Deze pagina hoort bij artikel 781 op Misdefinitie; een onderzoek naar het lerarentekort. Deze bijlage bestaat uit 3 delen (dit is deel 1):

1 Afwijzingen van scholen die heel veel kandidaten hadden.
2 Ontvangstbevestigingen die meteen afwijzingen waren.
3 Standaardafwijzingen na brievenselectie.

Cosmicus Montessori Lyceum - Amsterdam
Uw sollicitatie via Meesterbaan naar de functie van docent wiskunde met pioniersgeest!
m.klopper@cml.msa.nl

Beste heer,

Hierbij delen wij u mee dat de sollicitatiecommissie u helaas niet geselecteerd heeft voor een verdere sollicitatieprocedure.

Wij hebben voor de functie van docent wiskunde met pioniersgeest! 26 brieven ontvangen. Hieruit hebben wij een keuze kunnen maken op grond van de beschreven motivatie, opleiding, ervaring en het CML-docentenprofiel. Om deze reden zetten wij de sollicitatieprocedure niet verder met u voort.

Toch willen wij u hartelijk danken voor de interesse in het CML. Wij wensen u succes bij eventuele andere sollicitaties.

Met vriendelijke groet,
Namens de sollicitatiecommissie,
Marije Klopper

Cosmicus Montessori Lyceum

Het Schoter - Haarlem
vacature wiskunde
a.vanwaveren@schoter.nl

Geachte,

heer = heer of mevrouw
voornaam van de sollicitant
achternaam van de sollicitant,


Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw sollicitatie naar de vacature vandocent wiskunde op Het Schoter. De vacature voor het komendeschooljaar is vervuld. In totaal hebben 40 sollicitanten gereageerd op dezevacature. Zoals u zult begrijpen is het voor ons niet mogelijk upersoonlijk te woord te staan omtrent onze motivering om u niet uit te nodigen/ te benoemen.

Ik wens u heel veel succes met eventuele verdere sollicitaties.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Waveren
plv. rector

Damstede - Amsterdam
Ontvangstbevestiging Meesterbaan
m.van.dijk@damstede.net

Beste heer,

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw sollicitatie op de vacature Docent Wiskunde 1e of 2e graads. We hebben 30 sollicitaties ontvangen. In de week van 26 mei nodigen we een drietal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groet,
Marcel van Dijk
rector Damstede

Calvijn met Junior College - Amsterdam
sollicitatie vacature Wiskunde
Sofyan Mbarki S.Mbarki@calvijnmjc.nl

Geachte heer,

Bedankt voor uw sollicitatie naar de functie van docent Wiskunde op het Calvijn met Junior College.

Wij hebben een groot aantal reacties ontvangen en hebben alleen kandidaten uitgenodigd die aan al onze eisen voldoen.

Helaas behoort u niet tot deze groep sollicitanten.

We danken u hartelijk voor de genomen moeite en wensen u veel succes bij eventuele verdere sollicitaties.

Met vriendelijke groet,

namens Sofyan Mbarki, teammanager

Met vriendelijke groet,

Claudia Hulkenberg

Teamsecretariaat