Deze pagina hoort bij artikel 350 op Misdefinitie. Het betreft de bron en extra hoor- en wederhoor met betrekking tot Erik van de Weerdhof uit Veenendaal.
Misdefinitie deed in 2008 onderzoek naar volwassen mannen die van kinderliedjes houden en daarna fysiek contact gaan zoeken met kinderen. Op een forum dat speciaal is opgezet om deze hobby te bespreken, troffen we onderstaande forumpost (link werkt niet meer) aan van Erik onder de nick Erique waar hij al meer dan 4 jaar actief was:
door Erique » Zo Mei 25, 2008 6:34 pm
Heb jij daar ook al zo'n last van, zie onderstaande berichten (alleen die van mij, gezien de disclaimer in de reacties van de VARA kan ik die niet plaatsen), de *-jes staan er in de plaats van persoonlijke gegevens. Mijn laatste bericht was trouwens 's avonds heel laat gescheven (ter verklaring van de slordigheden).

--------------------------------

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag ontving ik van u een DVD met fragmenten uit VARA-programma's, waarvoor mijn dank. Deze DVD herinnerde mij eraan (en wellicht was dat ook de bedoeling) dat mijn VARA-lidmaatschap binnenkort verloopt. Wordt er actie van mijn kant verwacht om dit lidmaatschap te verlengen? Zo ja, dan wil ik, aannemende dat de lidmaatschapskosten niet exorbitant zijn gestegen (op uw site staat het voor mij acceptabele tarief van � 10 voor 16 maanden, al is me niet direct duidelijk of dat ook voor bestaande leden geldt) bij deze aangeven dat ik mijn lidmaatschap van de VARA en de club Kinderen voor Kinderen graag met pakweg een jaar wil verlengen, en machtig u het bedrag van mijn girorekening ****** af te schrijven.

Daarnaast heb ik ook een vraag. De reden dat ik lid ben geworden van de VARA is dat ik fan ben van Kinderen voor Kinderen. Kunt u me informeren wanneer de kaartverkoop voor de TV-opnamen start? Ook heb ik begrepen dat er dit jaar veel activiteiten voor het koor op het programma staan (ik begreep dat de kinderen dit jaar ongeveer 12 speeldagen nodig zouden hebben). Kunt u me zeggen of u al een beeld heeft waar en wanneer het koor dit jaar op zal gaan treden. Ik meende ook te begrijpen dat het lidmaatschap van de club Kinderen voor Kinderen impliceerde dat je ongeveer eens per kwartaal een nieuwsbrief per e-mail zou ontvangen. Deze heb ik naar mijn weten nog niet gehad. Kunt u mij alsnog aan de mailinglist toevoegen?

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
************************

------------------------------------------------------

Geachte mevrouw Valkenburg,

Zoals reeds aangegeven is de mogelijkheid om kaarten te kunnen kopen voor Kinderen voor Kinderen (KvK) de enige reden dat ik lid ben geworden van de VARA. Ik neem aan dat dit ook dit jaar weer mogelijk is. Daarom zou ik graag van u vernemen wanneer de kaartverkoop voor de TV-opnamen/popshow start.

Voor wat betreft het lidmaatschap van de club Kinderen voor Kinderen het volgende. Vorig jaar heb ik vanwege de leeftijdsgrens al enige discussie gehad met een collega van u over de mogelijkheid om lid te worden van deze club. Uiteindelijk is deze man toen gezwicht voor mijn argument dat de gestelde leeftijdsgrens gemakkelijk kan worden omzeild door het invullen van fictieve gegevens, maar dat ik de zaak liever zuiver houdt. Ik heb er alle begrip voor wanneer u bepaalde activiteiten van de club alleen open stelt voor kinderen, maar ik zie niet in waarom ik geen nieuwsbrieven per e-mail (kost u ook niets) zou kunnen ontvangen en geen kaarten zou mogen kopen voor optredens die ook voor volwassenen toegankelijk zijn. Volgens mijn clubpas ben ik nog tot het eind van dit jaar lid van de club KvK, en ik hoop dan ook dat u dit lidmaatschap niet zal be�indigen en het volgend jaar gewoon zal verlengen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,
************************

