Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 30 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

282 Verhoging bij NS na schijnprestatie
281 Diploma-inflatie door weggevers
280 Links is doortrapt en betrapt
279 Vrijheid van monddoodmaken
278 Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit
277 Accepteer het gezonde verstand
276 Socialisme is omkeerbaar (8)
275 Gelijk hebben, gelijk krijgen
274 Vragenuur beslecht met juridische drogreden
273 Vals betuttelen, bezuinigen en kraken
272 PvdA hypocriet over andermans geld
271 Weg met de multikul! EVE!
270 Uw rechtsstaat is de onze niet
269 "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos
268 Mosliminvasie dagelijkse realiteit
267 Laf politieoptreden schaadt het land
266 Europa naait ons allemaal
265 Bange draaikonten in de TK
264 Miljarden aan lastenverzwaring voor de multikul (6)
263 Islamitisering treft autochtoon

278 # Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit #
Gepost door Misdefinitie op 28-11-2007 om 21:34.
Onderwijs ligt ons allen nauw aan het hart. Zonder voldoende kwaliteit in het onderwijs blijven mensen immers allemaal dom en hebben ze een grote kans om socialistische denkwijzen te ontwikkelen. Jammer genoeg hebben we niks om trots op te zijn. Slechte leraren, onwillende schoolleiders en de regeldruk vanuit de politiek drijven leerlingen tot wanhoop. Zij worden geconfronteerd met vele bullshituren die ze onder begeleiding moeten vullen met voor hen nutteloze opdrachten. Aanwezigheid is verplicht omdat er volgens een vastgestelde norm minstens 1040 uur les per schooljaar gevolgd moet worden. Al jarenlang steekt de politiek zijn kop in het zand en worden de bezwaren genegeerd. Staken lijkt dan een prima optie. In een democratie moeten mensen andere middelen tot hun beschikking kunnen hebben als er keer op keer niet naar ze geluisterd wordt. Toch is het geen goed idee. Een meerderheid van de volwassenen heeft voor het beleid gestemd, leerlingen zetten elkaar voor gek door te rellen en de staking is enkel gericht op minder lesuren wat niet tot een betere kwaliteit zal leiden.

Politieke keuze.

"Op dag zes schiep God het gesodemieter in het onderwijs en zag dat het goed was." Onzin natuurlijk. God bestaat niet en de problemen in het onderwijs zijn ook niet binnen een dag geschapen. Ook de amateurs in de politiek zijn er niet zomaar gekomen. Politieke figuren maken deel uit van bepaalde stromingen en de manier waarop de verschillende stromingen denken is bekend. Gedachtegoed zorgt ervoor dat mensen zich met elkaar verenigen en een politieke partij vormen. Die partijen zijn gekozen. Een keuze die in handen lag van het klootjesvolk dat deze keuze niet opgelegd kreeg, maar weloverwogen had moeten maken. Kiezen voor bepaalde politieke partijen betekent ook kiezen voor bepaalde maatregelingen. Maatregelingen waarvan men van te voren al kon weten dat ze genomen zouden worden. Waarom achteraf klagen als u er zelf voor gekozen heeft? Of stemde u soms niet voor de PvdA, SP, CDA, CU of een van de andere linkse partijen?

Het was de PvdA die met hun zogenaamde "onderwijsvernieuwingen" het onderwijs heeft verpest. Competentiegericht leren heeft ervoor gezorgd dat er steeds minder echte lessen gegeven worden. Kwalitatief hoge vaklessen zijn vervangen door vaag gelul en nog vagere opdrachten om aan de norm te kunnen voldoen. Nogmaals stemmen op die partij betekende de doodsteek voor de kwaliteit. Moedwillig hebben mensen daaraan meegeholpen door te stemmen op partijen die met hun dwaze ideologie iedereen even dom hebben willen maken. Leerlingen weten niet beter en denken dat er zomaar een regering zit die alles regelt. Ze beseffen echter niet dat ze genaaid zijn door hun linkse ouders die lachend op de PvdA hebben gestemd. Staken is als mosterd na een verpeste maaltijd. Onderwijs wordt niet beter door achteraf te staken. U had moeten voorkomen dat de kwaliteit verdween door nooit op partijen als de PvdA te stemmen.

Rellend gespuis.

