Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 34 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

202 We maken Wouter Bos kapot!
201 Discussie HRA "taboe" te eenzijdig
200 Verwaande bedrijven zorgen voor tekort
199 Nieuw Rechts verslagen door eigen toedoen
198 Trein moet harder? Liever minder stilstaan!
197 Wizzle-chagrijn garant voor slechte service
196 Deel emailadressen CU2 openbaar voor spammers (2)
195 Turks racistisch nationalisme: Eigen Volk Eerst!
194 Halsema vol met tegenstrijdig gepruttel
193 Schipholbrand voer voor excuuscultuur
192 Registreren? Anonieme e-mail niet toegestaan!
191 PvdA gelooft niet in eigen racistische ideologie
190 Troonrede op propagandadag
189 Donner (CDA) misbruikt democratie voor sharia
188 Het trauma van 9/11
187 Een, twee, in de maat! Leve de politiestaat!
186 Opzouten met die uitkeringen
185 Rechtse websites in moeilijk vaarwater (4)
184 Ik heb een hekel aan politie
183 Rode rakkerpropaganda van de PvdA

195 # Turks racistisch nationalisme: Eigen Volk Eerst! #
Gepost door Misdefinitie op 11-10-2006 om 18:08.
Nationalisme wordt in de volksmond keihard geassocieerd met racisme. Een Nederlander die aangeeft trots te zijn op zijn land en afkomst, wordt door mensen die hun eigen afkomst en land verloochenen monddood gemaakt. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de gewone Nederlander iets heeft om trots op te zijn waarvoor hij bereid is te vechten. De voorkeur van een Nederlander om liever in zijn moerstaal te communiceren met anderen is een uiting van discriminatie. We zouden allemaal Arabisch moeten spreken om het Midden-Oosten tevreden te stellen. Het idee hebben dat u liever met uw eigen mensen, volk en ras omgaat zal u ook duur te staan komen. U moet het maar prettig vinden om u als een neanderthaler te voelen die met een aap moet communiceren. Vreemd genoeg merken we op dat het wel massaal goedgekeurd wordt als Turken en andere allochtonen zich "nationalistisch" tonen voor hun eigen land.

Uw gebruiken, normen waarden en standpunten betekenen zo weinig dat ze zonder pardon overheerst en vervangen mogen worden door achterlijke dogma's die haaks staan op uw overtuiging. U mag geen oog meer hebben voor wat eens uw mooie land was. Symbolen van Nederland zoals de Nederlandse vlag, de molens, onze landschappen, onze kenniseconomie en onze mensen mogen u zondermeer ontnomen worden en u dient machteloos toe te kijken hoe uw identiteit langzaam maar zeker wordt verkwanseld door de massale instroom van vreemdelingen. Harde oordelen over nationalisten zijn niet meer te tellen en menigmaal wordt nationalisme in verband gebracht met het gedachtegoed van nazi's. Een associatie die ronduit hypocriet is aangezien allochtonen geen strobreed in de weg worden gelegd als zij wel "nationalistisch" blijken te zijn met extreme racistische gedachten; alleen dan gebaseerd op het land waar ze thuishoren zich mee identificeren. Zij hanteren een nogal extreme vorm van nationalisme die werkelijk overeen komt met racisme. Racisme jegens ons Nederlandse volk wel te verstaan.

Turkse nazi's.

Zoals u van Misdefinitie gewend bent laten we u middels de recente actualiteit graag zien waar de hypocrisie zich openbaart. Turkije heeft laten weten Nederland niet meer zo lief te vinden nadat onze socialisten een aantal Turken van de kandidatenlijst voor de verkiezingen hebben geschopt. Niet eens omdat de PvdA een hekel heeft aan zwarten, want daar hebben ze nooit een probleem van gemaakt. Het betrof een protest omdat ze vinden dat het Turkse volk belachelijk gemaakt wordt in de Armeense genocide kwestie.