------------------------------------------------------------

Geachte mevrouw Valkenburg,

Om te beginnen moet me van het hart dat ik het gevoel heb dat ik mij irriteer aan de manier waarop uw organisatie communiceert. Op mijn eerste bericht kreeg ik pas een paar weken later antwoord. Dit antwoord bestond voor een groot deel uit standaardtekst, uiteindelijk gevolgd door een wezenlijke zin die ik al bijna niet meer had gelezen. Op mijn volgende bericht krijg ik als antwoord dat mijn lidmaatschap van de club KvK per vervaldatum is opgezegd. Maar per wanneer is dat dan, en waarom is me dat dan niet eerder medegedeeld? Ook stelt de zin ''Het is echter mogelijk dat de kaartverkoop alleen voor VARA (ondersteunende) leden wordt geopend." stelt me voor raadsels. Volgens mij voldoe ik aan de genoemde voorwaarde, maar het woord echter suggereert anders, zodat ook dit me niet helemaal duidelijk is. Daarnaast vind ik de boodschap ook niet zo leuk. Daarover had ik vanavond een heel verhaal getikt, maar dat kwam voor een groot deel op hetzelfde neer als mijn vorige bericht, zodat ik u dat maar niet meer stuur.

Aangezien u er op vertrouwt dat de aangeleverde ledengegevens correct zijn, stel ik voor dat u de volgende persoon registreert als mijn kind, en hem lid maakt van de club KvK.

************************ (voorletters omgedraaid t.o.v. mijn naam)

Geboortedatum 9 november 1997
Ik kan me niet herinneren hem ooit te hebben gezien, maar de legendarische woorden ''wat je niet ziet bestaat wel'' van Iason Chronis in herrinering nemende is dat vast geen probleem voor u. Als adresgegevens kunt u de mijne aanhouden. Mijn lidnummer is ********. Volledigheidshalve nog even mijn andere gegevens:
************************
********* *
**** ** VEENENDAAL
****-****** (tijdens kantooruren ben ik daarop overigens niet bereikbaar)
************************@*****.***
Geboortedatum 11 september 1979
Geslacht man
Rekeningnummer ******* (giro)

Mag ik nu aannemen dat ik namens mijn al dan niet fictieve zoontje tijdig wordt ge�nformeerd over de start van de kaartverkoop en de club-kvk-mails zal ontvangen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,

--------------------------------------------------------------

De VARA heeft redelijk netjes op mijn laatste bericht gereageerd, dat valt me nog alleszins mee. Ik vraag me wel af hoe moeilijk ze doen voor een controle die zo gemakkelijk te omzeilen is. Als ik gelijk bij mijn aanmelding als lid fictieve kindgegevens had doorgegeven had er geen haan naar gekraaid.

----------------------------------
door Erique » Do Mei 29, 2008 4:58 pm
Kan het je nog sterker vertellen. Vandaag ontving ik een film die ik had gewonnen door mijn lidmaatschap van de club KvK. :? Weliswaar is me pas verteld dat mijn lidmaatschap eindigt op de (voor mij onbegrijpelijke) datum van 1 november, maar toch...

Overigens zou KvK wel veel gaan doen dit jaar. Eline schreef op haar site dat ze is gestopt met KvK omdat ze iets van 12 speelbeurten nodig zou hebben, en dat werd teveel in combinatie met Ciske.

Informatie uit deze door Erik van de Weerdhof zelf geposte mailwisseling verscheen in ons artikel 350. Meer dan 2 jaar later, schreef Erik de onderstaande post op het World Draughts Forum:
Vraagje Post subject: Re: Leuke standjesPosted: Fri Feb 12, 2010 08:45

Ik ben inderdaad de Erique van http://www.kinderenvoorkinderen.net . Niets mis mee, dat is een volstrekt normale site. Ik heb dan ook nooit enige poging gedaan om mijn bezoek daaraan te verbergen (dit in tegenstelling tot de anonieme auteur van de column waar jullie aan refereren), en voor wie mijn hyves-pagina weleens heeft bezocht zou mijn musicale voorkeur ook geen verrassing hoeven te zijn. Ook de VARA heeft er geen problemen mee wanneer volwassenen zich voor KvK interesseren, bij de laatste jubileumaflevering was er zelfs een speciaal plekje voor volwassen fans ingeruimd.

