Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 36 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

162 Alleen rechts strijdt tegen pedo's
161 Windesheim laat vooropleidingseis vallen
160 Veranderingen op misdefinitie.nl
159 Dodenherdenking: herinner ook het vervolg na 1945
158 Amateuristisch Nieuw Rechts kampt met desserteurs
157 Politie dommer om discriminatie
156 STIWOT-fascisme: ban bij voorbaat
155 Lang studeren straks onacceptabel duur
154 Vacatureracisme benadeelt blanke autochtone man
153 Linkse lente: racisme en apartheid
152 Donner: "Niet praktiserende kinderseks legaal"
151 Excuustheedoek, excuusneger en zoen
150 Niftarlake College: "Liever de doofpot"
149 Partijprogramma Nieuw Rechts uitgelekt
148 Nederland: een zwarte bananenrepubliek
147 Nieuw Rechts weggevaagd[5]
146 Zege PvdA te wijten aan allochtonen (5)
145 Wij zijn allemaal nazi's
144 Autochtonen stelselmatig gediscrimineerd
143 Hersenloos brein besodemietert ons (5)

161 # Windesheim laat vooropleidingseis vallen #
Gepost door Misdefinitie op 11-05-2006 om 22:50.
Bent u op het moment een leerling in het voortgezet onderwijs? Heeft u altijd al een bloedhekel aan leren, school en leraren in het algemeen? Hangt u in plaats van op school te zitten en te werken aan uw toekomst liever rond op straat terwijl u rottigheid uithaalt samen met foute vrienden? Tot voor kort had u dan een probleem. De kans is namelijk groot dat u door dat gedrag niet meer in staat bent om uw school af te maken en dat u zonder diploma op straat komt te staan. Vervolgens komt u nergens meer binnen. Vervolgopleidingen moeten u niet omdat zij eisen stellen aan uw vooropleiding en zelfs voor de aloude beroepen van putjesschepper of vuilnisman waar vroeger alleen kanslozen gingen werken omdat ze nergens anders terecht konden is tegenwoordig een diploma nodig. Dit soort leerlingen kunnen tegenwoordig echter hun hart ophalen. Het lijkt straks niet langer nodig om kostbare jaren op school te verspillen terwijl er talloze leukere dingen te doen zijn. Hogeschool Windesheim biedt de luie en rebelse leerlingen de mogelijkheid een vervolgopleiding te volgen zonder wettelijk vereiste vooropleiding.

Ik vind dat een zeer slechte zaak en ik ga u vertellen waarom. Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit en het niveau ervan. Als het onderwijs van slechte kwaliteit is wordt er onvoldoende of verkeerde kennis overgebracht en blijven de leerlingen dom. Kennisachterstanden blijven ze een heel leven lang achtervolgen. Heeft een opleiding onvoldoende niveau, dan leren mensen niet genoeg om later het beroep goed te kunnen uitoefenen. Populair gezegd: ze weten dan simpelweg te weinig. Dit soort grapjes zorgen voor een afbraak van ons onderwijssysteem. Een bepaald niveau hoort namelijk aan te sluiten op het niveau van de vervolgopleiding. Klopt dat ergens niet doordat een leerling bijvoorbeeld zijn school niet heeft afgemaakt, dan kan hij het niveau op de vervolgopleiding niet goed bijbenen. Gaat dat vaker voorkomen en komen er steeds meer leerlingen die als gevolg van het niveauverschil de opleiding niet goed kunnen volgen, dan hebben we al eerder opgemerkt dat onderwijsinstellingen geneigd zijn om het niveau omlaag te gooien. Zij krijgen immers subsidie voor iedere student die de opleiding met goed gevolg aflegt.

Het onderwijs kent al tientallen jaren een speciale structuur om er zeker van te zijn dat niveauverschillen geen onoverkomelijke problemen veroorzaken. Zeker bij dit soort ontwikkelingen kan het geen kwaad om even stil te staan bij de structuur. Allereerst is er een algemene onderwijsstructuur. In Nederland kennen we het lager onderwijs, het middelbaar of voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Het lager onderwijs bestaat uit het basisonderwijs zoals scholieren dat krijgen op basisscholen. De rest, het voorgezetonderwijs en hoger, kent weer een onderverdeling in lager, middelbaar en hoger onderwijs. Daar bestaat het lager onderwijs uit de laagste niveau's van het VMBO: basis en kader gericht. Vergelijkbaar met het vroegere LBO en het latere VBO. Op middelbaar niveau vinden we de gemengde en de theoretische leerweg van het VMBO met aansluitend het beroepsonderwijs dat op MBO niveau gegeven wordt. Op hoger niveau vinden we op het voortgezet onderwijs de HAVO en het VWO. Beiden kennen een vervolgopleiding in het Hoger Onderwijs dat bestaat uit het HBO en de universiteiten. Een HAVO diploma geeft toegang tot het HBO; een VWO diploma geeft toegang tot de universiteiten.

