MisĚdeĚfiĚniĚtie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 33 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

222 Regeerakkoord vooral links lullen, rechts vullen
221 Stalincommunisten aan de censuur
220 Asociaal gedrag (op school) loont
219 PvdA met "nieuwe leren" verneukt het onderwijs
218 Politiek gekonkel
217 Wie allochtonen zaait zal haat oogsten
216 Rabobank deel 2: belegronselaar
215 Cordon sani-Wilders en politieke chaos
214 Yvonne van Hertum: het spel is uit [2]
213 Excuusnegermarathon in de media
212 Misdefinitie.nl wenst u een vorstelijk 2007
211 Onze koningin: Gelukkig aanpappen en nathouden
210 Heil halal! Eigen ego´sme eerst!
209 Bos aan de macht die het CDA verkracht
208 Vertraging in het spoorboekje
207 Geen pardon voor linkse anarchie
206 Cohen subsidieert haathuis
205 Een schoner milieu begint bij anderen
204 CDA warmloopactie lerarentekort fiasco
203 Stem Wilders voor volk en vaderland

215 # Cordon sani-Wilders en politieke chaos #
Gepost door Misdefinitie op 16-01-2007 om 18:01.
Zegt u eens eerlijk: had u verwacht dat Geert Wilders met zijn Partij Voor De Vrijheid cq Groep Wilders een forse overwinning zou halen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen? Wanneer u ons artikel over Wilders heeft gelezen of u goed verdiept had in de politiek vast wel. Een heleboel groepen in ons land echter niet. Over die groepen gaan we het hebben. Valt er niks vreemds op als we terugkijken op de ontwikkelingen rond de heer Wilders in de media? Ons wel. Het bleef namelijk lange tijd akelig stil rond de partij en vooral rond zijn lijsttrekker. Al konden ze hem niet te lang negeren vanwege het duidelijke en heldere verhaal dat hij heeft naar de kiezers toe. Peilingen lieten ook al een nare bijsmaak achter in de mond als het om Wilders ging. Media, partijen en onderzoeksbureau's gaven expres een verkeerd beeld over Geert Wilders.

Waarom is dit onderwerp op dit moment interessant? Politiek gezien lijkt het wel een chaos. We zijn ge´nteresseerd in de processen die deze wanorde heeft doen ontstaan. Media spelen een grote rol bij het creŰren van een politiek circus. Buiten het optreden van de apen kunt u vooral getuige zijn van hoe zij trachten de politieke opinie te be´nvloeden. Onafhankelijke journalistiek bestaat al lang niet meer. Of u moet Misdefinitie bij de media gaan rekenen. Al eerder hebben we gezien dat opvattingen, de manier van schrijven en het naar willekeur uitkiezen van onderwerpen waar over geschreven wordt sterk afhankelijk is van de meestal rode politieke voorkeur. Maatschappelijke processen hebben echter meer om het lijf dan berichtgeving alleen. Naast hun tekst hebben we ook politieke propaganda, zwartmaakacties en achterbaks achterkamertjes politiek. Nederland lijkt wel een bananenrepubliek.

Indien het een tijdelijke toestand van een land betreft hoeft het geen probleem te zijn, maar het gerommel duurt maar voort. De raarste optredens komen voorbij in het circus. Vorig jaar hebben we al de niet zo slimme actie van Loesepies gezien waarmee ze D66 de nek heeft omgedraaid. Draaikont Wouter Bos heeft ons beloofd niet te gaan regeren met het CDA, beweerde later het tegendeel als er maar wel aan zijn eisen wordt voldaan en zit nu bij wijze van spreken op schoot van de Minister President. Ook hebben we de val van het kabinet gezien gevolgd door bizarre tafrelen waarbij het indienen van een motie als chantagemiddel werd ingezet. "U doet maar gewoon wat wij zeggen, anders is daar de motie." Na de verkiezingen is het er allemaal niet beter op geworden. Echt regeren doen ze allang niet meer in Den Haag. Politieke spelletjes met als inzet uw geld is alles wat hen lijkt bezig te houden. O ja, vergeet ik nog bijna de kabinetsformatie. Ver hoteletje, lekker eten en geld aan een socialist beloven.Al dit gesodemieter is te herleiden tot een regeringsleider zonder daadkracht.

En dan is er chaos...

