Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 31 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

262 Partijpolitiek van Verbeet
261 Fileleed? Nederland is vol!
260 NSB Handelsblad opent aanval op rechts
259 Van landverrader naar anti-moslim
258 Kneus Stakkermans gekrenkt
257 Eeuwige vacaturenepperij
256 Islam is als kanker, Wilders wil blanker
255 De piramide van Boober
254 "Pedofiel" als stigma voor iedereen
253 Nationalistisch gedachtegoed verkwanseld
252 Links eist verbetering propaganda
251 PvdA heult met extreem radicale islam
250 Belastingdienst amateuristisch en digibeet
249 Razzia ter bestrijding van terrorisme
248 Kut Marokkanen horen in hun eigen land
247 Stoelendans op de arbeidsmarkt
246 Slecht onderwijs met een doel
245 Term "racist" verliest zijn waarde
244 "Goebbels" keert Nieuw Rechts de rug toe
243 Anoniem schijnsolliciteren met Manpower

256 # Islam is als kanker, Wilders wil blanker #
Gepost door Misdefinitie op 10-08-2007 om 23:13.
Tijdens de vakantieperiode kunnen veel moslims op kosten van de Nederlandse overheid opeens wel tijdelijk naar hun land van herkomst. Daar kunnen ze heerlijk bijkomen van een jaar uitkeringtrekken. Lekker rustig, maar wie denkt dat er tijdelijk geen nieuws te melden valt over moslims komt bedrogen uit. Recent werd bekend dat nagenoeg alle extreem linkse partijen graag in gesprek gaan met terroristische organisaties als Hamas. Vorige week kwam er naar buiten dat de overheid contacten onderhoudt met extreem fundamentalitische moslimorganisaties die nergens anders naar streven dan werelddominatie en het stichten van een islamitische heilstaat. Het gaat om zeer ernstige bedreigingen van Nederland, maar men houdt zich stil. Negeren, doodzwijgen en kop in het zand. Mensen die toch hun mond open trekken worden zoals altijd gestigmatiseerd. Zodra Wilders de knuppel in het hoenderhok gooit begint het hersenloze volk te kakelen als kippen zonder kop.

Wat wil Wilders?

Voor de zoveelste keer moeten we constateren dat een groot deel van Nederland bestaat uit hersenloze idioten die inhoudelijk niks weten in te brengen als het om moeilijke zaken gaat. Extremisme zien ze niet als bedreiging, maar een idee van Wilders wordt zonder verder nadenken de grond in geboord. Begin eens niet met schreeuwen, maar kijk vanaf het begin. Er bestaat een boek dat Mein Kampf heet. In dit meesterwerk zet de heer Adolf Hitler zijn levensloop uiteen en geeft hij zijn visie over de positie van Joden in de maatschappij. Zijn boek werd verboden omdat hij zijn tijd ver vooruit was. Tegenstanders zijn van mening dat het boek oproept tot haat en genocide.

Met de koran is iets soortgelijks aan de hand. Moslims vormen een volk waarin een groot aantal van de aanhangers nog ergere antisemieten zijn dan Hitler destijds was. Even een greep uit het gedachtegoed van de koran: Joden moeten dood, overige ongelovige Westerlingen mogen worden afgeslacht, homo's kunnen het beste van een flat of ander hoog gebouwd worden gekeild en vrouwen zijn minderwaardige objecten die enkel moeten gehoorzamen. Kortom: de koran pleit voor dood en marteling van alle andersdenkenden. Daaruit blijkt dat de koran een graadje erger is dan Mein Kampf ooit was. Het feit dat Mein Kampf voor minder verboden is terwijl de koran gewoon is toegestaan is niet te rechtvaardigen. Twee boeken van gelijke strekking waarbij het minst erge boek is verboden riekt naar discriminatie en dat is in strijd met art. 1 van de Grondwet.

