Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 33 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

222 Regeerakkoord vooral links lullen, rechts vullen
221 Stalincommunisten aan de censuur
220 Asociaal gedrag (op school) loont
219 PvdA met "nieuwe leren" verneukt het onderwijs
218 Politiek gekonkel
217 Wie allochtonen zaait zal haat oogsten
216 Rabobank deel 2: belegronselaar
215 Cordon sani-Wilders en politieke chaos
214 Yvonne van Hertum: het spel is uit [2]
213 Excuusnegermarathon in de media
212 Misdefinitie.nl wenst u een vorstelijk 2007
211 Onze koningin: Gelukkig aanpappen en nathouden
210 Heil halal! Eigen egoļsme eerst!
209 Bos aan de macht die het CDA verkracht
208 Vertraging in het spoorboekje
207 Geen pardon voor linkse anarchie
206 Cohen subsidieert haathuis
205 Een schoner milieu begint bij anderen
204 CDA warmloopactie lerarentekort fiasco
203 Stem Wilders voor volk en vaderland

204 # CDA warmloopactie lerarentekort fiasco #
Gepost door Misdefinitie op 26-11-2006 om 20:28.
Goede leraren zijn tegenwoordig erg schaars aan het worden. Vroeger was het vak van de leraar nog een vak met aanzien en respect, maar nu lijkt er een totale leegloop aan het ontstaan waardoor het voortgezet onderwijs steeds vaker in de problemen komt. Om leraar te worden moet iemand na de HAVO of het VWO een groot aantal jaren een opleiding volgen om opgeleid te worden tot leraar in een specifiek vak. Een WO'er die geen opleiding tot leraar heeft gevolgd moet na zijn studie nog een extra opleiding volgen voordat hij zich leraar mag noemen. Steeds meer jongeren zijn daar niet meer zo snel voor te porren. Binnen nieuwe onderwijssystemen is het de trend om problemen te zien als motivatietekort. In plaats van een oplossing te zoeken voor het probleem richt het CDA zich liever op de hype motivatie.

Sorry mensen. Er stond een aardig artikel op het programma over de manier van omgang met docenten door het Nicolaas Lyceum in Amsterdam, maar daar zal nog even geduld voor moeten worden uitgeoefend. Juridische zaken is daarmee bezig en we willen ze niet voor de voeten lopen. Wat in het vat zit verzuurd niet zullen we maar zeggen. Wel gaan we het hebben over het eigenaardige plan van het CDA om het lerarentekort op te lossen. De redenatie is hierbij alsvolgt. Jongeren zitten als leerling in het onderwijs. De ervaringen die ze daar opdoen vertellen nou niet bepaald het leuke verhaal dat leraren hebben over hun vakgebied. Tijdens hun schoolperiode zijn ze moeilijk te paaien voor het leraarschap. Vrij logisch, want ze denken dan allemaal aan een glansrijke loopbaan in het bedrijfsleven. Ze komen van school en gaan studeren. Het plan van het CDA komt daar om de hoek kijken. Stage laten lopen zodat ze enthousiast worden. Later kunnen ze dan altijd nog een lerarenopleiding gaan volgen. Het plan blijkt te onrealistisch te zijn met teveel haken en ogen.

Problemen.

Geld.

De eerste vraag die in ons opkomt is de vraag of het wel echt aan de motivatie ligt. Het CDA spiegelt ons voor dat jongeren onwetend zijn over wat het vak leraar inhoudt en dat ze gemotiveerd worden zodra ze met het vak in aanraking komen. Hun oplossing ligt dan ook in de sfeer van confrontatie in de hoop dat het dan goed komt. Wij hebben daar zo onze twijfels over. Andere partijen kennelijk ook, want de PvdA en D66 vinden, zoals echte linkse partijen het betamen, dat er gewoon een smak geld bij moet. Geld uitdelen en de arbeidsvoorwaarden verbeteren zouden volgens hen moeten leiden tot verbetering van de situatie. Erg makkelijk weer die oplossing, maar of het veel zal uithalen weten ze niet. Startsalarissen liggen in het onderwijs rond de 2000 bruto. Normaal gezien verdienen HBO'ers en WO'ers dat bedrag ook wel in het bedrijfsleven. In het onderwijs stijgt het salaris vervolgens heel traag met 100 euro per jaar terwijl ze in het bedrijfsleven snellere stappen maken. Toch zien we ook vaak leraren vanuit het bedrijfsleven stappen om leraar te worden en schijnt geld geen primaire zaak te zijn.