Zo heeft de heer Fortuyn het vast niet gewild. Chaos, wanorde en onduidelijke processen die grote invloeden gaan hebben op ons leven. Daar hebben we geen vat op. Zelfs geen duidelijkheid. Nu kunnen we dat natuurlijk negeren zoals zoveel mensen doen. Het kan echter geen kwaad de zaken eens goed op een rijtje te hebben. Chaos ontstaat in beginsel als groepen die op het moment niet aan de macht zijn geld en macht ruiken. Geld is het middel om mensen op de kast te krijgen en een grote motivatie om geen methode ongemoeid te laten om het te verkrijgen. Combinaties met macht maakt het geheel nog gevaarlijker omdat de macht het geld kan laten groeien over andermans rug. Democratie was ooit bedoeld om met volksvertegenwoordiging en het spreiden van de macht gesodemieter zoals we de laatste tijd zien te voorkomen. Falen van het systeem wordt echter veroorzaakt door saboteurs die het begrip democratie stelselmatig anders uitleggen dan het oorspronkelijk bedoeld was. Voor een greep naar de macht is echter meer nodig dan dat. Zolang het democratische systeem nog enigszins functioneert kan men er niet geheel omheen. Macht verkrijgen gaat daarmee nog niet vanzelf.

Reden voor een aantal groepen om naar zwaar geschut te grijpen. Bijvoorbeeld het zwart maken van de tegenpartij. Nu is slechte reclame nog altijd reclame en des te vaker een naam wordt genoemd in een verkiezingsperiode des te sneller mensen hem gaan onthouden. Andere technieken zijn gebaseerd op negeren. Terug naar Wilders, want dat gedrag kan een startpunt vormen voor een conflict. Binnen het systeem van de democratie zou iedere partij namelijk gelijke rechten en kansen moeten hebben. Met name socialistische partijen en hun achterban zijn geneigd dat te vergeten. Ze zwijgen Wilders niet alleen dood; ze willen hem ook dood ze ontnemen de tegenpartij belangrijke rechten en schaden daarmee de algemene beginselen van onze rechtstaat. Reden voor chaos dus. Verantwoordelijken kunnen we niet alleen in een specifieke groep vinden. Om het proces te begrijpen is het van belang om deze groepen eens nader te beschouwen. Al deze groepen kunnen het verwijt krijgen mede verantwoordelijk zijn voor de gevolgen.

Wat onderzoeken media nu eigenlijk?

Behalve dat er chaos kan ontstaan door iemand uit te sluiten deel te kunnen nemen aan het democratische systeem vormt uitgebracht onderzoek ook een bron van ergenis. Onderzoek is daarbij een groot woord. Wetenschappelijk onderzoek is het allerminst. Meestal zijn het door amateurs verzonnen vragenlijstjes zoals u die kunt aantreffen in jongerenbladen die vanzelfsprekend niet geschikt zijn voor serieuze onderwerpen in de politiek. Onder wat zij "onderzoek" noemen vallen ook de zogenaamde peilingen. Peilingen die een indicatie moeten geven van het gedrag van het stemvee. Ze geven hiermee al bewust aan dat ze de bevolking niet in staat achten een adequate keuze te maken. Veel erger is nog dat de peilingen stemgedrag kunnen be´vloeden en dat ze suggereren te steunen op deugdelijk wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd is door professionals.

Peilingen bedriegen u waardoor er al geen sprake meer kan zijn van een gezonde politieke huishouding. Slinkser dan pure propaganda. Geen droge teksten, geen lange reclamespots en geen kennis vereist. Simpel vragenlijstje op internet volstaat. Stellingen zijn weliswaar dubbelzinnig geformuleerd zodat u altijd de meest socialitische stelling aanvinkt, maar dat valt toch niemand op. Uw webmaster heeft destijds een aantal van die pagina's bezocht en getracht diverse adviezen te krijgen. Links stemmen bleek zeer gewaardeerd. Voor Geert Wilders was het noodzakelijk zijn programma op te zoeken, daar een tijd op te studeren en vervolgens op de website veel moeite doen om een stelling die naar Wilders zou kunnen leiden op te zoeken. Het lukte uiteindelijk wel om Wilders als advies te krijgen. De moeite om dat te bereiken was echter onevenredig groot. Monddood maken is een manier waarmee tegenstanders hun zin proberen te krijgen. Let wel: het gaat me niet specifiek om Wilders. Het punt is dat smerige trucs niet thuishoren in een fatsoenlijke maatschappij en dat het alleen maar verdeeldheid zaait bij de bevolking.

