Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 32 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

242 Mengen desastreus voor het onderwijs
241 Overheid liever zwart
240 Links lonkt naar Wilders
239 Ijssel Mediagroep scam
238 Buitenlanders vol afschuw voor homo's
237 Vrijheidsviering naïef en hypocriet
236 Grenzen open voor parasieten
235 E-dentify oplichting gaat gewoon door
234 Wouter Bos is de klos
233 Multiflauwekul maakt ons land kapot
232 CDA: geen praktijk bij onderwijsonderzoek
231 Rabobank deel 3: studentenrekening
230 Extreem verbieden met twee maten
229 Demoniseren erger dan racisme
228 Recruitergenaai (4)
227 Publicatie misstanden HO duurde 3 jaar [3]
226 Nationale Carrièrebeurs enkel reclame
225 Invasie buitenlanders geleid door infiltranten
224 Amateurisme belastingdienst "nieuw feit"
223 Dubbele nationaliteit geen stuiver waard

225 # Invasie buitenlanders geleid door infiltranten #
Gepost door Misdefinitie op 05-03-2007 om 22:37.
"Gast" is een begrip dat voor iedereen te begrijpen valt als het gaat om gasten in hun eigen woning, maar waarbij het vele mensen te moeilijk wordt om die lijn door te trekken naar een land als geheel. Vooral voor dat soort mensen vinden we het nodig om er steeds op te hameren dat een gast een aantal kenmerken kent. Zo is zijn verblijf onder alle omstandigheden tijdelijk, moet de gast alle regels van zijn gastheer respecteren door zich eraan te houden en is het de gast niet toegestaan om op wat voor manier dan ook schade toe te brengen aan omgeving, mensen en cultuur. Steeds vaker zien we mensen vanuit het buitenland hier komen die zich niet als goede gasten wensen te gedragen. In plaats dat deze klerelijers integreren, houden ze zich bezig met activiteiten om ons land te bezetten en af te pakken. Het buitenland wil hierbij een grote vinger in de pap hebben. Een politieke oorlog waarbij beetje bij beetje onze identiteit wordt ontnomen.

Politieke oorlog.

Tegenwoordig zijn we er allemaal wel over eens dat oorlog iets verschrikkelijks is. Jammer genoeg gaan altijd de verkeerde mensen dood en bovendien kunnen we onze eigen mensen verliezen. Na de bezetting van nazi-Duitsland was het dan ook zaak om te voorkomen dat zoiets ooit nog zou gebeuren. Daarbij hebben mensen uit het oog verloren dat oorlog niet alleen fysiek gevoerd kan worden, maar ook psychologisch en op politiek vlak. Bloed kruipt daar waar het niet gaan kan en mensen zijn nu eenmaal niet geneigd om op te letten wat er gebeurt in de samenleving. Het feit dat de Duitsers ons land binnenvielen wordt al snel geklassificeerd als een oorlog omdat hier Joden bij betrokken waren. Het feit dat we overspoeld zijn door een invasie van buitenlanders wordt niet opgevat als oorlog omdat het een relatief trage manier van een paard van Troje is. Rond 1940 waren we in 5 dagen de lul. Sinds de oprichting van de PvdA in 1946 heeft het een halve eeuw geduurd om zover te komen als we nu zijn.

Overzicht houden is moeilijk en nieuwe stappen van de vijand worden zelden zichtbaar gemaakt. Vandaar dat wij de recente ontwikkelingen in een kader gaan plaatsen. Het begon allemaal met de leugens uit de jaren '50 en '60 dat we het zelf allemaal gewild zouden hebben dat hier gasten kwamen. Klopt niet, want na de oorlog zat iedereen aan de grond en wilde iedereen gaan opbouwen. Mensen hier naar toe halen gebeurde op verzoek van de linkse partijen die het zielig vonden dat die mensen elders zonder werk zaten. Hier werden ze tijdelijk aan het werk geholpen om in hun bestaan te kunnen voorzien. Toen ze eenmaal hier waren heeft links ons de kop gekost door te zorgen dat ze hier voor altijd mochten blijven. Voor deze leugen hadden we ze aan de galg moeten hangen, maar dat gebeurde niet omdat ze ons verzekerden dat de gasten zouden integreren in onze samenleving. Al gauw kwam ook deze leugen aan het licht en begonnen ze met demoniseren. We zijn en waren racisten, xenofoob en vreemdelingenhaters. Onze monden werden gesnoerd, vrienden van lui als Melkert vermoordden een politicus en niemand durfde meer wat te zeggen. Op het moment zijn we al zover dat ze in het buitenland zo brutaal zijn om zich openlijk met ons vreemdelingenbeleid te bemoeien.

