Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 30 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

282 Verhoging bij NS na schijnprestatie
281 Diploma-inflatie door weggevers
280 Links is doortrapt en betrapt
279 Vrijheid van monddoodmaken
278 Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit
277 Accepteer het gezonde verstand
276 Socialisme is omkeerbaar (8)
275 Gelijk hebben, gelijk krijgen
274 Vragenuur beslecht met juridische drogreden
273 Vals betuttelen, bezuinigen en kraken
272 PvdA hypocriet over andermans geld
271 Weg met de multikul! EVE!
270 Uw rechtsstaat is de onze niet
269 "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos
268 Mosliminvasie dagelijkse realiteit
267 Laf politieoptreden schaadt het land
266 Europa naait ons allemaal
265 Bange draaikonten in de TK
264 Miljarden aan lastenverzwaring voor de multikul (6)
263 Islamitisering treft autochtoon

275 # Gelijk hebben, gelijk krijgen #
Gepost door Misdefinitie op 13-11-2007 om 23:44.
Gelijk hebben wordt vaak in verband gebracht met de waarheid. Mensen denken vaak dat als ze de waarheid in pacht hebben gelijk krijgen geen probleem mag zijn, maar in de praktijk verloopt dat proces net even anders. Gelijk hebben is een ding, gelijk krijgen het ander. Anderen stellen dat tussen gelijk hebben en gelijk krijgen het recht zit. Leidend tot ingewikkelde juridische kwesties. Politiek gezien kiezen de machthebbers voor een machtsinterpretatie. Zij hebben de macht, dus vinden ze ook dat ze gelijk hebben. Terug naar de waarheid; wat het meest neutrale criterium lijkt te zijn om "gelijk hebben" op te baseren. Gelijk hebben is niet zo moeilijk. Personen en organisaties hebben gelijk als de waarheid op hun hand is. Gelijk krijgen lukt soms ook nog wel als gebeurtenissen daartoe aanleiding geven. Een ander gelijk geven blijkt onmogelijk. De politiek doet gewoon alsof zijn neus bloedt en weigert iets toe te geven.

Waarheid leidt tot gelijk krijgen.

De waarheid is meestal uiterst subjectief. Wat voor de een de absolute waarheid is, is voor de ander totele onzin. Zeker als het gaat om subjectieve waarnemingen waarbij het mogelijk is om zo vaag mogelijk te filosoferen. Zelfs bij enigszins concrete zaken is de waarheid niet zo vanzelfsprekend als u misschien zou aannemen. Indrukken, kleuren, teksten en ook feiten worden niet door iedereen op dezelfde manier waargenomen. Altijd hebben we te maken met een vervorming door verschillende keuzen in interpretaties. Daarom zijn we verplicht het gezonde verstand te gebruiken en aan te nemen dat er veel zaken zijn die door de meerderheid van de bevolking op een bepaalde manier kunnen worden waargenomen. Zo nemen we aan dat iedereen die zich in Nederland bevindt ervoor moet kunnen zorgen dat hij de basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen tot zich kan nemen. Uiterzonderingen zijn er genoeg, maar over hen gaat het niet. Anders zouden we oneindig moeten zeuren over kleine uitzonderingen die er niet toe doen.

Nederland is vol.

Laten we eens gaan kijken naar een aantal typische voorbeelden waar de waarheid vrij duidelijk is. Nederland is vol. Een constatering die door diverse groepen mensen wordt gedaan en ook wordt uitgesproken. Door grote groepen wordt dit ook tegengesproken en daarmee ontkend. Hans Janmaat, partijleider voor de Centrum Democraten in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw, werd verketterd om zijn uitspraken omtrent het vol zijn van Nederland. Pim Fortuyn werd in 2002 vermoord omdat hij voorzichtig formuleerde dat de aanwezigheid van grote groepen niet-Westerse allochtonen op z'n minst niet erg constructief was voor ons land. Van Gogh werd in 2004 afgeslacht door een radicaal die meende dat de islamitische heilstaat door hem beledigd werd omdat hij wees op de zwakke punten in dat systeem. Het geweld en de kogels kwamen van links. Kortom: niemand zou gelijk hebben met het idee dat Nederland vol is.

