Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 34 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

202 We maken Wouter Bos kapot!
201 Discussie HRA "taboe" te eenzijdig
200 Verwaande bedrijven zorgen voor tekort
199 Nieuw Rechts verslagen door eigen toedoen
198 Trein moet harder? Liever minder stilstaan!
197 Wizzle-chagrijn garant voor slechte service
196 Deel emailadressen CU2 openbaar voor spammers (2)
195 Turks racistisch nationalisme: Eigen Volk Eerst!
194 Halsema vol met tegenstrijdig gepruttel
193 Schipholbrand voer voor excuuscultuur
192 Registreren? Anonieme e-mail niet toegestaan!
191 PvdA gelooft niet in eigen racistische ideologie
190 Troonrede op propagandadag
189 Donner (CDA) misbruikt democratie voor sharia
188 Het trauma van 9/11
187 Een, twee, in de maat! Leve de politiestaat!
186 Opzouten met die uitkeringen
185 Rechtse websites in moeilijk vaarwater (4)
184 Ik heb een hekel aan politie
183 Rode rakkerpropaganda van de PvdA

189 # Donner (CDA) misbruikt democratie voor sharia #
Gepost door Misdefinitie op 15-09-2006 om 01:32.
Donner heeft de afgelopen dagen heel wat stof doen opwaaien met zijn uitspraken over democratie, "de meerderheid" en de sharia. Wat kon hij anders? De sharia lijkt hem wel wat en met de verkiezingen voor de deur wil hij graag het volk warm maken voor zijn zieke ideeŽn. Homo's met de hoofd naar beneden van de flat gooien, doodstraf voor het beledigen van pedofiel Mohammed, geitenneuken, stokslagen voor alles wat hen niet zint en een achterbaks barbaars middeleeuws rechtssysteem passen goed bij de manier waarop hij de maatschappij zou willen inrichten. Voor al die mensen die nog steeds denken dat CDA een rechtse partij is komt het wellicht hard aan, maar we gaan toch nog even op de hype in. Een grote misdefinitie speelt hier mee. Zogenaamde uitleg over de democratie wordt misbruikt om verderfelijk en extreem gedachtegoed aan het volk mee te delen.

De misdefinitie: voorbeeld hoort wel degelijk bij een overtuiging.

De misdefinitie is overduidelijk en de situatie is als volgt. P. H. Dommer doet een extreme uitspraak, koppelt dat aan het begrip democratie en als hij op het matje wordt geroepen beroept hij zich op het idee dat hij alleen maar het begrip democratie aan het uitleggen was. De kamer en linkse voorstanders van de sharia juichen meneer Donner vervolgens toe. Zo'n integere man hebben ze nog nooit gezien. Leve lang het sarcasme, want dat klopt natuurlijk niet. De misdefinitie zit hem in de koppeling van de extreme gedachte over de invoering van de sharia en onze democratie. Donner beweert dat hij enkel het begrip democratie wilde verduidelijken met een voorbeeld. Daar zit nu juist de adder onder het gras. Om het begrip te verduidelijken had hij 1001 voorbeelden kunnen geven die meer op zijn plaats waren. Het is geen toeval dat een minister behorende bij een linkse partij moedwillig pro-islamitische heilstaat uitspraken doet.

Meneer Donner toch, denkt u nou echt dat wij daarin trappen? Ten eerste doet hij helemaal geen poging om het begrip democratie te verduidelijken. Hij stelt dat het begrip democratie enkel "de wil van de meerderheid" inhoudt. Ten tweede impliceert een voorbeeld ter verduidelijking binding en een interpretatie van een mening. Ten derde gebruikt men een voorbeeld om te verduidelijken altijd omdat men achter het voorbeeld staat. Staat men niet achter het voorbeeld, dan is het nogal stom om daarmee een overtuiging over te brengen. Stel nu dat een neo-nazi ook het begrip democratie wil uitleggen. Vervolgens zegt hij: "Als tweederde van de mensen wilt dat we weer joden gaan vergassen, dan moet dat kunnen. De democratie vertegenwoordigt immers de wil van de meerderheid." Gaan mensen daar ook zomaar mee akkoord? Nee, want dan roepen ze dat het in de aard van de neo-nazi zit dat hij joden wil vergassen en het feit dat hij dat voorbeeld gebruikt impliceert dan al dat hij een voorstander is. Zo is het met Donner ook. In de aard van een fascist zit de wens om ons land om te pauperen naar een islamitsche heilstaat waarin de sharia hoogtij viert. Net als bij de neo-nazi impliceert het gebruik van zo'n "voorbeeld" dat hij er voorstander van is.