Respect.

Respect en vooral het niet krijgen daarvan staat volop in de aandacht. Respect dient u weliswaar te verdienen als het om mensen gaat die geen donder met u te maken hebben, maar in het geval van de leraar gaat het om een gezagsrelatie. Een gezagshebber verdient respect omdat de ouders van de leerlingen hun gezag tijdens de schooluren tijdelijk hebben overgedragen aan de leraar. Daarmee wordt de leerkracht verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces welke voor een deel opvoedkundige zaken inhoudt. Vanzelfsprekend gaat gezag gepaard met handhaving en aangezien zowel de leraar als de leerling zich verbonden hebben aan een aantal afspraken impliceert dat ook respect. Hedendaagse leraren klagen voortdurend over het gebrek aan normen en waarden en vooral het gebrek aan respect van jongeren. Scholieren aanvaarden steeds vaker het gezag niet, stellen letterlijk alles ter discussie en worden zelfs inzet gemaakt tussen machtspelletjes tussen het onderwijspersoneel.

Geen leuke situaties om in terecht te komen en voor veel leraren zelfs zo slopend dat ze met gemak een baantje als gemeenteambtenaar zouden willen accepteren zodra die mogelijkheid zich voordoet. Vallen dit soort problemen op te lossen met geld? Nee. Is het dan een motivatieprobleem? Ook niet. Tenzij we de motivatie van de leerlingen erbij halen om het respect op te brengen voor de leraar. Het beleid is gericht op aanpappen en nathouden. Echte oplossingen zijn uit den boze. Wij zijn echter van mening dat het respect alleen terug kan komen als de discipline en tucht terugkomen op scholen. Daar helpen stages echt niet bij. Onderwijs moet weer degelijk worden ingericht en het vertrouwen uitstralen dat leerlingen goed worden opgeleid. Vaak krijg ik het idee dat het onderwijs is ingericht om leerlingen de dienst uit te laten maken. Wederom: geen prettige situatie voor een leraar die zich maar staande moet houden in deze warboel.

Ontwikkeling en middelen.

Binnen het voortgezet onderwijs krijgt de leraar te maken met een veel lager niveau dan hij gewend is. Als afgestudeerde van het HBO of het WO moet de leerkracht accepteren dat zijn vak hem inhoudelijk niet meer de uitdaging kan geven die hij op zijn studie zo waardeerde. Op zich geen onmogelijke vraag, maar hij verwacht dan wel dat hij de middelen heeft om zijn vak op het gevraagde niveau interessant te kunnen maken voor leerlingen. Plotseling komt hij erachter dat hij met andere secties dient te concurreren om middelen. Te weinig boeken, te weinig hulpmiddelen in de klas, te weinig materiaal om in practica te gebruiken en te weinig stimulans tot zelfontwikkeling zijn zaken die menig leraar tot wanhoop gedreven hebben. De uitdaging is weg en heeft plaats gemaakt voor dagelijkse irritaties over leidinggevenden. Geld is hier deels een oplossing, maar het gaat hier voornamelijk om mentaliteit, gedrag en attitude van werkgevers.

CDA plan meteen al fiasco.

Hierboven werden slechts een paar punten genoemd. Punten die wel bepalend zijn of mensen leraar willen worden of niet. Komen er geen oplossingen, dan helpt lekkermaken ook niet. Laten we er even vanuit gaan dat de andere problemen niet bestaan. We kunnen voor de grap ook even aannemen dat het probleem inderdaad motivatie is en dat de oplossing van het CDA ons vroeg of laat toch wel door de strot geduwd gaat worden. Ik ga u vertellen waarom er nauwelijks is nagedacht en dat het plan in feite onmogelijk is. Jan de Vries is een van de kamerleden die voor het CDA een kostbare zetel bezet houdt die eigenlijk aan andere partijen zou moeten toebehoren. De oplossing van het CDA gaat volgens hem specifiek om studenten van andere opleidingen. Zij zouden naar het onderwijs gelokt moeten worden omdat het onderwijs, naar de mening van De Vries, leuk is. Meteen noemt hij daar een aantal opleidingen bij:

"Het zou goed zijn als studenten van andere opleidingen, of het nu een studie economie of rechten is, de mogelijkheid krijgen om een bepaalde periode op een school stage te lopen"

Valt u niks op aan het plan? We zullen een aantal punten de revu laten passeren.

