Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 31 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

262 Partijpolitiek van Verbeet
261 Fileleed? Nederland is vol!
260 NSB Handelsblad opent aanval op rechts
259 Van landverrader naar anti-moslim
258 Kneus Stakkermans gekrenkt
257 Eeuwige vacaturenepperij
256 Islam is als kanker, Wilders wil blanker
255 De piramide van Boober
254 "Pedofiel" als stigma voor iedereen
253 Nationalistisch gedachtegoed verkwanseld
252 Links eist verbetering propaganda
251 PvdA heult met extreem radicale islam
250 Belastingdienst amateuristisch en digibeet
249 Razzia ter bestrijding van terrorisme
248 Kut Marokkanen horen in hun eigen land
247 Stoelendans op de arbeidsmarkt
246 Slecht onderwijs met een doel
245 Term "racist" verliest zijn waarde
244 "Goebbels" keert Nieuw Rechts de rug toe
243 Anoniem schijnsolliciteren met Manpower

260 # NSB Handelsblad opent aanval op rechts #
Gepost door Misdefinitie op 30-08-2007 om 22:04.
Decennia lang konden traditionele media het klootjesvolk manipuleren middels hun suggestieve berichtgeving. Communicatie was voornamelijk eenzijdig gericht waarbij het de bedoeling was dat mensen enkel passief kennis konden nemen zonder zelf een weerwoord te kunnen uitspreken. Hersenloos kijken, klakkeloos alles overnemen en zich laten injecteren met het propagandagif van de socialistische machtshebbers. Met de komst van het internet is dat principe in rap tempo aan het verdwijnen. Het wereldwijde web biedt namelijk iedereen de mogelijkheid om gehoord te worden. Kritische geluiden die nooit gepubliceerd konden worden vonden hun weg naar speciaal daarvoor opgezette websites. Vanzelfsprekend hadden oude conservatieve journalisten daar geen invloed op. Het tast hun alleenrecht en machtspositie aan. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het linkse NRC Handelsblad opende de aanval op alles wat zij (extreem) rechts vinden.

NRC Handelsblad achterbaks en schijnheilig.

NRC probeert zich al jaren te profileren als kwaliteitskrant. De benaming "handelsblad" suggereert dat de krant voornamelijk wordt gelezen door zakenmannen in pak en intellectuelen. Drie jaar geleden kwamen we er echter al achter hoe links de krant is. Journalist Mark Duursma beweerde tegenover uw webmaster dat discriminatie van autochtonen geen discriminatie is. Het achterbakse zit hem bij het NRC vooral in het schijnheilig doen over het links zijn, om ondertussen uiterst links tot extreem links uit de hoek komen. De krant heeft een zogenaamd onderzoek gedaan dat de naam onderzoek niet eens mag dragen. Het betreft enkel een amateuristische inventarisatie. Een extreem linkse krant vindt alles rechts van extreem links extreem rechts.

Voor die smerige rioolkrant is het kennelijk niet interessant om in het algemeen naar extreme websites te kijken; ongeacht politieke kleur. Hoe achterbaks het NRC is blijkt uit een stunt die ze na publicatie van hun "onderzoek" hebben uitgehaald. Op 25 augustus werd in eerste instantie een lijst gepubliceerd met de naam sites_extreemrechts.pdf. Nadat het "Vrije Volk" daar ophef over maakte werd het opeens veranderd in sites_overzicht.pdf. Ook het bijschrift en de beoordeling van een aantal sites veranderde. Versie 1 laat de ware aard van de krant zien. Daar noemden ze alle websites die voor hen te rechts zijn en laten ze weten alles dat rechtser dan links onder extreem rechts valt. Zelfs de "vrijsprekende" liberale websites. Versie 2 is wat politiek correcter. Zonder rectificatie wordt nieuws met terugwerkende kracht veranderd.

Stigmatisatie.

Wanneer linkse media de macht dreigen te verliezen, schuwen ze geen middel om hun doel te bereiken. Nog meer propaganda maken is een optie; stigmatisatie en demonisatie zodat het volk gaat geloven dat kritische geluiden fout zijn werkt veel beter. Kern van het idee is het volgende: alle sites waar links het niet mee eens is op een hoop gooien en middels een sociaal construct monddood maken. Concreet is dat simpel te realiseren. Om mensen te misleiden maakt het NRC gebruik van een oude truc. Ze maken een lijst en noemen het bestand sites_extreemrechts. 99 % van de mensen zal daarna niet meer verder denken en serieus geloven dat alle verwijzingen in dat bestand verwijzen naar extreem rechtse websites. Er wordt als het ware een stigma op de websites geplakt van "dit is heel erg fout". Hiermee hopen ze een gevoel van walging op te roepen bij de bevolking. Waardoor de genoemde sites bij voorbaat al gediskwalificeerd worden voordat ze zich inhoudelijk kunnen verdedigen.

