Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 44 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 Rechtsextremistisch babbelen met een geestesziek..
1 Verspreiding boek gaat gewoon door (29)

1 # Verspreiding boek gaat gewoon door #
Gepost door Misdefinitie op 29-10-2004 om 16:30.
Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over de verspreiding van het boek. Ik wil hierbij duidelijk aangeven dat het boek gewoon besteld kan worden via deze pagina.

Met een leger aan juristen had de HvA de aanval geopend op de waarheid. Een waarheid die van hen nooit aan het licht had mogen komen omdat ze bang zijn dat ooit hun intimidatie-, fraude- en discriminatiepraktijken toch wel aan het licht zullen komen. Met veel machtsvertoon en wat dreigementen in een aantal opgestelde brieven hadden ze weten te bewerkstellingen dat de uitgeverij het niet langer verantwoord vond om het boek uit te geven. Deze actie van de HvA bewijst wel dat ik al die tijd gelijk had: de waarheid ligt er maar men is bang. Als het allemaal onzin was, dan hadden ze zich echt niet zo druk gemaakt om een boek. Er is geen gerechtelijke uitspraak geweest en de HvA heeft daarom geen recht van spreken. Ze kunnen het boek niet verbieden.

Het boek heeft allang weer een nieuwe uitgever en kan daarom gewoon besteld worden.
Reacties: 29
Pagina's: 1 2

Reactie door Robin (gast) op 24-12-2004 om 13:24.
"Als het allemaal onzin was, dan hadden ze zich echt niet zo druk gemaakt om een boek"

Dat is niet helemaal fair om te zeggen. Je kan een bedrijf niet beschuldigen van discriminatie, intimidatie, etc. en dan verwachten dat er geen reactie komt. Natuurlijk willen ze hun naam verdedigen, dat is logisch.

Reactie door Misdefinitie op 24-12-2004 om 22:38.
Natuurlijk moeten ze een reactie geven, maar de manier waarop staat me tegen. In plaats dat ze nu eens gaan onderzoeken waar die beschuldigingen vandaan komen proberen ze met alle geweld te voorkomen dat mensen het te weten komen. Dan zeg ik: "Ze hebben iets te verbergen."

Reactie door Willem (gast) op 27-12-2004 om 15:45.
Ik vraag me af, waarom verspreid je het boek niet gewoon gratis? Ik begrijp wel dat je kosten maakt, maar de kosten heb je toch al gemaakt en het is sowieso de vraag of je het nog terug krijgt. Je zal er wel over nagedacht hebben, maar wellicht kan je een fonds in het leven roepen waar mensen geld in kunnen storten. Wordt een bepaald bedrag gehaald, dan zet jij het op het net, zoiets. Iedere HvA student en iedere medewerker zou het dan lezen, de impacht zou niet te overzien zijn. Maar dat is wellicht nu ook al het geval..

Reactie door Misdefinitie op 27-12-2004 om 21:28.
Voor deze publicatie is voor een papieren boekwerk gekozen omdat er bijna niemand fatsoenlijk een tekst van 285 pagina's vanaf een beeldscherm gaat lezen. Terwijl ik het wel van belang acht dat mensen zich verdiepen in het onderwerp. Veel mensen zijn namelijk geneigd om enkel de stukken te lezen die ze het meest sensationeel vinden overkomen en dat is nou net niet de bedoeling. Om het achterliggende systeem volledig te begrijpen is het noodzakelijk dat geÔnteresseerden zich kunnen inleven in het hele proces waarmee de student te maken krijgt. Dat proces wordt uitvoerig beschreven zodat de lezer tijdens het lezen een beeld krijgt van de complexiteit van het geheel. Dat lees je niet even een kwartier van achter een computerscherm.

Ik ben me ervan bewust dat een boek best prijzig is. Kleine oplagen zijn relatief duur. Indien u echt met een hele groep studenten geÔnteresseerd bent, dan kan de kostprijs dalen.

Reactie door Mark (gast) op 28-12-2004 om 16:22.
Mod edit:
Ongefundeerde beweringen zonder argumentatie mogen niet op deze website.

[Gewijzigd]

Reactie door Misdefinitie op 28-12-2004 om 17:29.
Beargumenteer uw bewering en lever geen commentaar op een publicatie die u niet eens gelezen heeft.

Reactie door Mark (gast) op 29-12-2004 om 10:19.
- Mod edit: -
Een cirkelredenering is geen vorm van argumentatie. Ik verzoek u uw comments voortaan voor u te houden. Een echte ingenieur weet overigens dat voordat hij kritiek levert op een publicatie hij tenminste kennis moet nemen van de inhoud. Dat heeft u niet gedaan. Van ongezouten beweringen houden wij hier niet. Ik verwijs u terug naar Fok!.