Feiten laten echter een heel ander beeld zien. Meer mensen hebben tot meer files op de wegen geleid. De infrastructuur is niet meer voldoende om het allemaal op te vangen. Nederlandse autosnelwegen vormen thans de grootste openlucht parkeerplaats van Europa. Veel werkloosheid en een enorm banentekort, want al die mensen komen niet meer aan het werk. Ja ja, er zijn duizenden open vacatures, maar zoals u al eerder heeft kunnen zien zijn dat voornamelijk nepbaantjes bedoeld voor laagopgeleiden die voor een stuiver aan het werk willen gaan. Er is krapte op de huizenmarkt waardoor er omgerekend gemiddeld zo'n 600.000 gulden voor een rijtjeshuis betaald moet worden. Verder natuurlijk veel criminaliteit, ghettovorming, rellen, gevoel van onveiligheid, terrorisme, privacyschending en een cultuur waarin iedereen elkaar wantrouwt. Er zijn teveel mensen en mensen wonen te dicht op elkaar. Ze verschillen ook nog eens extreem van elkaar en hebben totaal verschillende opvattingen. De feiten zeggen dat Nederland vol is.

Op basis van de feiten hadden de "rechtse rakkers" gelijk, maar hoe zit het nu met gelijk krijgen? Nog steeds zijn er linkse flikkers die er alles aan doen om iedereen die het idee oppert dat Nederland te vol is de mond willen snoeren. Letterlijk. Toch merken we wel een omslag in het denken. Zo heeft de linkse politiek van Balkenende en Wouter Bos een argument nodig waarom we nogmaals miljarden moeten stoppen in een project om een stuk zee in te pikken en in te polderen. Waarom zouden ze dat willen? Die linkse idioten hebben in samenwerking met extreem linkse organisaties als de Internationale Socialisten jarenlang anderen onder de duim gehouden die hebben gezegd dat Nederland vol was. "Nederland is niet vol, het is hooguit druk." En die dwaas van een Rosenmüller: "Dit is geen normaal rechts, dit is extreem rechts." Hij hoopte zelfs dat de mensen die vonden dat Nederland vol is gingen bloeden. Zie hier het bewijs: Nederland IS vol en daarom moeten we van een stuk zee een polder maken.

Ontslagrecht en inkomen.

Toegeven dat anderen gelijk hebben? Vergeet dat maar bij onze linkse vrienden. Ze schofferen ons, ze noemen ons nazi's, ze verklaren ons vogelvrij en gebruiken zelfs de georganiseerde misdaad om ons het zwijgen op te leggen, maar als blijkt dat ze ongelijk hadden doen ze net alsof ze het al die tijd al wisten. Iets soortgelijks merken we op als het gaat om het ontslagrecht. De PvdA profileert zich als een echte arbeiderspartij. Een partij voor arbeiders kan natuurlijk geen voorstander zijn van een versoepeling van het ontslagrecht. Daarom liegen ze het volk voor dat ze tegenstander zijn en nemen dat op in het regeerakkoord. Misdefinitie merkte al eerder op dat de PvdA in 1946 is ontstaan uit de NSDAP. Een partij die het sarcastische "arbeit macht frei" op de poort van de concentratiekampen ondersteunde. De A uit PvdA is al even sarcastisch. De socialistische partij heeft juist baat bij het ontslagrecht.

Dat vraagt om extra uitleg. Tegenwoordig is de PvdA vooral een partij voor de allochtonen en linkse landverraders. Beide groepen zouden hier eigenlijk niks te vertellen hebben en in beide groepen zitten veel mensen die nooit iets zullen bereiken in de maatschappij vanwege hun domheid. Hun achterban bestaat voornamelijk uit criminelen en uitkeringtrekkende parasieten die zich te goed doen aan de verzorgingsstaat. Logischerwijs bevindt de achterban van de PvdA zich voornamelijk tussen de lagere inkomens. Het socialisme is gebaseerd op nivellering. Alles en iedereen even arm en dom. Ze hebben juist baat bij het ontslagrecht omdat het ontslagrecht met name de hogere inkomens treft. Iemand met een hoog inkomen kan namelijk niet snel een vervangende baan op niveau en salaris vinden, terwijl iemand in de laagste inkomenscategorie voor zijn salaris overal aan de bak kan. We zeiden daarom al dat de PvdA VOOR het ontslagrecht is. En raad eens? Weer gelijk gekregen. Bos begint met de topinkomens en gaat daarna verder.

Onderwijs.

Al in 2004 publiceerde Misdefinitie "De misdefinitie van de HvA" waarin uiteen gezet werd hoe het Hoger Onderwijs omging met studenten en wat voor gevolgen hun handelswijze had voor de kwaliteit van het onderwijs. Studenten worden als een hond behandeld, studiepunten worden gratis weggegeven, er wordt gefraudeerd met subsidiegeld en uiteindelijk leveren de opleidingen regelrechte prutsers af waar we ons als kenniseconomie voor moeten schamen. Balkons komen naar beneden, bruggen staan op instorten, kennis vertrekt naar het buitenland, wegen worden steeds slechter onderhouden: mensen zonder kennis zitten op de verkeerde plaatsen. Toentertijd werd uw webmaster aangezien als een dwaas. Hij had het verkeerd gezien, het was niet zo en al het bewijs werd opzij gelegd. Alles werd in de doofpot gestopt. Het was toch maar een verhaal van een enkeling die niet goed bij zijn hoofd was.

