Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 32 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

242 Mengen desastreus voor het onderwijs
241 Overheid liever zwart
240 Links lonkt naar Wilders
239 Ijssel Mediagroep scam
238 Buitenlanders vol afschuw voor homo's
237 Vrijheidsviering naÔef en hypocriet
236 Grenzen open voor parasieten
235 E-dentify oplichting gaat gewoon door
234 Wouter Bos is de klos
233 Multiflauwekul maakt ons land kapot
232 CDA: geen praktijk bij onderwijsonderzoek
231 Rabobank deel 3: studentenrekening
230 Extreem verbieden met twee maten
229 Demoniseren erger dan racisme
228 Recruitergenaai (4)
227 Publicatie misstanden HO duurde 3 jaar [3]
226 Nationale CarriŤrebeurs enkel reclame
225 Invasie buitenlanders geleid door infiltranten
224 Amateurisme belastingdienst "nieuw feit"
223 Dubbele nationaliteit geen stuiver waard

240 # Links lonkt naar Wilders #
Gepost door Misdefinitie op 21-05-2007 om 22:29.
Politieke spelletjes zijn vaak slinks en moeilijk te volgen. Door alles wat we de afgelopen jaren hebben gezien kunnen we echter stellen dat het er bij de politiek niet om gaat om een zo juist en rechtvaardig mogelijk beleid neer te zetten. Het gaat er vooral om om door middel van trucjes anderen zover te krijgen dat ze instemmen met plannen waarmee vooral de eigen behoeften van de machtshebbers worden bevredigd. Daarbij wordt de achterban niet vergeten omdat zij de macht mogelijk maken. Machthebbers doen wel een beroep op wat zij "democratie" noemen en maken aanspraak op het idee dat ze handelen volgens een bepaalde overtuiging. Een dergelijke overtuiging wordt uitgelegd als goed voor het volk en de maatschappij in het algemeen. Vanwege die aanspraak mogen we ze aan hun overtuiging houden en ze erop afrekenen. Om geloofwaardig te blijven moet de overtuiging niet steeds veranderen en moet men er altijd achter kunnen staan. Linkse partijen blijken echter regelmatig rechts gedachtegoed te ondersteunen of te jatten.

Goede overtuigingen hoeven echt niet waterdicht te zijn. We proberen niet te zeggen dat de enige juiste overtuiging voor de volle 100 % compleet is zodat gedachtegoed van andere overtuigingen per definitie fout zijn. Geen enkele overtuiging is perfect voor iedereen. Degenen die de overtuiging aanhangen hangen deze namelijk alleen maar aan omdat de overtuiging de voor hen gunstige uitkomsten zou hebben als het landelijk werd aangehangen. Uitkeringstrekkers, krakers en ander werkschuw tuig zullen over het algemeen het socialisme aanhangen; de enige overtuiging die nietsnutten beloont. Mensen die ruimdenkender zijn en het liefst zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis hebben, zullen zich beter voelen bij het liberale gedachtegoed. Op deze overtuigingen bestaan veel varianten, maar het komt er feitelijk op neer dat het over het algemeen overtuigingen zijn die elkaar min of meer willen uitsluiten.

Af en toe een uitstapje maken is niet erg. Niet al het socialisme is slecht. Voor het nationaal socialisme valt wel iets te zeggen. En liberalen kunnen ook wel eens toestemmen met wat meer overheidsbemoeienis dan hun overtuiging zou toelaten. Waar halen we anders dijken en andere middelen van algemeen nut vandaan? Daarom gaat het ons er niet om dat iemand met een overtuiging deze overtuiging altijd moet volhouden en dat er totaal geen ruimte is om eens een mening van iemand met een andere overtuiging te accepteren. In tegendeel zelfs. Overtuigingen zijn, net als leerprocessen, grotendeels gebaseerd op een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid. Bijna altijd is dat een generalisatie met de strekking dat als een overtuiging goed is voor de persoon, het ook goed is voor de achterban. Groepen kunnen dan buiten de boot vallen en daarom is het geen schande om eens akkoord te gaan met een andere mening. Het gaat ons echter om de lafheid waarmee andere meningen worden gedemoniseerd, om ze vervolgens zelf in te brengen in de eigen overtuiging.

Marijnissen flirt met Wilders.

