Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 31 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

262 Partijpolitiek van Verbeet
261 Fileleed? Nederland is vol!
260 NSB Handelsblad opent aanval op rechts
259 Van landverrader naar anti-moslim
258 Kneus Stakkermans gekrenkt
257 Eeuwige vacaturenepperij
256 Islam is als kanker, Wilders wil blanker
255 De piramide van Boober
254 "Pedofiel" als stigma voor iedereen
253 Nationalistisch gedachtegoed verkwanseld
252 Links eist verbetering propaganda
251 PvdA heult met extreem radicale islam
250 Belastingdienst amateuristisch en digibeet
249 Razzia ter bestrijding van terrorisme
248 Kut Marokkanen horen in hun eigen land
247 Stoelendans op de arbeidsmarkt
246 Slecht onderwijs met een doel
245 Term "racist" verliest zijn waarde
244 "Goebbels" keert Nieuw Rechts de rug toe
243 Anoniem schijnsolliciteren met Manpower

258 # Kneus Stakkermans gekrenkt #
Gepost door Misdefinitie op 20-08-2007 om 14:55.
Flikkers die een ander proberen te naaien zien we in allerlei vormen en maten voorbij komen. Misdefinitie heeft zich onder andere als doel gesteld om misstanden uit de doeken te doen en u te waarschuwen voor deze zielepieten. Logischerwijs kunnen belanghebbenden die met naam en toenaam genoemd worden zich daar niet altijd mee verenigen. Boze mails stromen dan binnen waarin ze ons vermanend toespreken. De artikelen zouden niet kloppen en gebaseerd zijn op smaad en laster. Hoewel we altijd bereid zijn het een en ander in heroverweging te nemen vinden ze dat lang niet altijd voldoende. Zo werden we geconfronteerd met de toorn van Remon Akkermans die bekend staat als de grootste oplichter en fraudeur op de internet- en hostingmarkt. Hij eiste verwijdering van zijn naam. Toen hij zijn zin niet kreeg, stampvoette hij als een klein kind op de grond en probeerde uw webmaster te intimideren.

Oneens met de gang van zaken.

Een prima gelegenheid om te wijzen op het beleid dat we hanteren in geval van klachten. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. We schrijven veel. Heel veel. Als bezoeker kunt u de artikelen lezen en naderhand het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Uiteraard is het geen probleem om even een mail te sturen waarin u uiteen zet wat er niet deugt. Van een professionele organisatie kunt u verwachten dat uw mail binnen een korte termijn in behandeling wordt genomen. Ook hier is dat het geval. Fouten worden hersteld bij een terechte melding en bij klachten wordt de geschreven tekst nogmaals in overweging genomen. Leidraad is hierbij de Nederlandse wetgeving en de wat meer subjectievere ethische normen en waarden. Vooral dat laatste is een punt waarover veel discussie kan ontstaan, maar het spreekt voor zich dat we die discussie niet gaan voeren. Misdefinitie neemt uw bericht in overweging en geeft zonodig een reactie met betrekking tot de gemaakte opmerkingen.

Beleid rond de afhandeling.

Wat is nu het beleid rond de afhandeling van mails? In beginsel gewoon redelijkheid. Mensen mailen ons en als we er tijd voor kunnen vrijmaken mailen we afhankelijk van de prioriteit nog snel terug ook. Daarmee doen we al meer dan de meeste organisaties. U kunt er zeker van zijn dat we uw mail lezen en indien het nodig is nemen we passende maatregelingen. Verder geldt natuurlijk het beleid dat ook op de website en in reacties geldt. Notoire ontkenningen en de daarmee gepaard gaande anti-bewijs reeks (bewijs verwerpen, nieuw bewijs vragen, weer bewijs verwerpen) worden niet serieus genomen. Vooral niet als ze komen van belanghebbenden. Scheldkanonades gaan regelrecht het ronde archief in. In geval van intimidatie en bedreiging zal er aangifte volgen. Uiteraard verlangen we ook dat de mailer redelijk is en beschikt over gezond verstand. Al met al een zeer duidelijk en consequent beleid.

Benoemen van criminelen.

Iemand die steelt mogen we een dief noemen. Neemt hij iemand mee om de spullen te dragen, dan is dat ook een dief. Andere medeplichtigen die meehelpen de diefstal te plegen vallen ook onder dezelfde benaming. Kinderverkrachters zijn pedofielen cq pedoseksuelen. Medeplichtigen zijn net zo goed pedofielen. Geen enkele pedofiel kan zich beroepen op het feit dat hij slechts gedeeltelijk op de video's te zien is. Hem wordt niet toegestaan evidentie te verwerpen met drogredenaties en smoesjes. "Ja maar, hoe weten jullie dat het mijn onderkant is dat afgebeeld wordt?" Voor oplichting geldt hetzelfde. E-dentify maakt mensen geld afhandig door hen een dienst te beloven die ze vervolgens niet of zeer gebrekkig leveren. Hen oplichters noemen is daarom geen laster. Leveranciers als Coloheaven Eureka Solutions van Remon Akkerman faciliteren willens en wetens deze oplichters. Hem mogen we dus ook een oplichter noemen. Ons daarover mailen heeft geen zin. Wie zulke praktijken hanteert maakt kans op een vermelding op de website.