We merken op dat het voortgezet onderwijs op lager, middelbaar en hoger niveau opleidt tot een bepaald denkniveau waarvan we weten dat het voldoende is om een aansluitende opleiding op dat niveau te volgen. Natuurlijk zijn er in de praktijk de nodige problemen en niveauverschillen, maar over het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat iemand die het voortgezet onderwijs op het hoger niveau heeft doorlopen zonder al te veel problemen kan instromen aan het begin van een opleiding in het Hoger Onderwijs en dat iemand die het voortgezet onderwijs op middelbaar niveau heeft doorlopen zonder al te veel problemen een MBO-opleiding kan volgen. Die eisen zijn er niet voor niks. Een goede en degelijke vooropleiding zorgt ervoor dat de kans op succes bij een vervolgopleiding aanzienlijk verbetert. Het zorgt er ook voor dat iemand over het denkniveau en de vaardigheden beschikt die noodzakelijk zijn om de vervolgopleiding te kunnen volgen. Ik vind het dan ook onaanvaardbaar dat Hogeschool Windesheim de vooropleidingseis laat vallen.

Met het onderwijs zou niet op deze manier geŽxperimenteerd mogen worden. Hogeschool Windesheim trekt zich daar echter niks van aan. Ze komen zeker studenten te kort en de drang om meer geld te verdienen zit zeker hoog. Een eigenaardige suggestie waarvan ik denk dat het best nog wel eens in de buurt kan komen van de waarheid. Waarvoor zouden ze anders "spelen" met het onderwijs? Vooropeldingseisen schrappen is waanzin. Zeker als het niet gebaseerd is op degelijk onderzoek om te controleren of het allemaal wel kan en wenselijk is. Wat is er nu feitelijk aan de hand? Op Windesheim kunt u zich straks met een onvoltooide voortgezet onderwijs opleiding aanmelden voor een HBO-opleiding. Of erger nog: als u ooit op een opleiding heeft gezeten met een lager niveau (bijvoorbeeld MBO niveau 3) waarmee u nooit naar het HBO zou kunnen, dan bent u nu ook gewoon welkom. Prettig en interessant? Voor de individuele leerling die het betreft wellicht wel. Voor het onderwijs en de maatschappij in het algemeen kan het echter een ramp vormen.

Als een vooropleiding kennelijk niet meer nodig is om een HBO-opleiding te mogen volgen, waar halen leerlingen dan nog hun motivatie vandaan om in hun jonge jaren naar school te gaan? Veel vaardigheden die nodig zijn om in het leven goed te functioneren kennen een moeizaam, traag en dodelijk saai en vervelend leerproces die we alleen maar doorstaan omdat we weten dat we met het diploma een vervolgopleiding of baan kunnen vinden. Jarenlang hebben we op school gezeten om te leren schrijven, rekenen, communiceren en algemene kennis op te doen. Gooien we dat allemaal overboort? Waarom zouden pubers Łberhaupt nog naar het voortgezet onderwijs gaan? Lang leve de lol, de seks en de drugs. We gaan niet meer naar school of we zetten ons niet meer volledig in voor school omdat we later toch wel op Windesheim worden aangenomen.

Een zeer slechte ontwikkeling zoals ik al zei. We gaan niet meer naar school, we doen jarenlang wat God en de wet ons verboden heeft en vervolgens melden we ons aan op het HBO. Daar merken we dat we het niveau niet aankunnen. Omdat we inmiddels met een massale groep nietsnutten zijn en het de Hogeschool veel geld kost, zorgen ze er wel voor dat we wel ons diploma kunnen halen. Dit kan alleen maar gebeuren door het niveau omlaag te gooien zodat we het wel aankunnen. Hoe dit precies in zijn werk gaat kunt u nalezen in De misdefinitie van de HvA. Vervolgens heeft iedereen zijn diploma gehaald en noemen we ons allemaal bachelors. Geweldig, maar we kunnen helemaal niks. Werken? Ach ja, we worden dan wel allemaal managers, coaches of p&o figuren die niks anders kunnen dan ouwehoeren, maar waar verder niks uit de handen komt. Straks is de helft van Nederland op papier hoog opgeleid, maar wat zijn al die diploma's nog waard als het niveau van de opleidingen is verkwanseld? Op lange termijn maken dit soort experimenten ons land kapot.

