Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 33 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

222 Regeerakkoord vooral links lullen, rechts vullen
221 Stalincommunisten aan de censuur
220 Asociaal gedrag (op school) loont
219 PvdA met "nieuwe leren" verneukt het onderwijs
218 Politiek gekonkel
217 Wie allochtonen zaait zal haat oogsten
216 Rabobank deel 2: belegronselaar
215 Cordon sani-Wilders en politieke chaos
214 Yvonne van Hertum: het spel is uit [2]
213 Excuusnegermarathon in de media
212 Misdefinitie.nl wenst u een vorstelijk 2007
211 Onze koningin: Gelukkig aanpappen en nathouden
210 Heil halal! Eigen egoÔsme eerst!
209 Bos aan de macht die het CDA verkracht
208 Vertraging in het spoorboekje
207 Geen pardon voor linkse anarchie
206 Cohen subsidieert haathuis
205 Een schoner milieu begint bij anderen
204 CDA warmloopactie lerarentekort fiasco
203 Stem Wilders voor volk en vaderland

217 # Wie allochtonen zaait zal haat oogsten #
Gepost door Misdefinitie op 27-01-2007 om 00:35.
Haatzaaien is storm(front) oogsten. Dat weten bepaalde groeperingen in Nederland maar al te goed. Gebruikmakend van het onderbuik gevoel dat er heerst kan zogenaamde haatpropaganda een motivatie zijn voor geweld jegens objecten en mensen die omschreven worden in de vaak opruiende teksten. Kenmerk van het hele proces is dat de uiteindelijke misdaad niet gepleegd wordt door degenen die een slechte afloop op het oog hebben. Zij hopen dat er beulen opstaan die het vuile werk opknappen. Denk aan Van Hertum die mensen probeert op te hitsen door onschuldigen te pas en te onpas te klassificeren als pedofielen. Of aan de (hahaha) Antifa krakersbeweging die door mensen nazi's te noemen geweld probeert te rechtvaardigen. Met keihard repressief beleid wil men daar iets aan doen. Ze vergeten echter dat de haat vaak door een door hen gecreŽerde situatie is ontstaan.

Haatzaaien in twee betekenissen.

Normaal gezien hebben we te maken met een misdefinitie van een term waarbij de term in een verkeerde betekenis wordt gebruikt. Nu hebben we te maken met een term die meerdere betekenissen kan hebben, maar waarbij enkel een betekenis wordt aangehouden. Haatzaaien kan in de eerste plaats geschieden door een groep zwart te maken zodat andere mensen een hekel aan deze groep krijgen. Men hoopt dan dat er gekken opstaan om leden van die groep iets aan te doen. Meestal is het deze interpretatie die de overheid aan "haatzaaien" wil meegeven omdat ze zelf dan buiten spel blijven. Zwartmakerij vormt hier voornamelijk de oorzaak van de gekweekte haat; niet het gedrag van de groep zelf. Het niet noodzakelijk dat de bedoelde groep er iets tegen had kunnen doen. Recente voorbeelden zijn onder andere te vinden op de website marokko.nl. Haat jegens homo's wordt voornamelijk gevoed door lasterlijke teksten. Of homo's zich nu wel of niet gedragen maakt niet uit. Joden worden doodgewenst waarbij de haat wordt gevoed door de joden neer te zetten als parasieten waardoor onze wereld het slecht heeft. Gedrag van de jood is voor de lasteraars van ondergeschikt belang: ze worden hoe dan ook graag aan het gas gezien.

Merk op dat de reden van de haat puur gelegen is in een gevoel van walging. Politiek gezien noemt men dat nu haatpropaganda. We juichen het toe als zulke "haatpropaganda" wordt aangepakt. Geert Wilders laat ons echter terecht weten dat de overheid met twee maten meet. Een extremistische website als marokko.nl waar ze te kennen geven homo's het liefst met het hoofd naar beneden van de moskee afgooien krijgt maar liefst 135.000 euro subsidie om haatpropaganda te verspreiden. Aanpakken? Ho maar. Had Wilders er niks over gezegd, dan was het nu nog steeds niet in de kamer ter sprake gekomen. Behalve moslimextremisme wordt rechts als andere vaak haatzaaiende groep genoemd. De aanpak van haatpropaganda lijkt weer gericht op mensen die rechtsdenkend zijn. Moslims die zich schuldig maken aan extreme haat tegen het Westen worden ongemoeid gelaten. Discriminatie van ons volk gaat onverminderd verder.