Buitenlandse bemoeienis.

Integratie? Vergeet het maar. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten, maar veel van die lui doen niks anders dan op onze kosten een uitkering trekken en er de hele dag op los neuken zodat ze eens in de meerderheid komen. Nederlands leren om erbij te horen? Wel nee. Gewoon keihard roepen dat Nederlanders racisten zijn en alle teksten worden ondertiteld of vertaald. Zogenaamde "goeden" zijn er ook. Zij leren enkel Nederlands om in een machtspositie te komen zoals recent het geval is gebleken bij het item over de dubbele nationaliteit. Lange tijd werden we door links wijsgemaakt dat buitenlanders wel gingen integreren. Zij moesten deze leugens wel verkondigen, want het was een absolute voorwaarde om te kunnen blijven. Thans moeten we concluderen dat er van integratie geen sprake is. Vernietiging van onze culuur, de eigen normen en waarden die ze verzinnen (denk aan eerwraak), criminaliteit en het feit dat ze vanuit het buitenland worden aangestuurd om vooral de eigen cultuur te behouden vormen hier het bewijs van.

Vooral dat laatste is interessant om bij stil te staan aangezien de recente actualiteit daar aanleiding voor geeft. We bespreken een aantal typische voorbeelden om aan te tonen dat er geen sprake is van integratie.

Turken.

Bekijkt u allereerst eens een artikel over de bemoeienis van Turkije met de mensen die hier wonen. Terwijl onze koningin lekker op snoepreisje was bij de Turkse president werd haar middels een toespraak duidelijk te kennen gegeven dat het voor Nederland een grote eer is dat er strontvliegen Turken op afkomen. Wij dienen dat te belonen met uitkeringen sociale rechten. In plaats dat onze koningin opkomt voor Nederland en hem toesnauwt dat het aanpassen of opkrassen is laat ze Ahmet gewoon doorlummelen. Het beste bewijs dat Turken helemaal niet willen integreren volgt uit de rest van zijn toespraak. Zo stelt hij dat ze nauwgezet de maatregelingen die genomen worden om Turken de eigen taal en culturele identiteit in de gaten houden. Hier gaat de dreigende boodschap uit dat als we er niet voor zorgen dat een Turk gewoon Turk blijft, we een groot probleem hebben. Daar zouden we met harde hand tegen moeten optreden. Van de wil om te integreren in Nederland is geen sprake. Dat impliceert dat alle Turken kunnen opzouten naar hun eigen land. Laat hun president hen daar maar in de gaten houden.

Onze regels zouden de gezinshereniging van Turken belemmeren. Wij merken op onze beurt op dat de Turk wiens familie in eigen land is heel makkelijk met zijn vader herenigd kan worden. Hop in een tuig van Onur Air en terug ermee.

Marokkanen.

Marokko wil ook graag zijn macht houden over zijn geitenneukers. Vooral jonge Marokkanen schijnen eenmaal in ons land verloren te zijn voor Marokko. Voor ons is het onbegrijpelijk dat er zoveel gezeurd wordt over binding met het moederland. De enige juiste manier voor Marokko om binding te hebben met onderdanen is om ervoor te zorgen dat zij weer in Marokko gaan wonen. Jammer genoeg gaat het wel om de "lusten", maar niet om de lasten. In Nederland woont doorgaans het gespuis onder het gespuis. Wij mogen hier alle problemen hebben van de criminaliteit die hun verblijf oplevert terwijl ze in Marokko graag "binding" houden met de Marokkanen hier zodat ze vaker op vakantie gaan en daardoor deelnemen aan de economie in Marokko. Toerist spelen in hun eigen land om ondertussen geld van uitkeringen van de Nederlandse overheid door te sluizen naar Marokko dus. Marokko dumpt zijn onderdanen in Nederland om er geen last van te hebben, maar wil wel een grote vinger in de pap houden om er dik aan te verdienen.

