Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 32 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

242 Mengen desastreus voor het onderwijs
241 Overheid liever zwart
240 Links lonkt naar Wilders
239 Ijssel Mediagroep scam
238 Buitenlanders vol afschuw voor homo's
237 Vrijheidsviering naďef en hypocriet
236 Grenzen open voor parasieten
235 E-dentify oplichting gaat gewoon door
234 Wouter Bos is de klos
233 Multiflauwekul maakt ons land kapot
232 CDA: geen praktijk bij onderwijsonderzoek
231 Rabobank deel 3: studentenrekening
230 Extreem verbieden met twee maten
229 Demoniseren erger dan racisme
228 Recruitergenaai (4)
227 Publicatie misstanden HO duurde 3 jaar [3]
226 Nationale Carričrebeurs enkel reclame
225 Invasie buitenlanders geleid door infiltranten
224 Amateurisme belastingdienst "nieuw feit"
223 Dubbele nationaliteit geen stuiver waard

242 # Mengen desastreus voor het onderwijs #
Gepost door Misdefinitie op 01-06-2007 om 23:11.
Sinds de PvdA weer de dienst uitmaakt in het kabinet wordt mengen gezien als een goede oplossing voor de problemen in het onderwijs. Vergeten wordt dat mengen hooguit een vooruitgang is als de te mengen onderdelen gelijkwaardig zijn en het mengsel beter is dan de afzonderlijke delen. Alle kleuren op een verfpalet mengen geeft een vieze bruine brij die verder compleet waardeloos is geworden. Zwarte koffie bij witte melk gooien zorgt er vrijwel altijd voor dat u de melk beter kunt weggooien. Scholen met een goed imago vervuilen met allochtone straatschoffies mag dan wel beter zijn voor het gespuis, maar niet voor de goede scholen. Goede leerlingen met slechte leerlingen mengen zorgt ervoor dat het niveau teruggetrokken wordt tot de zwakste schakel.

Mengen maakt het onderwijs zwak.

De linkse rakkers bij de NOS weten de propaganda goed te brengen. Autochtonen mengen met zwarte scholen is volgens hen een succes. Wie de truc echter doorziet merkt een aantal zaken op. Er zijn zwarte scholen. Kennelijk zijn die over het algemeen ronduit klote, want als er gemengd wordt met autochtonen verbetert de situatie. Autochtonen moeten dan wel beter zijn dan zwarten, anders kan er nooit een verbetering plaatsvinden. Kwestie van logisch redeneren. Zwart is slecht, met wit wordt het beter. Aardige conclusie van de NOS. Al willen ze ons doen geloven dat autochtone ouders elkaar massaal overhalen om hun blanke kinderen naar zwarte scholen te sturen terwijl ze weten dat die scholen slechter zijn dan witte scholen. Zelfs Wouter Bos heeft gezegd enkel het beste te willen voor zijn blanke dochter en dat is volgens hem een superieure witte school.

Vervolgens laten ze ons weten dat allochtone kinderen zich massaal aanmelden op witte scholen. Ook logisch, want als deze scholen beter zijn dan de zwarte scholen is de keuze snel gemaakt. Zelfs de allochtoon wil niet tussen zijn soortgenoten zitten. Daaruit volgt weer dat ook de allochtoon heus wel weet dat het bar en boos is in een zwarte school. Kortom: zwarte scholen deugen niet. Moeten we nu blij zijn dat zwarte scholen verbeteren door goede blanke leerlingen toe te voegen? Nee, dat zeker niet. Als u goed nadenkt dan weet u waarom. Witte scholen bevatten autochtone Nederlandse kinderen die de taal beheersen en de cultuur kennen. Zij kunnen hierdoor een veel hoger niveau behalen en de sfeer is daar erg goed en veilig. Zwarte scholen staan veelal in achterstandswijken vol met allochtonen die de taal nauwelijks beheersen. Slechte omgeving en een laag niveau.

