Deze pagina hoort bij artikel 770 op Misdefinitie. Het betreft een "verzoek" van het MDI omtrent uitingen in artikel 764. Op 25 augustus 2014 kreeg Misdefinitie onderstaande mail van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI):
Aan: Misdefinitie
Van: MDI buro@meldpunt.nl (parolando.meldpunt.nl 95.97.138.153)

Geachte heer,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien een uiting strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uitingen.

Url: http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=764&pagina=1

Uiting 1
"De wijze togadhimmi's vonden het geen probleem dat moslims er een gewoonte van maken onze mensen te beroven, te verkrachten en met de dood te bedreigen. Door zulke radicalen, criminelen en terroristen lelijke berberapen te noemen, zou hij de waardigheid van dat tuig hebben miskend".

Uiting 2
"Grote gedeelten van de moslimgemeenschap in Nederland dragen op de een of andere manier Jodenhaat uit. Middels antisemitische leuzen, maar ook door stilzwijgende goedkeuring en het creŽren van een sfeer waar die vieze kakkerlakken in kunnen gedijen".

Uiting 3
"Die kankermoslims van u kunnen in alles een aanleiding zoeken voor extremisme".

Uiting 4
"Inmiddels is de situatie dermate geŽscaleerd dat veel Joden Nederland willen gaan verlaten. Terug naar het beloofde land waar ze niet worden bedreigd en uitgestoten door moslims. Duitse Joden krijgen het advies om vooral niet al te herkenbaar te zijn als Jood om represailles van moslims te voorkomen. Ons land wordt zo onleefbaar en niet alleen voor Joden. Lafaards, stop met janken en help de nationalistische beweging om de grote schoonmaak te houden. Er is maar een oplossing: alles moet weg! Voordat ze u afvoeren. We begrijpen dat het even omschakelen is. In al uw naÔviteit en domheid, heeft u jarenlang gestreden tegen de echte Nederlanders die het beste met u voorhadden. U heeft onze mensen beschimpt, aangeklaagd, vervolgd en maatschappelijk kapot gemaakt en zo de radicale islam de kracht gegeven om te groeien. Nu moet u dat proces teniet doen. Rehabiliteer onze mensen en geef de vijand wat hij verdient. Neemt u nou maar van ons aan dat u beter in ons gezelschap kunt zijn dan het steunen van die neofascistische islamieten".

Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uitingen van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

I. Tudor, meldingsafhandelaar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
meldingen: meldpunt@meldpunt.nl
e-mail buro: buro@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NB: In het belang van de bescherming van de privacy van melders en plegers van discriminerende uitingen is communicatie tussen u en het Meldpunt vertrouwelijk. Het openbaren van en/of citeren uit deze communicatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het Meldpunt. Bij overtreding behouden wij ons het recht voor uw melding niet in behandeling te nemen of behandeling te staken.
Na diep beraad en ellenlange vergaderingen, menen wij u van een treffend antwoord te kunnen voorzien. FUCK YOU! Krijg de tyfus teringfascisten! Dat jullie mogen branden in de hel. Vragen kunt u stellen aan dat bord voor uw kop. In artikel 770 wordt een uitgebreide reactie gegeven in de juiste maatschappelijke context.