Nationaliteit en loyaliteit.

Balkenende heeft bij het sterk ontraden van de motie van wantrouwen van Wilders jegens twee allochtone bewindslieden beweerd dat het hebben van een dubbele nationaliteit geen verminderde loyaliteit aan ons land impliceert. Tegenstanders van dit standpunt hebben meerdere malen aangevoerd dat er problemen kunnen bestaan in alle gevallen waar dilemma's een rol spelen bij het land van herkomst. Honend werd dat standpunt van tafel geveegd. Toch hebben we kunnen zien dat afkomst, nationaliteit en loyaliteit vaker hand in hand gaan dan men ons wil doen geloven. Bij de PvdA weten ze daar alles van en dan beginnen ze te liegen. PvdA-fractievoorzitter Tichelaar ontkende dat Arib, voor de PvdA kamerlid, deel uit maakt van een commissie van de koning van Marokko. Bleek het toch waar te zijn. Een adviesfunctie die absoluut niet te verenigen valt met het werk als kamerlid in Nederland. Men kan niet zonder belangenverstrengelingen zowel de macht hier hebben als over de macht in Marokko adviseren. Een duidelijker signaal dat loyaliteit wel degelijk verbonden is met het hebben van een dubbele nationaliteit, het voeren van een dubbele agenda of het betrekken van functies waarin tegenstrijdige belangen een rol spelen kunt u niet krijgen.

Met het voornemen van Turkije en Marokko om hun onderdanen in Nederland aan te sporen vooral niet te integreren en de eigen cultuur hoog te houden moeten we wel de schrikbarende conclusie trekken dat men bezig is stapje voor stapje ons land te onderwerpen aan een vijandige cultuur met normen en waarden die niet stroken met die van ons. Wij vinden het volstrekt onacceptabel dat mensen met een dubbele nationaliteit cq dubieuze loyaliteit aan het thuisland steeds meer in staat worden gesteld te infiltreren in ons politieke machtscentrum. Ondertussen duwen ze ons de feiten onder onze neus: zij zijn en blijven loyaal aan hun eigen land; niet aan Nederland. Openlijk betrekken ze dubieuze nevenfuncties waarbij ze adviezen verstrekken aan het buitenland. Nu de huidige actualiteit laat zien dat het buitenland bezig is met verregaande bemoeienissen betreffende het vreemdelingenbeleid in Nederland, krijgen we het vermoeden dat zij een grote rol spelen in het overbrengen en realiseren van opdrachten die zij van hun moederland moeten uitvoeren.

Erger wordt het als u beseft dat het gewoon om landverraders gaat die de democratie proberen te ondermijnen. Geert Wilders stelt in een artikel:

"Het gaat, anders dan bij Ahmed Aboutaleb, niet eens meer om de schijn van een dubbele loyaliteit, het is bij Arib gewoon zo."

U wilt bewijzen? U krijgt bewijzen. In hetzelfde artikel valt te lezen dat Arib de kritiek niet terecht vindt. Ze is echter zo dom om het zelf toe te geven, want stelt ze:

"Ik ben niet loyaal aan Nederland."

Precies. Laat haar dus opflikkeren naar haar eigen land; in dit geval Marokko zodat ze fijn haar koning kan adviseren om eindelijk eens alle onderdanen terug naar Marokko te krijgen. Slimmeriken merken op dat zij ook heeft gezegd niet loyaal aan Marokko te zijn, maar loyaal aan haar principes. Haar gedrag laat anders zien. Principes waaruit blijkt dat ze een functie betrekt ten behoeve van een koning in een land waar ze niks meer mee te maken hoeft te hebben. De feiten spreken voorzich. Hoewel ze het natuurlijk ontkent om haar verblijf niet in gevaar te brengen is ze overduidelijk loyaal aan Marokko en met haar bekentenis niet loyaal te zijn aan Nederland hebben we een goede reden haar voorgoed de deur te wijzen. Als ze zo loyaal is aan mensenrechten, waarom gaat ze niet strijden voor schending van rechten in haar eigen land aangezien het daar erger is? Of heeft ze toch stiekem van de Marokkaanse koning te horen gekregen dat ze hier de macht moet grijpen zodat hun onderdanen ons land kunnen koloniseren?