Verwijzen.

Journalisten hebben bronnen. Wij ook. Niemand is verplicht zijn bronnen vrij te geven en daarom doen wij dat ook niet. Een deel is echter openbaar zoals nieuwssites, weblogs en fora. Verwijzen en linken is niet illegaal. Als iemand op internet schrijft dat Akkermans een flikker is, dan mogen wij schrijven dat iemand dat gezegd heeft. Zolang mensen iets schrijven mogen wij zeggen dat zij het schrijven. Bekijk ook vooral de pagina's in een post van Mannekino waaruit de historie van dit knulletje akkelig duidelijk wordt. Valt wat zij schrijven onder laster en/of smaad, dan moet u niet bij ons zijn. Spreek de lasteraar aan en hoop dat hij uw klacht in overweging neemt.

Ontkenningen.

Belanghebbenden ontkennen altijd. Schuldig of niet. Wij hebben daar geen boodschap aan. Een enkele ontkenning heeft geen waarde. Hoe kan een oplichter ontkennen iets gedaan te hebben als hij overal waar zijn naam genoemd wordt geassocieerd wordt met zijn misdaden? Houd de smoesjes over concurrenten die elkaar zwartmaken maar voor u, want in dat geval zouden alle bedrijven uit die branch daar veel last van moeten hebben. Als u ons enkel mailt met de strekking "het is niet waar, verwijder mijn naam of anders..." kunt u de dikke opgestoken middelvinger krijgen.

Bewijsvoering.

Blijven vragen om bewijs is een oud trucje dat we al vanaf het begin hebben afgewezen. Voor notoire ontkenners bestaat geen bewijs. Ze zullen blijven ontkennen en om meer vragen. Om aan hun ziekelijke drang te voldoen zouden we onevenredig veel moeite moeten doen. Laat Dutroux maar eens wat kinderporno van hem zien. Hij zal stellen dat het niet zijn geslachtsdeel is dat in het kind zit omdat het in die houding niet te zien is. Voor oplichters geldt ook hier weer hetzelfde. Remon Akkermans heeft altijd gewerkt met dubieuze constructies. Domeinnamen en servers staan op naam van vage kennissen en familie. Hij is afwisselend manager, schoonmaker of eigenaar. Opdrachten worden via via gegeven en kinderen als E-dentify worden ingehuurd om klusjes op te knappen. Constructies om misstanden te verbergen hebben geen waarde. Gezond verstand is het wapen tegen bullshit gebaseerd op constructies.

Groepsmisdaad is ook misdaad. Medeplichtigheid is voldoende om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op te baseren. Medeplichtig zijn aan oplichting impliceert dat iemand een oplichter is. Ook al kunnen we niet alle details van de constructie weten. Ons standpunt is dat evidentie, aantonen of zelfs in redelijkerwijs kunnen concluderen voldoende bewijs vormt. Misdefinitie verspilt geen tijd aan losers die zelfs de holocaust zouden willen ontkennen omdat er geen video is die 6 miljoen vergassingen kan laten zien. Omgaan met oplichters, leveren aan oplichters, constructies bedenken om op te lichten en bij vrijwel alle klanten bekend staan als oplichter is voldoende evidentie om Remon Akkermans en al zijn bedrijfjes te klassificeren als oplichter. Hoe hij zich ook indekt.

Sociale constructen.

Sociale constructen als discriminatie, racist, laster en smaad zijn bedoeld om de waarheid te claimen zonder daar een degelijke onderbouwing voor te geven. Iedereen zou volgens de idealisten dergelijke zaken verwerpelijk moeten vinden. Het enkele feit dat een sociaal construct gebruikt wordt in combinatie met een tekst betekent niet dat het waar is. Een artikel is geen laster omdat het enkele feit dat iemand het laster noemt. Van smaad en laster kan geen sprake zijn als het gewoon de waarheid betreft. Hoe vervelend die waarheid ook is. Wie toch probeert om middels een sociaal construct zijn gelijk te halen zal een afwijzing ontvangen. Drogredenaties zijn eveneens niet toegestaan. Een ontkenning mailen samen met een beroep op een dergelijk construct is derhalve zinloos.

Dreigen.

Dreigen is al helemaal dom. Remon begon al de naam van de Raad van de Journalistiek te noemen. Sommige nerds willen gewoon uitgelachen worden. Prima, stuur ze lekker een brief en laat ons met rust. We zien de uitnodiging van de RvdJ vanzelf op de mat ploffen. Indien u vindt dat er sprake is van smaad en laster en wij vinden van niet, kunt u altijd aangifte doen bij de bevoegde instanties. Loop naar de rechtswinkel of bel uw advocaat, maar val ons niet lastig met dat gelul. En wilt u intimideren? Trek een nummertje en ga in de rij staan. Erg saai en het interesseert ons geen bal. Bent u redelijk? Dan zijn wij redelijk. U mailt, wij overwegen en geven eventueel antwoord. Niet eens met het antwoord? Het staat u vrij juridische stappen te ondernemen. We leven in een rechtsstaat, niet in een bananenrepubliek. Nou ja, in theorie dan.

