Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 33 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

222 Regeerakkoord vooral links lullen, rechts vullen
221 Stalincommunisten aan de censuur
220 Asociaal gedrag (op school) loont
219 PvdA met "nieuwe leren" verneukt het onderwijs
218 Politiek gekonkel
217 Wie allochtonen zaait zal haat oogsten
216 Rabobank deel 2: belegronselaar
215 Cordon sani-Wilders en politieke chaos
214 Yvonne van Hertum: het spel is uit [2]
213 Excuusnegermarathon in de media
212 Misdefinitie.nl wenst u een vorstelijk 2007
211 Onze koningin: Gelukkig aanpappen en nathouden
210 Heil halal! Eigen egoÔsme eerst!
209 Bos aan de macht die het CDA verkracht
208 Vertraging in het spoorboekje
207 Geen pardon voor linkse anarchie
206 Cohen subsidieert haathuis
205 Een schoner milieu begint bij anderen
204 CDA warmloopactie lerarentekort fiasco
203 Stem Wilders voor volk en vaderland

219 # PvdA met "nieuwe leren" verneukt het onderwijs #
Gepost door Misdefinitie op 04-02-2007 om 17:15.
Natuurlijk leren, competentie gericht leren, probleem gestuurd onderwijs, iederwijs en ervaringsgericht leren. Wat hebben al deze termen met elkaar gemeen? Ze maken deel uit van een mengelmoes aan opvattingen onder de noemer "het nieuwe leren". Nieuw is beter. Wat leidde tot het studiehuis, nieuwe schoolvormen, basisvorming en de beruchte tweede fase. Scholen bieden geen eenheid, structuur en discipline meer, maar experimenteren er lustig op los. Jaar na jaar zijn leerlingen de proefkonijnen voor de zoveelste verandering binnen het onderwijs. En toen was het onderwijs opeens naar de klote wat leidde tot het massaal afkraken van het systeem. PvdA gespuis bleek verantwoordelijk voor het falen en het failliet van het onderwijs.

Veel mensen stonden met de mond vol tanden toen er in de media verscheen dat het onderwijs naar z'n sodemieter is geholpen. Ze kropen al helemaal weg toen bleek dat voornamelijk de PvdA verantwoordeijk is voor de rotzooi binnen het onderwijs. Leest u het rustig nog een keer. De PvdA is de oorzaak van alle ellende in onderwijsland. Met hun socialistische gelul hebben ze iedereen voor de gek gehouden. Nu het uitkomt houden ze hun muil en is iedereen met stomheid geslagen. Al vinden we dat nogal schijnheilig. Met de komst van het internet en onder andere deze website worden mensen al jarenlang gewaarschuwd voor verloedering van het onderwijs. Jarenlang konden ze het negeren, maar wat wij al jaren wisten komt nu opeens overal in de media ter sprake: onderwijsverloedering is wel socialistisch, maar niet progressief.

Motivatie van de PvdA.

Waarom zouden die linkse ratten iets verneuken waar hun eigen blanke dochters onderwijs moeten volgen? PvdA('ers) vormen nu eenmaal een zooitje ongeregelde imbicielen die met verouderde denkbeelden de wereld proberen te veroveren. Op alle gebieden gaat dat gruwelijk mis. Zo ook in het onderwijs. Socialisme werkt niet. Nooit. Dat wordt keer op keer pijnlijk duidelijk. Een tweede motivatie vinden we bij hun achterban. Hoe dom ze ook zijn, ze willen allemaal een diploma. Onder de oude omstandigheden waarin kennis en vaardigheden vereist waren lukte dat niet. Zelfs de domme scholen wilden hen niet hebben. Gevolg? Het niveau moest naar beneden, anders halen zij nooit hun papieren. En hoe kan een partij als de PvdA dat beter doen dan het onderwijs, net als het socialisme, baseren op subjectieve dogma's die in de Middeleeuwen al sterk verouderd waren? Drammen, schreeuwen, schelden, zwartmaken en stigmatiseren waren hun wapens. Werken zou het en hun wil geschiedde: het onderwijs is tot het niveau gebracht van PvdA'ers en hun achterban. Als zij niet even slim en intelligent kunnen worden als wij, dan moeten wij maar dommer worden is hun motto.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Eigenlijk is de motivatie van een stel ratten die net zo goor zijn als hun systemen zelf niet bijster interessant. Eigen belang en egoÔsme: de schade is aanzienlijk. Graag willen we tenminste een deel van het proces blootleggen om te laten zien waarom het niet werkt.

