Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 44 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 Rechtsextremistisch babbelen met een geestesziek..
1 Verspreiding boek gaat gewoon door (29)

1 # Verspreiding boek gaat gewoon door #
Gepost door Misdefinitie op 29-10-2004 om 16:30.
Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over de verspreiding van het boek. Ik wil hierbij duidelijk aangeven dat het boek gewoon besteld kan worden via deze pagina.

Met een leger aan juristen had de HvA de aanval geopend op de waarheid. Een waarheid die van hen nooit aan het licht had mogen komen omdat ze bang zijn dat ooit hun intimidatie-, fraude- en discriminatiepraktijken toch wel aan het licht zullen komen. Met veel machtsvertoon en wat dreigementen in een aantal opgestelde brieven hadden ze weten te bewerkstellingen dat de uitgeverij het niet langer verantwoord vond om het boek uit te geven. Deze actie van de HvA bewijst wel dat ik al die tijd gelijk had: de waarheid ligt er maar men is bang. Als het allemaal onzin was, dan hadden ze zich echt niet zo druk gemaakt om een boek. Er is geen gerechtelijke uitspraak geweest en de HvA heeft daarom geen recht van spreken. Ze kunnen het boek niet verbieden.

Het boek heeft allang weer een nieuwe uitgever en kan daarom gewoon besteld worden.
Reacties: 29
Pagina's: 1 2

Reactie door Misdefinitie op 13-01-2005 om 20:00.
Het bovenstaande is een goed voorbeeld van een door u gebruikte verkeerde ALS-DAN constructie: het niet deugen van een meetinstrument impliceert niet dat de vereiste kennis niet aanwezig is bij een student. Stel dat u een tentamen heeft. U heeft het tentamen ontzettend goed voorbereid en u zult, ongeacht (binnen grenzen) de inhoud van het tentamen, sowieso slagen. Het tentamen is echter veel te makkelijk. Betekent dat u in dat geval de kennis niet heeft? Nee. Er is enkel niet goed genoeg vastgesteld hoeveel kennis u heeft. U had ook kunnen slagen zonder de kennis, maar dat is niet te achterhalen.

Ik stel dat het meetinstrument niet deugt en dat er daardoor mensen door de selectie "kunnen" glippen zonder dat zij aan het vereiste niveau voldoen. Dat betekent echter niet dat iedereen die dat tentamen maakt het niveau niet beheerst.

Ik kan wel stellen dat er door het slechte meetinstrument mensen zijn die de titel "ing." voeren terwijl ze het vereiste niveau niet hebben. Ze kunnen immers slagen zonder kennis. Andersom kunt u helaas nooit op basis van het wel of niet voeren van een titel concluderen of iemand in de praktijk wel of niet een ingenieur is.

Reactie door Mark (gast) op 13-01-2005 om 20:13.
En zodoende zou je de titel Ing. dan niet moeten voeren. Dat is de conclusie die je uit je eigen betoog trekt/moet trekken.

Reactie door Misdefinitie op 13-01-2005 om 21:57.
Zoals de laatste alinea in m'n laatste bericht al stelde: u kunt nooit op basis van het wel of niet voeren van een titel concluderen of iemand in de praktijk wel of niet een ingenieur is. Iemand die de proeven van bekwaamheid heeft afgelegd heeft recht op het voeren van de titel. Als hij dat doet, dan zult u moeten aannemen dat hij daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoet. Niks aan te doen.

Aangezien de oorzaak van het probleem "mensen die titels voeren die ze praktisch gezien niet verdienen" ligt aan het meetinstrument zult u, als u er bezwaar tegen heeft, bezwaar moeten maken bij de instelling die verkeerd meet. U kunt niet aan mensen vragen de titel niet te voeren omdat u niet kunt aantonen dat hij dat niet zou mogen.

Reactie door Mark (gast) op 13-01-2005 om 22:32.
Nee jij stelt nu dat je nooit aan de titel af kan lezen wat jij verwacht van een ingenieur. Jij geeft een andere betekenis aan de titel ingenieur. Maar ja, daar ga jij niet over, dat is aan de overheid om de inhoud van die titel te bepalen. De overheid is daar vrij simpel in en zet daarvoor scholen neer als meet instrument. Jij stelt dat een van die meetinstrumenten malifide is. Het meetinstrument wat jou notabene die titel heeft verschaft. Zodoende is het hypocriet als je zelf die titel voert.

En in deze probeer je zelf uit alle macht het meetinstrument malifide te verklaren waaruit blijkt dat jij het er mee eens moet zijn dat jij verkeerd gemeten bent. Het is de enige mogelijke conclusie. Ontkennen van een dergelijk feit is een kenmerk van ongekende kortzichtigheid.

Reactie door Misdefinitie op 13-01-2005 om 22:34.
Ik geef geen betekenis. Feit is dat iedereen dezelfde "ing." krijgt en dat u nooit kunt zeggen wie hem wel en niet zou moeten voeren.

Reactie door Mark (gast) op 13-01-2005 om 22:42.
Laat maar kerel, je leest niet. Dan heeft op dit vlak verder gaan geen zin. Het moge hopelijk voor de andere bezoekers hier duidelijk zijn wat voor persoon het boek heeft geschreven. Zodoende kan iedereen op voorhand de conclusie trekken dat onderbouwde inhoud nihil zal zijn.

Reactie door Misdefinitie op 13-01-2005 om 22:47.
Dat is uw probleem: op voorhand conclusies trekken zonder u in te lezen. En raad eens: ook dat is niet toegestaan. Blijft u nu weg uit de topics, want ik heb weinig zin in slotjes.

Reactie door mark (gast) op 13-01-2005 om 22:54.
Mag ik dan enkel zeggen dat ik het eens ben met je. Voor de volle 100% steun? Volgens mij had je het ergens nog over Gestapo praktijken en was je daar tegen. Gedraag je dan ook niet als de Gestapo!

Reactie door Misdefinitie op 13-01-2005 om 23:12.
Doet u niet zo schijnheilig. Na een goed aantal waarschuwingen weet u precies wat wel en niet kan. U bent hier niet welkom meer.

Reacties: 29
Pagina's: 1 2

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.