De column is gebaseerd op een bericht dat ik zelf op internet heb geplaatst, met vermelding van mijn volledige naam. (Ruim een jaar later heb ik die toen vervangen om dit soort gedoe te voorkomen.) Wie dit bericht bekijkt (de auteur van de column verwijst ernaar) zal ook kunnen zien dat de in de column geuitte beschuldigingen geen enkel hout snijden. Ik heb hem daarom gisteren de volgende reactie verstuurd. (Om toekomstig gedoe te voorkomen heb ik mijn naam vervangen door sterretjes.)

Hallo,

Ik las uw tekst op http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=350.

De wijze waarop u mij in deze tekst neerzet vind ik niet gepast. Ik verzoek u daarom deze tekst te verwijderen.

In elk geval de volgende delen van uw tekst zijn onjuist.

1. Deelnemers communiceren heimelijk met elkaar over hun kinderhobby zonder dat buitenstaanders te laten merken.

Er is totaal niets heimelijks aan de site. Het feit dat ik veel vaste bezoekers van de site persoonlijk ken en het feit dat ik mijn eigen naam er zelf op had gezet spreken wat dat betreft boekdelen.

2. *************** uit Veenendaal joeg de Vara over de kling omdat ze zijn club-lidmaatschap wilden beëindigen wegens twijfel over zijn intenties.

De VARA of wie dan ook heeft hieromtrent nooit enige twijfel uitgesproken. (Behalve u dan.) Overigens was er geen sprake van beëindigen, maar van niet verlengen. Op het moment dat de betreffende discussie plaatshad is me medegedeeld dat mijn lidmaatschap per 31 december zou eindigen. Dit betekent dat ik nog ongeveer een half jaar lid bleef.

3. Behalve het clubblad van KvK wilde ******* televisieopnames bijwonen en via e-mail de nieuwsbrief ontvangen.

Dit is correct. Zoals reeds aangegeven zijn de TV-opnames ook toegankelijk voor volwassenen, en die bezoek ik dan ook al jaren. De nieuwsbrief is wat later gestart dan aanvankelijk werd gecommuniceerd, maar ik heb alle exemplaren mogen ontvangen.

4. Hij dwingt lidmaatschap af door een andere medewerker te chanteren met het idee dat hij ook een abonnement kan aanvragen voor een fictief kind.

Er was geen enkele sprake van chantage. Ik ben alleen een discusie met die man aangegaan en heb hem uitgelegd dat de regels gemakkelijk te omzeilen waren, maar dat ik de zaak liever zuiver hield.

Ik verzoek u deze tekst binnen drie dagen te verwijderen.

Voorts had hij ook nog wat laster over onze beheerder in petto:
Edit:

Deze informatie over de auteur van de column wilde ik toch nog even toevoegen.

JeroenG wrote:
Als ik je een tip mag geven, Erique, laat dit zitten en besteed er niet teveel energie aan.
Ook ik word genoemd in het betreffende 'artikel' (dat overigens al bijna anderhalf jaar oud is) en heb informatie ingewonnen en ben naar de politie gestapt om aangifte te doen en het bleek dat deze 'meneer' wel meer op zijn kerfstok heeft op het gebied van onheuse aantijgingen en om die reden bekend is bij de politie en is al eerder veroordeeld geweest hiervoor. Mijn aangifte is niet op zichzelf in behandeling genomen want 'meneer' schijnt precies te weten hoe hij nét binnen de grenzen blijft van wat wettelijk gezegd mag worden, maar wel meegenomen met de andere beschuldigingen die er nog lagen en ik begreep dat hij wederom voor heeft moeten komen. Wat daarvan de uitslag is geworden weet ik niet, maar gezien het feit dat de site nog steeds actueel en in de lucht is neem ik aan dat hij gewoon doorgaat met wat hij meent te mogen doen, of hij nu veroordeeld is of niet.
Vandaar dat ik denk dat het niet zoveel zin heeft om met deze 'meneer' in discussie te gaan en je er beter niet te veel aandacht aan kunt besteden (tenzij je zin hebt in een hele lange moeizame strijd en een lange adem hebt)