Waarom is mengen dan een slecht idee? Omdat we in deze situatie tenminste nog een aantal witte scholen hebben waar het gewenste niveau wordt behaald waarmee we ons als kenniseconomie kunnen onderscheiden. Zwarte scholen zijn verloren. Niemand zit te wachten op incidenten zoals ze voorkomen in ghetto-wijken in de USA en als ze niet eens de taal beheersen zullen ze de maatschappij alleen maar tot last zijn. Mengen is een kwalijke zaak. Witte scholen verdwijnen compleet. Wat blijft er over? Zwartwitte scholen die langzaam maar zeker bruin worden. Net zo bruin als het eerder genoemde verfpalet. Daarmee kunt u alleen nog maar bruine schilderijen maken. Kunstliefhebbers zullen hun afschuw daarover uitspreken. Op scholen zorgt het mengsel voor een extreme daling in niveau, kwaliteit en veiligheid van het onderwijs.

Denkt u eens aan een dergelijke situatie en probeer te visualiseren wat er gebeurt. In vergelijking met de oude zwarte school is een gemengde school weliswaar een verbetering, maar dat komt alleen maar omdat de zwarte school zo slecht is. Goede leerlingen stromen tussen de slechte in en dus neemt de kwaliteit toe. Probleem opgelost zeggen de linkse propagandamakers. Ze vergeten echter de andere kant van het verhaal. Ten opzichte van de autochtone witte scholen daalt het niveau en de kwaliteit van het onderwijs. Slechte leerlingen trekken het niveau van goede leerlingen omlaag. Niveau en kwaliteit worden bepaald door de zwakste schakel in de klassen. 20 autochtonen halen een goed niveau. 10 autochtonen en 10 allochtonen die bijvoorbeeld de taal niet beheersen halen het niveau van de 10 allochtonen. Hadden we eerst nog goede en slechte scholen: nu wordt alles gemengd en blijven we alleen achter met middelmatige tot zeer matige scholen.

Doofpot.

Bewijzen vinden we terug in de praktijk. Jarenlang werden problemen in het onderwijs in de doofpot gestopt. Tijdens twee paarse kabinetten heeft de PvdA een puinhoop gemaakt van ons onderwijs. Balkenende had daarna andere prioriteiten, maar toen de bom begon te barsten had het nieuw kabinet dat zich had onderworpen aan de PvdA nogal wat uit te leggen. Er was 1 miljard euro extra nodig om het onderwijs weer op de rails te krijgen. Aan de PvdA de zware taak om de zelf gemaakte rotzooi weer op te ruimen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en willen we graag weten hoe het er voor staat. Veel beleid is radicaal omgegooid waarbij het onderwijs weer op de socialistische manier wordt ingericht. Zelfs na korte tijd zijn de gevolgen daarvan zichtbaar. Met de PvdA weer aan de macht gaat het slechter dan ooit met het onderwijs. Kinderen beheersen de basisvaardigheden niet meer en bizarre incidenten worden eerder regel dan uitzondering.

Waar liggen de prioriteiten?

Het LAKS komt ieder jaar weer in het nieuws als ze weer eens kunnen zeiken over kleine ongemakken die leerlingen kunnen ervaren tijdens het examen. Iets bijdragen aan de echte problemen in het onderwijs komt blijkbaar niet in ze op, want ze richten zich primair op zaken als een demografische vraag bij het VMBO-examen aardrijkskunde. Volgens het LAKS werden daar 3 foto's getoond van huizen in goede buurten waar de blanken wonen en 1 foto van een pauperflat met schotels in een achterstandswijk. Met de vraag in welke buurt we naar alle waarschijnlijkheid allochtonen zullen aantreffen.