Ongeacht wat mensen van Wilders en zijn partij denken mogen we aannemen dat het nastreven van beginselen die in de Grondwet zijn opgenomen in het belang van de maatschappij is. De heer Fortuyn liet reeds in 2002 weten dat als mensen te hypocriet zijn om een grondwetsartikel te respecteren, het artikel nutteloos is geworden en moet verdwijnen. Dat was destijds ook al iets dat veel mensen niet konden bevatten. De poging van Wilders om indirect aan dat artikel tegemoet te komen is er een die niet zomaar afgekeurd dient te worden zonder af te vragen of we dan nog zonder schaamte de Grondwet kunnen respecteren. Feit is dat we te maken hebben met twee boeken die beiden massamoord en geweld verheerlijken. Willen we niet discrimineren, dan moeten we beslissen om beide boeken te verbieden of beiden toestaan. In het tweede geval moet het verbod op Mein Kampf worden opgeheven.

Islam vormt een ernstige bedreiging.

Nu Wilders een maatregel heeft voorgesteld om discriminatie tussen gedachtegoed van respectievelijk de koran en Mein Kampf teniet te doen breekt zo'n beetje de pleuris uit. Demonisatie en stigmatisatie van de heer Wilders is weer aan de orde van de dag terwijl het volk blind is voor de islamitisering van ons land. Graag willen we u wijzen op de manier waarop dat zich de laatste weken geuit heeft. Uiteraard begon het met het nieuws dat de extreem linkse partijen (PvdA, SP en GroenLinks) gezellig praatten met Hamas. Dan spreken we alleen nog over de achterban van de moslims. Socialistische landverraders die we het liefst tegen de muur wensen als deze oorlog voorbij is.

Grote groepen moslims vormen een bedreiging. Speciale moslimorganisaties die fungeren als spreekbuis voor de moslimgemeenschap tonen aan dat moslims in Nederland een geheel vormen. Uit de monden van de organisatie klinken de doorsnee meningen van de meerderheid van de moslims. De naam "Moslim Broederschap" geeft daar nogmaals een bevestiging van. Erger is het nieuws dat dergelijke organisaties door de Nederlandse overheid worden erkend als officiŽle gesprekspartners. Zij komen dus gezellig op bezoek bij de politici en infiltreren daar om zo de macht over Nederland te krijgen. Bij de beweging maken ze er geen geheim van dat ze streven naar wereldoverheersing van het achterlijke islamitische regime van de sharia.

Minister Vogelaar, verantwoordelijk voor wonen, wijken en integratie, liet al eerder weten daar een natte poes van te krijgen. Politiek correct formuleerde ze half juli dat ze graag zou zien dat moslims zich diepgaand wortelen in de Nederlandse samenleving. Ze moeten meer mogelijkheden en middelen krijgen en Vogelaar wil het volk dwingen daaraan mee te werken. Ja, logisch dat zij dat vindt. Zij is als NSB'er nog gevaarlijker omdat ze het allemaal mogelijk maakt. Nog meer financiŽle steun toezeggen is voor haar geen enkel probleem. Later bleek waarom. Begin augustus kwam naar buiten dat Vogelaar met extremisten onderhandelt over het weggeven van Nederland.

Drogredeneringen.

Zoals gezegd zijn de meeste mensen in Nederland te imbiciel om inhoudelijk op deze stof in te gaan. Meteen wordt met demonisatie begonnen in de hoop dat ze daarmee mensen die het wel doorhebben kunnen stoppen. Jammer voor hen gaat dat nooit lukken. Maurice de Hond deed voor de Telegraaf een onderzoek en stelde dat driekwart van de Nederlanders liever niet de koran willen verbieden. Nu staat hij bekend als linkse onderzoeker en dus zal het percentage tegenstanders een slag lager liggen, maar wij interpreteren het nieuws anders. Ruim 19 % van de mensen is voor het plan en als zij allemaal op Wilders stemmen heeft hij straks 30 zetels. Nederland is de islam zat. Als ook tegenstanders last gaan krijgen zullen ze anders piepen.