Met verbazing kijken we daarom naar de recente actualiteit. Alles wat er in het boek beschreven stond is drie jaar na dato nog steeds actueel. Voorspellingen zijn uitgekomen, constructies blijken keer op keer echt te bestaan, intimidatie en discriminatie is een steeds groter wordend probleem en ook het dramatische gevolg waar ik voor gewaarschuwd heb is uitgekomen: door alle ontwikkelingen is er een sfeer gecreëerd waarin leerlingen, scholieren en studenten elkaar met wapens te lijf gaan. Leerlingen steken elkaar neer, docenten worden in elkaar gemept en schoolpersoneel wordt doodgeschoten. De schoolleiding heeft het onderwijs en de leerlingen niet meer in de hand. Ja, de waarheid is hard en het erge is dat het allemaal bekend was en voorkomen had kunnen worden.

Ik hoor het die sukkels van de kranten en de radio nog zeggen: "Overdrijf niet zo, dat gebeurt echt niet." Het bewijs wordt steeds vaker kant en klaar geleverd. Helaas moest daar bloed voor vloeien. We hadden gelijk, al zullen de ratten die ons hebben uitgelachen dat nooit durven toegeven. Zij proberen nu met de eer te strijken door te beweren dat zij degenen zijn die het systeem doorhebben. Rot toch op. Misdefinitie waarschuwt al jaren voor de problemen en heeft allang alles uit de doeken gedaan. Inclusief de oplossingen. Mensen willen nog steeds gewoon niet luisteren. Ze durven niet te erkennen dat we al die tijd gelijk hadden. Laf als ze zijn houden ze het nog steeds in de doofpot. Hopend op een goede mogelijkheid om zelf te doen alsof ze de oplossing zijn. Poortjes op scholen, maatschappelijke stages, iedereen een diploma geven, Chinees op scholen en PABO-studenten die niet kunnen lezen, schrijven en rekenen vormen hun oplossingen. Treurig.

Integratie.

Integratie is nogal een beladen onderwerp. Iets negatiefs zeggen over integratie leidt steevast tot hele nare reacties van voorstanders. Tot en met geweld aan toe. We binden er geen doekjes om: ons standpunt was en is altijd tegen integratie geweest. Integratie werkt niet. Melk met koffie mengen geeft geen lekkere smaak voor allen en al zijn er wel enkele mensen die het lekker vinden, dan nog is het spul onbruikbaar geworden voor wie enkel de melk of enkel de koffie wil hebben. Alle verf op een palet mengen geeft een vieze bruine kleur. Mengen door integratie is in alle gevallen af te raden. Verschillende hondenrassen kunnen ook niet bij elkaar zonder te vechten en elkaar te doden. Hetzelfde geldt voor vele diersoorten in de natuur. Bij mensen is dat niet anders. Zet geen verschillende rassen bij elkaar, want daar komen ongelukken van. Ja, noem ons maar nazi's. Daar is links al meer dan 60 jaar mee bezig. Nu maakt landverrader Vogelaar zich opeens zorgen over de integratie omdat het niet blijkt te werken.

Overweging.

Graag willen wij de excuses van die linkse flikkers die ons al die tijd hebben zwartgemaakt terwijl we gewoon gelijk hadden. Nederland is vol. CDA en PvdA erkennen dat en willen zelfs een stuk Nederland bijbouwen. Geef dat dan ook toe. PvdA is niet tegen versoepeling van het ontslagrecht, ze hebben er zelfs belang bij. Speel godverdomme open kaart en laat het volk zelf bepalen wat er moet gebeuren met landverraders die hen bedrogen hebben. Onder leiding van Kok zorgde de PvdA dat het onderwijs door nutteloze onderwijsvernieuwingen naar de klote ging. Erken dat, laat de excuses horen, geef het geld terug aan de bevolking en sodemieter dan op uit de politiek. Integratie is mislukt en de multicul is mislukt. Nederland is een criminele ghetto geworden vol met zwarten waar de meeste mensen van walgen. Discriminatie? JA! Racisme? JA! Houd jullie bek maar linkse dwazen, want zeg het nou eens hardop en eerlijk: jullie gaan in de trein ook niet naast een neger of Marokkaan zitten stelletje schijnheilen. Voortaan heerst het (gezonde) verstand. Laat de feiten de waarheid bepalen en laat de waarheid bepalen wie gelijk heeft.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.