Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 31 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

262 Partijpolitiek van Verbeet
261 Fileleed? Nederland is vol!
260 NSB Handelsblad opent aanval op rechts
259 Van landverrader naar anti-moslim
258 Kneus Stakkermans gekrenkt
257 Eeuwige vacaturenepperij
256 Islam is als kanker, Wilders wil blanker
255 De piramide van Boober
254 "Pedofiel" als stigma voor iedereen
253 Nationalistisch gedachtegoed verkwanseld
252 Links eist verbetering propaganda
251 PvdA heult met extreem radicale islam
250 Belastingdienst amateuristisch en digibeet
249 Razzia ter bestrijding van terrorisme
248 Kut Marokkanen horen in hun eigen land
247 Stoelendans op de arbeidsmarkt
246 Slecht onderwijs met een doel
245 Term "racist" verliest zijn waarde
244 "Goebbels" keert Nieuw Rechts de rug toe
243 Anoniem schijnsolliciteren met Manpower

246 # Slecht onderwijs met een doel #
Gepost door Misdefinitie op 21-06-2007 om 22:31.
Steeds vaker ontvangen we signalen vanuit het onderwijs dat het helemaal niet zo goed gaat met de basis van onze "kenniseconomie". Deze week waren we voor de zoveelste keer alweer in de gelegenheid om in de media te vernemen hoe diep triest het gesteld is met de rekenvaardigheid van aankomende docenten. Zelfs na twee herkansingen slaagt bijna een kwart van de propedeusestudenten op de PABO-opleiding er niet in om op basisschoolniveau te rekenen. Voor de goede orde: de PABO prendeert een HBO-opleiding te zijn en is gerechtigd HBO-diploma's af te geven. Al jaren kampt het onderwijs met daling van het niveau, extreme vermindering van de kwaliteit, geweld, intimidatie en seksuele lusten. Het linkse kabinet denkt de problemen het hoofd te kunnen bieden met een stage en wat gratis boeken.

HBO-raad.

Wat ons opvalt is dat de echte problemen structureel genegeerd worden. Doodzwijgen en de zogenaamd positieve punten benoemen kan in het competentiegerichte onderwijs de methode zijn om iedereen op een dwaalspoor te brengen, maar tegenover verstandige mensen valt de dwaasheid ervan pas echt op. Zo stelt Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad, dat het gegeven dat een kwart van de PABO-studenten ook met 3 pogingen niet in staat is om een tentamen op kleuterniveau met goed resultaat af te ronden in feite positief is omdat die studenten nu niet meer voor de klas komen te staan. Ze moeten immers de opleiding verlaten. Vergeten ze toch even het belangrijkste punt te noemen. 25 % van de studenten is te dom om te poepen, maar met de overige 75 % is het niet veel beter gesteld. Het feit dat het tentamen op basisschoolniveau is terwijl we hier praten over een HBO-opleiding is onacceptabel te noemen.

Maatschappelijke stages en gratis uitdelen.

Gelukkig hebben we een "daadkrachtige" linkse regering die met veel nadenken wel even tot een oplossing zal komen. Na de formatie hebben ze daar zeker 100 dagen de tijd voor gehad. Met veel propaganda trokken ze het land in met het motto "samen werken, samen leven" waarmee ze vooral op het socialistische aspect doelen. Samen leven met gespuis, maar er alleen voor staan om te mogen werken voor criminelen. Beloften om naar het volk te luisteren werden rondgestrooid, maar op voorhand kon iedereen al voorspellen dat de belofte van een linkse politicus niks waard is. In plaats van duidelijke oplossingen voor het steeds problematisch wordende onderwijs krijgt het onderwijs wederom een slag toegediend. Links Nederland wil een probleem zoals het gebrek aan rekenvaardigheden niet oplossen door het rekenonderwijs te verbeteren omdat het niet genoeg propaganda oplevert. "Leuke" stages en populair doen met gratis cadeautjes is wat ze naar voren brengen. Waardeloos.

