Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 33 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

222 Regeerakkoord vooral links lullen, rechts vullen
221 Stalincommunisten aan de censuur
220 Asociaal gedrag (op school) loont
219 PvdA met "nieuwe leren" verneukt het onderwijs
218 Politiek gekonkel
217 Wie allochtonen zaait zal haat oogsten
216 Rabobank deel 2: belegronselaar
215 Cordon sani-Wilders en politieke chaos
214 Yvonne van Hertum: het spel is uit [2]
213 Excuusnegermarathon in de media
212 Misdefinitie.nl wenst u een vorstelijk 2007
211 Onze koningin: Gelukkig aanpappen en nathouden
210 Heil halal! Eigen egoļsme eerst!
209 Bos aan de macht die het CDA verkracht
208 Vertraging in het spoorboekje
207 Geen pardon voor linkse anarchie
206 Cohen subsidieert haathuis
205 Een schoner milieu begint bij anderen
204 CDA warmloopactie lerarentekort fiasco
203 Stem Wilders voor volk en vaderland

207 # Geen pardon voor linkse anarchie #
Gepost door Misdefinitie op 10-12-2006 om 15:16.
Sinterklaas weet tenminste hoe het hoort. Na een tijd te gast geweest te zijn in ons land is de goedheiligman met zijn zwarte pieten teruggekeerd naar Spanje Turkije. Vrijwel niemand die bezwaar maakt tegen hun vertrek, want we weten natuurlijk allemaal dat gasten hier tijdelijk verblijven. Daarom zijn het ook gasten. Gaat het echter over parasiterende gelukzoekende immigranten, dan denken veel mensen opeens niet meer na en gaan ze fel in protest als hen duidelijk wordt gemaakt dat ons land niet bedoeld is als paradijs voor kakkerlakken. Mensen die hier uiterst illegaal zijn dienen per direct te worden uitgezet, maar links Nederland weigert onderscheid te maken tussen echte vluchtelingen en gespuis dat hier enkel komt profiteren van onze welvaart. Links heeft amper aan de macht geroken of de totale anarchie breekt uit. Grenzen moeten wagenwijd open en als sprinkhanen proberen zij ons land leeg te roven.

De belangrijkste misdefinitie vinden we in de redenatie die socialisten gebruiken om te kunnen rechtvaardigen waarom uitheemse parasieten hier moeten kunnen blijven. Die mensen zijn zo zielig. Het zijn arme vluchtelingen die criminelen waren kansloos waren in hun eigen land en met de dood worden bedreigd door "oorlog". Oorlog zien ze niet als doeltreffend middel om iets aan de overbevolking te doen. Nee, ze zien de zogenaamde oorlog als rechtvaardiging om van Nederland een overvolle smeerboel te maken. Helaas, net zoals de goedheiligman en goede Turken niet bestaan zijn ook die zogenaamde vluchtelingen niet het slachtoffer van (ons) geweld. Waarom worden we dan toch met hen opgescheept? Socialisten willen ons graag doen geloven dat ze allemaal gevaar lopen, maar de praktijk wijst uit dat ze ons voor de zoveelste keer bedriegen.

Grenzen helemaal open gooien voor alles en iedereen is uit den boze. We zouden als eis kunnen stellen dat iedereen die hier binnenkomt opgevangen moet worden in de woningen van mensen die zo graag willen dat die mensen hier komen, maar die salonsocialisten weigeren dat natuurlijk. Net zoals Wouter Bos zijn dochter niet tussen de apen wil hebben willen zij ook niet geconfronteerd worden met negers. Ze moeten dus in onze achtertuin en daar bedanken we voor. Om praktische redenen uiteraard en niet om racistische redenen zoals onze socialistische vrienden. Middelen zijn schaars, ruimte is schaars en de wil onder de bevolking om die mensen in eigen woning te huisvesten is ook beneden het nulpunt. Iedereen binnenlaten is daarom onacceptabel. Veel mensen zijn van mening dat we in elk geval echte vluchtelingen in oorlogsgevaar moeten binnen laten. Dat geeft ons een belangrijk criterium over wie wel en niet kan blijven. Echte oorlogsvluchtelingen moeten nader bekeken worden; de rest moet opzouten naar hun eigen land.

Dat geldt dus ook voor mensen die hier al zijn. Nederland is maar een klein land en zal de invasie van buitenlanders drastisch moeten beperken willen we ons land niet naar de verdommenis sturen. Als beschaafd Westers land is het weliswaar deels een plicht om echte vluchtelingen tijdelijk onderdak te verlenen, maar de nadruk ligt dan wel op echt en tijdelijk. Zodra de oorlog afgelopen is en het gevaar derhalve is verdwenen, dienen zij onmiddellijk teruggestuurd te worden. Ook zal er een concrete grens moeten worden vastgesteld. Gebaseerd op de grote van het Westerse land in kwestie. Wat mij betreft komt er een maximum van 50.000 echte oorlogsvluchtelingen in Nederland. Hun verblijf is tijdelijk en zodra de grens is bereikt moeten er eerst mensen weg voordat er weer meer bij kunnen. De grote opruiming kan beginnen. We zitten nu op 3 miljoen allochtonen. Weg met alle gelukszoekers. Op den duur willen we hooguit 50.000 echte vluchtelingen hebben.