Van dat principe kunnen we een goed voorbeeld vinden bij Marijnissen van de Socialistische Partij (SP). Wilders (PVV) heeft zich op het standpunt gesteld dat het belachelijk is dat bewindslieden in de tweede kamer twee nationaliteiten hebben. Volgens hem impliceert het hebben van twee nationaliteiten het hebben van een dubbele loyaliteit; daarbij de voorkeur gegevend aan het land van herkomst. Een Turk blijft een Turk en is altijd loyaal aan Turkije terwijl een Marokkaan een Marokkaan blijft en altijd loyaal is aan de koning van Marokko. Dat kan tot belangenverstrengeling leiden als Nederland een besluit moet nemen dat Turken of Marokkanen tegen de borst stuit. Zeker als de dubbele loyaliteit omslaat in verraad van ons vaderland ten gunste van het buitenland. In de kamer ageerde Wilders openlijk tegen het hebben van een dubbele nationaliteit. Marijnissen had dezelfde mening, maar uit angst zweeg hij in alle talen.

Zwijgen als teken van lafheid. Lekker de linkse bink uithangen en het gedachtegoed van Wilders doodzwijgen om daarmee een cordon sanitair in stand te houden. Ondertussen sidderen en beven van angst omdat de "rechtse" mening in kwestie helemaal niet zo verkeerd was. Hij deelde de mening zelf ook. Democratie is een spel van de dictatuur van de meerderheid. Wanneer de meerderheid gemanipuleerd wordt door een mening te verzwijgen wordt er ten onrechte onrecht aangedaan aan het systeem. Erger wordt het als u bedenkt dat linkse partijen in feite bezig zijn om te suggereren dat bepaalde ideeŽn rechts zijn. Zij krijgen dan niet de hoon van een deel van de bevolking over zich heen. Toen vervolgens de kust veilig was, durfde Marijnissen toe te geven dat hij zelf ook vindt dat een dubbele nationaliteit niet zo handig is. Wel formuleert hij het heel voorzichtig en onder voorbehoud zich niet uit te spreken over loyaliteit. Met als doel pronken met de veren van een "rechtse" mening.

Apen apen Wilders na.

Het hele punt is dat linkse partijen aan de lopende band proberen te suggereren dat alles wat uit de mond van een rechtse politicus komt bij voorbaat kut is. Zodra de mening wordt verkondigd zwijgen ze het dood, roepen ze er de schande van of demoniseren de partij. Komt het verder in het democratische proces waarbij het van belang is dat de meerderheid zijn stem laat horen, dan geven ze niet thuis. De PVV en eventueel de VVD staan er dan alleen voor. Hoe stom is het dan om te vernemen dat er kennelijk een lacune zit in het linkse gedachtegoed waardoor men toch via andere wegen moet laten weten het er toch wel mee eens te zijn? Als het dan zo'n goed idee is, waarom durven linkse partijen dat niet een keer toe te geven door hun steun te verlenen aan een voorstel? Achteraf lullen in de media en proberen met de eer te strijken is laf en achterbaks.

Andere goede voorbeelden van achterbaks en hypocriet gedrag vinden we natuurlijk bij de PvdA. Gaat het om voorstellen die te maken hebben met moslims, dan is die partij er altijd als de kippen bij om te roepen dat moslims beschermd moeten worden. Minderheden worden volgens de PvdA in Nederland namelijk gediscrimineerd. Vooral door rechtse figuren en partijen als Groep Wilders (PVV). Ze hebben zichzelf en hun achterban zovaak geÔndoctrineerd dat ze het zelf zijn gaan geloven. Dat resulteert in bij voorbaat al roepen dat alles wat Wilders zegt klote is en riekt naar discriminatie. Dient de PVV een motie in, dan wordt er afkeurend gekeken alsof ze Adolf Hitler zelf horen krijsen. Over moslims mag al helemaal niet gesproken worden in de kamer. Dubbele nationaliteit afschaffen? Geen sprake van als het aan de PvdA ligt. Want rechts zijn betekent racisme en racisme is stout.

Wat schept de verbazing? Minister Vogelaar geeft in het Parool gewoon toe dat een discussie over de islam en moslims als het aan de PvdA lag onmogelijk was. Er werden zelfs grote activiteiten ontplooid om Wilders te demoniseren. Wat van Wilders komt kan namelijk nooit goed zijn. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam voerden zij onder leiding van de extreem linkse club de Internationale Socialisten een haatcampagne tegen de uitspraken van Wilders. Uit het artikel in de krant blijkt dat Vogelaar een toontje lager moet gaan zingen. Het was namelijk niet zo slim om de problemen met de islam te negeren en iedereen die daarover wil discussieren de mond te snoeren. Zij erkent dat een discussie over de islam een taboe was door toedoen van de PvdA. Ook geeft ze toe dat de partij onvoldoende antwoord heeft op de positie van de islam.