Na de verkiezingen: verdeeldheid.

Wilders staat bij de top 5 grootste partijen. Ruim een half miljoen mensen hebben ondanks alle tegenwerkingen de weg kunnen vinden naar de vrijheid. Meteen kreeg hij naar eigen zeggen te maken met een cordon sanitair jegens zijn persoon en partij. Hoewel vrijwel iedereen voor elkaar open stond bleek niemand te porren voor een samenwerking met de PVV. Bos presteerde het zelfs op de avond van de verkiezingen om neerbuigend te doen door Wilders niet te feliciteren. Okee, de PvdA-voorman had weinig te feesten nadat alle Turken massaal op D66 gingen stemmen. Van respect getuigt het allerminst en het geeft goed de mentaliteit weer die er heerst. Doodzwijgen, manipuleren en in de kamer weer negeren. Ze deinzen er zelfs niet voor terug om een hetse te voeren tegen rechtse partijen.

Merk op dat na de verkiezingen een sterke tegenstelling duidelijk is. Aan de ene kant (extreem) linkse partijen. Aan de andere kant een gematigd socialistische kant, de liberalen en Groep Wilders op eenzame hoogte qua gedachtengoed. Wie gelooft dat een dergelijke extreme scheiding in de maatschappij niet bestaat zal in elk geval moeten inzien dat de bevolking gemanipuleerd is om daarna een verkeerde stemkeuze te maken. Wie gelooft dat er thans in de huidige samenstelling van onze maatschappij wel een extreme scheiding bestaat of aan het ontstaan is, zal opmerken dat er behalve manipulatie nog iets ergs aan de hand is. Valt het niet op dat het juist de genoemde groepen, de linkse media en de linkse partijen, zijn die hun achterban hebben verkregen door het toevoegen van buitenlanders aan ons volk?

Ja mensen, zie hier het trieste resultaat van integratie. De volksvertegenwoordiging in de kamer is tegenwoordig geen volksvertegenwoordiging meer van 1 volk, namelijk ons volk, maar van twee stromingen. Stromingen die haaks tegenover elkaar staan met ieder andere belangen. Waar we in het westen geneigd zijn om in individualistische termen te denken, denken de medelanders uit het oosten meer collectivistisch. Het grote verschil tussen die twee zit hem in het besef dat iedereen zo veel mogelijk vrijheden kent en zelf verantwoordelijk is voor daden versus het collectivistische systeem waarbij het gaat om als slaaf de maatschappij te dienen.

Omslagpunt bij wat we nu zien gebeuren lijkt bij de bevolkingsverdeling te zitten. Nederland was vroeger 1 volk waarbij elk lid trots was op zijn land. We hadden door de trots dezelfde belangen en konden dat verenigen met de eigen vrijheden. Een algemeen belang geeft een algemene stem aan gezag om ons op een bepaalde manier te vertegenwoordigen. Tegenwoordig hebben we de situatie dat een deel van de mensen, met name de allochtonen en hun dikwijls socialistische achterban, contra stemt. Zij zijn niet trots op ons land aangezien ze slechts te gast zijn. Tegenstellingen die uitgevochten worden in de politiek. Op het omslagpunt van 1 meerderheid voor ons volk naar een meerderheid tegen ons volk is er sprake van een minderheid voor beide kampen. Een meerderheid voor een bepaald doel is dan tijdelijk niet mogelijk. Door deze voorspelling valt te verwachten dat de vijanden van ons volk op den duur de meerderheid terugbrengen in de kamer. Met alle gevolgen van dien. De meerderheidschaos lost zich waarschijnlijk op als ons land is weggegeven.

Achterkamertjespolitiek.

Wanneer we aangeven dat het socialistische systeem niet kan werken, dan krijgen we het verwijt dat het CDA toch een rechtse partij is wat ook niet werkt. Een grote fout die gemaakt wordt is echter het onterecht klassificeren van het CDA als een rechtse partij. Balkenende heeft er stelselmatig voor gekozen te zwichten voor linkse chantage, zijn medewerking te verlenen bij uiterst linkse besluiten om als klap op de voorpijl de deur dicht te gooien voor rechtse partijen. Vervolgens gaat hij met de meest linkse partijen in zee om tot een formatie te komen. Ik hoor u nu iets mompelen over de SP. Zij zijn echter zelf uit de formatieronde gestapt toen Marijnissen even dacht dat er niet te praten viel. Het gaat ook om attitude. Meteen opstappen als het even dreigt mis te lopen getuigt nu niet bepaald van politieke competenties.