We zetten een aantal drogredeneringen en dubieuze opmerkingen op een rij:

"Wilders mag niet toornen aan de vrijheid van godsdienst."
Vrijheden zijn nooit onbegrensd. Haatzaaien en terrorisme mogen nooit onderdeel van een godsdienst zijn.

"Wilders is radicaal en extreem."
Een discriminatievoorschrift nastreven die nota bene in de Grondwet is opgenomen is niet radicaal. Moslimterrorisme is dat wel. Mensen die de wet naleven radicaal vinden en hun bek niet open trekken als het land bedreigd wordt door dat tuig zijn geen knip voor de neus waard. Trouwens, maakt u zich eens druk om die flikkers die moordwensen uitspreken.

"In de bijbel staan ook extreme zaken."
De bijbel wordt na eeuwen niet meer vereerd door idioten die de wereld willen overnemen terwijl de koran als rechtvaardiging dient voor misdaad.

"Schoolboeken moeten dan ook verboden worden, want daar kan men ook inspiratie uithalen."
Ooit een regulier (niet islamitisch) schoolboek gezien waarin massamoord op andersdenkenden en haat tegen het Westen wordt verheerlijkt? Het merendeel van de schoolboeken is linkse propaganda.

"De koran is niet te vergelijken met Mein Kampf."
Inderdaad, Mein Kampf is nogal intelligenter geschreven door een man met visie. De koran is alleen al achterlijk omdat de profeet kinderseks verheerlijkt. Wilders gebruikte dan ook geen vergelijking, maar een analogie. Beide boeken streven naar massamoord op andersdenkenden. In het bijzonder van Joden. Moslims zijn tegenwoordig de grootste antisemieten ter wereld. Beide boeken beschrijven haat jegens homo's en beiden zijn extreem en onacceptabel. Daarom dient de koran ook verboden te worden. De koran hoort sowieso niet in het Westen thuis. Ga maar lekker geitenneuken in eigen land.

"Grote groepen moslims voelen zich beledigd."
Grote groepen Nederlanders voelen zich al jaren beledigd en bedreigd sinds de invasie van de moslims. Daar hebben moslims en hun achterban ook schijt aan. Feit is dat Nederland ons land is. Zij hoeven hier niet te wonen. Ga terug naar Marokko of waar u vandaan komt. Niemand heeft moeite met moslims als ze in eigen land hun ding doen.

"Ze zijn niet allemaal zo. Er zijn gematigde moslims."
De meesten zijn zo en dat is wat telt. Moslims laten zich vertegenwoordigen door organisaties. Dat impliceert dat deze organisaties het woord voeren namens de moslims en dat zij daarvoor de goedkeuring hebben. En aangezien het moslimvolk ook nooit protesteert als er stront aan de knikker is, behalve als ze daar media-aandacht mee krijgen, zijn ze gewoon medeplichtig. Medeplichtigheid impliceert schuld en wie schuldig is aan extremisme is niet gematigd.

"De extremisten zijn slechts splinters."
Marokkanen en Turken zijn dagelijks in het nieuws vanwege misdrijven. Gevangenissen zitten overvol met dat tuig. Nadat een ex-moslim bekeerd was kreeg hij tientallen doodsbedreigingen. Moslimorganisaties vertegenwoordigen honderdduizenden moslims. Daarbij bezoekt haast iedere moslim wel eens een moskee. Vandaag konden we uit de krant vernemen dat een Britse journalist in het geheim opnames heeft kunnen maken in een moskee. Erg gastvrij waren ze niet. Het Westen moet vernietigd worden en het huidige klimaat van tolerantie jegens moslims is slechts een tussenstation voordat ze het hele land overnemen. Gezellig. Nogmaals: gematigde islam bestaat niet.

Leven volgens de koran en sharia.