Later hebben ze "extreemrechts" stiekem in "overzicht" veranderd, maar dat neemt niet weg dat ze hun ware aard hebben laten zien. Bovenaan de lijst stond "Rechts-extremistische sites in Nederland". Geen twijfel over mogelijk dat die rode ratten van het NRC van mening zijn dat alle genoemde sites extreem rechts zijn. En wie ook al liberalen en vrijsprekers opneemt in een dergelijke lijst, moet wel extreem links zijn. Vrij spreken, is eigenlijk vrijheid van meningsuiting. Aangezien linkse socialistische opvattingen altijd gepaard gaan met dwang, vinden zij vrijspreken niet zo leuk. Rechts is net als extreem rechts een sociaal construct geworden waarmee mensen in een hokje worden geduwd.

De titel "Onderzoek naar extreemrechtse uitingen op het internet" geeft voor de derde keer aan dat het NRC alle niet-linkse sites in het hokje extreem rechts heeft gestopt. "Onderzoek" lijkt ook nog eens te suggereren dat er echt onderzoek gedaan is en dat daaruit gebleken is dat de sites echt extreem rechts zijn. Wat een bullshit. NRC heeft gewoon een aantal sites opgezocht, snel de natte vinger uit de kont in de lucht gestoken en een lulverhaal opgehangen. Later hebben ze het in versie 2 gewijzigd. Beste dwazen bij het NRC, snappen jullie nou echt niet dat iedereen nu dus weet hoe er werkelijk op jullie linkse redactie wordt gedacht over alles wat jullie niet zint?

Onderscheid.

Socialisten verwijten ons altijd dat we mensen in hokjes stoppen. Al betreft het een correcte generalisatie. Jawel, er zijn correcte en incorrecte generalisaties. Het linkse NRC weet echter geen onderscheid te maken tussen levensgrote verschillen. Links bovenaan het overzicht zien we "Moslimkritisch/anto-Islam (AI)". Anto moet anti zijn; een taalfout van die domme kneuzen. Kijk maar eens goed. Kritisch zijn over moslims in de samenleving vinden zij hetzelfde als anti-moslim. Terwijl het verschil overduidelijk is. Kritisch de wensen van de islamieten bestuderen en tot de conclusie komen dat de moslims met hun islam een achterlijke cultuur nastreven omdat homohaat, vrouwenbesnijdenis en werelddominatie niet de bedoeling is vinden wij nogal iets anders dan een anti-moslim houding wat meer neerkomt op "alle moslims moeten afgeslacht worden". Of erger: oproepen tot afslachting zoals zij wel doen als het om ongelovige westerlingen gaat.

Bekijk vervolgens eens de tekst in het grijze kader. Versie 1 beschrijft hun werkelijke visie; versie 2 de politiek correcte visie omdat ze bang zijn voor juridische stappen. Eerst stellen ze dat er geen onderscheid is tussen rechts en extreem rechts. Later beweren ze dat opname in de lijst niet per se associeert met extreem rechts. Rot nou eens een eind heen stelletje mongolen. Diverse malen suggereren dat alle genoemde sites extreem rechts zijn en dat als feitelijk onderzoek neerzetten associeert wel degelijk en had tot doel de betrokken sites in een slecht daglicht te stellen. Bij het NRC Handelsblad liegen ze alsof het gedrukt staat. Jammer voor hen blijven oude sporen op het internet zichtbaar. Met hun suggesties gaven ze het signaal af dat alles wat rechts is ook extreem rechts impliceert omdat er geen verschillen te ontdekken zijn.

Links wil regulatie. Macht ligt op een centraal punt met een dictator en zijn medeplichtigen. Zij maken de dienst uit en verdienen geld door het volk dom te houden middels angst, dwang en de fabel dat het geld naar de gemeenschap gaat. Rechts is gebaseerd op vrijheid van het individu waarbij het gaat om eigen verantwoordelijkheid en privťbezit. De overheid zou zich bij deze opvatting hooguit moeten bezighouden met zaken in het belang van de gemeenschap die op geen enkele andere manier door de economische markt geregeld kunnen worden. Mildere vormen erkennen dat een overheid noodzakelijk is voor de bouw van dijken, wegen en het verzorgen van een politieapparaat. Striktere vormen lopen uiteen van weinig overheid tot geen overheid en complete anarchie.

Wanneer is een stroming extreem? Links is geneigd harde taal met betrekking tot buitenlanders al extreem te noemen. Onzin, want harde taal van buitenlanders met betrekking tot Nederlanders zien we ook nooit tot extreem gerekend worden. "Alle Turken moeten dood" is een strafbare uiting. "Alle westerlingen moeten worden afgeslacht" wordt toelaatbaar geacht. Terwijl juist het tweede erg extreem is: groepen die hier te gast zijn denken in ons land de dienst te komen uitmaken. Nee, extreem is het als woorden tot geweld oproepen of leiden. IS, AFA, Kafka en nog meer van die treurige groepjes zijn extreem (links) omdat ze geweld niet schuwen. Geweld, oorlog, terrorisme, vernieling is extreem. Kritische teksten zijn dat in beginsel niet.

