Deze pagina hoort bij artikel 668 op Misdefinitie. Het betreft een "verzoek" van het MDI omtrent een uiting in artikel 660 (eerste alinea) en het "herhalingsverzoek".
Aan: Misdefinitie
Van: MDI buro@meldpunt.nl (parolando.meldpunt.nl 95.97.138.153)

Geachte heer *Piep*,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Nederlands Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien een uiting strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI meldingen ontvangen aangaande de website misdefinitie.nl Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uiting.


Url: http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=660&pagina=1

Uiting: Gepost door Misdefinitie op 20-02-2013 om 23:11.
Adolf Hitler was eigenlijk best een toffe peer. Een politiek visionair, goed voor de kinderen en een economisch inzicht waar de socialistische economen heden ten dagen jaloers op zouden worden. Ook de Holocaust, ongeacht of u al dan niet gelooft in de Joodse versie van het verhaal, was een hoogstandje dat uitermate effectief was om overbevolking en dus vervuiling tegen te gaan. Wat voor argumenten we voor deze standpunten hebben? Heel simpel, destijds was alles legaal en juridisch volledig in orde. De nationaalsocialisten kwamen via democratische verkiezingen aan de macht en de Hoge Raad der Nederlanden bepaalde in het Toetsingsarrest uit 1942 dat decreten van de Führer moesten worden beschouwd als geldend recht. Met andere worden: het vergassen van 6 miljoen Joden kon juridisch de goedkeuring wegdragen. En als iets juridisch klopt, dan is het in orde. Het is immers de wet. Het zijn immers rechters. Toch?! Legale misdadigers hebben meerdere malen aangetoond dat recht zo krom is als een hoepel en juridische argumenten dus geen waarde hebben in het maatschappelijke debat.


Bovenstaande vetgedrukte uitingen zijn in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Nederlands Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uitingen van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,
G. Hessel.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
meldingen: meldpunt@meldpunt.nl
e-mail buro: buro@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NB: In het belang van de bescherming van de privacy van melders en plegers van discriminerende uitingen is communicatie tussen u en het Meldpunt vertrouwelijk. Het openbaren van en/of citeren uit deze communicatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het Meldpunt. Bij overtreding behouden wij ons het recht voor uw melding niet in behandeling te nemen of behandeling te staken.
Aan: Misdefinitie
Van: MDI (parolando.meldpunt.nl 95.97.138.153)

Herhaling verzoek tot verwijdering / 201300182

Geachte heer Leonardo,

Op 1maart heb ik u het onderstaande verzoek tot verwijdering gestuurd. Tot op heden heb ik echter nog geen reactie gehad op dit verzoek, noch is de uiting van uw website verwijderd. Ik zou u met klem nogmaals willen verzoeken de betreffende uiting van uw website te verwijderen.

Met vriendelijke groet,
G. Hessel. Meldpunt Discriminatie Internet


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
meldingen: meldpunt@meldpunt.nl
e-mail buro: buro@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NB: In het belang van de bescherming van de privacy van melders en plegers van discriminerende uitingen is communicatie tussen u en het Meldpunt vertrouwelijk. Het openbaren van en/of citeren uit deze communicatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het Meldpunt. Bij overtreding behouden wij ons het recht voor uw melding niet in behandeling te nemen of behandeling te staken.