Kneuzen en superkneuzen.

Af en toe krijgen we echter te maken met een typische superkneus. U kent dat wel. Van die figuren die kankeren om niks en vervolgens van alles en nog wat eisen. Krijgen ze niet wat ze willen, dan beginnen ze met intimideren. Remon Akkermans is er zo een. Zijn naam moest onmiddellijk verwijderd worden. Toen dat niet gebeurde probeerde hij te intimideren door aan te kondigen dat hij op de hoogte was van het vestigingsadres van onze organisatie. Wat een nerd. In tegenstelling tot zijn dubieuze bedrijven is Misdefinitie een respectabele Nederlandse onderneming die niks te verbergen heeft. Ons postadres is op te vragen bij de Kamer van Koophandel en de SIDN. Bovendien staat het vermeld op het zakelijke deel van de website. Bezoekers van Misdefinitie Weblog is het niet toegestaan ervan gebruik te maken. Ja mensen, Remon Akkermans trachtte ons te intimideren terwijl hij zich volgens de geruchten thans in Polen bevindt na een persoonlijk faillissement. In Nederland wordt hij namelijk uitgekotst nadat mensen zich na mooie praatjes opgelicht voelden en de fiscus en schuldeisers achter hem aankwamen.

"Ik weet waar je huis woont." Vroeger kwamen dat soort gasten altijd met hun pappa aan de deur nadat u ze een klap op hun muil had gegeven omdat ze zo irritant deden. Meestal eindigde dat ermee dat pappalief de middelvinger kreeg en al dreigend met aangifte bij de politie vertrok. Sindsdien is er toch iets verkeerd gegaan, want we vermoeden dat Remon Akkermans nogal wat op zijn strafblad heeft staan. Op webhostingtalk is hij de meest besproken dubieuze figuur. Talloze mensen zijn daar boos op hem. Geen concurrenten, maar klanten die opgelicht zijn. Een aantal dreigden zelfs met juridische stappen. Overal waar we op internet zoeken staat Remon Akkermans bekend als kneus, dwaas, oplichter en zielig mannetje. Coloheaven is door zulke shit ten onder gegaan. Toch blijft hij het keer op keer proberen. Middels rare constructies via het buitenland gaat hij steeds via nieuwe namen verder. Zijn nieuwste aanwinst is Eureka Solutions Sp. z o.o. dat zich in Polen lijkt te bevinden.

Op de bovengenoemde pagina onthult Mannekino de ware aard van rukker Stakkermans. Hij zou echt alle greep op de realiteit kwijtgeraakt zijn. Voor zover hij dat ooit had. Met een paar schroeven los in de bovenkamer probeert hij met een vlotte babbel mensen erin te naaien. Letterlijk wordt er vermeld dat Remon talloze mensen heeft opgelicht met Coloheaven, Idomein en Surehost. Op het moment is dat Eureka Solutions Sp. Naar verluid schijnt het dat Akkermans op rooftocht is op het internet. Overal waar zijn naam genoemd wordt probeert hij website-eigenaren te overtuigen dat zijn naam verwijderd moet worden. Velen gaven daar gehoor aan zodat bewijsmateriaal verdwijnt. Helaas voor hem zullen wij niet toegeven aan zijn ziekelijke drang tot pseudologia fantastica. Dikke reet voor hem en zijn onzin. Zijn naam blijft hier gewoon staan. Wij zijn nog veel gekker en gelooft u ons: Remon wil ons niet kennen als we boos worden. Zo, klaag ons nu maar aan sukkel.

Eigenlijk hebben we medelijden met dat soort mensen. Ze kunnen beter een touw kopen om zichzelf uit hun lijden te verlossen, maar zelfs daar zijn ze te laf voor. Onze artikelen dagen uit tot discussie. Dat zoiets tot heftige reacties kan leiden is ons bekend, maar we zijn allemaal volwassen mensen die meningsverschillen met woorden moeten kunnen oplossen. Misdefinitie is geen anonieme weblog om anderen zwart te maken. Alle artikelen worden met zorg samengesteld en de mensen die aan de website meewerken zijn allen hoogopgeleide professionals. Dat verdient respect. Wie denken dwazen als Remon Akkermans wel dat ze zijn? Ons hoongelach schatert over hem. We zijn niet bang om u te zeggen waar het op staat en pogingen tot intimidatie veranderen daar niks aan. Er is een simpele manier om uw naam niet negatief in het nieuws te krijgen: wees geen flikker en loop de mensen niet zo te naaien. Misdefinitie raadt iedereen aan bedrijven en dubieuze figuren eerst te googlen aangezien dat al een hoop duidelijk maakt.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.