Maatschappelijke stages.

Ligt het nu aan ons of zijn we de enigen die ons afvragen waarom er in hemelsnaam voor zo'n bizarre oplossing is gekozen? Leerlingen van tegenwoordig beheersen de basisvaardigheden niet meer. Rekenen kunnen ze niet meer en wordt daarom als nutteloos ervaren. Lezen is te ingewikkeld voor minstens een kwart van de leerlingen. Schrijven is iets uit ver vervlogen tijden. Tegenwoordig mag er alleen nog maar in br33z4h-taal geschreven worden en praat de Nederlandse jeugd massaal met een Marokkaans of Surinaams accent. Is het dan niet juist van belang dat er ingrijpende maatregelingen worden genomen zodat de kinderen van de toekomst zich tenminste kunnen redden in een maatschappij waarin informatie selecteren en interpreteren van groot belang is?! Vreemd genoeg denken het CDA, de PvdA en de CU dat die vaardigheden weer terug kunnen komen door leerlingen te verplichten om in bejaardentehuizen de reet van oude oma's met een washandje te ontdoen van poepresten.

Misdefinitie vindt dat deze waanzin onmiddellijk terug moet worden gedraaid. Maatschappelijke stages halen zelden het niveau dat we mogen verwachten van het onderwijs en het hele concept wordt enkel gebruikt om propaganda te voeren voor het rode geitenwollensokken-gedachtegoed. Volgens de socialisten is het van belang dat leerlingen een verplichte maatschappelijke stage ondergaan zodat ze medelijden medeleven krijgen met mensen die het niet zo goed hebben. Denkt u nu werkelijk dat Wouter Bos ook maar iets geeft om de zwakkeren uit de samenleving? Hij wenst met dit belachelijke plan een aantal vliegen ineen te slaan. Ten eerste hoeft hij niks aan het niveau van het onderwijs te doen aangezien stages een ongedefinieerd niveau kennen. Ten tweede kan hij alle allochtonen gratis aan een diploma helpen, want voor een diploma hoeft men kennelijk niks te kunnen. Ten derde hoopt hij dat de ouderen hem dankbaar zijn dat er nu wat kindertjes zijn die hun kots moeten opruimen. Uiteindelijk hoopt de rode rakker te bereiken dat mensen zonder morren centen blijven afstaan aan de maatschappij.

Het enige belang van de socialist is het egoÔstische eigen belang. Concreet zien we echter dat er niks aan de problemen wordt gedaan. Sterker nog: het onderwijs wordt gedegradeerd tot een speeltuin waarin de woorden competentie en maatschappelijke stage het enige fundament vormen. Competentie is gelul en stage is niet-geschoold werk waar niemand wat aan heeft tijdens het leerproces. Zit u straks op het gymnasium, dan wordt er godverdomme van u verwacht dat u zich verlaagt tot werk dat niks met uw opleiding te maken heeft. Leerlingen volgen het hoogste niveau in het voortgezet onderwijs omwille van de oude klassieke talen en/of het voortgezet wetenschappelijk niveau. Mag Wouter Bos ons eens haarfijn uitleggen hoe wetenschappelijk het verschonen van luiers nu eigenlijk is. Stages dienen voor werkervaring in het toekomstige beroep. Niet als vervanger voor basisvaardigheden omdat de socialisten er niet in slagen het onderwijs in ere te herstellen. Beroepsstages hebben geen flikker met voortgezet onderwijs te maken.