Meerdere keren veroordeeld wegens valse aantijgingen? Wat een leugens vertelt die man. Enfin, we lazen dit pas achteraf en horen vervolgens jarenlang niks meer van hem. Totdat meneer in juli 2014 een notice-and-takedownprocedure startte. Hierin werd hij uiteraard in het ongelijk gesteld. De publicatie is volledig onrechtmatig. Vervolgens begon er een intrigerende mailwisseling die we u niet willen onthouden en in het kader van hoor- en wederhoor publiceren:
Aan: Misdefinitie
Van: Erik Van de Weerdhof ecvdweerdhof@hotmail.com
Ond: misdefinitie.nl
Dat: 14 augustus 2014 om 21:58:50

Geachte heer,

enkele jaren geleden heb ik u al verzocht de gegevens, die u via http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=350 over mij publiceert, te verwijderen. Ook zult u ermee bekend zijn dat ik een niet gehonoreerd notice-and-takedown-verzoek heb ingediend bij de firma *piep*.

Hetgeen u over mij schrijft is niet waar, beledigend voor mij en irrelevant voor de onderbouwing van uw artikel. Het melden van mijn naam in uw artikel biedt geen toegevoegde waarde. Hoewel het primair aan u is om de juistheid van hetgeen u schrijft te staven, ben ik bereid tot een nadere toelichting indien u hierover vragen zou hebben.

Ik verzoek (en zo nodig sommeer) u ervoor te zorgen dat de de tekst, die u over mij schrijft, voor 1 september 2014 niet meer op uw website staat.

Hoogachtend,
E.C. van de Weerdhof

Het ging Erik niet snel genoeg, dus nog maar even een blafbrief er tegenaan gooien:
Aan: Misdefinitie
Van: Erik Van de Weerdhof ecvdweerdhof@hotmail.com
Ond: FW: misdefinitie.nl
Dat: 7 september 2014 om 14:31:07

Geachte heer,

Op onderstaand bericht heb ik geen reactie van u ontvangen. Wel stel ik vast dat de website misdefinitie.nl (net als bij een poging eerder deze week) voor mij niet meer bereikbaar is. Afgaand op de weergegeven melding en het gegeven dat ik verder geen problemen met mijn internetverbinding heb, neem ik aan dat u mij de toegang tot uw website hebt ontzegd. Ik kan derhalve, en naar ik veronderstel is dat ook uw opzet geweest, op dit moment niet controleren of u aan mijn verzoek hebt voldaan. Mocht u aan mijn verzoek hebben voldaan dan kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen. Voor het geval dat u niet aan mijn verzoek hebt voldaan sommeer ik u nogmaals om binnen drie werkdagen de teksten die op uw website over mij zijn vermeld te verwijderen of er anderszins voor te zorgen dat mijn naam niet meer op uw website voorkomt.

Vooruitlopend op de stappen die ik zo mogelijk jegens u zal moeten zetten wijs ik u er op dat u met de vermelding van onware, beledigende en niet ter zake doende teksten over mij een onrechtmatige daad pleegt in de zin van artikel 6:162 van het burgerlijk wetboek. Zo nodig zal ik juridische stappen ondernemen om u te dwingen deze teksten te verwijderen en om de door mij geleden schade te vergoeden. Een dergelijke procedure brengt hoge kosten met zich mee, en ook deze kosten zal ik, voor zover mogelijk, op u verhalen.