Voor ons is die positie duidelijk. In Nederland is geen plek voor een religie die gebaseerd is op haat en werelddominatie. Opzouten naar de eigen zandbak en wel zo snel mogelijk. Zover wil de minister nog niet gaan. Al weten we van Wouter Bos dat hij zijn dochter op een blanke school plaatst omdat blanken nu eenmaal superieur zijn. En dan noemen ze ons rechts. Wij hebben geen problemen met zwarte scholen in hun eigen land. De gedachtegang van de minister is echter om een aantal redenen hypocriet en achterbaks te noemen. Ten eerste is de PvdA altijd fel rechts geweest. Zeker tegen wat voor mening van de PVV dan ook. Extreme vormen van demonisatie worden door de PvdA immers niet geschuwd. Nu ze opeens erkennen dat een discussie over de islam noodzaak is kunnen we nogmaals stellen dat het failliet van het socialisme is ingeluid.

Ten tweede geven ze daarmee toe dat Wilders het goed gezien had en dat een discussie over de islam nodig is. Wees dan niet zo laf en zeg midden in de kamer dat Wilders al die tijd gelijk had. Ten derde hebben ze de situatie onnodig lang laten voortduren en is er meer kapot gemaakt dan ons lief is. Maatregelingen om het allemaal terug te draaien moeten steeds extremer worden en we worden liever geen nazi's genoemd. Maar ja, als dat niet anders kan, dan moet het maar. En ten slotte proberen ze hun reputatie nog te redden door te stellen dat ze het alleen maar doen om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. Waarom niet gewoon toegeven dat ze gefaald hebben? Waarom niet beloven om Wilders niet meer tegen te werken door hem te laten doen wat goed is voor ons land? Waarom niet samen de problemen aanpakken? Nu ze gezien hebben dat het volk oren heeft naar een rechts idee, willen ze opeens ook meedoen. Te laat. Had het gedaan in de jaren '70, '80 en '90 toen de terugkeer van dat volk nog eenvoudig was.

Slot.

Overtuigingen van linkse partijen zijn niet erg standvastig. Houd er rekening mee dat ze van de een op de andere dag kunnen besluiten dat een andere partij het beter voor elkaar heeft. Hun overtuigingen en meningen keren dan als een blad aan een boom. Hoe kunnen we vertrouwen hebben in politici die bij het minste of geringste alles wat ze ooit gezegd en gedaan hebben waardeloos maken? Men durft in dit kader vaak over fouten te spreken, maar moedwillig en bewust het volk voorliegen en zelfs als het uitkomt daar niet openlijk voor willen uitkomen is geen fout meer te noemen. Het zijn activiteiten die met voorbedachte rade worden uitgedacht, uitgevoerd en later weer via de media worden ingetrokken als het zijn uitwerking heeft gehad. Goede politieke leiders hebben hun gedachtegoed grondig doorlopen en uitgedacht. Gedachtegoed dat gebaseerd is op een stevig fundament en niet zomaar onderuit te halen is door de feiten. Gedachtegoed waarmee men in discussies geen modderfiguur slaat omdat men keer op keer onderuit wordt gehaald.

Daar heeft het socialisme grote problemen mee. Natuurlijk weten we ook wel dat het systeem zoveel zwakheden, dilemma's en tegenstrijdigheden kent dat het op een gegeven moment wel tot liegen en bedriegen moet komen in een wanhopige poging nog geloofwaardig over te komen bij de hersenloze achterban. Elk aspect van dat waardeloze systeem valt in elke discussie onderuit te halen. Het enige nut van het systeem is oppositie voeren zodat extreme libertariŽrs die een systeem van anarchie willen geen poging zullen wagen het land naar hun land te zetten. We vinden echter dat het spel eerlijk gespeeld dient te worden voor zover dat mogelijk is. Kom eerlijk voor meningen uit en doe dat zeker op de momenten dat het er toe doet. Geef als linkse partij steun aan goede plannen waar we op vooruit gaan en zwijg het niet dood puur om het feit dat een rechtse partij ermee begint. Durf vooral toe te geven als de mening van een rechtse partij ook uw mening is en verkondig het niet enkel en alleen in de hoop iemand onderuit te halen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.