Voorkeur is geen leiddraad voor chaos. Ongeoorloofd handelen op basis van die voorkeur wel. Denkt u eens aan het feit dat Balkenende een kabinet laat vallen zodra een socialist even dreigt met een motie. Kansen om het te voorkomen waren er genoeg. Na het indienen van een motie de motie naast zich neerleggen was een optie. Nee, in plaats daarvan schrijft men nieuw staatsrecht en ondermijnt men de democratie. Dat is waar de schade ontstaat. Kennelijk is het nu mogelijk om door chantage dan wel afpersing de regering aan te sturen. Wat denkt u van het kiezen van een informateur die niet eens in ons land woont en die zo politiek links gekleurd is dat hij enkel zal inzetten op een bepaald kabinet? Eerlijk en onafhankelijk is dat niet. Weer worden partijen als de VVD en Wilders gepasseerd. Sterker nog, zelfs over de SP kan men zeggen dat ze gepasseerd zijn omdat de formatieronde gevormd wordt door veel water bij een specifieke wijn te doen. Geen lange termijn vissie, enkel vriendjespolitiek en handjeklap.

Toeval bestaat niet in zulke kwesties. Ongestraft bezig houden met activiteiten die de democratie ondermijnen kan niet zonder het land en bestuur te ondermijnen. Gelooft u nog dat de hoge pieten niet bezig zijn om alles om zeep te helpen? En dat zij ons land en cultuur in ere willen houden? Goede bedoelingen blijken maar al te vaak zo na´ef. Processen zijn er gaande om ons land beetje bij beetje weg te geven. Door openbaarheid is het zeer moeilijk dat om geheim te houden. Alles wordt verkocht en u financiert uw eigen ondergang. Praten we over openbaarheid, dan kunt u een sterk staaltje zien van een bananenrepubliek. Steeds meer zaken vinden plaats achter gesloten deuren.

Neem als grote voorbeeld de formatie. Vergaderingen zouden openbaar moeten zijn, want het volk heeft het recht om te weten hoe het samenstellen van een kabinet gaat. Stemmen is een ding. Inzicht hebben en krijgen in zaken is een controle middel. Om goed te kunnen kiezen is het noodzakelijk om te weten hoe bepaalde groeperingen werken. Achterkamertjespolitiek is uit den boze. Besprekingen over het beleid zijn zeer belangrijk om overzichtelijk te hebben. Komen we te weten dat zaken met prioriteit ter zijde worden geschoven doordat politieke partijen vriendjes willen blijven, dan weten we dat een stem daarop een verloren zaak is. Is de formatie slechts een middel om ons geld onder hen te verdelen, dan moeten we het recht hebben om dat te weten en tegen te gaan.

Valt het u ook op dat de formatiebesprekingen op geheimzinnige lokaties plaatsvinden en dat als er wat naar buiten lekt het altijd een sterk negatief gevolg heeft voor de doorsnee burger? Het lijkt wel alsof het gaat om elkaar dingen gunnen en beloven in plaats van ons land te besturen. Doen ze soms zo geheimzinnig omdat de heikele punten ook zaken zijn die op ernstige bezwaren zullen stuiten bij het volk indien het bekend zou worden? Gaat het om zaken die toch wel door onze strot worden geduwd als het zo ver is? Een aantal voorbeelden wil ik u niet onthouden. Zeg maar dag tegen de hypotheekrenteaftrek. Voor uw huis dan, niet die van hen en hun achterban. Niks krijgt u terug. Ook geen belastingverlaging. Zeg als chronisch zieke maar dag tegen uw noclaim. Socialistisch gespuis dat toch niet zelf hun ziektekosten betalen vinden dat zij te weinig profiteren. CDA is tegen. Wouter Bos is boos. Balkenende heeft meneer vervolgens zeker beloofd om aanspraak te kunnen maken op de schatkist van Zalm. Ik hoef u niet te vertellen dat als u werkt, u binnenkort beter kunt emigreren...

We kunnen alleen maar hopen dat steeds meer mensen dit soort processen die onze maatschappij drastisch veranderen opmerken. Begint er bij de mensen die het veroorzaakt hebben al iets te dagen?
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.