Hoogachtend,
E.C. van de Weerdhof

Oei, ontrechtmatige daad en schadevergoeding, nu worden we bang hoor. Hij wil vast ons kleingeld hebben. Snapt u hem, klein! Misdefinitie is een professionele organisatie Erik. Intimidatie is geen manier om te overtuigen. Iedereen krijgt een nette reactie terug en dat gebeurde ook:
Van: Misdefinitie
Aan: Erik van de Weerdhof
Ond: Re: misdefinitie.nl
Dat: 9 september 2014 om 18:31

Geachte heer Van de Weerdhof,

Volgens mijn informatie bent u in een neutrale en zorgvuldige notice and takedownprocedure in het ongelijk gesteld en heeft u tevens van politie en advocaten vernomen dat de publicatie waartegen u bezwaar maakt volledig rechtmatig is. Het feit dat u ruim zes jaar nadat u met de publicatie van het artikel bekend bent geworden, in uw eerste contact naar mij toe een blafbrief mailt (nota bene naar een verkeerd e-mailadres) met als kennelijke doel intimidatie, pleit niet bepaald in uw voordeel.

Misdefinitie herkent zich niet in uw beschuldigingen. De informatie in het artikel is feitelijk correct. U bent degene die het beschreven gedrag vertoont. Uw lidmaatschap van de Vara is onvrijwillig opgezegd. U heeft medewerkers onder druk gezet. U heeft geprobeerd om weer lid te worden door een fictief kind op te geven. Het artikel kent als bewijs een onderbouwde weergave van een bron waar keurig naar verwezen wordt. Ik geloof niet dat u beledigd bent. U heeft de informatie zelf op internet gezet om er ruchtbaarheid aan te geven. Een journalist mag in zijn eigen woorden vertellen wat hij gelezen heeft. Dat u het anders zou uitleggen, maakt de publicatie niet onrechtmatig. Verwijdering is daarom niet aan de orde.

De publicatie is relevant omdat de auteur het publiek wil informeren over mannen die na hun voorliefde voor kinderliedjes, fysiek contact gaan zoeken met kinderen. Onderbouwing van kritiek op dat gedrag vereist het noemen van namen omdat het verhaal anders niet verifieerbaar is. Dat u het niet leuk vindt dat er over uw website en openbare gedrag gesproken wordt, maakt het niet onrechtmatig. Het onderwerp is nog steeds actueel en u bent ook nog steeds bezig om middels een stortvloed aan mails te proberen anderen te dwingen om te doen wat u zegt. De auteur geeft geen waardeoordeel, maar bericht objectief over wat hij geconstateerd heeft gebaseerd op de feiten.

Uit uw communicatie begrijp ik dat u vooral vindt dat het hoor- en wederhoorprincipe niet correct is toegepast. Ik zal u hierin tegemoet komen. De linkverwijzing naar de bron in het artikel zal worden aangevuld met uw meningen die u in uw communicatie heeft verwoord.

Over dit artikel wordt verder niet meer met u gecommuniceerd.

Hoogachtend,

Beheerder Misdefinitie.

Een zeer nette afhandeling. Juridisch staan we in ons recht en zijn we hem nergens toe verplicht. Gezien zijn opstelling en manier van communiceren, hadden we hem niet eens een reactie hoeven geven. Vervolgens horen we een week niks meer van Erik, totdat we het onderstaande stukje proza in onze mailbox ontvingen.
Aan: Misdefinitie
Van: Erik Van de Weerdhof ecvdweerdhof@hotmail.com
Ond: RE: misdefinitie.nl
Dat: 16 september 2014 om 22:15

Geachte heer,

Middels dit bericht wil ik reageren op een aantal punten uit onderstaande e-mail. Uw e-mail bevat veel onderdelen die onjuist of tendentieus zijn, maar ik beperk mij in mijn reactie tot die onderdelen die relevant zijn in het kader van mijn verzoek aan u. Uw bericht bevat dus onjuistheden en tendentieuze teksten waarop ik niet reageer.