Schoolstage past niet in de opleiding.

Iedere student heeft tijdens zijn studie de mogelijkheid om een klein deel van de studiepunten te halen door zogenaamde keuzevakken te behalen. Keuzeruimte kan worden ingevuld door een willekeurig vak binnen het Hoger Onderwijs te volgen dat deel uit maakt van het tweede studiejaar of hoger en ook nog eens het niveau van de opleiding heeft of hoger. Een universitair opgeleide mag geen HBO vakken volgen; andersom wel. Hoewel het specifiek de bedoeling is om de studie te verbreden en daarom iets anders te kiezen dan het vakgebied van de hoofdstudie, valt een onderwijsstage maar moeilijk te verenigen met het doel van keuzevakken. Namelijk op niveau een verbreding aanbieden. Onderwijsstages zullen het vereiste niveau niet halen. Examencommissies zijn er gerust wel voor de porren, zeker als er een wet komt. Maar het is een slechte zaak als snuffelstages waarin studenten een beetje bijles geven en proefwerken nakijken als academische stage worden gezien.

Schoolstage kan voor studievertraging zorgen.

Op HBO-niveau is het hooguit nog enigszins acceptabel, maar dan alleen als het om de invulling van de keuzeruimte gaat. Leuk hoor zo'n stage. Dan moet hij wel mee kunnen tellen en dat is doorgaans niet het geval. HBO-opleidngen stellen specifieke eisen aan stages. Ze moeten op het vakgebied van de opleiding zijn en tevens het niveau van een 3e jaars student halen. Een beetje bijlummelen op een school valt daar niet onder, al kunnen ze tegenwoordig met al dat competentiegelul er vast iets van maken. Veel opleidingen kennen echter geen equivallent vak binnen het voortgezet onderwijs. Enig idee hoe een student die Rechten studeert een juridische stage op een school kan lopen? Nee zeker meneer De Vries?! Niet over nagedacht. Dacht ik al. Het academische niveau wordt zeker niet gehaald. Vergeet het maar dat een stage daar voor studiepunten kan tellen. Het impliceert dat wie een stage wil doen, dit grotendeels buiten zijn studie om moet doen met als gevolg studievertraging.

Alleen de minder leuke kanten?

Studenten moeten dus zin hebben om veel tijd en energie te steken in iets waar ze wellicht niks aan hebben. Ze krijgen geen geld, ze krijgen geen vergoeding, ze krijgen geen studiepunten en lopen misschien zelfs studievertraging op. Minder leuke kanten in overvloed. Waar blijft het leuke dat ons is beloofd? Lesgeven? Mag niet. Te link. Ze zouden een hoger niveau halen dan de reguliere docenten. Gevaarlijk en onacceptabel. (Let op het sarcasme.) Wat is het CDA-antwoord? Simpel. Laat ze bijles geven. Scheelt weer remedialteachers. Irritante term voor een knakker die zijn brood verdient door te corrigeren waar de leraar niet aan toe is gekomen. Docenten hebben ook vaak vervelende taken te verrichten. Erg leuk. Laat studenten hun proefwerken nakijken. De docent kan dan ook eens vroeg naar huis. Scheelt weer een burn-out. Of dingen klaarzetten. Leuk joh, dat zal ze motiveren.

Het grote fiasco: ze kunnen vaak geen leraar worden!

Ondanks ons ongeloof willen we u toch nog gaan vertellen wat eventueel het gevolg is als studenten na alles doorgemaakt te hebben enthousiast zijn gemaakt voor een loopbaan in het onderwijs. Doel van het CDA is om studenten verder te laten studeren zodat ze leraar kunnen worden. Gebeurt dat niet, dan heeft het hele plan gefaald en is alles voor niks geweest. Enthousiast maken doen ze nu eenmaal niet voor de kat zijn anus. Studenten studeren nu bijvoorbeeld rechten of psychologie en het CDA hoopt dat ze na de stage graag het onderwijs in willen. Het halen van een onderwijsbevoegdheid is dan een vereiste. Om later een hongerloontje te kunnen verdienen moeten ze nogmaals met de neus in de boeken. Jan de Vries laat ons weten dat het vervolg simpel is: gewoon een jaartje een lerarenopleiding volgen. Daar knelt de schoen! Met veel opleidingen is het helemaal niet mogelijk om leraar te worden.