[Gewijzigd]

Reactie door Mark (gast) op 29-12-2004 om 13:14.
Nouja, het van de hand doen van kritiek. Wie beschuldigde wie daar nou nog meer van?

Reactie door Misdefinitie op 29-12-2004 om 14:11.
Het ligt eraan op welke gronden kritiek wordt genegeerd. Kritiek geven op een boek dat u niet gelezen heeft en/of kritiek geven op de persoonlijke levensomstandigheden van mensen (op de man spelen) is hier niet toegestaan.

Reactie door Mark (gast) op 30-12-2004 om 14:20.
Je doet het nou mooier voor dan dat het is. Ik heb delen gelezen van het "boek" en dat is aan alle kanten ongefundeerd te noemen. Noem jij maar is een fragment wat wel gefundeerd is. Ik helemaal niet op de man zoals jij doet overkomen, dat is enkel de conclusie die jij trekt omdat jij klaarblijkelijk censuur wilt toepassen. Dat is geen vorm van discussieren, dat is kinderlijk gedrag.

Reactie door Misdefinitie op 30-12-2004 om 16:48.
U zegt dat u delen heeft gelezen en dat het ongefundeerd is, maar niet wat er ongefundeerd is. Dat is niet argumenteren. Dat is beweren. Ik betwijfel daarom of u het boek gelezen heeft.

Daarna wilt u wel dat anderen fragmenten gaan posten dan wel op een andere manier argumenteren. Waarna u weer een ontkenning gaat plaatsen zoals u hierboven doet. In de hoop op een flamewar.

Uw eerste reactie was een bewering over het persoonlijke levensddoel van de auteur. Dat is, hoe u het wendt of keert, op de man spelen. Uw tweede reactie was een cirkelredenering zonder argumentatie. En uw derde bericht stelt enkel dat er iets ongefundeerd is plus een ontkenning, maar u geeft weer geen inhoudelijke argumentatie.

Weghalen van inhoudsloze posts zie ik niet als censuur. Iedereen weet gerust wel dat er inhoudsloze mensen zijn die enkel kunnen ontkennen. Hierbij het derde en laatste vriendelijke verzoek om inhoudelijk ontopic te gaan. U heeft uw ongenoegen nu geuit en u heeft gezegd over de auteur wat u wilde zeggen. Gaat u nu maar ergens anders spelen. Bijvoorbeeld hier: http://www.kindertent.nl/

Reactie door Mark (gast) op 31-12-2004 om 02:21.
Kijk jij zit dan wel zo te drammen dat je inhoud wilt zien, maar je komt zelf nog steeds niet met inhoud. Jij hebt commentaar, dus aan jij bent ook diegene die moet komen met inhoud.

Reactie door Misdefinitie op 31-12-2004 om 02:44.
De inhoud staat in het boek. U weigert het te lezen, dus discussie gesloten.

Reactie door Mark (gast) op 31-12-2004 om 12:46.
Mod edit:

- Niet weer proberen en blijven doorgaan. U bent in deze thread uitgepraat. Laatste waarschuwing. -

[Gewijzigd]

Reactie door Paul (gast) op 05-01-2005 om 14:31.
Je moet me toch nog eens uitleggen waarom je de titel Ing. voert, terwijl je toch duidelijk zo ontevreden bent over de leverancier van deze titel. Misschien een goed idee om een flinke jongen te worden en afstand van je titel te doen? Gewoon ***** lijkt me goed genoeg voor jou.

Reactie door Mark (gast) op 05-01-2005 om 14:33.
Dergelijke reacties vind ***** niet goed, dat komt dan onder het kopje "op de man spelen", wordt gecensureerd. Het is gewoon een -Mod edit: persoonlijke beledigingen zijn niet toegestaan. -

Reactie door Misdefinitie op 05-01-2005 om 16:34.
Een titel zou iets moeten zeggen over de kwaliteiten van een persoon. Iemand kan zich geheel zelfstandig (ongeacht de kwaliteit van de opleiding) ontwikkelen tot ingenieur. U kunt het zien als een inschrijving als extraneus: hij kan geen onderwijs en colleges volgen die aan de kwaliteitseisen voldoen, maar kan met zijn kennis en vaardigheden wel alle proeven van bekwaamheid afleggen om zich daadwerkelijk ingenieur te mogen noemen. Heeft iemand aangetoond een ingenieur te zijn, dan is de toekenning van een titel door het onderwijsinstituut slechts een formaliteit.