Scholieren lijken tegenwoordig op steeds jongere leeftijd te worden vergiftigd met het socialistische en communistische gedachtegoed. Alles moet in dienst staan van deze kankermaatschappij die elk gezwel tot zich neemt en alles en iedereen daarin meesleurt. Leven voor de maatschappij, werken voor de maatschappij, afstaan aan de maatschappij. Leuke idealen, maar de ratten komen niet mijn geld verdienen. Ze komen me niet voeden als ik niks heb. Ze betalen niet mijn hypotheek en mijn ziektekosten. Regelingen in de maatschappij zijn niet voor harde werkers bedoeld. Wanneer doet de maatschappij eens wat terug voor die mensen? Ik walg van het principe dat men propagandeert dat we in feite bezit zijn van de staat en leven voor de maatschappij. Leerlingen worden geÔndoctrineerd om alles voor de maatschappij over te hebben. Jammer alleen dat die klote maatschappij ervoor zorgt dat individuele mensen door het lage niveau niks meer kunnen en daardoor zelf nooit meer tot zelfontplooiing kunnen komen.

Gratis boeken.

Gratis is ook weer een leugenachtig "ideaal" van socialisten. Wanneer men iets voor niks kan krijgen, dan denkt het domme klootjesvolk niet verder na. Boeken groeien echter niet voor niks aan bomen. Werk van auteurs en uitgevers moet sowieso betaald worden. Uiteraard geschiedt deze betaling uit de algemene bronnen. We kunnen er niet bij dat het verstrekken van gratis boeken ook de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Kansarmen kregen toch al torenhoge uitkeringen waarmee zelfs een Playstation 3 te financieren valt en het woord schoolgeld behoort ook alweer jaren tot het verleden sinds de belastingen alweer zijn verhoogd. Kinderen hadden de laatste jaren boeken en konden daarna alsnog niet rekenen en lezen. Kennelijk lag het niet aan het geld.

Daarnaast is er nog een socialistisch mankement waardoor het plan van de gratis schoolboeken zo snel mogelijk weer moet worden afgeschaft. Het hele principe van het willekeurig gratis uitdelen van materiŽle middelen deugt niet. Zeker niet omdat het alleen maar dient ter propaganda van een ideaal dat simpelweg niet kan bestaan. Denkt u zich even de volgende situatie in. Een kwart eeuw bent u naar school geweest. U niet alleen, maar ieder kind in uw gezin. Enkel uitgevers van linkse literatuur konden de goedkeuring van de overheid en schoolbesturen wegdragen zodat linkse propaganda, vooral bij vakken als geschiedenis en maatschappijleer, kon binnendringen in de tere kinderzieltjes. Boeken drukken kost geld, dus heeft u 20 jaren krom gelegen om naar school te kunnen gaan. Nu blijkt dat kromliggen voor niks te zijn geweest en dat u extra genaaid wordt: u mag nu de rest van uw leven krom liggen om andermans boeken te betalen.

Daarbij moet u goed beseffen dat dit soort socialistische principes vernietigend werken omdat ze worden ingezet op vele terreinen. We betalen niet eenmalig dubbel voor andermans pleziertjes. Nee, dit jaar zijn het schoolboeken. Volgend jaar openbaar vervoer. Huizen voor Marokkanen. Drie huizen betalen omdat er zo nodig een generaal pardon moest komen. Miljarden naar geldverslindende projecten en ga zo maar door. Ziet dan niemand in hoe we met z'n allen gewoon bedonderd worden? Hoe zou u het vinden als u net iets hebt afbetaald en het nog eens mag doen alleen dan wel voor een ander? Misdefinitie pleit voor een heel andere oplossing. Breng de ouderwetse degelijke onderwijsmethoden terug, voer de discipline en tucht weer in en train kinderen in de basisvaardigheden.

Achterstandsleerlingen.