Goed, mensen gaan beseffen dat de door hen gemaakte keuze niet verstandig was. Leerlingen konden er sowieso geen invloed op uitoefenen. Beide groepen staan te trappelen om via stakingen een duidelijk en helder signaal af te geven aan de politiek dat het zo niet langer kan met het onderwijs. Prima initiatief zouden veel mensen denken. Beetje staken, beetje demonstreren, beetje media-aandacht en de goede argumenten komen vanzelf in de ivoren torens, waarin wereldvreemde politici zich opsluiten, terecht. Gestructureerde demonstraties waarvoor legaal toestemming is gevraagd zullen een dergelijk doel kunnen bereiken, maar tijdens de scholierenacties van de laatste week ging het mis. Sla de actualiteit er maar eens op na. Openen we de kranten of bekijken we het nieuws, dan wordt een ding pijnlijk duidelijk. Standpunten? Argumenten? Echt niet. Scholieren worden voornamelijk neergezet als kleine dolgedraaide etters die te dom zijn om hun school af te maken en enkel willen rellen om meer vrij te krijgen.

Kijkend naar het nieuws konden we enkel met het hoofd schudden van afkeuring. Rondrennende pubers die stoer probeerden te zijn door te gooien met eieren. De politie was ruimschoots aanwezig en toen een agent dreigend met zijn wapenstok een aantal tikken probeerde uit te delen sprong de media daarop in door daar een opname van te maken. Sindsdien staat het politiekorps bekend als leerlingrammers. Tot groot ongenoegen van het LAKS. Voor alle andere kijkers was het genieten geblazen. Gespuis moet gestraft worden. Keiharde aanpak. Als het niet strafbaar was zouden we zelf graag met een stroomstok de scholierenhersens weer in belans willen brengen. Kinderen horen op school te zitten en zich te onderwerpen aan ouderwetse stalen tucht en discipline.

Kwantiteit.

Pubers zijn te jong om te kunnen overzien wat er nu eigenlijk aan de hand is met het onderwijs. Uitleggen waarom er in de politiek groeperingen bestaan die het onderwijs zo verkloot hebben is al niet eens mogelijk. Laatstaan dat ingewikkelde maatschappelijke processen voor hen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Jong als ze zijn denken ze de hele wereld aan te kunnen en alle wijsheid reeds in pacht te hebben, maar ze zouden zich helemaal niet bezig moeten houden met dit soort zaken. Volwassenen hadden moeten zorgen voor een veilige omgeving waarin het leerproces optimaal ondersteund wordt. Kwaliteit is nu een buzzwoord geworden. Een sociaal construct dat te pas en te onpas als argument wordt gebruikt. Wat is kwaliteit eigenlijk? Moeten we ons niet eerst richten op de dwaze socialisten die de bevolking liever dom houden en er daarom een misdefinitie van "kwaliteit" op na houden?

Ja, dat moeten we zeker. Alleen, probeer dat maar eens uit te leggen. Al eerder hebben we aangegeven wat er allemaal moet gebeuren. Eerst erkenning (bijvoorbeeld door parlementair onderzoek), dan de verantwoordelijken straffen om vervolgens het laatste nog goedwerkende systeem in ere te herstellen. Toch laten we dat even rusten. We gaan het over "kwaliteit" hebben. Een hol begrip dat zonder nadere toelichting niks voorstelt. Het is bewonderingswaardig hoe het LAKS opkomt voor de rechten van de scholieren, maar de drogreden waarop de stakingen gebaseerd worden is te lachwekkend voor worden. "Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit!" roept LAKS voorzitter Sywert van Lienden. Sorry mensen, dat soort gebrabbel van een puber kunnen we niet serieus nemen. Roepen dat het niet om kwantiteit gaat, maar ondertussen wel een kwantitatieve eis stellen door concreet het aantal uren naar beneden te willen halen is erg dom.