Verandering is niet per definitie progressief.

Vraag socialisten naar een kenmerk van hun gedachtegoed (behalve het stelen en beroven van onschuldige burgers) en ze komen al gauw op een term als progressief. Progressief staat onder andere voor vooruitstrevend zijn en subjectief gezien is dat een positieve term. Daar zij enkel en alleen kunnen steunen op dat soort termen en niet op de inhoud hechten zij veel waarde aan die subjectiviteit. We horen nooit een socialist zeggen dat zijn methoden werken omdat dat ergens bewezen is. Ze kunnen dat namelijk niet hardmaken. We horen ze wel zeggen dat het nu eenmaal werkt omdat het sociaal en progressief is. Vervolgens zijn ze toch te dom om te beseffen dat het slechts waardeoordelen en meningen zijn waarbij ze in cirkels redeneren. Inhoudelijk totaal niet interessant omdat het drogredenen zijn. Voor hen staat progessief gelijk aan vooruitstrevend. Een streven is echter niet genoeg. Sterker nog: de voortdurende compulsieve dwang om te streven naar vooruitgang belemmert deze vooruitgang omdat er per se iets gedaan moet worden.

Er moet dan gebeuren. Daar gaat het mis. Meestal is verbetering niet mogelijk. Althans niet continu. Het kan zijn dat een product uitontwikkeld is en zonder noemenswaardige verschuivingen een lange tijd goed zal functioneren. Verandering is dan niet nodig. Vanwege de ziekelijke drang om steeds te kunnen blijven zeggen dat ze progressief bezig zijn is de term verandering steeds meer synoniem komen te staan voor progressief. Wie nu aan een gemiddelde socialist vraagt om progressief te omschrijven, zal horen dat ze vooruitstrevend zijn omdat ze het systeem steeds positief veranderen. Veranderen doen ze zeker, maar "positief" is slechts hun verdwaasde mening. Iedereen die nu een blik op het onderwijs werpt kan die mening verwerpen. Het onderwijs is namelijk verpest en geen normaal mens kan dat positief vinden.

Ze moeten eens leren dat verandering geen vooruitgang impliceert. Nieuwe boeken, nieuwe kleurtjes, nieuwe manieren van spreken, nieuwe spellingen, nieuwe versies van software: het impliceert geen vooruitgang. Vooruitgang kan alleen geboekt worden als een product significant wordt verbeterd. Iedere dwaas kan beargumenteren dat een nieuw systeem waarin kinderen niet meer geleerd wordt om te schrijven en te rekenen geen verbetering is, maar een verslechtering. Ze kunnen immers minder. Wannneer u in het vervolg weer geconfronteerd wordt met termen als progressief, dan moet u eens doorvragen. Als het enige argument voor de vooruitstrevendheid het feit is dat verandering nu eenmaal nieuw is, dan kunt u de socialist recht in zijn gezicht slaan uitlachen en hem de rug toekeren.

Waarom "nieuwe leren" niet werkt.

Aanname 1: alleen leren bij zelf ervaren.

"Nieuw" is typisch een term uit de reclame. Het garandeert dat mensen niet verder nadenken omdat "nieuw" een positieve associatie oproept met iets dat modern en dus beter dan het oude is. Geldt ook voor vernieuwingen op het gebied van onderwijs. Het nieuwe leren is gebaseerd op het idee dat het beter zou zijn als leerlingen tijdens het leren zelf ervaren dat ze bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebben. Een voorbeeldje is wel op zijn plaats. In de oude situatie leerden ze dat 10 euro per uur verdienen en 10 uur werken ervoor zorgt dat ze 10 keer 10 = 100 euro kunnen verdienen. Tegenwoordig ervaren ze dat als een ander 10 keer 10 euro verdient, zij 50 euro mogen jatten. Zeg tegen die idioten dat er helemaal geen 50 uitkomt en ze kijken ons raar aan. Natuurlijk niet als we het zo kinderlijk eenvoudig uitleggen, maar wel in de praktijk waar dit soort kromme socialistische ideeŽn hoogtij vieren.