Hogeschool Windesheim denkt dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Ze stellen dat het geen procedure is voor luie leerlingen die hun school niet afmaken. Er wordt een speciale toelatingsprocedure in het leven geroepen waarbij iemand eerst een aantal vaardigheidstesten moet maken en vervolgens een portefolio. Nu vraag ik u: als een aantal van die testen en wat gelul in een portefolio op gelijkwaardig niveau van een HAVO of MBO-4 niveau bekwaamheden kan testen, waarom is de kandidaat in kwestie dan niet gewoon geslaagd voor zijn examen op het voortgezet onderwijs? Als het niveau gehandhaafd blijft, waarom kon iemnad geen HAVO diploma halen? Als het niveau gehandhaafd blijft, waarom is iemand dan geen MBO-4 gaan doen in plaats van MBO-3? Het antwoord is duidelijk: de kandidaat in kwestie kon het niveau niet aan en is daarom een trapje lager gegaan of heeft in het ergste geval zijn school niet afgemaakt. Het andere antwoord is ook duidelijk: het feit dat de kandidaat geen HAVO diploma kon halen, maar wel door de test op Windesheim kan komen doet al sterk vermoeden dat de procedure op Windesheim slechts een wassen neus is.

We hebben in Nederland juist ons best gedaan om te garanderen dat iedereen die in Nederland een diploma haalt op het voortgezet onderwijs een bepaald denkniveau heeft. Met deze plannen verliezen we een groot deel van onze kenniseconomie: diploma's halen is immers niet meer noodzakelijk. Een tweede bezwaar dat ik heb is dat dergelijke procedures in het verleden ook al geen goed selectiemiddel bleken te zijn. Als voorbeeld kunnen we de versoepelde eisen nemen die in de wet zijn vastgelegd als het gaat om iemand van 21 jaar of ouder. Iemand die 21 jaar of ouder is, maar niet aan de eisen voldoet qua vooropleiding (dus ook als iemand nog nooit naar school is geweest) kan een toelatingstest aanvragen bij een Hogeschool of zelfs een universiteit. Doorstaat hij deze test, dan kan hij de opleiding volgen zonder ooit een diploma gehaald te hebben. Het schokkende aan het hele verhaal is dat de toelatingstest in het begin vrij netjes werd nageleefd. Kandidaten kregen examens op HAVO of VWO niveau voor hun kiezen. Als blijkt dat ze het niveau bezitten, dan was het enigszins terecht dat ze werden aangenomen. Vanwege hun leeftijd hebben ze die kennis en denkniveau elders kunnen opdoen. Later, toen de onderwijsinstellingen commerciŽle hoeren werden en het liefst alles dat kan praten willen aannemen als student, werden de eisen al snel verder versoepeld. Bij een steeds groter wordend aantal opleidingen kan je al zonder diploma terecht als je eventjes wat praat met de studieadviseur!

Nu valt de leeftijdseis van 21 jaar dus ook al weg. Naar mijn mening heeft een zeer jong iemand echter niet de tijd gehad om de kennis elders dan op school op te doen. De praktijk heeft uitgewezen dat de toelatingsprocedure steeds losser wordt naar mate de (financiŽle) belangen voor de Hogeschool groter worden. Ook het feit dat er een portefolio geschreven dient te worden waarbij de beoordeling uitermate subjectief is baart mij zorgen. Het voortgezet onderwijs kent immers een veel betere objectieve meetmethode die voor iedereen geldt: het centraal schriftelijk eindexamen. Jongeren die zich aanmelden voor het experiment hebben wettelijk gezien niet de juiste papieren. Het verbaast ons dan ook dat de Hogeschool van het ministerie van OC&W uit eigen belang toestemming heeft gekregen om de wet te overtreden.

Dat is iets om over na te denken. In de Telegraaf viel er te lezen dat ze allochtonen de kans willen geven. Het zal weer eens niet...
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.