Tot slot kunnen we nog wijzen op een ander dubieus onderscheid. Onder extreem rechts scharen ze fascisten, neonazi's en antisemieten. Dat getuigt van absolute waanzin en is apert onjuist. Fascisme is een regeringssysteem dat de natie boven het individu stelt. Net als bij het socialisme; afgeleid van het communisme. Collectivistische landen hangen ook varianten aan. Socialisme is links. Fascisme is dus links. (Neo)nazi's zijn ook niet rechts. Nazi is een afkorting van nationaal socialist. Antisemieten zijn doorgaans ook niet rechts. Nazi's zijn veelal antisemiet. Nazi's zijn links. Moslims vormen de grootste antisemieten ter wereld. Moslimlanden hangen collectivistische systemen aan. Daarom hangen ze in Nederland massaal het socialistische systeem van in het bijzonder de PvdA aan. Allemaal linkse figuren. Maken die sukkels eindelijk onderscheid, doen ze het verkeerd. De mensen aan wie ze zo'n hekel hebben hangen dezelfde idiote ideologie aan als zij.

Heeft iemand al opgemerkt dat VVD, CDA en D66 niet genoemd worden door het NRC? Dat komt omdat ook zij links zijn.

Wat vinden ze van Misdefinitie?

Misdefinitie wordt ook genoemd op de inmiddels beruchte lijst. Hoewel het ons geen reet kan schelen wat een achterbakse linkse kutkrant als het NRC Handelsblad over ons schrijft vinden we het erg onbehoorlijk dat 150 websites worden neergezet als extreem rechts. We zijn niet extreem rechts, daarom willen we daarmee niet in een adem genoemd worden. Zoals u allang begrepen heeft zijn we ook niet links. Waarom staan we dan godverdomme tussen de nationaal socialisten en collectivistische fascisten? Een stigma "rechts" op een toon van "gatverdamme, een smerige rechtse" is ook niet aan ons besteed. Ze noemen ons "anti linkse kerk". "Anti" heeft ook al een stigma van negativiteit om zich heen. De term "anti" betekent wel zoveel als tegen iets zijn, maar heeft in de praktijk het stigma dat tegenstand ook actie met geweld impliceert. Zoals anti-stof geweld jegens aanvallende virussen betekent met als doel vernietiging wordt het stigma "anti" door links negatief gebruikt. Om te suggereren dat we niet alleen tegenstander zijn, maar ook bereid zijn dat te laten merken door middel van extreem geweld.

Verder stellen ze dat we een moslimfobe site zijn. Mogen we even lachen? Foob is afgeleid van het woord fobie. Een fobie is een extreme en ziekelijke angst voor iets terwijl dat niet reŽel is omdat er in het echt geen sprake is van iets waar iemand angstig voor hoeft te zijn. Ten eerste is geen sprake van iets dat irreŽl is. Moslims hebben vanwege hun aantal een echte massale invasie uitgevoerd en hun aanwezigheid zorgt enkel en alleen voor ellende. Feiten die iedereen kan nazoeken en controleren. Ten tweede impliceert een fobie een angst. Wij voelen echter geen angst; wij ervaren walging. Walging voor de gevolgen van de aanwezigheid van dat volk uiteraard. Voordat we de linkse flikkers weer opgejaagd hebben. Gevolgen die ons land hebben veranderd in een puinhoop.

We mogen het als compliment beschouwen dat het NRC vermeldt dat Misdefinitie verward overkomt. Ja, we zijn een beetje gek. Dan krijg je dat. Zo zijn we nu eenmaal. Natuurlijk, als ze het inhoudelijk niet kunnen winnen proberen ze het maar door te kleineren. Helaas, pech gehad. We zijn allemaal hoog opgeleid. Uw webmaster in het bijzonder. De titels zijn echt en ik kan u verzekeren dat de bijbehorende diploma's dat ook zijn. Dachten ze soms dat ze met een stel dommeriken te maken hadden? Valt dat even vies tegen. We weten dondersgoed waar we mee bezig zijn. Net zoals we ook weten dat het NRC bij het "onderzoeken" van onze website slechts een paar artikelen even hebben aangeklikt zonder daadwerkelijk goed kennis genomen te hebben van de inhoud. Even een artikel over moslims en links partijen aanklikken was genoeg voor hun mening. Dat we al meer dan 250 artikelen hebben gepubliceerd over onderwijs, bedrijven, werkgelegenheid en kritische stukken over rechtse websites vergeten ze voor het gemak even.

Besef dat het met kritische teksten vaak een kwestie is van spreekt het aan of niet. Politiek correcte teksten kunnen door de meerderheid van de bevolking worden gelezen. Onze teksten worden lang niet door iedereen begrepen. Misstanden en misdefinities zouden immers geen misdefinities zijn als iedereen verder zou nadenken dan hun neus lang is. Misdefinitie wil heel duidelijk maken dat we een geweldloze organisatie zijn. We stellen misstanden, misdefinities en maatschappelijke thema's aan de kaak. In tegenstelling tot het NRC zijn we niet bang om binnen de mogelijkheden wat voor partij of organisatie dan ook onder de loep te nemen. Links of rechts: beiden kunnen zich schuldig maken aan misstanden. Eenzijdige berichtgeving om te kunnen stigmatiseren getuigt daarom eerder van domheid dan van intelligentie.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2023.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.