De reden dat het notice-and-takedownverzoek niet is gehonoreerd, is gelegen in het feit dat de firma *piep* de teksten op uw website niet onmiskenbaar onrechtmatig vond. Zij zegt dus niet dat de informatie rechtmatig is, maar slechts dat deze niet onmiskenbaar onrechtmatig is. Zij acht het dus goed mogelijk dat de informatie op uw website wel degelijk onrechtmatig is.

De informatie op uw website is in elk geval onrechtmatig omdat zij onwaar, beledigend en irrelevant is en een schending van mijn privacy vormt.

De VARA heeft haar algemene beleid ten aanzien van het bezoek door volwassenen aan Kinderen voor Kinderen-activiteiten strenger gemaakt. Dit heeft niets met mij te maken gehad, maar u suggereert het tegendeel in uw artikel door te stellen dat de VARA twijfels zou hebben gehad over mijn intenties. Daarmee wekt u de indruk dat er sprake was van een maatregel die specifiek tegen mijn persoon was gericht. Gezien de verdere context van uw artikel is een suggestie dat de VARA over mijn intenties zou twijfelen extra kwetsend. Ook uw aanvulling dat twijfel aan mij niet onterecht zou zijn en andere (tenminste) tendentieuze teksten jegens zijn persoon zijn in dit kader extra beledigend.

Ook suggereert u dat ik medewerkers van de VARA zou hebben gechanteerd. Dit is onjuist. Er is nogal een verschil tussen chantage en het op normale toon wijzen op merkwaardigheden in bepaalde regels.

Als 'bewijs' voert u enkele berichten aan die ik op een internetforum heb geplaatst. Aangezien u in tegenstelling tot mijzelf niet bekend bent met de achtergronden zou u er dan ook niet aan hoeven te twijfelen wanneer ik u er op wijs dat uw bijzonder vrije interpretatie van deze teksten niet klopt. Wie kan beter dan de auteur zelf weten wat de achtergrond en bedoeling is geweest van hetgeen die auteur geschreven heeft.

U schrijft dat u het publiek wil informeren over mannen die na hun voorliefde voor kinderliedjes, fysiek contact gaan zoeken met kinderen. U suggereert dat u daarbij mijn naam noemt om uw verhaal verifieerbaar te maken. Ik ben echter helemaal geen voorbeeld van het gedrag waarvan u naar eigen zeggen een onderbouwing wilt geven. Het noemen van mijn naam voegt derhalve niets toe, integendeel zelfs, want het is een foutief voorbeeld dat veel onjuistheden bevat. Maar zelfs als ik wel een correct voorbeeld zou vormen, wat echter nadrukkelijk niet het geval is, dan nog zou mijn naam niets toevoegen omdat ik geen bekend persoon ben (ook niet (uiteraard) in relatie tot het door u gedefinieerde onderwerp) en mijn naam daarom niet bijdraagt aan de verifieerbaarheid van uw artikel. Door mij te associëren met ongewenst gedrag beledigt u mij en schendt u mijn privacy. Overigens acht ik de wijze waarop u over mij schrijft ook inconsistent met de boodschap die uw artikel in mijn optiek suggereert uit te dragen.

Ik sommeer u ervoor te zorgen dat mijn naam vanaf 20 september 2014 niet meer op uw website voorkomt.

Hoogachtend,

E.C. van de Weerdhof

Ja dag, hij denkt zeker dat als hij hetzelfde opschrijft maar dan in andere bewoordingen, zijn vordering opeens wel moet worden ingewilgd?! Dikke lul drie bier. Zoals beloofd en hier zichtbaar hebben we extra hoor- en wederhoor geboden. Onvervalst en ongeknipt heeft Erik van de Weerdhof zijn verhaal kunnen doen. We hebben deze zaak netjes afgehandeld en hier laten we het bij. Voor een artikel van meer dan 6 jaar oud, hebben we meer dan voldoende moeite gedaan. Succes bij de rechter. Dat zorgt alleen maar voor meer publiciteit en dan wordt uw hele doopceel gelicht.