Verder klopt er geen reet van de basisaanname. Beter onthouden is volstrekt onrelevant als u bedenkt dat het meeste dat we leren pas nodig is voor "later". Steek even uw vinger op als u als kind overtuigd was dat u moest leren schrijven. Nee, u was niet overtuigd. Schrijven was kut, deed na een tijdje pijn aan de vingers en was bovendien iets dat enkel op die rotschool gebeurde. Of denk aan vaardigheden zoals rekenen. Wie van u dacht echt dat zulke primitieve handelingen nodig waren in het dagelijks leven? Ik durf te wedden dat u naar mate u verder kwam pas enig nut zag in het rekenen; veel mensen kunnen dat zelfs als volwassenen niet beseffen. Voor die mensen is het onnodig om uit te leggen dat zulke vaardigheden het abstracte denkvermogen en het geheugen trainen waar u tot op de dag van vandaag haast iedere seconde al dan niet onbewust gebruik van maakt. Kinderen weten dat niet, begrijpen dat niet en kunnen veel dingen pas later ervaren. Pas leren op het moment dat ze kunnen ervaren is te laat.

Aanname 2: ze leren altijd, dus hoeven wij niks te doen.

Men stelt dat kinderen bij alles wat ze doen al leren en dat het daarom niet noodzakelijk is om kennis in specifieke hoeveelheden op bepaalde tijden over te dragen. Het kan best zijn dat kinderen altijd bezig zijn met leren. We doen nieuwe indrukken op, we delen onze ervaringen en we komen achter dingen die we eerst nog niet wisten. Ervaringsvaardigheden zijn echter van een totaal andere aard dan de kennis en vaardigheden die specifiek onderwezen moet worden. Branden we onze vingers aan een pan in de keuken, dan leren we wel dat we de volgende keer andermans hand er tegenaan houden. Reageert iemand bot op een vriendelijk voorstel, dan leren we wel om op gepaste wijze wraak te nemen. Belangrijk om op te merken is dat de meeste vaardigheden speciale manieren van leren vereisen en dat het niet te leren valt door een enkele confrontatie of ervaring.

Kinderen leren niet rekenen als ze opeens geconfronteerd worden met een rekensom. Ook niet als ze het antwoord krijgen van de som. Zelfs als ze het antwoord onthouden en kunnen reproduceren in dezelfde situatie, dan nog is er geen sprake van een effectief leerproces. Feit is dat zulke vaardigheden alleen geleerd kunnen worden door uitleg en training. School zal de kennis en vaardigheden die bij het rekenen komen kijken moeten aanbieden omdat een kind daar nooit zelf op kan komen. Voor taal geldt hetzelfde liedje. Door ervaring kunnen een aantal woorden gecorrigeerd worden en op zeer jonge leeftijd worden de globale regels gevormd, maar op een gegeven moment moeten er moeilijke woorden en werkwoordvormen geleerd worden. Ervaringsgewijs komen ze daar nooit achter. Dat moet door de school aangeboden worden. Wat te denken van verkeersonderwijs, algemene kennis, geschiedenis en aardrijkskunde? Wordt er soms van de kinderen verwacht dat ze pas weten wat nazi's zijn op het moment dat Wouter Bos en achterban ons land hebben overgenomen? Zal de PvdA wel goed uitkomen. Houd het volk dom, dan blijven ze sociaist. Een ding leren door natuurlijk leren betekent niet dat andere vormen van leren niet noodzakelijk meer zijn.

Aanname 3: school moet leuk zijn.

Mensen zijn tot veel dingen in staat als het om leren gaat, maar het menselijk leerproces is een traag systeem. Brakke hersenen en associatief geheugen zorgen ervoor dat ons brein niet werkt als een harde schijf waar altijd alles precies op blijft staan. Wetenschappers kunnen best aantonen dat iets dat u met plezier doet betere en stevigere associaties opleveren waardoor u het makkelijker gaat onthouden. Allemaal leuk en aardig, maar effectief is het niet. De leraar die met zijn leerlingen een leuk spel gaat doen waarbij 3 sommen de hoofdrol spelen kan er best voor zorgen dat zijn leerlingen 100 % nog weten na een week. In tegenstelling tot klassieke trainings- en stampmethoden van vroeger. Ha, roepen ze, dus dan werkt het toch. Helaas, in de nieuwe situatie hebben ze slechts relatief gezien meer onthouden. Oude methoden zouden 30 opgaven behandeld hebben waarvan er misschien 20 vergeten worden. Blijven er alsnog 10 over.