Soms denken we dat we beter schoolverlater en crimineel hadden kunnen worden. In dat geval zijn socialisten immers geneigd om de helpende hand te bieden. En zelfs meer dan dat. Achterstandsscholen worden voor hun achterstand beloond met extra geld. Wij zouden zeggen: sluit achterstandsscholen, stuur de allochtonen terug naar hun eigen land samen met degenen die het hebben verpest en zet autochtonen op de juiste school neer. Bos denkt daar anders over. Scholen ontvangen geld als water en mogen dat naar hartelust inzetten. Bijvoorbeeld om mee te beleggen. Vooral geen leraren aannemen en de discipline terugbrengen zodat er geen schooluitval meer plaatsvindt. Onderwijzen? Nergens voor nodig. Rekenen? Wiskunde? Wel nee, gewoon even op maatschappelijke stage bij de gemeentelijke reinigingsdienst. Leerlingen gaan immers naar het VWO om later vuilnisman te worden. School vervolgens verpest? Geweld en seksuele intimidatie? "Goed gedaan!" roept Wouter Bos. Extra bonus in geld uitgedrukt.

Aanpak uitval binnen het Hoger Onderwijs.

Gebrek aan een solide basis werkt ook door naar het hoger onderwijs. Komende van het VWO kunnen leerlingen enkel nog ingezet worden als slaven van een communistische maatschappij. Hogere beroepsopleiding volgen? Jammer, maar daar zijn meer vaardigheden voor nodig. Universitaire studie dan? Sorry, maar als u niet eens kunt rekenen kunt u geen loopbaan als wetenschapper verwachten. Naar de domme school dan maar? O nee, dat kan ook niet, want als daar bij toeval alleen zwarten voor in aanmerking komen vanwege hun genetisch bepaalde IQ superieure intelligentie krijgen we weer dat gezeik over discriminatie. Tegenover de buitenwereld is dat lastig te verkopen. Daarom moet er kunstmatig intelligentie gecreŽerd worden op papier. Iedereen vrijwel gratis een diploma geven voor het Hoger Onderwijs en we kunnen in het buitenland pronken dat we zo'n hoog opgeleid volk zijn.

Uitval in het Hoger Onderwijs moet dan wel aangepakt worden. Helaas komt het niet in de botte hersens van die domme rode ratten op dat bepaalde mensen nu eenmaal superieur zijn aan anderen. De ene is te dom, de ander te intelligent. Zullen ze toch eens mee moeten leren leven. Slechts 40 % van de bevolking is in staat onderwijs te volgen op een hoger niveau. Dat impliceert dus dat 60 % dat niveau niet zal halen. Allerlei constructies bedenken waardoor mensen die op de domme school thuishoren toch een mastertitel kunnen behalen is de wereld voor de gek houden. Eenmaal afgestudeerd kunnen ze namelijk niks en dan moeten de socialisten weer een Manpowercampagne uit de stal halen met Marokkaantjes die niet aan het werk komen. U ziet: alle puzzelstukken passen prima in elkaar. Misdefinitie is een fel tegenstander van het verkrachten van het Hoger Onderwijs om zo mensen kunstmatig aan een diploma te helpen.

Slot.

Vrijgevig zijn ze wel die socialisten. Uitdelen van andermans geld kunnen ze prima. Onverminderd gaat deze waanzin door als een op hol geslagen trein die jammerlijk genoeg geen mensen naar Polen vervoert. Extra studiefinanciering is weer een grap uit velen. Jarenlang hebben mensen op een houtje moeten bijten om de studie te kunnen betalen om te horen dat de koek nu verdeeld wordt onder anderen. Moeten we nog ons best doen om uit deze plannen een conclusie te trekken? Vast staat dat het de regering niet te doen is om het onderwijs te verbeteren. Al eerder is aan de orde geweest dat het verbeteren van het onderwijs deels een kwestie is van het terug brengen van de oude principes en methoden die werkten. Modernisering is niet per definitie slecht, maar we staan (zoals met veel zaken in de maatschappij) op het punt dat de rotzooi niet meer met meer rotzooi te corrigeren valt.