In de tweede plaats kent "haatzaaien" een betekenis waarbij men door bepaalde activiteiten te verrichten een situatie creŽert waarin groepen zich misdragen. Meestal betreft het hier allochtone groepen. Kenmerk is dat haat ontstaat doordat ze dat zelf over zich afroepen door afkeuringswaardig gedrag. Oorzaak van de haat is hier het gedrag van de groep zelf waarbij de groep het gedrag zelf in de hand heeft. Oorzaak dat de groep het gedrag kan vertonen ligt in het feit dat die groep Nederland is binnengelaten en rechten hebben gekregen. Om andersdenkenden de mond te snoeren wordt bij deze categorie haatzaaien ten onrechte beweerd dat erover berichten onder haatpropaganda valt.

Oorzaak en gevolg door elkaar.

Bij de eerste categorie haatzaaien zijn zijn we vlug klaar. Het betreft haatzaaien op basis van leugens over een groep waarbij Marokkanen (zoals marokko.nl) hun gang mogen gaan en Nederlanders niet. Discriminatie zoals die wel vaker hier ter sprake is gekomen. Plannen en goede bedoelingen mag de overheid daarom in hun hol steken; wij hebben er geen boodschap aan als ze ons volk discrimineren. De tweede categorie, haatzaaien door een situatie te creŽren waarin een groep de walging over zichzelf afroept, zal het verdere onderwerp van dit artikel worden. Waarom? Om twee redenen. Ten eerste wordt berichtgeving hieromtrend onterecht wel als haatzaaien gezien en ten tweede wordt het creŽren van de situatie onterecht niet als haatzaaien gezien. Beiden vormen een schaamteloze en hypocriete misdefinitie.

Bij initiatieven als "de aanpak van haatzaaien" bedruipt mij altijd het gevoel dat er slechts half wordt nagedacht. Haatzaaien aanpakken klinkt natuurlijk prima in de oren. Zodoende kan het op voldoende steun rekenen vanuit de bevolking. Worden daardoor onze vrijheden nog meer ingeperkt, dan valt dat in zijn geheel niet op. IdeeŽn in deze richting werpen helaas het licht op het gevolg en niet op de oorzaak. Ze kunnen wel heel moeilijk gaan lopen doen om de gevolgen te maskeren, maar is het niet beter om gewoon de oorzaak aan te pakken in plaats van te blijven hangen in het wij (zijn goed) tegen het zij (zaaien nu eenmaal haat) verhaal?

Een aantal voorbeelden zullen ter verduidelijking van dat standpunt niet misstaan. Gaan we chocoladefabrikanten aanpakken om het feit dat zij onbewust van grondstoffen gebruik maken die gewonnen zijn door kinderarbeid of willen we ter plekke de kinderarbeid voorkomen? Vragen we een bijdrage om het land schoon te houden of kunnen we er beter voor zorgen dat het land Łberhaupt niet vies wordt? Iets dergelijks geldt ook voor haat. Moeten we mensen bestraffen die uiting geven aan het feit dat ze een haat koesteren tegen een bananenrepubliek terwijl het de taak van de overheid is om politieke wanorde te voorkomen? Mensen vervolgen om haatgevoelens acht ik incorrect. Uiting van haat is een gevolg van haat. Haat is het gevolg van haatzaaien. Haatzaaien is het verrichten van activiteiten en het creŽren van een situatie waar een normaal mens van walgt. Pak dus die situatie aan.

Omgedraaid.