"Alle lessen moeten leuk zijn" is een misvatting. Ten eerste is leuk slechts van korte duur. Na 2 keer hebben leerlingen het wel gezien met de trage zogenaamde "ik doe leuk"-methoden. Steeds weer tafels verschuiven, steeds weer in groepjes, steeds weer discussies en steeds weer heel weinig leren. Ze worden daar moe van. Structuur is ver te zoeken. Lessen veranderen steeds, indelingen veranderen steeds en niet weten waar ze aan toe zijn zorgt voor onrust. Zogenaamde leuke lessen beginnen na een aantal keer ernstig te vervelen. Ten tweede is echt leren geen leuk proces. Leren fietsen met vallen en opstaan deed pijn. Leren rekenen was saai. Hoort er gewoon bij. Ten derde is iets leren afhankelijk van motivatie en motivatie wordt doorgaans gevonden in het idee dat iemand later iets wil bereiken. Leerlingen leren niet omdat hun leraar eens een keertje een ineffectieve klets- en kwebbelles gaf. Ze leren omdat ze later een goed beroep willen uitoefenen.

Bovendien zorgt het hele proces waarin iemand zit al voor "plezier" waarbij het stuk "leren" als vervelend deeltje voor lief wordt genomen. Kinderen weten al snel dat leren vervelend is, maar later veel nut oplevert. Ze weten ook wel dat trainen moet om iets onder de knie te krijgen. Een grote misvatting is dat ze dat onder het oude systeem extreem haatten. Natuurlijk hebben veel kinderen een hekel aan school omdat leren niet fijn is. De omgeving gaf echter heel wat plezier terug. Ze beseffen heus wel dat veel vaardigheden een langdurig en moeizaam traject kennen om te leren. De sociale omgeving van de school gaf echter het plezier in het naar school gaan terug. Fijn en zonder leerdrang omgaan met vrienden en vriendinnen. Daar halen ze het "leuke" vandaan. Scholen hoeven daarnaast echt niet te zorgen voor zogenaamde "leukdoenerij" tijdens lessen. Het werkt zelfs averechts. Tussen de lessen door is er al genoeg plezier. Tijdens de lessen willen ze het gevoel hebben ECHT iets te leren en niet te moeten wachten totdat ze het ervaren.

Vernieuwingsdrang?

Vernieuwing wordt vaak gerechtvaardigd door te wijzen op zogenaamde problemen. Ik noem dat spijkers zoeken op laag water en meestal klopt er ook geen bal van. Wetenschap wordt ten onrechte verkeerd geÔnterpreteerd. LeertheorieŽn zouden bijvoorbeeld stellen dat oud onderwijs niet effectief is omdat er veel vergeten wordt. 100 % leren moet 100 % onthouden zijn. Ze vergeten dat 100 % van 3 minder is dan 50 % van 20. Wie optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en worteltrekken leert en daarbij 2 zaken vergeet, kan nog altijd meer dan iemand die enkel optellen heeft geleerd. Tegenwoordig wordt ook vaak aangenomen dat trainen niet goed is. Ze hebben echter niet goed gelezen, want de leerpsychologie staat vol met onderzoek dat leren nu eenmaal plaatsvindt door herhaalde aanbieding en trainen waarbij er steeds een beetje meer blijft hangen. Drogredenaties in de zin van "1 vaardigheid wordt natuurlijk geleerd, dus is leerstof aanbieden niet meer nodig" zijn al helemaal uit den boze.

Motivatie is een andere term die tegenwoordig vaak opduikt. "Onderwijsvernieuwing is nodig vanwege motivatieproblemen" roepen de voorstanders. Terwijl het verdwijnen van de motivatie juist het gevolg is van de zoveelste onderwijsvernieuwing van de PvdA. Hierbij opgemerkt dat het verdwijnen van motivatie altijd het gevolg is van socialistisch ingrijpen. Of het nu om werk of scholing gaat. Wie gaat er nu nog een onderwijsvernieuwing doorvoeren als eerdere vernieuwingen geen verbetering bleken? Oplossing is terugdraaien. Niet het trucje opnieuw uitvoeren. Enige intelligentie mogen we van die linkse gasten niet verwachten. "Ja maar het moet echt! Kinderen verschillen van niveau en dus moeten we daarop inspelen." Wat een bullshit. Niveauverschillen worden al sinds jaar en dag aangepakt door kinderen op verschillende niveau's te plaatsen. Domme school LBO/VBO/VMBO voor de mensen die liever met de handen werken, MAVO/VMBO/TL voor het middelbare niveau, HAVO/VWO voor de hogere niveau's. Ik begrijp die rode rakkers ook wel: door niveauverschillen te verwijderen, alles school te noemen en het nieuwe leren kan iedereen zonder iets te doen aan een diploma komen. Ook hun achterban.