Algemene kennis, basisvaardigheden en objectieve informatie zijn zaken die ieder fatsoenlijk mens dient te beheersen. Wat is er mis met het principe dat leerlingen gewoon een boek pakken om te lezen? Waarom worden onfeilbare methoden die al tientallen jaren gebruikt worden om te leren rekenen opeens in de ban gedaan? Is het niet zo dat een leraar de stof hoort te beheersen in plaats van met veel gelul in de ruimte de leerlingen in de steek te laten? Bevinden we ons niet in een wereld waarin chaos heerst, maar die we deels onder controle hebben gekregen door structuur in de maatschappij en het leven aan te brengen? Structuur die alleen maar te handhaven is als jongeren leren omgaan met de regels. Daar is discipline en tucht voor nodig. Wij achten het noodzakelijk dat de jeugd wordt opgeleid tot intelligente, zelfdenkende mensen die mondig genoeg zijn om te overleven en sociaal genoeg zijn om grenzen niet te overschreiden.

Wat moet er gebeuren om het onderwijs weer op de rails te krijgen? Moeten er nu allemaal nieuwe dingen worden gedaan waarvan we uitwerking niet kennen? Nee! Juist niet. Door alle onderwijsvernieuwingen is de situatie die we nu kennen ontstaan. Eigenlijk is het allemaal erg simpel. We hebben tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek liggen en weten hoe we vaardigheden het beste kunnen aanleren. Methoden zijn bekend. Herinvoeren en het probleem is opgelost. Oorzaken van geweld, intimidatie en seksuele misstanden zijn ook allemaal bekend. Iedereen behoort te weten dat als kinderen niet worden opgevoed en gecorrigeerd ze opgroeien voor galg en rad. Rekening houden met ingewikkelde regelgeving om alles ordelijk te laten verlopen en oerdriften zoals agressie en radicalisatie te onderdrukken vereist een stabiele omgeving waar discipline heerst. Begrijpelijk dat de jeugd tegenwoordig vaak raar reageert: Ze leren slap ouwehoeren, moeten domme dingen doen en merken later in de maatschappij dat ze geen donder waard zijn.

Rest ons nog een vraag. Als een oplossing zo voor de hand ligt en we over de kennis beschikken om het relatief snel te corrigeren, waarom wordt er dan niks gedaan? Voor een verklaring moeten we dieper in het gedachtegoed van de socialist kijken. Het probleem is niet dat ze het niet kunnen uitvoeren, want er ligt kennis en geld. Ze willen niet en de reden daarvoor kunnen we ook uit de geschiedenis opmaken. Hier volstaat een korte samenvatting. Bedenk dat het socialisme teveel tegenstrijdigheden en mankementen kent om serieus genomen te worden. Hun doel is echter niet om een realistisch beleid neer te zetten. Socialisme cq communisme is een vorm van slavernij. Geen privť-eigendom, geen eigen wil en onvoorwaardelijke absolute gehoorzaamheid aan de Stalinisten. Voor slimme mensen die zich hebben ontwikkeld vallen ze snel door de mand. Daarom maken ze gebruik van een oud principe: Geef het volk brood en spelen en houd ze dom. Met als gevolg dat ze trouw en gehoorzaam blijven aan de leider.

Alles valt nu op zijn plaats. Leer het volk niet rekenen, anders protesteren ze zeker weten tegen absurde belastingen. Geschiedenis mag alleen propaganda zijn, want als ze leren dat het socialisme wereldwijd enkel voor dood en verderf gezorgd heeft breekt de pleuris uit. Zelfs aardrijkskunde is gevaarlijk als mensen erachter kunnen komen dat Nederland vol is. Economie mag onder voorbehoud dat we het vooral niet hebben over het principe dat overbevolking de bron van vele problemen is. Wiskunde? Statistiek? Echt niet. Straks komt het volk er nog achter dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Wat mag wel? Billen afvegen van geestelijk gehandicapten. Medelijden wekt sympathie en dan blijven mensen geven. Gratis boeken, want iedereen houdt toch van sinterklaas? Mensen, u wordt bedonderd. De socialisten houden u met opzet dom zodat u makke, domme en hersenloze schapen blijft die hen gehoorzamen als slaven.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.