Niet over nagedacht zeker meneer De Vries? We zullen het u en de rest eens haarfijn uitleggen. Een universitaire post-doctorale lerarenopleiding valt alleen maar binnen een jaar te halen als de opleiding voltijds wordt gevolgd en de student een master in het schoolvak heeft gehaald. U begrijpt het wellicht al: rechten is geen schoolvak op het voortgezet onderwijs. Psychologie evenmin. Tientallen andere studies geven ook geen toegang tot de opleiding. Denkt meneer J. de Vries nu werkelijk dat studenten te porren zijn voor een stage waar ze later geen reet aan hebben? Wat heeft het CDA eigenlijk aan enthousiaste studenten die geen mogelijkheid hebben een lerarenopleiding te volgen? Deze studenten kunnen zelfs geen HBO opleiding tot 2e graadsleraar volgen.

Aanverwante opleidingen aan schoolvakken maken wel een aardige kans toegelaten te worden tot een lerarenopleiding. Ware het niet dat die studenten worden gedwongen om nog minstens 3 jaren voltijds te studeren. Ze moeten een soort applicatieprogramma volgen dat bestaat uit bijna een volledige universiaire bacheloropleiding van het schoolvak. Welke student met een volledige universitaire opleiding inclusief master haalt het nu in zijn hoofd om na 4, 5 of 6 jaar studie NOG 3 jaar te studeren? CDA, die gedachte is naļef, hersenloos en ondoordacht. Zo groot zal de motivatie nooit kunnen worden.

Het is teveel. Uw webmaster zat ooit in hetzelfde schuitje. Wil ik (verder) in het onderwijs, dan moet ik nog jaren studeren. Om uiteindelijk in een baan met veel beperkingen te komen waarbij het maximum salaris nog ruim onder hetgeen ligt dat ze in het bedrijfsleven voor me neertellen. Typisch een geval van wel willen, maar niet kunnen of daar onevenredig veel in moeten investeren. Twee jaar geleden wilde ik graag in het onderwijs. Toen werd er heel moeilijk over gedaan wegens het ontbreken van een specifieke bevoegdheid. Nu moet het allemaal wel erg interessant gemaakt worden wil ik nog terugkeren naar het onderwijs. Ik ben er letterlijk verjaagd.

Daar ligt mijn inziens de kern van het probleem. Zorg ervoor dat mensen makkelijk het onderwijs in kunnen. Vooral als ze hoogopgeleid zijn en over het academische niveau beschikken. Het punt is namelijk dat een academicus al snel te duur wordt voor het onderwijs. Voor hem is een lange opleiding de investering niet waard. Aangezien er toch niet snel meer geld beschikbaar kan komen om het salaris op te krikken, is het mijn inziens zaak om ervoor te zorgen dat een academicus snel na zijn studie aan de slag kan. Geen hele studies van een jaar of langer dus. Met snel bedoel ik echt snel. Zodat hij nog een paar jaar kan lesgeven voordat hij teveel moet gaan opbrengen. Een grote groep zal na een paar jaar elders voor het geld kiezen. Een andere groep zal het zo leuk vinden dat ze het kleine salaris voor lief nemen en doorgaan. Met de huidige middelen is dat het beste resultaat dat behaald kan worden. Wellicht is het zelfs voldoende.

PS: Wilt u weten waarom extra applicatieprogramma's en de lerarenopleiding vaak niet deugen? Er staat een interessant artikel gepland, want uw webmaster is dat natuurlijk hoogstpersoonlijk zelf gaan uitzoeken. Voor nu is het voldoende te weten dat de onevenredige investering na een (aanverwante) opleiding een serieus probleem is dat motivatie teniet doet. De applicatieprogramma's zelf sluiten bovendien niet tot nauwelijks aan bij wat iemand als leraar wilt gaan doen en de lerarenopleiding na het WO is vaak een veredelde "HBO-competentie en lul veel over uzelf" cursus. Het CDA plan is dus gedoemd een fiasco te worden in de huidige vorm als men het niet aanpast.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.