En nu?

In de media hoor ik het de PvdA'ers nog beweren. We moeten vooruitstrevend zijn en we kunnen niet altijd blijven hangen in oude systemen. Ik vraag me echter af wat er mis is met oude systemen die al tientallen decennia bewezen hebben goed te werken. Mijn inziens mag een verandering pas worden doorgevoerd als aangetoond is dat het zinvol is en kan werken. Hebben wij vergeleken met 30 jaar terug al hersenen gekregen die gebouwd zijn op 100 % effectieve lessen? NEE. Ga dan verdomme ook geen onderwijssysteem creŽren waarbij dat wel nodig is om vervolgens de hoeveelheid stof te verminderen. Ons geheugen werkt nog steeds door herhaalde aanbieding en trainen. Leer daarmee leven. Kan een leraar inmiddels 30 leerlingen individuele aandacht geven? NEE. Dus is klassikaal lesgeven nog steeds nodig en behoren theorieŽn over de enkele leraar die 30 leerlingen altijd individueel benadert tot de prullenbak veroordeeld te zijn.

Heeft een kind al een ROM-geheugen in het hoofd zitten waarop alle dingen staan die eventueel geleerd zouden kunnen worden? NEE. Zorg er dan ook voor dat het kind leerstof aangereikt krijgt, want hij kent het bestaan ervan pas als hij het heeft kunnen leren. Niemand komt op het idee van "laat ik eens rekenen leren om mijn abstracte denkvermogen te vergroten". Leer het kind rekenen. Het besef van de abstractie komt pas na de 18e levensjaar. En ja, al dit soort dingen staan al decennia lang beschreven in psychologieboeken. Sinds de tijd dat de pseudo-wetenschap ook maar heeft afgewacht voordat ze gingen leren lezen, sloegen ze dat zeker over. Zijn alle kinderen reeds zo uniek dat ze niet ingedeeld kunnen worden in een niveau? NEE. LBO/MAVO/HAVO/VWO is een prima indeling. Terug ermee en geen gezeik verder. Vormen structuur en discipline reeds aangeboren vaardigheden? Ook hier weer keihard: NEE. Structuur, regelmaat en discipline moeten worden aangeleerd. Breng daarom de oude scholen terug met ouderwetse discipline en gezag. Kinderen zullen dat haten zolang ze het niet begrijpen, maar dankbaar zijn als ze beseffen helemaal zelfstandig en klaar te zijn zodat ze zich kunnen redden in de maatschappij.

Leren we beter als een boek kleurtjes heeft dan wanneer het zwart-wit is afgedrukt? NEE. Wedden dat ze veel beter de sommen kunnen maken na 20 keer trainen, dan wanneer alles is vervangen door een politiek correcte afbeelding van domme Piet die door slimme Mohammed Ali geholpen wordt? Hebben ze profijt van dure CDROM of DVD uitvoeringen bij dure boeken terwijl de computer eerder uitlokt tot webcamseks chatten dan tot het bezig zijn met de stof? Geeft een leraar soms beter les als hij een Powerpoint presentatie op een digitaal schoolbord voorleest en deze eventueel op het internet plaatst dan wanneer hij ouderwets bord en krijt of desnood whiteboard en stift gebruikt? Is een leerling gemotiveerd om het huiswerk te maken als het toch niet meetelt en presentaties gegarandeerde voldoendes opleveren? Wordt er nog wel geleerd als er toch geen onverwachte SO's en proefwerken gegeven mogen worden? Stuk voor stuk vragen die met NEE beantwoord moeten worden. Feit is dat alle wetenschappelijke kennis door met name de socialiten stelselmatig is genegeerd. Met alle gevolgen van dien.

Het nieuwe leren heeft gefaald. Herstel daarom de oude situatie waarin het nog wel goed ging in plaats van nieuwe experimenten waarvan we nu al weten dat het gaat floppen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.