Een redenatie die we vaak tegen komen is er een in de trant van: "We nemen aan dat er racisten en extremisten zijn die haatzaaien. Wij bepalen wat onder haatzaaien valt. Haatzaaien is verkeerd en daarom is er een rechtvaardiging om de genoemde groepen eens flink te straffen." Subjectief geleuter dat enkel bedoeld is om mensen de mond te snoeren. Uitingen van haat komen pas als de haat inmiddels is gegroeid. Ik vraag me dan liever af waar deze haat vandaan komt. Stel dat iemand van mening is dat hij haat koestert jegens de publieke omroepen vanwege het allochtonenquotum. Elke paar minuten moet er geforceerd een allochtoon in beeld komen. Het is dan toch waanzin dat degene die daar bezwaar tegen heeft en zijn "haat" daarover uitspreekt wordt opgesloten als een racist terwijl de werkelijke oorzaak van die haat bij het allochtonenquotum zelf ligt? Zonder het creŽren van de situatie was er immers geen haat.

Zoals zovaak geldt: wanneer iemand een situatie creŽert waardoor er bepaalde dingen gebeuren, dan kan hij zich er niet vrijpleiten door te beweren dat de ander verkeerd handelt door daar passend op te reageren. Ja, we walgen van een groot aantal dingen die om ons heen gebeuren. Don't shoot te messenger. Straf degenen maar die de situatie in beginsel hebben veroorzaakt. Spreken zij over racisme, dan komt er in een adem ook het woord extremisme uit. Wat weer gekoppeld wordt aan rechts. Wie benadeelt nu wie? Hoe kan de overheid samen met grote delen van het volk ons land verraden door het te overspoelen met criminele allochtonen en tegelijkertijd roepen dat het verkeerd is om haat te uiten jegens die criminelen? Overheid doet iets, berichtgever spreekt zijn walging uit en de overheid noemt de berichtgeving haatzaaien. Terwijl het eigenlijke zaaigoed van de haat de situatie is.

Verschil geÔllustreerd.

Haat op pure walging.

We begrijpen dat het verschil soms moeilijk aan te geven is en nog moeilijker uit te leggen is, maar we wagen een poging. Op marokko.nl haten ze geen homo's omdat ze elke nacht in hun reet gebonkt worden. Ok, misschien worden ze dat wel wanneer ze de geiten zat zijn, maar het punt dat hier gemaakt wordt is dat het niet onvrijwillig zal gebeuren. Moslims haten geen joden om het idee dat de joden juist hen in de gastkamers hebben gepropt; de situatie was eerder andersom. Allochtonen in ons land koesteren geen haat jegens het Westen omdat wij in het Westen ze onze cultuur op hebben gedrongen. Ze haten omdat ze de wereld willen domineren. Ze zijn vrijwillig hier gekomen. Sterker nog: we hebben ze als waarde gasten behandeld. De rechter vindt deze zin, die nu een nieuwsfeit is, belediging (zie arrest): Althans voordat ze onze blondines gingen verkrachten. Vrijwel altijd in een groep overigens, want de ervaring leerde dat schapen ook wel eens weglopen. Kern is hier dat de schuld van het gehate object ontbreekt.

Berichtgeving is in dergelijke gevallen haatpropaganda omdat het haat aanwakkert die in beginsel niet te herleiden is tot concreet gedrag van de slachtoffers. Wanneer de meeste homo's continu in de krant zouden staan omdat ze allochtonen verkrachten, zou de haat enigszins gegrond zijn. Haat is puur gericht op het feit dat ze homoseksualiteit nu eenmaal goor vinden. Zwartmaken van homo's en het verspreiden van negatieve verhalen over die mensen is enkel bedoeld om beulen te motiveren om potenrammers te worden. Ook voor joden maken zij geen uitzondering. De jood is voor hen nu eenmaal des duivels en dient daarom uitgeroeid te worden. Geen probleem. Even wat onwaarheden vertellen (eventueel gecombineerd met de leugens van de jood zelf) en grote groepen leeghoofdige moslims denken dat ze in Nederland zijn om af te maken waar Hitler ooit mee begonnen is. Berichtgeving is hier puur gericht op het verspreiden van haat; journalistiek is het allerminst.

Haat door situatie.