Donner prijst de sharia in reactie op het integratiedebat.

Mooi, dan is dat fabeltje alvast ontkracht. Zoals de minister het stelt had hij gewoon kunnen volstaan met een zin als: "In een democratie geldt de meerderheid; ook als dat tegen de huidige wetten indruist." Of te wel: als hij geen bijbedoeling had, dan had hij neutraal kunnen blijven. Bleef hij neutraal? Nee, zoals te lezen valt in het al eerder aangehaald artikel. Let goed op. Het zou volgens zijn achteraf gegeven officiŽle verklaring verklaring slechts een voorbeeld zijn ter verduidelijking. Hij beweert daarmee dat het feitelijk niet over de moslims en de sharia gaat. De vuile leugenaar. Waarom heet dat boek dan "Haat en nijd"? Waarom stelt hij dan dat hij moeite heeft met "de toon" van het integratiedebat? Die toon zou gaan in de richting van "opzouten met de sharia en de moslims". Toevallig geeft meneer Donner in reactie daarop graag het voorbeeld dat als tweederde van de mensen de sharia willen, dat gewoon moet kunnen.

Godverdomme vuige flikker! Middels een antwoord in een interview keihard aangeven dat de sharia moet kunnen in reactie op het debat en dan roepen dat het niet zo bedoeld was. Ja ja, net als kinderseks gewoon moet kunnen en dan is meneer zeker ook geen voorstander. Ondertussen misbruikt hij de term democratie om voor dit soort ernstige zaken proefballonnetjes op te laten. Propaganda in de hoop dat de moslims massaal op het CDA gaan stemmen. De context waarin hij het zei toont wel degelijk aan dat hij een groot voorstander is. Vrij logisch ook. In een discussie zegt iemand: "We moeten het niet invoeren." Donner in reactie daarop: "Het moet kunnen." Zo klaar als een klontje. Het wordt echter nog duidelijker, want volgens Donner mag ook koningin Beatrix landverraad plegen door het schudden van de handen van de vijand en/of mag ze met de andere hand de onbeschoftheid wegwuiven als een buitenlander uit minachtig voor ons koningshuis geen handjes wil schudden. Donner deinst er zelfs niet voor terug om het toe te juichen als een extreme fascistenclub als de AEL in de Nederlandse Tweede Kamer gaat plaatsnemen.

Extremiteit kan wel degelijk verboden worden.

Deze man acht ik daarom staatsgevaarlijk. Mocht tweederde van de mensen hem willen stenigen, dan is dat volgens zijn redenatie ook toegestaan. Meteen merk ik op dat er wel degelijk zaken zijn waar de meerderheid niet opgaat. Probeer maar eens een partij op te zetten die de marteldood eist voor elke prominent en socialist die ons geld weggooit. Probeer maar eens een partij op te zetten die wapenbezit voor het doden van politici waar we het niet mee eens zijn legaal maakt. Probeer maar eens een partij op te zetten die een holocaust wil organiseren voor elk volk dat ons dwars zit. Wat zegt u? Extreem? Ziek? Dat is illegaal? Dat mag nooit veranderd worden? Precies. Al eerder is gebleken dat de democratie niet een systeem is dat zegt dat alle beslissingen die de meerderheid zou willen nemen toelaatbaar zijn. De democratie is ingevoerd binnen de specifieke grenzen die de oorspronkelijke Nederlanders daaraan hebben gegeven.

De consequenties van de democratie.

Uiteraard heeft dat een aantal consequenties. De democratie is nooit opgezet om zich naar verloop van tijd te vernietigen. De democratie impliceert zelf dat de democratie blijft bestaan en aangezien de sharia daar recht tegenin gaat is de invoering daarvan per definitie uitgesloten. Logisch gezien is het ook ondenkbaar dat een systeem moedwillig mogelijkheden biedt om zichzelf teniet te doen. Elk systeem doet namelijk een beroep op het hoogste gezag en dat gezag laat zich niet verbieden. Na het verbieden kan men ook niet meer terug. Dat zou bizar zijn. Mogen we op dezelfde gronden de dictatuur invoeren? Wat doen we als de meerderheid dan weer verandert en men er toch vanaf wilt? Dan kan het niet meer.