Terroristen.

Het tweede blijkt het geval te zijn. Na het onterecht binnenhalen van die mensen 50 jaar geleden, het op onjuiste gronden laten blijven van tijdelijke gasten, het gedoe rond integratie, beschuldigingen van racisme en nu openlijk uitkomen voor het feit helemaal niet loyaal te zijn aan Nederland hebben we nu te maken met een situatie waarin infiltranten van het buitenland de politiek zover krijgen dat we naar islamitische pijpen moeten gaan dansen. De sharia is in de maak, maar dat is nog niet alles. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op de voet op. Infiltranten in de kamer staan gereed en nu houdt niemand de verdere invasie tegen. Radicale islampredikers blijken regelmatig te controleren of de maatregelingen die wij nemen stroken met hun overname van ons land. Regelmatig trekken de haatzaaiers de provincie in om jihadstrijders te ronselen. Aangezien de Marokkaanse koning handlangers in ons kabinet heeft ligt hen geen strobreed in de weg. Steden worden overspoeld met anti-Westerse teksten. Extreme opvattingen worden verspreid en iedereen moet weten dat Nederland nooit meer zal zijn zoals het was. De AIVD vreest een grootschalig terroristennetwerk.

Criminaliteit.

Denkt u maar niet dat wij overdrijven. Is infiltratie en het vormen van terroristische netwerken al iets dat zich overduidelijk voltrekt voor onze ogen terwijl niemand dat in de gaten blijkt te hebben: criminaliteit van minderheidsgroepen komt ook steeds vaker voor. Speelt de infiltratie van de vijand in de politiek ook hierbij een rol? We vrezen van wel. Balkenende verraadde voor de zoveelste keer ons land door een wetsvoorstel om criminele Antillianen terug naar de palmbomen te sturen te vernietigen. Voortaan mogen Antillianen weer groepsverkrachtingen uitvoeren en onze spullen jatten. Met enige concurrentie van de Marokkanen natuurlijk. We blijven vooralsnog een vrije markt houden.

Slot.

Steeds als we denken dat het niet gekker kan in Nederland worden we onaangenaam verrast met nieuwe feiten. Feiten die alle nachtmerries overtreffen. Is infiltratie in ons politieke systeem met als uiteindelijke doel het omver werpen van onze democratie al ontoelaatbaar: het idee dat er in de kamer landverraders zitten die zich als marionetten laten leiden door machthebbers in het buitenland zou ondenkbaar moeten zijn. Onnodig om erbij te vermelden dat Nederland allang had moeten ingrijpen. Als deze trend zich voortzet hebben we straks helemaal niks meer te vertellen in ons eigen land. En de trend zet zich voort. Overheidssubsidies worden tegenwoordig al gebruikt om haat te zaaien middels in Nederland gehoste zwaar anti-Westerse websites. Marokko.nl is al eerder in het nieuws geweest vanwege doodsbedreigingen aan het adres van homoseksuelen en onreine Westerse ongelovigen die niet de islam met open armen ontvangen. Helemaal onoverwinnelijk zijn ze echter niet. Een aantal door de overheid gesubsidieerde propagandascholen voor islamieten dreigt te sluiten wegens financiële problemen en onkunde. We houden de ontwikkelingen in de gaten en vragen u om met ons mee te denken.

PS: Woensdag 7 maart 2007 gaan we weer naar de stembus. Ditmaal voor de Provinciale Statenverkiezingen. U komt toch ook?

Wilders raadt mensen aan om blanco te stemmen, maar u weet dat een blanco stem ongeldig is en enkel meetelt voor het opkomstpercentage. Veel meer dan een standpunt laat u er niet mee zien omdat het geen consequenties heeft voor politiek Den Haag. Een blanco stem heeft namelijk geen invloed op de zetelverdeling. Indien u, net als wij, het nu al niet eens bent met het kabinet haalt een proteststem op een partij die niet in het kabinet zit meer uit dan een blanco-stem.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2023.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.