Turken zijn namelijk helemaal niet stout. Ze zijn heel menslievend. In het land waar ze thuishoren wordt nationalisme verplicht gesteld. Iedere Turk leert tenminste twee dingen op school. Ten eerste is het de Turk die de beste is. Turkije is goed, de Turk is goed, de Turkse gebruiken zijn goed en iedere Turk dient daarom ook trots te zijn op hun land. Ten tweede is daar de cognitieve dissonantie. Lekker elkaar indoctrineren door te stellen dat dingen die verkeerd zijn altijd door anderen zijn gedaan en vooral: alles ontkennen. Nooit toegeven, altijd ontkennen. Misdaad? De Turk heeft het nooit gedaan. Geldt ook voor andere allochtonen overigens. Confronteer die gasten maar eens met iets dat ze gedaan hebben. Ze zullen altijd ontkennen. Zelfs als ze op heterdaad betrapt worden en het om genocide gaat.

Zijn wij in het Westen nou helemaal van de ratten besnuffeld? Turken zijn übermenschen en die moorden niet. Armeense genocide? Dat is nooit gebeurd en als het al gebeurd is: niet door Turken. Genocide en massamoord? Echt niet! Die mensen zijn doodgegaan door de deportatie als we de hoge pieten in Turkije mogen geloven. Natuurlijke dood enzo. Kunnen zij er wat aan doen dat de mensen doodgingen. Wisten zij veel wat voor uitwerking gas en wapens hadden op mensen. Kut dat ze overleden, maar moeten de mensen dat nu gaan toeschrijven aan die arme Turken? Logisch dat ze boos zijn op de Westerse wereld. We halen hun naam door het slijk. Allemaal sarcastisch bedoeld natuurlijk, voordat ik weer klachten krijg. Mensen dienen te beseffen dat de mentaliteit die veel Turken hebben (zeker ook in Nederland!) juist overeen komt met ronduit racistisch gedachtegoed. U weet wel: Eigen Volk Eerst en lang leve holocaustontkenning. Was dat niet strafbaar?

Turkse racisten.

Turken ontkennen de genocide enkel uit racistische overwegingen. Ze stellen dat de Armenen, voor zover hun dood toentertijd bewezen kon worden, een dood zijn gestorven die buiten de schuld van de Turken lag. Ze moesten namelijk toch al gedeporteerd worden omdat ze zwart waren en bovendien deel uitmaakten van een inferieur volk. Alleen de Turken mochten de strijd overleven en de wereld overnemen. Racistischer kan het bijna niet. Moord om het eigen ras te beschermen. Hallo Nederland, worden we wakker? Om vervolgens 90 jaar later niet meer de ballen te hebben om dat toe te geven. Opeens zie ik op de Nederlandse televisie allerlei Turkse vrouwen hun mond dichtplakken met als voordeel dat we niet langer vergast werden door de knoflookgeur die daar normaal gesproken uit meurt. Ze deden het echter niet om ons een plezier te doen, maar om te laten zien dat ze zogenaamd monddood werden gemaakt. Ze beseffen niet dat ze zowel het plakband als het monddood maken aan zichzelf te wijten hebben.

Het volgende is namelijk het geval. De Turk die onder het mom van nationalistisch denken betoogt dat zijn ras in stand gehouden dient te worden, roept dat zijn land en cultuur voor hem het beste zijn en stelt dat moord van een volk niet onder genocide valt omdat Turken als übermenschen nu eenmaal geen genocide plegen, zou per direct moeten oprotten naar zijn eigen land. Mensen kunnen niet geloofwaardig maken dat zij het perfecte volk zijn en over het perfecte land beschikken om tegelijkertijd hun heil in een ander land (Nederland) te zoeken. Als het daar zo perfect is, wat doen ze hier dan? De genocide-ontkenners delven hiermee hun eigen graf en verdienen eigenlijk een soortgelijke deportatie als het Armeense volk. Zij zijn hier net zo welkom als de Armenen het destijds in hun land waren. Geen probleem met nationalisme, maar dan wel in eigen land.