"Nee nee, het gaat niet om de hoeveelheid uren, maar de hoeveelheid uren moeten wel omlaag." Pubergrillen waarbij het de puber te doen is om min mogelijk uren school te gaan. Het schijnt dat hij al een behoorlijk aantal toetsen heeft gemist. Iedereen die lang genoeg op school heeft gezeten zal erkennen dat er als puber 1001 dingen leuker zijn dan school. Het merendeel van de leerlingen doet liever zo min mogelijk. Zo waren u en ik waarschijnlijk ook. Begrijpelijk vanuit het standpunt van de puber, maar dat kunnen we niet serieus als oplossing zien voor het onderwijsprobleem. Het is opmerkelijk dat het argument van de "kwaliteit" zeer eenzijdig is. Gebaseerd op leuzen. Als 1040 uren geen kwaliteit bezit, dan bezit een deel van die 1040 uren ook geen kwaliteit. En gaat de kwaliteit soms omhoog als we 80 uren verwijderen die volgens leerlingen nutteloos zijn? Nee, ze hebben hooguit meer vrije uren. Is het argument "kwaliteit", houd dan op met dat geleuter over uren.

Breng eerst een kwalitatief goed programma terug in het onderwijs en bepaal vervolgens het aantal uren dat leerlingen les moeten krijgen. De redenatie dat het onderwijs beter wordt als vermeende slechte uren worden geschrapt is een nergens op gebaseerde aanname. Stel dat leerlingen 80 uur worden opgesloten in een lokaal om huiswerk te maken. Wordt het onderwijs er beter op als dat niet meer gebeurt? Wel nee, ze hangen die 80 uur elders rond en besteden geen uurtje extra aan schoolwerk. Moeten die nutteloze uren wettelijk worden verboden? Misdefinitie vindt dat onnodig aanmaken van wetten. Het onderwijs moet volledig op de schop zodat kwaliteitseisen in reglementen staan opgenomen en het vanzelfsprekend is dat onzin buiten de wetten valt. Tevens werd bekend dat de kamer alvast 40 uurtjes schrapt. Het LAKS wil echter 80 uur. Ze moeten ons toch eens vertellen waarom schrappen tot meer kwaliteit leidt. Misdefinitie deed eerder een groot aantal voorstellen om het onderwijs te verbeteren die veel meer hout snijden.

Overweging.

Rellen is te idioot voor woorden. De relschoppers beseffen niet dat de spullen die ze slopen toebehoren aan mensen die daar keihard voor gewerkt hebben. Vernielingen dragen niks bij aan het debat en zorgen zeker niet voor een oplossing. Misdefinitie staat niet negatief tegenover het recht om de overheid te laten weten dat ze zuigen. Wel is het zo dat deze staking als ondoordacht te beschouwen is. De staking is enkel gericht op het verkrijgen van minder lesuren wat er niet voor zorgt dat de kwaliteit beter wordt. Kwaliteit is een kwestie van een goed onderwijssysteem EN voldoende uren. Niet van minder uren in hetzelfde slechte systeem. 1040 uur is geen enkel probleem.

Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat er geen profielen waren. Door de vrije pakketkeuze sloten de uren in de roosters zelfs in de examenklas bijna perfect aan van 9:00 uur 's morgens tot 14:00 's middags. Mogelijkheden genoeg zodra men echt erkent dat de politiek al die tijd, sinds begin jaren '90 tijdens de puinhopen van 8 jaar paars, de boel heeft belazerd. Pas dan zal de bereidheid ontstaan om het systeem massaal om te gooien en terug te brengen naar de oer-Hollandse degelijkheid en kwaliteit.

Even terug naar de vraag waar we ons op moeten richten. Erkennen is een proces waar alle partijen doorheen moeten. Politici moeten bij zichzelf te rade gaan waarom hun ideologie niet gewerkt heeft. Leerlingen en ouders zullen moeten beseffen dat ze samen de keuze hebben gemaakt om bepaalde groeperingen aan de macht te helpen. Schoolleidingen zullen moeten beseffen dat leerkrachten middelen nodig hebben om de kwaliteit te leveren die van ze verwacht wordt. Scholen zijn verantwoordelijk voor het creŽren van een klimaat van discipline gebaseerd op structuur, training, vaardigheden en kennis. Niet op gelul, competentie en gelul. Vooral dat laatste is van belang. Het vehaal van het slechte onderwijs heeft meerdere kanten die u nooit hoort. Het klimaat en de omgeving waarin er geleerd wordt zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar zullen we nog regelmatig op terugkomen door alle kanten te belichten en een zo compleet mogelijk beeld te geven van de complexe problematiek.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.