Zijn we godverdomme als land en bevolking compleet achterlijk geworden? Laten we elkaar geen mietje noemen en zeggen waar het op staat. Het is niet normaal dat ons land overgenomen wordt door moslims. Ministers die er openlijk voor uit komen dat ze extremisten ondersteunen zouden hun straf niet moeten ontlopen. Hamas moet uitgeschakeld worden en is geen onderhandelingspartner. Criminaliteit behoeft geen betutteling, wel daadkrachtig optreden. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking de kop in het zand steekt als landverraders met terroristen heulen, moslims roepen dat ze de wereld gaan overnemen en hun koran aangeeft wat ze met andersdenkenden en minderwaardigen gaan doen? Hebben we dan niks geleerd uit het verleden? Woorden schieten te kort als ik zou moeten beschrijven hoe hersenloos ik het vind dat islamfascisme over het hoofd wordt gezien terwijl mensen zich druk maken om een maatregel van Wilders. Zijn jullie allemaal echt zo dom dat het overduidelijke grote verschil in prioriteit en proportie niet te bevatten is?!

Goed, dan wil ik nu wat vingers zien. Wie ondersteunt hier de koran? Handen omhoog graag. Misdefinitie vindt dat mensen die de koran ondersteunen ook volgens de koran behandeld mogen worden. Volgens de eerder genoemde peiling ligt dat rond de 80 %. 80 % die het lot mogen ondergaan van de koran en de sharia. Wij integreren wel. Kom op vrouwen, trek uw broek naar beneden. Uw clit mag er heus wel uitgesneden worden. Die heeft u toch niet nodig met uw kuisheidsgordel. Theedoek op uw hoofd, anders mag u door elke man in elkaar worden geslagen. Nog homo's hier die de koran graag onderschrijven? Houden jullie van stenen? Dat willen de moslims. Socialist of liberaal? Zoek maar een mooie boom uit waaraan u aan een galg kunt hangen. Jullie willen koran en islam, jullie krijgen het. Stelletje debiele idioten. We hopen dat u tevreden bent met uw keuze.

Toch zijn we niet per definitie voorstander van het idee om de koran te verbieden. Wilders opperde het idee wellicht ook omdat eerdere ideeŽn met betrekking tot moslims niet worden gehoord. Verbieden van lectuur is iets wat normaliter onder het communisme valt; u weet wel: de bron van het socialisme. Vanuit dat oogpunt zouden we niet moeten inzetten op het verbieden van de koran met enkel als doel het dwarszitten van moslims. Logischer zou zijn om niet de koran te verbieden, maar onder het mom van discriminatie eisen dat Mein Kampf een legaal boek wordt. Geert Wilders zou dat advies moeten opvolgen omdat hij dan kan laten zien hoe hypocriet een verbod is. Een erger boek met gelijke strekking wordt immers niet verboden.

Wat doen we dan met de koran en hoe kunnen we ons standpunt weergeven? Heel eenvoudig. Boeken doden geen mensen. Mensen doen dat. De koran is als boek een gevolg van mensen die het schreven en tegenwoordig de achterlijken die het aanhangen op een onaanvaardbare manier. Woorden zijn net als kogels. Kogels verbieden helpt niet het wapen weg te nemen. Het wapen wordt gevormd door radicale moslims en hun achterban. Waarom dan het boek wegnemen? Waarom haat tegen moslims? Strict genomen vormt de koran geen probleem. Moslims vormen ook geen probleem. Zelfs de radicale moslims niet. We zitten niet in de problemen omdat er moslims bestaan. Nee, we zitten in de problemen omdat er moslims in Nederland zitten die onze gastvrijheid en tolerantie misbruiken om het blanke volk van de kaart te vegen. Zouden ze in eigen land zitten, dan hadden we ook geen koran. Als een volk voor zoveel ellende zorgt, dan zijn er harde maatregelingen nodig. Misdefinitie heeft geen hekel aan moslims, maar vindt dat alle moslims en hun koran terug moeten naar hun eigen land waar ze in vrede met elkaar kunnen leven. De rust zal daarmee terugkeren.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.