De beweringen hierover geven een vreemde indruk. Men is dus voorstander van de democratie om het later te kunnen verbieden. Dat is in tegenspraak met elkaar. Wie een voorstander is van de democratie, kan zich niet geloofwaardig maken als hij aangeeft de democratie op zo'n manier te willen toetakelen (middels de sharia) zodat het moet worden afgeschaft. Concreet betekent dit dat de democratie GEEN vernietiging of poging daartoe kan dulden. Anders moet men zeggen: schaf de democratie maar af; want daar gaat het dan naar toe. Daarbij merk ik op dat de minderheid zich als gevolg daarvan ook niet meer hoeft neer te leggen bij de beslissing van de meerderheid en het dus niet hoeft te accepteren. In geen enkel geval. Laat dan de anarchie maar zijn werk doen; ik zou daar in elk geval niet rouwig om zijn.

Een andere consequentie is de opvatting van het begrip "meerderheid". Wie zich beroept op het ontwerp van de democratie, beroept zich op een systeem dat in het verleden is ingevoerd omdat de toenmalige maatschappij dat wilde. De maatschappij die het destijds voor het zeggen had, waren de blanke echte Nederlanders. De nationalisten van weleer. ZIJ hadden het voor het zeggen en ZIJ vormen de meerderheid waar men het nu steeds over heeft. Niet de mismaakte maatschappij van nu die vergiftigd is met allerlei uitheemse uitwassen; wat hooguit mogelijk is gemaakt door corrupte juristen en rechters met hun slinkse trucs. Mensen, laat u in hemelsnaam niet verleiden door al die lasteraars die beweren dat een meerderheid nu eenmaal continu verandert. Dat is enkel mogelijk als ons ras zich voortplant, maar onder geen enkel beding door kunstmatig creŽren, invasie en bezetting van ons land.

Waarom dan niet? Zeker niet uit racistische motieven. O nee, we zouden niet durven. Nee, puur om het feit dat de kunstmatige manipulatieve manier van het veranderen van de meerderheid gebeurt door de Nederlander door immigratie uit te roeien. Het druist tevens tegen alle logica in. Gezag en zeggenschap verandert niet door kunstmatige toevoeging en zeker niet door erkenning door iemand die daar niks over te zeggen zou moeten hebben. Het bekendste voorbeeld is wel de Duitse bezetting uit WO-II. De macht in Nederland werd verdreven doordat de Duitsers met een bezetting de macht gingen opeisen. Opeens vormden zij de meerderheid. Volgen we de redenatie van Donner en anderen, dan was het dus zo dat een meerderheid ook echt wilde wat er gebeurde. Zonde van de joden zeg ik. Juridisch werd het echter netjes ingekleed. "Ja maar, die meerderheid bestond niet uit Nederlanders" wordt er geroepen. Precies. Door de invasie van moslims bestaat de meerderheid nu ook niet uit Nederlanders. Dat we nu meer juridische manipulatie kennen doet daaraan niks af. Er zit geen verschil met toen. Wat hebben we toen gezegd? Flikker maar op met de bezetting en kunstmatig ingevoerde meerderheid. Iedereen terug naar het eigen (Duits)land. Hetzelfde dienen we nu ook te zeggen.

Voor de hardnekkige ontkenners van dat principe kan er nog een belangrijk voorbeeld gegeven worden dat al eerder gegeven is. U bezit een woning met vrouw en 2 kinderen. 4 personen dus. U heeft met uw vrouw het gezag in de woning. Plotseling komen er 16 mensen uw huis binnenstormen. Ze roepen: "Nu zijn wij in de meerderheid, dus opzouten en alles achterlaten. De democratie schrijft immers voor dat de wil van de meerderheid moet worden uitgevoerd." Accepteert u dat? Wij niet. Zeker niet als die wil gestuurd wordt door mensen die het gezag nooit hadden mogen krijgen. De huismeester is de baas. In analogie geldt dat ook voor een land. De echte Nederlanders zouden het voor het zeggen moeten hebben. Daar verandert de bezetting, verovering van miljoenen uitheemse riffers niks aan.

Langzaam maar zeker komt u te weten voor welke partijen u in elk geval niet dient te stemmen. Hoe zit het ook alweer met de Tweede Kamer? Zij negeren het en accepteren de uitspraken van Donner zonder er kritisch naar te durven kijken. Wat zegt dat over hun houding? Wat mij betreft wordt dat geklassificeerd als struisvogelpolitiek en maakt dat ze medeplichting zijn. De kamer weet nu tegen beter weten in wat voor figuur Donner is. Het feit dat ze niet openlijk afstand durven te doen van de bewering dat de sharia best ingevoerd kan worden zegt voor ons voldoende: ze zijn het er mee eens en voelen zich maar al te blij dat er zonder gevolgen voor de kamer toch iemand zo'n uitspraak heeft kunnen doen. Het zal de moslimgek weer een stimulans geven om zich verder te bekwamen hoe hij het beste het Westen kan onderwerpen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.