Aan de andere kant staan de haast journalistieke websites die zich hopelijk beperken tot de feiten omdat het anders gewoon lasterlijk materiaal betreft uit de vorige categorie. Allochtonen worden in Nederland niet gehaat om hun huidskleur, maar om hun gedrag. Laten we dan gewoon eerlijk zijn: waarom mag een homo geen moslims haten die hem het liefst met een afgehakte kop op een doorspiest Allahbeeldje zien? Is een zin als "ik haat hen die mij doodwensen" opeens strafbaar geworden? Zelfs als het op waarheid berust? Recent stond er weer in de krant dat asielzoekers crimineler zijn dan Nederlanders. Criminelen haten mag; asielzoekers die criminelen zijn ook. Het zijn toch ook kut-Marokkanen/Antillianen of waar dat tuig ook vandaag komt? Waarbij we het natuurlijk niet hebben over al die lieverds die in garageboxen hele groepsorgies houden. Dat hoort erbij. Mogen we soms ook geen haat koesteren tegen een stelletje randdebielen die ons bedreigen?

Berichtgeving is in dit soort gevallen niks meer dan journalistiek. Veel asielzoekers zijn criminelen, veel mensen haten criminelen en in veel gevallen willen ze daar ook over praten. Jammer genoeg zijn er een aantal mensen van mening dat we dat lekker voor ons moeten houden. Als berichtgeving al niet eens meer kan, in wat voor land leven we dan? Moeten we ons onderwerpen aan mensen die van mening zijn dat de waarheid niet altijd aan het licht hoeft te komen? Nee. Wat ons betreft niet. Zeker niet als de regeling gebruikt wordt om politieke vijanden de mond te snoeren en bevriende websites met hoge subsidies in de lucht te houden. De minister moet niet zijn verbazing uitspreken over het feit dat er wel eens iets geschreven wordt. Hij moet binnen zijn bevoegdheden en de wetten die er nu al liggen ervoor zorgen dat hij eerst het soort berichtgeving onderzoekt om vervolgens passend actie te nemen. Discriminatie en voorkeursbehandelingen zijn hierbij uit den boze.

Juiste oplossing voor de juiste haat.

Echte haatzaaierij, dat wil zeggen mensen opstoken om anderen een beetje te beschadigen terwijl die groep zelf geen schuld betreft, mag wat ons betreft hard worden aangepakt. Oplossingen zijn er genoeg. Websites behoren sowieso geen hoge subsidies te krijgen. Misdefinitie wordt ook niet gefinancieerd van uw belastingcenten. Waarom marokko.nl dan wel? Krijgt een website een subsidie, dan zou dat hooguit een steuntje in de rug moeten zijn. Geen dikke 135 ruggen. Hebben ze daar gouden servers staan of iets dergelijks? Nu al tijden blijkt dat de site gewoon extremisme bezigt, moet niet alleen de subsidie worden stopgezet. Wetten bevatten voldoende aanknopingspunten om de website neer te halen vanwege de grove schendingen van het recht. Simpel en doeltreffend. Extremisme? Stekker eruit en opzouten naar Marokko. Vinden ze vast niet erg, want Google ads laat heel vaak goedkope tickets naar de berberwoestijn zien.

Haatzaaien door het creŽren van een situatie kan niet worden aangepakt door de objectieve berichtgevers te naaien. Situatie is de oorzaak, dus draai dat maar lekker terug. Decennia lang hebben socialisten ons opgescheept met de multicriminele heilstaat. U heeft het recht om uw walging uit te spreken over het onacceptabele gedrag van veel medelanders. Feiten liegen niet. Wie niet wil dat wij die feiten uitspreken, zal ervoor moeten zorgen dat die feiten nooit kunnen bestaan. Een situatie te creŽren waarin allochtonen ons land overnemen en oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit valt onder haatzaaien. Het is DE oorzaak van haat. Pak die oorzaak dan maar aan. Begin met die mensen terug te sturen naar waar ze vandaan komen. Bij voorkeur met het bootje waar ze mee gekomen zijn. CreŽer verdomme geen zwarte ghetto om ons vervolgens te vertellen dat haat slecht is. Het creŽren van die haat is slecht. Zorg dat we niet kunnen haten en herstel de situatie zoals die was voor de haat. Wie criminele allochtonen zaait, zal haat oogsten. Kom vervolgens niet janken als de storm aangewakkerd wordt en een spoor van vernieling achterlaat.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.