In plaats dat ze zich druk maken om het feit dat de vraag wel heel erg eenvoudig is en dus afbreuk doet aan het niveau dat we in het onderwijs verlangen gaan ze lopen miepen over de politieke correctheid van deze vraag. Terwijl het toch heel simpel is. Veel allochtonen willen niet integreren en kijken daarom via de schotel naar programma's in hun eigen land. Mogen scholieren tegenwoordig de waarheid niet meer onder ogen krijgen? Laat ze ook maar eens klagen over het idee dat eigenlijk alle foto's goed zijn. Allochtonen bevinden zich namelijk ook vaak in dure wijken om spullen te ontvreemden. Hoe dan ook, de prioriteit van de aandacht zou moeten liggen bij het verbeteren van het onderwijs. Politiek correct geleuter heeft ons al genoeg problemen bezorgd. Uit de hedendaagse actualiteit blijkt echter dat sinds de terugkeer van de PvdA in het kabinet de situatie alleen maar erger geworden is.

Onzedelijk gedrag bij jonge kinderen.

Bijna twee jaar geleden berichtten we over een vreemd idee om voortaan homokunde op scholen te geven. Kern was dat er te weinig zwarten naar homoparades gingen en dat daaraan snel iets moest veranderen. Aangezien het schoolprogramma nogal vol zit en er geen ruimte meer is voor een homoles, ontstond de gedachte om dan maar een paar uur minder wiskunde te geven zodat ze wat excuusnegers konden infecteren met het homovirus. Zulke plannen vonden we destijds al te belachelijk voor woorden, maar recent blijkt dat het ook nog eens een erg ongewenste uitwerking kan hebben. Op basisschool Berkenveld hebben ze hun lessen goed gevolgd en blijken kleuters tegenwoordig in de klas aan piemeltje zuigen te doen waarbij het binnendringen van lichaamsopeningen niet wordt geschuwd.

Onzedelijk gedrag leren ze natuurlijk van een derde. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Of komt het doordat kinderen in deze tijd jumpen op jumpstyle waarin vocals te horen zijn als "your mother sucks cocks in hell"? Geen frisse ontwikkeling. In Amersfoort hadden ze op basisschool de Vlindervallei al eerder last van gestoord seksueel gedrag van zeer jonge kinderen. De school staat midden in de achtersstandswijk Kruiskamp. Vol met kansarme allochtone kindjes die zo van de kameel af andere kinderen belagen. Politiediensten maken zich er makkelijk van af door te stellen dat het hier slechts incidenten betreft, maar het vermoeden heerst dat zulk gedrag plaatsvindt op meerdere scholen. Vooral naar mate deze scholen dichter bij allochtonenwijken bevinden. Waaruit blijkt dat de omgeving ook zeker van belang is als het gaat om een goede leeromgeving voor kinderen.

Geweld op school.

Geweld op school is van alle tijden. Hoe kunnen leerlingen anders de leraar straffen voor een laag cijfer? Onder leiding van de PvdA hebben we nog meer achteruitgang mogen vernemen. Het Algemeen Dagblad meldt dat geweld op scholen toeneemt. Meldingen van geweld worden steeds meer en vaker gedaan. Tot een verdrievoudiging aan toe. Behalve pestgedrag om iemand psychologisch kapot te maken gaat het ook steeds vaker om fysiek geweld. Meldingen van seksueel misbruik kennen een toename van 13 %, geweld een toename van 40 % en het is opvallend dat de meldingen door alle betrokken partijen worden gedaan. Al doen scholen er vrijwel alles aan om incidenten niet in de media laten te verschijnen uit angst dat hun school in verband wordt gebracht met mishandeling en misbruik. Misdefinitie vindt dat scholen de handen ineen moeten slaan en gezamelijk het probleem moeten erkennen. Elke school heeft hiermee te maken. Verzwijgen helpt niet.

Niveau en kwaliteit.

Behalve geweld en misdaad gaat het ook bergafwaards met het niveau van het onderwijs. Vroeger hadden enkel zwarte scholen te maken met dat gesodemieter, maar door de mengtrend van tegenwoordig lijkt het overal onacceptabel uit de hand te lopen. Zorgwekkend genoeg merken we vanuit de actualiteit dat 20 % van de leerlingen niet voldoende kunnen lezen. Acht jaar basisschool en dan nog niet kunnen lezen. Erg triest. Minister van Onderwijs Plastrek vindt het verschijnsel zwakke scholen niet acceptabel, maar toch hebben we hem nog niks horen zeggen over het verschijnsel witte school uitroeien en het lage niveau van de zwarte scholen landelijk invoeren onder het mom "gemengde school". Ook met de andere basis vaardigheden is het slecht gesteld. Rekenen kunnen ze ook al niet meer.