De reden dat de linkse redenatie zo hypocriet is ligt namelijk in het feit dat er van die 3 miljoen allochtonen het overgrote deel niet onder echte vluchtelingen vallen. In veel landen waar ze vandaan komen heerst er geen oorlog. Marokko en Turkije zijn prima vakantielanden. Het gespuis gaat er zelf regelmatig wekenlang op vakantie. Ook nog eens op onze kosten. Snoepreisjes impliceren dat het er toch best veilig is. Vergeleken met sommige slechte buurten in Nederland zelfs veiliger. Bewoners van genoemde landen kunnen daarom per direct teruggezonden worden. De trein staat klaar. Hetzelfde geldt voor Eurpa, Oost-Europa en alle andere landen waar we graag op vakantie gaan. Geen oorlog, dus oprotten naar het land van herkomst. Kansloze gastarbeiders die in Nederland de kans hebben gekregen zich te ontwikkelen waren hier tijdelijk. Opzouten dus. Geen pardon voor illegalen. Geen pardon voor linkse anarchie. Iedereen afkomstig uit een land waar geen oorlog heerst: maak u gereed voor vertrek naar uw eigen land.

Waarom zo streng en radicaal optreden? Dat zal ik u vertellen. We volgen hiermee de redenatie van links dat een vluchteling mag blijven als hij door oorlog gevaar loopt in eigen land. Daaruit volgt dat als ze geen gevaar lopen omdat er geen oorlog is, ze allemaal terug moeten. Pas als dat is gebeurd kunnen we weer gaan praten over de toelating van mensen die echt onze hulp nodig hebben. Er is immers wel ruimte nodig om deze mensen te huisvesten. Ruimte die we eerst gaan maken. Socialisten vergeten dat het heel eenvoudig is om te controleren of er in het land van herkomst een oorlog gaande is. Graag willen we mensen die echt hulp nodig hebben helpen, maar het is ontoelaatbaar om iedereen binnen te laten. Enkel en alleen omdat links daar voordeel bij heeft. Mensen, u wordt bedonderd. Links laat geen mensen binnen die echt hulp nodig hebben. Links haalt mensen binnen die hun achterban kunnen vergroten.

Negatieve bedoelingen van socialisten liggen op het vlak van de politieke manipulatie. Ze willen een communistisch regime invoeren zoals Mao en Stalin dat deden met miljoenen doden. Om de macht te krijgen moeten ze in een democratisch systeem de meerderheid van de stemmen krijgen. Om dat te realiseren laten ze zoveel mogelijk immigranten binnen. Goed wetende dat die mensen op hen gaan stemmen zolang links maar zoveel mogelijk cadeautjes uitdeelt. We gaan dat niet toestaan. Niet alleen gaan alle profiteurs op transport; de Stalin-communisten mogen ook mee. Ga maar naar een collectivistisch ontwikkelingsland als het communisme cq socialisme zo'n goed idee is. Hier willen we het niet.

Gelooft u, na dit in overweging genomen te hebben, nog steeds in de goodwill van de linkse partijen? Wij niet. Een echte vluchteling heeft nauwelijks mogelijkheden om naar Nederland te komen. Handelaren vragen duizenden euro's om de overtocht te maken naar ons beloofde land. Ze zijn namelijk echt niet komen zwemmen. Wie duizenden euro's heeft, is niet arm. Zeker niet in het land van herkomst waar dat geld een fortuin waard is. Een veel gebruikt argument is dan dat ze het geld van familie hebben gekregen. Wie echter in staat is om weken of zelfs maandenlang geld op te sparen van familie en al die tijd in leven bleef, is echt niet in levensgevaar. Bovendien had men met dat geld in eigen land een bestaan op kunnen bouwen. Natuurlijk willen mensen wel eens meer welvaart. Ik wil ook wel de grootste moskee in de moslimlanden slopen om er een bordeel neer te zetten zo groot als de Universiteit in Leiden. U weet al wat ze daar tegen mij zullen zeggen: "Oprotten naar je eigen land ongelovige onreine tyfushond."

Onze hulp is alleen voor mensen die het echt nodig hebben; gebonden aan strikte eisen en een maximum. Goudzoekers hebben we niet nodig. Eerst orde op zaken stellen en het uitschot herbeoordelen om ze terug te sturen. Daarna onze hulp eens goed organiseren, want dit lijkt nergens op. En niet, zoals de linkse partijen willen, meer mensen binnenlaten en niet eens kritisch willen kijken naar wat ze in het verleden hebben gedaan. Als er socialisten zijn die graag hun plek willen vergeven: graag melden bij de uitgang. Ons land weggeven is niet sociaal. Als de socialist zijn eigen plek weggeeft zodat we een arme vluchteling kunnen helpen is hij wel sociaal. Vol is vol. Er komt pas weer ruimte als er mensen vertrekken.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.