Het voeren van een titel staat daarmee totaal los van de opleiding. Ik acht mezelf voldoende competent om de titel ingenieur te voeren. Ik zie mezelf als ingenieur en geloof me: als ik 4 jaar lang niks anders had gedaan dan simpele tentamens op de HvA, dan had ik de titel niet gevoerd. Ik heb echter meer gedaan en me in de praktijk bewezen. Mijn ontwikkeling hangt niet af van de HvA of van welke onderwijsinstelling dan ook. Een welverdiende titel voeren is daardoor zeker ook moreel gerechtvaardigd.

Dit nieuwsitem gaat overigens over de verspreiding van het boek. Ik verzoek iedereen om voortaan ontopic te blijven. Iedere verdere offtopic reactie verdwijnt. Onderwerpen als deze kunnen het best op het forum geplaatst worden.

Reactie door Theo (gast) op 11-01-2005 om 16:27.
Als iemand zichzelf kan ontwikkelen tot ingenieur is het nog steeds niet de bedoeling dat hij ook zichzelf uitroept tot ingenieur! De onderwijsinstelling is juist in het leven geroepen om te verifieren dat de persoon in kwestie aan de door de overheid vastgelegde en goedgekeurde eisen voldoet om een titel te mogen dragen.

Door te stellen dat een titel losstaat van een opleiding vind jij het moreel gerechtvaardigd dat iemand die vind dat hij dokter is zich zo gaat noemen. Vind je het nog steeds moreel gerechtvaardigd dat diegene dan een operatie of behandeling verprutst en de dood van jouw familielid veroorzaakt?

Je overduidelijke ontevredenheid over het opleidingsinstituut strookt gewoon niet met het feit dat je wel met de daar verworven titel schermt. Als de opleiding volgens jou kwalitatief te wensen over liet, dan zal je ook eerlijk moeten zijn en toegeven dat diezelfde hiaten in kwaliteit zijn jouw titel kleven, hoe trots je ook op je eigen verworvenheden bent. Het feit dat je dit niet wilt inzien vind ik totaal niet representatief voor iemand die beweert ingenieur op HBO-niveau te zijn!

Reactie door Misdefinitie op 11-01-2005 om 21:58.
Met de zin "Het voeren van een titel staat daarmee totaal los van de opleiding" bedoel ik niet dat iedereen zich maar willekeurig ingenieur of arts kan/mag noemen als hij dat wil. Indien u deze conclusie trekt dan heeft u de alinea erboven niet goed begrepen. Zoekt u eerst eens op wat een extraneus doet. Hij vergaart geheel zelfstandig de kennis en competenties EN laat dat daarna verfiŽren door een opleidingsinstituut. De kwaliteit van de opleiding doet dan niet ter zake: hij bekwaamt zich immers helemaal zelf. Denk alleen al aan het eindoordeel van de afstudeerstagebegeleider: "Deze man heeft zich als echte ingenieur bewezen in het bedrijfsleven". De HvA zet vervolgens een handtekening voor een akkoord. Dat is een bureaucratische formaliteit en geheel los van de kwaliteit van de HvA heb ik aangetoond een ingenieur te zijn.

Uw vergelijking met de dokter is nogal dubieus. Ja, iedereen mag zich dokter noemen. Dan moet hij wel de opleiding Geneeskunde en een vervolgspecialisatie hebben afgerond. Lees eens goed, want ik stel nergens dat het niet noodzakelijk is om de opleiding te doorlopen EN te halen. Ik zie mijn titel niet als "daar verworven", maar als "elders verworven" en daar geformaliseerd.

U denkt zeker dat het voeren van een titel alleen mag als iemand positief hielenlikt bij de HvA. Stel dat u daar dezelfde opleiding volgt en afstudeert. We hebben dan dezelfde opleiding voltooid. Bent u dan wel een ingenieur omdat u geen kwaad spreekt over de HvA? Of bent u dan slechts een bachelor zonder titel?

Reactie door Mark (gast) op 13-01-2005 om 17:50.
Je bent een ingenieur als je aan de overheid gestelde eisen hebt voldaan. Jij vindt echter dat een bepaald meetinstrument niet deugd. Dus jij behoort ook te vinden dat je geen ingenieur bent. Maar helaas, jij vindt jezelf zo goed dat je titel gebruikt, doch is dat nooit gemeten. Ja dat klopt natuurlijk niet.

Misschien behoort hielenlikken wel tot een van de competenties die de overheid stelt om klaar te zijn voor het beroepsleven...

Reacties: 29
Pagina's: 1 2

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.