Van de politiek correcte flikkers mogen we niet de link leggen naar allochtonen, maar het zijn gewoon de feiten. Het net aangehaalde artikel werd gepubliceerd op 16 mei 2007. Drie maal raden wat we twee weken later op 31 mei aantreffen. Jawel, het taalniveau van 20 % van de allochtone kinderen in achterstandswijken is ver onder de maat. In deze wijken staan vrijwel alleen zwarte scholen en deze kinderen zijn niet aanspreekbaar in de Nederlandse taal terwijl dat wel onderhand zou moeten als ze bijna 6 jaar oud zijn. Dat krijgen ze er nou van als vaderlief de kinderen enkel met de riem slaat in plaats van met de kinderen te praten. In het Nederlands wel te verstaan. Het spreekt voor zich dat het onaanvaardbaar is als Nederlandse kinderen gemengd worden met deze groepen.

Vernieuwing als doodsteek.

Onderwijsvernieuwingen vormen de overkoepelende processen waardoor het de laatste decennia zo mis is gegaan met het onderwijs. "Vernieuwingen" die door de PvdA in gang zijn gezet. Al vaker hebben we de redenen uiteen gezet waarom die partij zo gebrand is op deze vernieuwingen. Op deze plaats volstaat een kleine samenvatting van het principe. De partij leeft van allochtonen die op hen stemmen. Aangezien de meeste allochtonen op een aantal gebieden forse achterstanden hebben, zouden zij onder de oude onderwijssystemen waar men kennis en niveau nastreeft nooit een diploma halen. Bij de PvdA voelt men zich geroepen hen toch een diploma te geven, want anders worden ze ontevreden en ontevreden mensen stemmen niet zo goed. Objectieve kennistoetsing kunnen ze daarom missen als kiespijn, want daar valt niks te manipuleren.

Dus wat doen ze? Ze voeren het nieuwe leren in. Maak de leerling zogenaamd zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces, gooi er een boel vage termen en bullshit in, laat iedereen lekker aanmodderen en maak alles subjectief. Allochtonen kunnen hierdoor makkelijk een diploma krijgen, want niemand hoeft meer echt iets te kunnen in het onderwijs. Dat zelfs Nederlandse kinderen de Nederlandse taal niet meer beheersen en net zo slecht kunnen rekenen, lezen en schrijven als de gemiddelde allochtoon is voor de socialisten bijzaak. Hun motto is immers: iedereen gelijk, iedereen even arm en iedereen even dom. Het liefst zouden ze alle scholen mengen en iedereen zwart spuiten zodat we als zwarte gorilla's miljoen jaren terug in de tijd gaan. Straks kunnen de nieuwe generatie kinderen net als Bokito enkel "oe oe oe a a a" zeggen en is het socialistische ideaal bereikt.

Slot.

Ruim 30 jaar linkse "vernieuwingsbeleid" heeft het onderwijs op de knieën gekregen. Allochtonen bepalen het niveau omdat zij niet beter kunnen. Ze bepalen ook de sfeer, de cultuur en de doelstellingen binnen het onderwijs omdat ze anders gaan roepen gediscrimineerd te worden. De Partij van de Arbeid is dik tevreden met alles wat ze bereikt hebben en vinden het onderzoeken van de problemen een zwaktebod. Bang om af te gaan en te moeten toegeven dat het linkse beleid voor de zoveelste maal gefaald heeft. Misdefinitie is echter van mening dat de feiten zoals ze hier liggen niet langer genegeerd kunnen worden. Geweld, seksuele intimidatie en een extreem lage onderwijskwaliteit is wat allochtonen op zwarte scholen ons hebben gebracht. Wie dat wilt mengen met goede witte scholen moet zich echt afvragen of hij wel goed bij zijn hoofd is.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.