en alle homoseksuele politici van het torentje omlaag worden gegooid. Dat is immers heel normaal. De koran is toch niet fascistisch mensen? Nou dan.

NSB tegen Wilders.

Vroeger, toen de Duitsers ons land binnenvielen en partijen als de NSDAP het voor het zeggen hadden, stonden er mensen op dat het niet eens waren met het beleid. Nederland moest Nederland blijven en de manieren waarop de bezetter delen van het Nederlandse volk wilde opruimen stuitten op veel verzet. Om effectief weerstand te kunnen bieden werd het Verzet opgericht. Een groep mensen die in het geheim ingingen tegen de heersende orde. Uiteraard waren er ook een aantal Nederlanders die het wel best vonden dat er mensen werden afgevoerd en vergast. Slachtoffers waren namelijk voornamelijk te vinden onder de mensen van wie zij een afkeer hadden en de bezetter beloonde hen daarvoor.

Tegenwoordig is de NSDAP opgegaan in de PvdA die samen met linkse partijen en extreem linkse illegale clubjes hetzelfde doet. Thans hebben we niet meer te maken met een Duitse bezetting, maar met een moslimbezetting die het land heeft overspoeld. Wilders maakt onderdeel uit van het Verzet en ook nu zijn er NSB'ers, uiteraard weer socialisten, die hem omwille van de bezetter (mond)dood willen maken. NSB'ers doen eerst aangifte bij de bezetter, maar voeren ook zelf propaganda en razzia's uit in de hoop het Verzet in de kiem te smoren. De NSB was een georganiseerde bende. Net als de NSB-beweging tegen Wilders die nu in de maak is. Terpstra van de HBO-raad vindt Wilders een kwaad dat gestopt moet worden. Aan de harde taal hangt het vermoeden dat hij hoopt dat er beulen opstaan die Wilders een kogel door zijn kop jagen.

Werden er vroeger door de nationaal socialisten Nederlanders opgeroepen om zich aan te sluiten bij de NSB: nu is het de beurt aan Terpstra om autochtonen op te roepen om Wilders een halt toe te roepen. Ja ja, de kogel komt van links. Zoals altijd. Hij is te dom om Wilders met argumenten te bestrijden, daarom mobiliseert hij maar zijn achterlijke achterban om hem het zwijgen op te leggen. Letterlijk. Debatteren over integratie vindt Terpstra ook niet nodig. Dat debat moet weg bij de politiek. Hoe ziet hij dat voor zich? Moet de politiek op de manier zoals minister Vogelaar dat ziet? Dus erkennen dat Nederland verloren is gegaan aan de moslims en accepteren dat integratie geen optie meer is omdat het land toch al te ver is doorgedraaid naar de islamitische sharia? Nooit zullen we dat accepteren. Integratie moet inderdaad uit de politiek, maar dan wel om de reden dat het niet werkt en iedereen moet oprotten naar zijn eigen land.

Terpstra vindt de ideeŽn van Wilders "on-Nederlands". Dommer kan bijna niet. Drie miljoen allochtonen in Nederland is pas "on-Nederlands". Laten we daarom eerst alles wat "on-Nederlands" uit het land verwijderen voordat we verder praten. Wat nou niet Nederlands? Homohaat, vrouwenbesnijdenis en oproepen tot moord op ongelovige Westerlingen zijn pas zaken waar Nederland niet voor staat. Weg met mensen die er zo over denken. Weg met de islamisering van Nederland. Dat is pas iets wat hier niet thuishoort. En hoe "on-Nederlands" is het om aan de vrijheid van meningsuiting te komen? Uit het bovenstaande is keihard duidelijk geworden dat de radicale islam, inclusief de Nederlandse verraders, te vergelijken is met de nazi's uit de WO-II. Aangezien daarover de meningen vast staan (nazi's en NSB'ers horen hier niet) stellen we voor dat landverraders en anti-Verzet figuren goed gestraft worden.

Even goed opletten. Wie doen er altijd mee als het om anti-Wilders plannen gaat? Linkse rakkers. CDA, PvdA, CU, GroenLinks en SP. Extreem linkse knokploegjes. Internationale Socialisten, AFA en Kafka. Door de overheid gesubsidieerde clubjes. Moslim Broederpaupers of hoe die toko ook heet, diverse zogenaamde "anti-discriminatiebureau's" die anti buitenlanderdiscriminatie zijn maar wel autochtonen graag discrimineert en Volkertachtige types. Stichtingen als Islam en Burgerschap die tevens gefinancieerd worden door de overheid via een directeursconstructie. Zo is de directeur tevens directeur van een ROC. Lekker hoor belastinggeld besteden aan een directeur die als dubbele agenda NSB'ertje speelt voor moslims. Verder nog Stichting Vluchtelingenwerk, geitenwollensokken hoogleraren, Nederland bekend kleur en Amnesty International. Allemaal extreem linkse idioten die geweld niet schuwen en / of voorstander zijn van een verneukte multicriminele samenleving.

Wat nu?

Wat gaat er nu gebeuren? Terpstra had afgelopen vrijdag nog een grote bek, maar toont zich op het moment een lafaard die niet meer weet wat hij moet doen. Steunbetuigingen komen vooral van gespuis onder de allochtonen en socialisten, maar op basis van argumenten zullen ze het nooit winnen. Uiteindelijk zullen er een aantal groepen zijn die samen de nieuwe NSB gaan vormen in een poging het Verzet de nek om te draaien. Net als meer dan 60 jaar terug zal het hen niet gaan lukken. Wilders heeft het gezond verstand als vriend. Want laten we eerlijk zijn: afgezien van een aantal achterlijken zal niemand behandeld willen worden volgens de islam. En hoe socialistisch u ook bent: als Westerling zult u hoogstwaarschijnlijk geen moslim willen worden die de hele dag geiten moet neuken omdat de vrouwen zo lelijk zijn als de nacht.

Interessanter is de vraag waar het heen gaat met de vrijheid van meningsuiting. Wat er rond Wilders gebeurt bewijst dat het een dode letter in de wet is. De wet bestaat enkel om politiek correct te zijn, maar in de praktijk hebben we de echte vrijheid van meningsuiting niet. Dan is er maar een oplossing mogelijk. We doen een beroep op verstand, intelligentie en geldige redeneringen. Homohaat, antisemitisme en haat jegens het Westen moet door ieder weldenkend mens worden afgekeurd. Aangezien de koran dat propagandeert zijn meningen in de richting van dat het een fascistisch boek is gerechtvaardigd. Het Nederlandse volk vernietigen door een moslimtsunami zou door ieder gezond mens moeten worden afgekeurd. Genocide, holocaust, vernietiging van de Nederlandse autochtoon: allemaal zaken die ondanks de vrijheid van meningsuiting niet ontkend mogen worden. Vrijheid van meningsuiting is voor hen die het verstand gebruiken. Niet voor hen die anderen monddood willen maken.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.