Nu moet u niet denken dat we een hekel aan alle Turken zouden moeten hebben. Goed opgemerkt gaat het hier over het racistische soort dat uit zogenaamde nationalistische overwegingen dat gedrag vertoont. Mensen dienen te beseffen dat het raar is om vanuit een perfect land te emigreren naar Nederland om hier te komen zeggen dat het elders perfect is. De Turk die hier komt met de beste bedoelingen, moet op z'n minst hebben ervaren dat het elders klote was, anders kwam hij niet naar Nederland. De oplossing is daarom niet om ervoor te zorgen dat ons land net zo kut wordt als Turkije. Ze zullen zich moeten aanpassen aan onze regels, wetten en cultuur. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen en aangezien Turkije voor hen geen onaardig land is om te wonen zou de conclusie moeten zijn dat het restvolk dat zich hier nog bevindt onmiddellijk vertrekt.

We gaan nog even verder op het principe van het racisme. Onderzoeksbureau Foquz Etnomarketing heeft deze week een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat allochtonen ronduit racistisch zijn. Allochtonen blijken het liefst te stemmen op een partij met veel allochtone kandidaten. Ter vergelijking: als een blanke aangeeft liever op een partij met blanken te stemmen dan breekt de hel los. Bij de racistische allochtonen gaat de voorkeur voor het eigen ras zover dat het ook nog kandidaten dienen te zijn van de eigen etnische achtergrond. Wie als Nederlander graag blanken in de politiek, maatschappij, onderwijs en zorg wil wordt weggezet als een neo-nazi en in de gevangenis gegooid. Racisme door allochtonen is overduidelijk wel toegestaan. Nederland, zij moeten ons blanken niet. Hoe lang gaan we dat nog accepteren?!

Conclusie?

Na al het bovenstaande in overweging te hebben genomen is er maar een conclusie mogelijk. Nationalisme en racisme zijn twee verschillende zaken. Een nationalist kan betogen dat hij trots is op het geheel of specifieke elementen van Nederland en daardoor vinden dat het behouden moet blijven. Ze kunnen trots zijn op de Nederlandse taal (de niet verpeste versie althans) en daardoor vinden dat Nederlands de voertaal moet blijven in Nederland. Hij kan betogen dat hij trots is op zijn kameraden en daardoor vinden dat zij behouden moeten blijven. Die vorm van nationalisme heeft totaal niks met racisme te maken en men stelt ook niet dat ze een diepe haat koesteren tegen alles wat anders is. Iedereen kent het gevoel zich liever te willen identificeren met de eigen mensen, de eigen eigendommen en de eigen woonomgeving. Hoe kan men een gevoel dat bij iedereen speelt negatief klassificeren als fout door het racisme te noemen?

Racisme is iets heel anders. Op het moment dat een volk zichzelf als superieur ziet, dan gaat het spel beginnen. Gaat men dan ook nog eens op scholen onderwijzen dat het land daadwerkelijk superieur is, dan gaat het al een beetje richting racisme. Roepen ze dan ook nog dat ze perfect zijn en dat massamoord op andere volkeren geen genocide is, dan proberen ze het racisme schijnheilig te verbergen. Als ze dan ook nog eens emigereren naar een ander land waar ontkenning verboden is om daar uitermate racistisch gedrag te vertonen en roepen dat hun volk voorrang moet krijgen, dan beginnen we de heer Fortuyn te begrijpen toen hij het had over achterlijke culturen.

Eerlijk gezegd doe ik een bizarre constatering. Er zijn geen groepen Nederlandse nationalisten die in het buitenland gaan wonen, ter plekke roepen dat Nederland een perfect land is, de holocaust ontkennen en tegelijkertijd op straat demonstreren dat ze dat niet mogen; in een land waar dat gedrag strafbaar is. De hypocrisie spat er vanaf. Laat mensen de echte Nederlandse nationalisten nooit meer racisten noemen. Andere volken zijn zoals u kunt zien minstens tien keer erger. Onder de Turkse gemeenschap in Nederland is racistisch gedrag heel normaal. Het is schokkend en bizar om te vernemen dat het allochtone volk in feite de grootste racisten zijn ter wereld.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.